Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért (A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. "A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért (A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. "A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra."— Előadás másolata:

1 Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért (A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. "A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés segítése és ösztönzése prioritása 1.1. "Komplex munkaerőpiaci programok a álláskereső és inaktív emberek foglalkoztatásáért" intézkedésének 1.1.2. konstrukciója) Előadó: Dobrozsi Zoltán szakmai főigazgató-helyettes Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

2 Az Észak-magyarországi régió munkaerő-piaci helyzete

3 A foglalkoztatottak és a munkanélküliek számának alakulása az Észak-magyarországi régióban 2001-2006 Forrás: KSH

4 56 902 fő 19,4% 15 300 fő 11,8% 15 114 fő 17,1% 2007. május A regisztrált munkanélküliek/álláskeresők száma és aránya az Észak-magyarországi régióban Heves Borsod-Abaúj-Zemplén Nógrád Regisztrált álláskeresők száma a régióban: 87 316 fő ebből pályakezdők: 8 957 fő (részesedés: 10,3%) Regiszter alapú munkanélküliségi arány (a gazdaságilag aktív népességen belül) a régióban: 17,1 % Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat Pályakezdő álláskeresők: 1 414 fő Pályakezdő álláskeresők: 6 173 fő Pályakezdő álláskeresők: 1 370 fő

5 Munkaerő-piaci problémák az Észak-magyarországi régióban  a regisztrált álláskeresők magas létszáma/aránya,  strukturális problémák,  nagy területi különbségek  alacsony iskolai végzettségűek magas aránya,  munkavállalási hajlandóság alacsony – motiváció hiánya,  magas tartós munkanélküliség  ellátatlanok, szociális segélyben részesülők magas aránya

6 A regisztrált álláskeresők számának alakulása az Észak-magyarországi régióban 1991-2007 Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat

7 A regisztrált álláskeresők összetétele az Észak-magyarországi régióban 2007. május Pénzbeli ellátás típusa szerint (fő, %) Nemek szerint (fő, %)

8 A regisztrált álláskeresők összetétele az Észak-magyarországi régióban 2007. május Iskolai végzettség szerint (fő, %) Állománycsoportok szerint (fő, %) Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat

9 Korcsoporti összetétel (fő, %) Folyamatos regisztrációs idő (fő, %) A regisztrált álláskeresők összetétele az Észak-magyarországi régióban 2007. május Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat

10 A Munkaügyi Központ feladata és lehetőségei/eszközrendszere: foglalkoztatás 1)a foglalkoztatás szintjének növelése foglalkoztathatóság 2)a foglalkoztathatóság szintjének növelése kereslet-kínálat 3)a munkaerő-piaci kereslet-kínálat összhangjának javítása tekintettel a területi egyenlőtlenségek mérséklésére és az esélyegyenlőség biztosítására.

11 Hátrányos helyzetű személynek kell tekinteni azt, aki: a) álláskereső, és aa) legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy ab) a foglalkoztatás megkezdésekor az ötvenedik életévét betöltötte, vagy ae) a foglalkoztatás megkezdését megelőző 16 hónap alatt legalább 12 hónapig, pályakezdő álláskereső esetében 8 hónap során 6 hónapig álláskeresőként volt nyilvántartva vagy, af) a saját háztartásában legalább egy 18 évesnél fiatalabb gyermeket egyedül nevel vagy, ag) álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy ápolási díjban részesült, vagy ah) álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét megelőző 12 hónapon belül előzetes letartóztatásban volt, szabadságvesztés, vagy elzárás büntetését töltötte;

12 Hátrányos helyzetű munkavállalónak az olyan munkavállaló minősül, akit: b) munkahelyének elvesztése fenyeget, és –ba) az ötvenedik életévét betöltötte, vagy –bb) életkorra tekintet nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.

13 Források (pénzbeli és erkölcsi) I.Munkaerő-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprész és központi keret (munkahelyteremtő beruházás) II. Munkaerő-piaci Alap Rehabilitációs Alaprész decentralizált keret III. Európai Unióval társfinanszírozott programok (HEFOP/TÁMOP 1.1) IV. Partnerségek

14 Munkaerő-piaci Alap

15 Az MPA decentralizált Foglalkoztatási Alaprészének Észak- magyarországi régióra jutó, 2007. évi keretének részletezése

16 Az MPA dec. Foglalkoztatási Alaprész Észak-magyarországi régióra jutó felhasználható 2007. évi kerete dec. FA keret összesen: 7.383,7 millió Ft

17 A dec. FA Észak-magyarországi régió 2007. évi keretének megyék közötti megoszlása

18 Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1: „Hátrányos helyzetűek decentralizált munkaerő-piaci programja”

19 "Komplex munkaerő-piaci programok a álláskereső és inaktív emberek foglalkoztatásáért" (1.1. intézkedés) Az intézkedés tartalma: A munkanélküli és inaktív emberek elhelyezkedését segítő személyre szabott szolgáltatásokat és foglalkoztatást ösztönző támogatásokat „csomagba” rendező komplex foglalkoztatási programok támogatása. A programokat az ÁFSZ valósítja meg civil szervezetek bevonásával. Az intézkedés végrehajtásának két fő eleme: •Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának segítése •Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért

20 Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért Alapelvek: •Kiemelt projekt – központi munkaerő-piaci program •A programoknak hozzá kell járulnia a munkaerőpiac területi különbségeinek csökkentéséhez (források decentralizálása) •Civil szervezeteket fokozottan be kell vonni a munkaerő-piaci szolgáltatások rendszerébe Célkitűzések: •A program segítse elő a leghátrányosabb helyzetű ügyfelek sikeres belépését és tartós beilleszkedését a nyílt munkaerőpiacra •Az eredményességhez több, személyre szabott szolgáltatást és támogatást kell összehangolni •El kell érni, hogy az egyes problémák kezelésében alkalmazott módszerek, innovációk, eredmények fokozatosan kiterjeszthetőek legyenek más területeke, célcsoportoknál is.

21 A program célcsoportja A hátrányos helyzetűek decentralizált programjának célcsoportjába tartoznak azok az ügyfelek, akik foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerő-piaci beilleszkedésére csak akkor van lehetőség, ha a támogatás személyre szabott, több támogatás, szolgáltatás együttes, egymásra épülő alkalmazására tekintettel kerül sor. A program azokra a hátrányokra koncentrál, amelyek –az alacsony iskolai végzettségből, vagy/és –a pályakezdésből, vagy/és –az idősebb korból, –vagy/és a gyermekgondozás, a hozzátartozó ápolását követő (újra)kezdés nehézségeiből adódnak. Emellett lehetőség nyílik arra, hogy minden régióban a helyi sajátosságok, problémák koncentrálódásának megfelelően kiválasszanak egy további csoportot, amelynek munkaerő-piaci helyzetét külön, célzott programmal indokolt javítani.

22 Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ programja A program célja, hogy: •közelítse egymáshoz a régió térségeinek munkáltatói igényeit, illetve a munkaerő-kínálatot, •az alacsony iskolai végzettségű, illetve nem piacképes szakmával rendelkezőket megpróbálja a munkapiac elvárásainak megfelelő szintre hozni, s ez által hosszú távon visszasegíteni őket az elsődleges munkaerőpiacra •az életkoruk miatt kiszorult idősebb álláskeresők, valamint a gyermeknevelés, ápolás miatt távol lévő nők számára lehetőséget teremtsen a munkaerőpiacra történő visszatérésre, •a munkatapasztalattal nem rendelkező fiatalok számára lehetőséget biztosítson a megfelelő munkahely megtalálására.

23 Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ programja A programot különböző személyre szabott munkaerő-piaci szolgáltatások, támogatások nyújtásán keresztül tervezzük megvalósítani komplex foglalkoztatási programok keretében számos partner (civil szervezet, munkáltató, önkormányzat, területfejlesztési ügynökségek, kamarák, stb.) részvételével. •A program forrása: közel 4,4 Mrd forint •A program időtartama: 2007. július 01. - 2009. június 30. •Tervezett bevonandó létszám: 3 559 fő

24 Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ programja Célcsoportok: •1. célcsoport: Alacsony iskolai végzettségű emberek (1 502 fő) „Piacképes szakképesítéssel a munkaerőpiacon” •2. célcsoport: Fiatal álláskeresők (950 fő) „Nem minden kezdet nehéz” •3. célcsoport: Idősebb (ötven éven felüli) munkavállalók (558 fő) „Újrakezdés 50 év felett” •4. célcsoport: Nők (292 fő) „Háztartásból a munkába” •5. célcsoport: Családon belüli többszörös munkanélküliséggel érintettek (257 fő) „Família program-összefogás a családon belüli munkanélküliség ellen”

25 Célcsoporton belüli prioritást élveznek, pl.: •romák, •megváltozott munkaképességűek, •alacsony iskolai végzettségűek, szakképzetlenek •tartós munkanélküliek, •szociálisan hátrányos helyzetűek •gyermeküket egyedül nevelő nők, stb.

26 A program szakaszai •0. szakasz: Programelőkészítés (tájékoztatás, kapcsolatfelvétel, együttműködés kialakítása a programban közreműködő szervezetekkel) •1. szakasz: A program résztvevőinek kiválasztása (szolgáltatások, támogatások meghatározása) •2. szakasz: A program sikeres megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások, képzések, átképzések •3. szakasz: Gyakorlat szerzés – bér(költség) támogatás •4. szakasz: Nyomonkövetés, monitoring •5. szakasz: Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása (a program egész folyamatában)

27 Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ programja Szolgáltatások Egyénre szabott, komplex, egymásra épülő szolgáltatások a program időtartama alatt. Folyamatos segítő háttér biztosítása (esetmenedzser, mentor, mentor- asszisztens). Az esetmenedzserek feladata: • tájékoztatás, felvilágosítás, az ügyfél bevonása a programba, • a célcsoportba tartozó ügyfelekkel, kirendeltségekkel, munkáltatókkal, szolgáltatókkal, képzőkkel történő folyamatos kapcsolattartás, • képzéseken való részvétel elősegítése, folyamatos figyelemmel kísérése, • beilleszkedés segítése, utógondozás, nyomon követés, • munkáltatók tájékoztatása, közvetítés az ügyfél és munkaadó között, az alku pozíció elősegítése, • a program végrehajtásával kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése.

28 Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ programja Szolgáltatások A mentorok feladata: •a résztvevők személyes támogatása, fejlesztése, •a munkavállalást akadályozó (szociális, mentális, egészségi stb.) tényezők feltárása és a megoldás segítése, •Munkaerő-piaci szempontból előnyös szolgáltatási, képzési és elhelyezkedési irányok ajánlása az ügyfélnek, •az ügyfél személyes adottságainak, alkalmasságának előzetes felmérése (szakmai, egészségi stb.), •közreműködés a személyre szóló munkahely megtalálásában, munkára kész állapot elérése, •segítő feladatok (pl.: önéletrajzírás, kérelem, munkaadói listák, stb), •munkába helyezés elősegítése, munkáltatók tájékoztatása, •beilleszkedés segítése, utógondozás, •folyamatos kapcsolattartás a munkáltatókkal, segítő intézményekkel a programban tartás érdekében.

29 Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ programja Támogatások •Képzési támogatás –Képzési tanfolyam díja, –Keresetpótló juttatás és annak járulékai, –Képzéshez kötődő utazási költségtérítés (helyi, helyközi), –Képzéshez kapcsolódó szállásköltség térítés, –Képzéshez kapcsolódó étkezési költségtérítés, –Képzéshez kapcsolódó gyermekfelügyelet költségeinek támogatása, •Elhelyezkedést, munkagyakorlat szerzést szolgáló bér/bérköltség támogatása, –Támogatott foglalkoztatáshoz kapcsolódó utazási költségek támogatása •Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás, •Szolgáltatások igénybevétele esetén felmerülő helyi és helyközi utazási költségek megtérítése, keresetpóló juttatások. Minden esetben az egyén személyre szabott szükségleteiből, élethelyzetéből adódóan állapítható meg a leginkább megfelelő szolgáltatás és támogatás típusa, mértéke, időtartama, időpontja.

30 Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ programja 2007. április 16. Regionális programterv benyújtása a Szociális és Munkaügyi Minisztériumba 2007. május eleje Regionális programtervek egyeztetése a Minisztériummal 2007. május vége A végleges tervet a Regionális Munkaügyi tanács és a Területfejlesztési Tanács véleményezi

31 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért (A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. "A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra."

Hasonló előadás


Google Hirdetések