Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BÁNYÁSZATI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK ÉRTÉKELÉSE CH BÁNYÁSZATI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK Készítette: Váci László,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BÁNYÁSZATI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK ÉRTÉKELÉSE CH BÁNYÁSZATI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK Készítette: Váci László,"— Előadás másolata:

1 BÁNYÁSZATI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK ÉRTÉKELÉSE CH BÁNYÁSZATI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK Készítette: Váci László, MOL Rt., vezető birtokjogi szakértő MOL Rt., vezető birtokjogi szakértő MAISZ – 2006.03.24. Budapest

2 VAGYONÉRTÉKŰ JOG KÖZÉRDEKŰ HASZNÁLATI JOG KÁRTALANÍTÁS

3 KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK  1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról (Bányatörvény)  A Bányatörvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) kormányrendelet  2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról (Gáztörvény)  111/2003 (VII.29.) Korm.rendelet a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

4  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. év CXLI. törvény  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. év CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999 (XII.29.) FVM rendelet  1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyről (PTK)  6/1982 (V.6.) IPM rendelet a gáz és kőolajüzemi létesítmények biztonsági övezetéről

5 VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK I.KÖZÉRDEKŰ HASZNÁLATI JOGOK 1.Elhelyezési szolgalmi jog 2.Bányaszolgalmi jog 3.Vezetékjog II.HASZNÁLATI, HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS JOGOK 1.Telki szolgalmi jog 2.Használati jog 3.Kisajátítás III. BÁNYÁSZATI JOGOSULTSÁG (Bányászati jog) Bányatelek

6 VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK I.KÖZÉRDEKŰ HASZNÁLATI JOGOK PTK 171. § (1): Ingatlanra közérdekből a külön jogszabályban feljogosított szervek javára – államigazgatási szerv határozatával – szolgalmat vagy más használati jogot lehet alapítani. A használati jog alapításáért kártalanítás jár.

7 Inytv. 16.§ Inytv. 16. § Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanhoz kapcsolódó következő jogok, illetőleg annak jogosultjai jegyezhetők be:.. …. f): f): állandó jellegű földmérési jelek, földminősítési mintaterek, valamint villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog, továbbá vezetékjog, vízvezetési és bányaszolgalmi jog, valamint törvény rendelkezésén alapuló közérdekű szolgalmak és használati jogok, …

8 Bt. 38. Bt. 38. § (3): Az ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozó bányászati létesítmények, szállítóvezetékek, a kutatási műveletekhez szükséges berendezések elhelyezése céljára – megállapodás hiányában – a bányavállalkozó az ingatlan használatára az építés, kutatás végzéséhez, annak befejezéséig, szolgalom alapítását igényelheti. Az okozott kárt a bányakárokra vonatkozó szabályok szerint kell megtéríteni. … 1.) Elhelyezési szolgalmi jog Értéke nem megállapítható, nem mérhető, csak kivitelezés után; előtte csak becsülni lehet.

9 2.) Bányaszolgalmi jog A Bányaszolgalmi jog sajátos bánya jogi intézmény, rokon a telki szolgalmi joggal. A bányaszolgalom alapja az, hogy a bányászati tevékenység kiterjed a felszín idegen ingatlanaira is. Az idegen ingatlanon elhelyezett bányászati létesítmény üzemeltetése az ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozza. Bt. 38. § (3): … Az ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozó bányászati létesítmények és szállítóvezetékek üzemeltetése – beleértve az üzemelés megszüntetésével járó tevékenységet is – időtartamára a bányavállalkozó, az ingatlan tulajdonosának fizetendő kártalanítás ellenében, szolgalmi jog alapítását igényelheti. …

10 Bt. 38. § (5): … A szolgalom szerinti korlátozással megegyezően kell az ingatlanban keletkezett kárt megtéríteni. … Értéke megállapítható: az ingatlan rendeltetésszerű használatának a korlátozásával az ingatlan értékcsökkenésével azonos.

11 3.) Vezetékjog Bt. 38/C. § (1): Az elosztó vezeték idegen ingatlanon történő elhelyezésére és üzemeltetésére, a biztonsági övezet mértékében, kártalanítás ellenében, az engedélyes, illetőleg az elosztóvezeték tulajdonosa javára vezetékjog engedélyezhető, ha az ingatlan használatát lényegesen nem akadályozza. … Értéke megállapítható a Bányaszolgalmi jog értékének megállapítása szerint.

12 II. HASZNÁLATI, HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS JOGOK 1.) Telki szolgalmi jog Ptk. 166. § (1): (1): Telki szolgalom alapján valamely ingatlan mindenkori birtokosa más ingatlanátmeghatározott terjedelemben használhatja… (2): (2): Telki szolgalmat átjárás, vízellátás, vízelvezetés, pince létesítése, vezetékoszlopok elhelyezése vagy a jogosult számára előnyös más hasonló célra lehet alapítani.

13 Inytv. 16. §: Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanhoz kapcsolódó következő jogok, illetőleg annak jogosultjai jegyezhetők be:... …. e): e): telki szolgalmi jog, …. Ma már egyre ritkábban kerül alkalmazásra. Régebben olaj és gázkutak megközelítésére alapították. Értéke megállapítható a bányaszolgalmi jog értékének megállapításához hasonlóan.

14 2.) Használati jog Bt. 38/D. Bt. 38/D. § (1): Az elosztó vezetékhez tartozó gázfogadó állomást, mérőállomást, körzeti vagy egyedi nyomásszabályozó állomást, vezetékes propán-, butángáz-szolgáltatás esetén a propán-, butángázok és ezek elegyeinek tárolására szolgáló tartályt, konténert idegen ingatlanon használati jog alapján szabad létesíteni, illetve elhelyezni, üzemeltetni, javítani és karbantartani. Értéke megállapítható a bányaszolgalmi jog értékéhez hasonlóan az ingatlan korlátozásának figyelembe vételével.

15 3.) Kisajátítás Bt. 38. § (6): Ha az elhelyezni tervezett bányászati létesítmények az ingatlan rendeltetésszerű használatát megszüntetik vagy jelentős mértékben akadályozzák, továbbá, ha a bányavállalkozónak a bányászati tevékenységhez az ingatlanra tartósan szüksége van, az ingatlan megvásárlását, illetve a kezelő jog megszerzését kezdeményezheti, ennek eredménytelensége esetén a kisajátítást kérheti. Ez a jog az ingatlan tulajdonosát (kezelőjét) is megilleti, ha megítélése szerint az elhelyezett bányászati létesítmény az ingatlan rendeltetésszerű használatát megszűntette vagy súlyosan akadályozza. …

16 Ptk. 177. § (1): Ingatlant kivételesen, közérdekből – törvényben megállapított esetekben, módon és célokra – lehet kisajátítani. A kisajátított ingatlanért teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás jár. Kisajátítási érték vagy kártalanítás mértéke megállapítható, mérhető; azonos a piaci forgalmi értékkel, illetve ennél lehet magasabb egyéb a kisajátítással összefüggő károk értékével. Pl.: - visszamaradó terület értékcsökkenése! (L.B.K.K.5) - üzemszervezési, üzem áttelepítési többlet költségek … stb. - üzemszervezési, üzem áttelepítési többlet költségek … stb.

17 III. BÁNYÁSZATI JOGOSULTSÁG (Bányászati jog) Bányatelek Bt. 26. § (1) Ásványi nyersanyagot feltárni és kitermelni, valamint szénhidrogén föld alatti tárolására földtani szerkezetet hasznosítani a föld felszínének és mélyének e célra elhatárolt részén (a továbbiakban: bányatelek) szabad. Értéke megállapítható

18 ismerni kell hozzá: -kutatási zárójelentést, benne a kitermelhető ásványvagyon mennyiségét ásványvagyon mennyiségét -műszaki üzem tervet (a bányászatról) -a kitermelés ütemezését -az értékbecslés időpontjában a még kitermelhető ásványvagyon mennyiségét kitermelhető ásványvagyon mennyiségét -a bányászati költségeket Ilyen feladatoknál mindenképp szakember bevonása javasolt

19 BÁNYASZOLGALMI JOG ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA   Bányaszolgalmi jog értéke = Fizetendő kártalanítás mértéke   Szolgalmi jog jogosultja ↔ ingatlan tulajdonosa ↔   Vagyon érétkű jog (+) ═ ingatlan értékcsökkenése a tulajdonosnak kár (-) Alapja az ingatlan forgalmi érétke

20 A biztonsági övezetben (szolgalommal érintett terület) meglévő tilalmak és korlátozások A Bányatörvény Végrehajtási rendelet 19/A § valamint a 6/1982 (V.6.) IpM rendelet tartalmazza: - a biztonsági övezet térmértékét - a tilalmakat és korlátozásokat Mi okozza az értékcsökkenést?

21 TILALMAK ÉS KORLÁTOZÁSOK A BIZTONSÁGI ÖVEZETBEN (A SZOLGALOMMAL ÉRINTETT TERÜLETEN) Bányatörvény Végrehajtási rendelet 19/A.§ (1) A kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, a kőolaj-, kőolajtermék-, földgáz-, egyéb gáz- és gáztermék-szállítóvezeték (a továbbiakban: szállítóvezeték), valamint a földgáz-, egyéb gáz- és gáztermékelosztó-vezeték (a továbbiakban: elosztóvezeték), továbbá környezete védelmére, zavartalan üzemeltetése (ellenőrzése, karbantartása, javítása és az üzemzavar-elhárítás) biztosítására Biztonsági Szabályzat szerinti méretű biztonsági övezetet kell megállapítani.

22 (2) A biztonsági övezeten belül a (7) és a (8) bekezdésekben belül foglaltak kivételével tilos: a) a)az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése; b) b)a tűzrakás, illetve anyagok égetése; c) c)a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység; d) d)a kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, a szállító- és elosztóvezeték állagát veszélyeztető maró- és tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása; e) e)a robbantási tevékenység; f) f)anyagok elhelyezése, tárolása; g) g)az árasztásos öntözés, továbbá rizstelep, halastó, víztározó, zagytér létesítése;

23 h) h)fák, illetve a létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztető egyéb növények ültetése, valamint a 0,5 m-nél nagyobb mélységű talajművelés, a kézimunkával végzett régészeti feltárás kivételével egyéb földmunka végzése, tereprendezés, a kőolaj-és földgázbányászati létesítmények, elosztóvezeték és a szállítóvezeték részét képező állomás, fáklyák biztonsági övezetének teljes terjedelmében, illetve a szállítóvezeték tengelyétől mért 5-5 m távolságon belül; i) i)szállítóvezeték esetében járművek állandó vagy ideiglenes tárolása; j) j)A bányászati létesítmény, a gázelosztó- és szállítóvezeték jelzéseinek, felszíni, műtárgyainak eltakarása, megrongálása, eltávolítása.

24 TILALMAK ÉS KORLÁTOZÁSOK AKADÁLYOZÓ ÉRTÉKCSÖKKENTŐ HATÁSA  SZÁNTÓ:   tarlóégetés tilalma   50 cm-nél mélyebb művelés tilalma   árasztásos öntözés és rizstelep, halas tó létesítésének tilalma  GYÜMÖLCSÖS, SZŐLŐ:   5-5 méteren belül fa ültetés, kordon telepítés tilalma   3-3 méteren belül bokrok, cserjék ültetésének tilalma  ERDŐ:  ERDŐ: 5-5 méteren belül fa ültetés tilalma  LAKÓ, ÉPÍTÉSI, IPARI TELEK:   építési és ültetési tilalmak   Anyagok állandó tárolásának tilalma

25 KORREKCIÓS TÉNYEZŐ SZÁMÍTÁSA k = t écs t = k = k = az ingatlan értékét csökkentő korrekciós tényező negatív előjelű t = t = a szolgalommal érintett terület az ingatlan teljes területéhez viszonyítva százalékban kifejezve t = a szolgalommal érintett terület nagysága T = az ingatlan teljes területe écs (%)(%)(%)(%) T (%)(%)(%)(%) * (%)(%)(%)(%) tT (%)(%)(%)(%) _______ t (m²) T *100 (%)(%)(%)(%) (%)(%)(%)(%) T (%)(%)(%)(%) = a szolgalommal érintett terület értékcsökkenése a tilalmak és korlátozások miatt %-ban van kifejezve

26 SZOLGALOMMAL ÉRINTETT TERÜLET ÉRTÉKCSÖKKENÉSE écs  A korreekciós érték számításának fontos tényezője  Mértékét az ingatlan rendeltetésszerű használatát korlátozó tilalmak határozzák meg  Művelési ágaként és ingatlan típusokként eltérő  A szakértőtől nagy tapasztalatokat igényel a meghatározása (%)(%)(%)(%)

27 Értékcsökkenés a szolgalommal érintett területen (biztonsági övezetben) écs művelési ágak és ingatlantípusok szerint:  ERDŐ:15 – 25 %  GEYEP: 20 – 30 %  SZÁNTÓ: 30 – 45 %  GYÜMÖLCSÖS, SZŐLŐ, KERT: 40 – 50 %  LAKÓ, ÉPÍTÉSI, ÜDÜLŐ TELEK: 50 – 80 %  TELEP, TELEPHELY: 50 – 80 % (%)(%)(%)(%) A belterületeken lévő telkeknél, telephelyeknél vizsgálandók az építési előírások

28 MŰVELÉST GÁTLÓ HATÁSOK A VEZETÉK ELHELYEZKEDÉSÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN A terület sarkán áthaladva a korlátozás kisebb, szántó esetében 30 %.

29 A terület szélén haladva a korlátozás jelentősebb, szántó esetén 32 – 35 %.

30 Középen, de szabályosan elhelyezett vezeték, szántó esetében 36 – 38 %.

31 Átlósan elhelyezett vezeték, szántó esetében 39 -42 %.

32 Meglévő vezeték mellé újabb létesítmény, biztonsági övezete kapcsolódik, szántó esetében 43 – 45 %.

33 Meglévő vezetékkel párhuzamosan újabb vezeték épül, szántó esetében: az új szolgalmi terület 40 – 45 %, az átfedett szolgalmi terület 5 – 10 %.

34 A BÁNYASZOLGALMI JOG ÉRTÉKE A KÁRTALANÍTÁS ÖSSZEGE K = Bszj K = Ié * k K = Fizetendő kártalanítás (Ft) Bszj = Bányaszolgalmi jog értéke (Ft) Ié = az ingatlan értéke (Ft) k = korrekciós tényező (%)

35 AZ INGATLAN KORRIGÁLT ÉRTÉKE (Ié ) (Ié ) = Ié (1-k ) Ié = T * f Ié = ingatlan értéke k = korrekciós tényező T = az ingatlan területe f = fajlagos forgalmi érték (Ft/m²) korr korr

36 FAJLAGOS FORGALMI ÉRTÉK CSÖKKENÉS SZÁMÍTÁS MÓDSZERE K ö = t * f écs f écs = f * écs K ö = kártalanítási összeg (Ft) t = szolgalommal érintett terület ( m²) f écs = fajlagos forgalmi érték az értékcsökkenés után (Ft / m²) f = fajlagos forgalmi érték (Ft / m²)

37 MELYIK MÓDSZERT ALKALMAZZUK??? Előnyök:  Az ingatlan értékcsökkenését adja meg  A szakvélemény védhetőbb  Egyszerűbb, érthetőbb  A szolgalmi jog értéke, a kártalanítás összege gyorsan meghatározható Hátrányok:  Bonyolultnak tűnő számítás  Nehezebben érthető, nehezebben követhető  Nem mutatja ki az ingatlan értékcsökkenését  A szakvélemény támadhatóbb Fajlagos forgalmi értékcsökkenés: korrekciószámítás:

38 KÉRDÉS: MI A SZAKÉRTŐ FELADATA? VVVVagyonértékelés KKKKártalanítás BBBBírósági szakértés PPPProjekt tervezéshez tervezési segítség

39

40

41

42

43 Példa: Csó-K-4 kút bekötő vezetéke Csengele 066/27 hrsz a szántó 32 ha 0440 m² b legelő 0 ha3102 m² g legelő 0 ha1140 m² h saját h.út 32 ha 0466 m² össz. terület: 32 ha 5148 m² Szolgalommal terhelt terület ‘a’ jelű alrészletből 1 ha 2230 m² 1 ha 2230 m² Feladat: Bírósági szakértés A szakértőnek feltett kérdések: 1. Mennyi az ingatlan értéke a szolgalmi jog alapítás előtt? 2. Mennyi az ingatlan értéke a szolgalmi jog alapítás után? 3. Mennyi a fizetendő kártalanítás?

44 1. Az ingatlan értéke a szolgalmi jog alapítás előtt: a 320 440 m² * 50 Ft / m² = 16.022.000.- Ft b 3102 m² * 25 Ft / m² = 77.550.- Ft g 1140 m² * 25 Ft / m² = 28.500.- Ft h 466 m² * 50 Ft / m² = 27.960.- Ft ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 16.156.010.- Ft 16.156.010.- Ft 2. Az ingatlan értéke a szolgalmi jog alapítás után: ‘a’ 12 230/320 440 * 100 = 3,82 ~ 3,8% écs = 40% écs = 40% k = 3,8 * 0,4 = 1,52 ~ 1,50% k = 3,8 * 0,4 = 1,52 ~ 1,50% Az ‘a’ jelű alrészlet értékcsökkenése 1,5%. A ‘b’, ’g’, ‘h’ alrészleteket a biztonsági övezet nem érinti, értékcsökkenés nem állapítható meg.

45 a 16 022 000 * (1-0,015) =15.781.670.- Ft b = 77.550.- Ft g = 28.500.- Ft h = 27.960.- Ft ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 15.915.680.- Ft 15.915.680.- Ft 3. A fizetendő kártalanítás: 16.156.010.- Ft 16.156.010.- Ft - 15.915.680.- Ft ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 240. 330.- Ft 240. 330.- Ft

46

47 BÁNYASZOLGALMI JOG ÉRTÉKELÉSÉNEK SPECIÁLIS ESETEI   A létesítmények folyamatos bővítése miatt a biztonsági övezet az ingatlan nagy részét lefedi   Ha a biztonsági övezet az ingatlant egészen vagy közel egészen lefedi   A tilalmak és korlátozások az ingatlan egészét nem érintik, de a teljes területre kiahatnak   Ezek:- művelési ág - művelési mód - használati mód - az ingatlan jellegének tartós vagy végleges megváltozását okozzák

48

49 BÁNYASZOLGALMI JOG ÉRTÉKELÉSÉNEK NEGATÍV TAPASZTALATAI   Az Illeték törvényre hivatkozva a forgalmi érték 20%-a a szolgalommal érintett területre számolva   Az Illeték törvényre hivatkozva a szolgalommal érintett terület értékének 20%-a „megváltási ár” a „szolgalmi jog vételára” címén Kisajátítási törvény alapján a „visszamaradó terület” (szolgalommal nem érintett terület) értékcsökkenése címen további 2 – 20% az ingatlan forgalmi érétkéből   Minden hivatkozás és indoklás nélkül kinyilatkozva az ingatlan értékcsökkenése

50   AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉST AZ EGÉSZ INGATLANRA KELL MEGHATÁROZNI   A SZOLGALMI JOG ÖNMAGÁBAN NEM, CSAK LÉTESÍTMÉNNYEL EGYÜTT FORGALOMKÉPES

51 VEZETÉKJOG ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA MEGEGYEZIK A BÁNYASZOLGALMI JOG ÉRTÉKÉNEK SZÁMÍTÁSÁVAL!   Gázszolgáltató vezeték   A bányászathoz kapcsolódó elektromos légvezeték écs: a bányaszolgalmi jognál alkalmazott értékek.

52 HASZNÁLATI JOG ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA   Kisméretű terület igényes a felszínen elhelyezésre kerülő létesítmények telepítése, üzemeltetésre pl.: szakaszoló, gázátadó állomás, mérőállomás… stb.   Nem önálló ingatlanok, az ingatlan- nyilvántartásban nincsenek külön hrsz.-mal feltüntetve   A földterület tulajdon joga a tulajdonosé marad   A jogosult az igénybevett területet a használati jog mértékéig használja az ingatlant écs = 90 - 100%

53 KISAJÁTÍTÁS   Felszíni, viszonylag nagyméretű terület igényes bányászati létesítmények elhelyezése   Önálló ingatlan kialakítása az ingatlan- nyilvántartásban   Megosztási vázrajz / kisajátítási dokumentáció   Építésügyi hatóság telek alakítási engedélye alapján   A tulajdonjogot az eredeti tulajdonos elveszíti Tulajdonos: Magyar Állam Kezelő: Kincstári Vagyoni Igazgatóság Használó: a kisajátítást kérő

54 számítás menete   Fajlagos forgalmi érték meghatározása   A kisajátítandó terület mérete ismeretében a kisajátítási érték (kártalanítási összeg) meghatározása   L.B.K.K. 5. alapján a visszamaradó terület értékcsökkenése (ha van)   Egyéb kisajátításhoz kapcsolódó számok meghatározása (ha van) A kisajátított terület: écs: 100%

55 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "BÁNYÁSZATI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK ÉRTÉKELÉSE CH BÁNYÁSZATI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK Készítette: Váci László,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések