Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BÁNYÁSZATI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK ÉRTÉKELÉSE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BÁNYÁSZATI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK ÉRTÉKELÉSE"— Előadás másolata:

1 BÁNYÁSZATI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK ÉRTÉKELÉSE
CH BÁNYÁSZATI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK MAISZ – Budapest Készítette: Váci László, MOL Rt., vezető birtokjogi szakértő

2 ? ? ? VAGYONÉRTÉKŰ JOG KÖZÉRDEKŰ HASZNÁLATI JOG KÁRTALANÍTÁS ? ? ? ? ? ?

3 KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK
1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról (Bányatörvény) A Bányatörvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) kormányrendelet 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról (Gáztörvény) 111/2003 (VII.29.) Korm.rendelet a földgázellátásról szóló évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

4 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. év CXLI. törvény
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló év CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999 (XII.29.) FVM rendelet 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyről (PTK) 6/1982 (V.6.) IPM rendelet a gáz és kőolajüzemi létesítmények biztonsági övezetéről

5 VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK KÖZÉRDEKŰ HASZNÁLATI JOGOK
Elhelyezési szolgalmi jog Bányaszolgalmi jog Vezetékjog HASZNÁLATI, HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS JOGOK Telki szolgalmi jog Használati jog Kisajátítás III. BÁNYÁSZATI JOGOSULTSÁG (Bányászati jog) Bányatelek

6 KÖZÉRDEKŰ HASZNÁLATI JOGOK
VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK KÖZÉRDEKŰ HASZNÁLATI JOGOK PTK 171. § (1): Ingatlanra közérdekből a külön jogszabályban feljogosított szervek javára – államigazgatási szerv határozatával – szolgalmat vagy más használati jogot lehet alapítani. A használati jog alapításáért kártalanítás jár.

7 Inytv. 16. § Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanhoz kapcsolódó következő jogok, illetőleg annak jogosultjai jegyezhetők be: . . …. f): állandó jellegű földmérési jelek, földminősítési mintaterek, valamint villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog, továbbá vezetékjog, vízvezetési és bányaszolgalmi jog, valamint törvény rendelkezésén alapuló közérdekű szolgalmak és használati jogok, …

8 1.) Elhelyezési szolgalmi jog
Bt. 38. § (3): Az ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozó bányászati létesítmények, szállítóvezetékek, a kutatási műveletekhez szükséges berendezések elhelyezése céljára – megállapodás hiányában – a bányavállalkozó az ingatlan használatára az építés, kutatás végzéséhez, annak befejezéséig, szolgalom alapítását igényelheti. Az okozott kárt a bányakárokra vonatkozó szabályok szerint kell megtéríteni. … Értéke nem megállapítható, nem mérhető, csak kivitelezés után; előtte csak becsülni lehet.

9 2.) Bányaszolgalmi jog Bt. 38. § (3):
A Bányaszolgalmi jog sajátos bánya jogi intézmény, rokon a telki szolgalmi joggal. A bányaszolgalom alapja az, hogy a bányászati tevékenység kiterjed a felszín idegen ingatlanaira is. Az idegen ingatlanon elhelyezett bányászati létesítmény üzemeltetése az ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozza. Bt. 38. § (3): … Az ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozó bányászati létesítmények és szállítóvezetékek üzemeltetése – beleértve az üzemelés megszüntetésével járó tevékenységet is – időtartamára a bányavállalkozó, az ingatlan tulajdonosának fizetendő kártalanítás ellenében, szolgalmi jog alapítását igényelheti. …

10 Bt. 38. § (5): … A szolgalom szerinti korlátozással megegyezően kell az ingatlanban keletkezett kárt megtéríteni. … Értéke megállapítható: az ingatlan rendeltetésszerű használatának a korlátozásával az ingatlan értékcsökkenésével azonos.

11 3.) Vezetékjog Bt. 38/C. § (1): Az elosztó vezeték idegen ingatlanon történő elhelyezésére és üzemeltetésére, a biztonsági övezet mértékében , kártalanítás ellenében, az engedélyes, illetőleg az elosztóvezeték tulajdonosa javára vezetékjog engedélyezhető, ha az ingatlan használatát lényegesen nem akadályozza. … Értéke megállapítható a Bányaszolgalmi jog értékének megállapítása szerint.

12 II. HASZNÁLATI, HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS JOGOK
1.) Telki szolgalmi jog Ptk § (1): Telki szolgalom alapján valamely ingatlan mindenkori birtokosa más ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja… (2): Telki szolgalmat átjárás, vízellátás, vízelvezetés, pince létesítése, vezetékoszlopok elhelyezése vagy a jogosult számára előnyös más hasonló célra lehet alapítani.

13 e): telki szolgalmi jog, ….
Inytv. 16. §: Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanhoz kapcsolódó következő jogok, illetőleg annak jogosultjai jegyezhetők be: . . …. e): telki szolgalmi jog, …. Ma már egyre ritkábban kerül alkalmazásra. Régebben olaj és gázkutak megközelítésére alapították. Értéke megállapítható a bányaszolgalmi jog értékének megállapításához hasonlóan.

14 2.) Használati jog Bt. 38/D. § (1):
Az elosztó vezetékhez tartozó gázfogadó állomást, mérőállomást, körzeti vagy egyedi nyomásszabályozó állomást, vezetékes propán-, butángáz-szolgáltatás esetén a propán-, butángázok és ezek elegyeinek tárolására szolgáló tartályt, konténert idegen ingatlanon használati jog alapján szabad létesíteni, illetve elhelyezni, üzemeltetni, javítani és karbantartani. Értéke megállapítható a bányaszolgalmi jog értékéhez hasonlóan az ingatlan korlátozásának figyelembe vételével.

15 3.) Kisajátítás Bt. 38. § (6): Ha az elhelyezni tervezett bányászati létesítmények az ingatlan rendeltetésszerű használatát megszüntetik vagy jelentős mértékben akadályozzák, továbbá, ha a bányavállalkozónak a bányászati tevékenységhez az ingatlanra tartósan szüksége van, az ingatlan megvásárlását, illetve a kezelő jog megszerzését kezdeményezheti, ennek eredménytelensége esetén a kisajátítást kérheti. Ez a jog az ingatlan tulajdonosát (kezelőjét) is megilleti, ha megítélése szerint az elhelyezett bányászati létesítmény az ingatlan rendeltetésszerű használatát megszűntette vagy súlyosan akadályozza. …

16 Ptk § (1): Ingatlant kivételesen, közérdekből – törvényben megállapított esetekben, módon és célokra – lehet kisajátítani. A kisajátított ingatlanért teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás jár. Kisajátítási érték vagy kártalanítás mértéke megállapítható, mérhető; azonos a piaci forgalmi értékkel, illetve ennél lehet magasabb egyéb a kisajátítással összefüggő károk értékével. Pl.: - visszamaradó terület értékcsökkenése! (L.B.K.K.5) - üzemszervezési, üzem áttelepítési többlet költségek … stb.

17 III. BÁNYÁSZATI JOGOSULTSÁG (Bányászati jog)
Bányatelek Bt. 26. § (1) Ásványi nyersanyagot feltárni és kitermelni, valamint szénhidrogén föld alatti tárolására földtani szerkezetet hasznosítani a föld felszínének és mélyének e célra elhatárolt részén (a továbbiakban: bányatelek) szabad. Értéke megállapítható

18 Ilyen feladatoknál mindenképp szakember bevonása javasolt
ismerni kell hozzá: kutatási zárójelentést, benne a kitermelhető ásványvagyon mennyiségét műszaki üzem tervet (a bányászatról) a kitermelés ütemezését az értékbecslés időpontjában a még kitermelhető ásványvagyon mennyiségét a bányászati költségeket Ilyen feladatoknál mindenképp szakember bevonása javasolt

19 BÁNYASZOLGALMI JOG ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA
Bányaszolgalmi jog értéke = Fizetendő kártalanítás mértéke Szolgalmi jog jogosultja ↔ ingatlan tulajdonosa Vagyon érétkű jog (+) ═ ingatlan értékcsökkenése a tulajdonosnak kár (-) Alapja az ingatlan forgalmi érétke

20 Mi okozza az értékcsökkenést? 6/1982 (V.6.) IpM rendelet tartalmazza:
A biztonsági övezetben (szolgalommal érintett terület) meglévő tilalmak és korlátozások A Bányatörvény Végrehajtási rendelet 19/A § valamint a 6/1982 (V.6.) IpM rendelet tartalmazza: a biztonsági övezet térmértékét a tilalmakat és korlátozásokat

21 TILALMAK ÉS KORLÁTOZÁSOK A BIZTONSÁGI ÖVEZETBEN (A SZOLGALOMMAL ÉRINTETT TERÜLETEN)
Bányatörvény Végrehajtási rendelet 19/A.§ (1) A kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, a kőolaj-, kőolajtermék-, földgáz-, egyéb gáz- és gáztermék-szállítóvezeték (a továbbiakban: szállítóvezeték), valamint a földgáz-, egyéb gáz- és gáztermékelosztó-vezeték (a továbbiakban: elosztóvezeték), továbbá környezete védelmére, zavartalan üzemeltetése (ellenőrzése, karbantartása, javítása és az üzemzavar-elhárítás) biztosítására Biztonsági Szabályzat szerinti méretű biztonsági övezetet kell megállapítani.

22 (2) A biztonsági övezeten belül a (7) és a (8) bekezdésekben belül foglaltak kivételével tilos:
az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése; a tűzrakás, illetve anyagok égetése; a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység; a kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, a szállító- és elosztóvezeték állagát veszélyeztető maró- és tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása; a robbantási tevékenység; anyagok elhelyezése, tárolása; az árasztásos öntözés, továbbá rizstelep, halastó, víztározó, zagytér létesítése;

23 fák, illetve a létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztető egyéb növények ültetése, valamint a 0,5 m-nél nagyobb mélységű talajművelés, a kézimunkával végzett régészeti feltárás kivételével egyéb földmunka végzése, tereprendezés, a kőolaj-és földgázbányászati létesítmények, elosztóvezeték és a szállítóvezeték részét képező állomás, fáklyák biztonsági övezetének teljes terjedelmében, illetve a szállítóvezeték tengelyétől mért 5-5 m távolságon belül; szállítóvezeték esetében járművek állandó vagy ideiglenes tárolása; A bányászati létesítmény, a gázelosztó- és szállítóvezeték jelzéseinek, felszíni, műtárgyainak eltakarása, megrongálása, eltávolítása.

24 TILALMAK ÉS KORLÁTOZÁSOK AKADÁLYOZÓ ÉRTÉKCSÖKKENTŐ HATÁSA
SZÁNTÓ: tarlóégetés tilalma 50 cm-nél mélyebb művelés tilalma árasztásos öntözés és rizstelep, halas tó létesítésének tilalma GYÜMÖLCSÖS, SZŐLŐ: 5-5 méteren belül fa ültetés, kordon telepítés tilalma 3-3 méteren belül bokrok, cserjék ültetésének tilalma ERDŐ: 5-5 méteren belül fa ültetés tilalma LAKÓ, ÉPÍTÉSI, IPARI TELEK: építési és ültetési tilalmak Anyagok állandó tárolásának tilalma

25 KORREKCIÓS TÉNYEZŐ SZÁMÍTÁSA
k = t écs t = k = az ingatlan értékét csökkentő korrekciós tényező negatív előjelű t = a szolgalommal érintett terület az ingatlan teljes területéhez viszonyítva százalékban kifejezve t = a szolgalommal érintett terület nagysága T = az ingatlan teljes területe écs (m²) _______ * * 100 T t T (%) (%) T (%) (%) (m²) (%) T (%) (m²) (m²) = a szolgalommal érintett terület értékcsökkenése a tilalmak és korlátozások miatt %-ban van kifejezve (%)

26 SZOLGALOMMAL ÉRINTETT TERÜLET ÉRTÉKCSÖKKENÉSE écs
(%) A korreekciós érték számításának fontos tényezője Mértékét az ingatlan rendeltetésszerű használatát korlátozó tilalmak határozzák meg Művelési ágaként és ingatlan típusokként eltérő A szakértőtől nagy tapasztalatokat igényel a meghatározása

27 A belterületeken lévő telkeknél, telephelyeknél vizsgálandók
Értékcsökkenés a szolgalommal érintett területen (biztonsági övezetben) écs művelési ágak és ingatlantípusok szerint: (%) ERDŐ: – 25 % GEYEP: – 30 % SZÁNTÓ: – 45 % GYÜMÖLCSÖS, SZŐLŐ, KERT: 40 – 50 % LAKÓ, ÉPÍTÉSI, ÜDÜLŐ TELEK: 50 – 80 % TELEP, TELEPHELY: – 80 % A belterületeken lévő telkeknél, telephelyeknél vizsgálandók az építési előírások

28 MŰVELÉST GÁTLÓ HATÁSOK A VEZETÉK ELHELYEZKEDÉSÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN
A terület sarkán áthaladva a korlátozás kisebb, szántó esetében 30 %.

29 A terület szélén haladva a korlátozás jelentősebb,
szántó esetén 32 – 35 %.

30 Középen, de szabályosan elhelyezett vezeték,
szántó esetében 36 – 38 %.

31 Átlósan elhelyezett vezeték, szántó esetében 39 -42 %.

32 Meglévő vezeték mellé újabb létesítmény, biztonsági övezete kapcsolódik, szántó esetében 43 – 45 %.

33 Meglévő vezetékkel párhuzamosan újabb vezeték épül, szántó esetében: az új szolgalmi terület 40 – 45 %, az átfedett szolgalmi terület 5 – 10 %.

34 A BÁNYASZOLGALMI JOG ÉRTÉKE A KÁRTALANÍTÁS ÖSSZEGE
K = Bszj K = Ié * k K = Fizetendő kártalanítás (Ft) Bszj = Bányaszolgalmi jog értéke (Ft) Ié = az ingatlan értéke (Ft) k = korrekciós tényező (%)

35 AZ INGATLAN KORRIGÁLT ÉRTÉKE (Ié )
(Ié ) = Ié (1-k ) Ié = T * f Ié = ingatlan értéke k = korrekciós tényező T = az ingatlan területe f = fajlagos forgalmi érték (Ft/m²) korr

36 FAJLAGOS FORGALMI ÉRTÉK CSÖKKENÉS SZÁMÍTÁS MÓDSZERE
Kö = t * fécs fécs = f * écs Kö = kártalanítási összeg (Ft) t = szolgalommal érintett terület (m²) fécs = fajlagos forgalmi érték az értékcsökkenés után (Ft /m²) f = fajlagos forgalmi érték (Ft /m²)

37 MELYIK MÓDSZERT ALKALMAZZUK???
Előnyök: Az ingatlan értékcsökkenését adja meg A szakvélemény védhetőbb Egyszerűbb, érthetőbb A szolgalmi jog értéke, a kártalanítás összege gyorsan meghatározható Hátrányok: Bonyolultnak tűnő számítás Nehezebben érthető, nehezebben követhető Nem mutatja ki az ingatlan értékcsökkenését A szakvélemény támadhatóbb korrekciószámítás: Fajlagos forgalmi értékcsökkenés:

38 KÉRDÉS: MI A SZAKÉRTŐ FELADATA?
Vagyonértékelés Kártalanítás Bírósági szakértés Projekt tervezéshez tervezési segítség

39

40

41

42

43 Példa: Csó-K-4 kút bekötő vezetéke
Csengele 066/27 hrsz a szántó 32 ha m² b legelő ha m² g legelő ha m² h saját h.út ha m² össz. terület: 32 ha m² Szolgalommal terhelt terület ‘a’ jelű alrészletből 1 ha m² Feladat: Bírósági szakértés A szakértőnek feltett kérdések: 1. Mennyi az ingatlan értéke a szolgalmi jog alapítás előtt? 2. Mennyi az ingatlan értéke a szolgalmi jog alapítás után? 3. Mennyi a fizetendő kártalanítás?

44 Az ‘a’ jelű alrészlet értékcsökkenése 1,5%.
Az ingatlan értéke a szolgalmi jog alapítás előtt: a m² * 50 Ft / m² = Ft b m² * 25 Ft / m² = Ft g m² * 25 Ft / m² = Ft h m² * 50 Ft / m² = Ft ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Ft 2. Az ingatlan értéke a szolgalmi jog alapítás után: ‘a’ / * 100 = 3,82 ~ 3,8% écs = 40% k = 3,8 * 0,4 = 1,52 ~ 1,50% Az ‘a’ jelű alrészlet értékcsökkenése 1,5%. A ‘b’, ’g’, ‘h’ alrészleteket a biztonsági övezet nem érinti, értékcsökkenés nem állapítható meg.

45 a * (1-0,015) = Ft b = Ft g = Ft h = Ft ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Ft 3. A fizetendő kártalanítás: Ft Ft Ft

46

47 BÁNYASZOLGALMI JOG ÉRTÉKELÉSÉNEK SPECIÁLIS ESETEI
A létesítmények folyamatos bővítése miatt a biztonsági övezet az ingatlan nagy részét lefedi Ha a biztonsági övezet az ingatlant egészen vagy közel egészen lefedi A tilalmak és korlátozások az ingatlan egészét nem érintik, de a teljes területre kiahatnak Ezek: - művelési ág - művelési mód - használati mód - az ingatlan jellegének tartós vagy végleges megváltozását okozzák

48

49 BÁNYASZOLGALMI JOG ÉRTÉKELÉSÉNEK NEGATÍV TAPASZTALATAI
Az Illeték törvényre hivatkozva a forgalmi érték 20%-a a szolgalommal érintett területre számolva Az Illeték törvényre hivatkozva a szolgalommal érintett terület értékének 20%-a „megváltási ár” a „szolgalmi jog vételára” címén Kisajátítási törvény alapján a „visszamaradó terület” (szolgalommal nem érintett terület) értékcsökkenése címen további 2 – 20% az ingatlan forgalmi érétkéből Minden hivatkozás és indoklás nélkül kinyilatkozva az ingatlan értékcsökkenése

50 AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉST AZ EGÉSZ INGATLANRA KELL MEGHATÁROZNI
A SZOLGALMI JOG ÖNMAGÁBAN NEM, CSAK LÉTESÍTMÉNNYEL EGYÜTT FORGALOMKÉPES

51 VEZETÉKJOG ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA
MEGEGYEZIK A BÁNYASZOLGALMI JOG ÉRTÉKÉNEK SZÁMÍTÁSÁVAL! Gázszolgáltató vezeték A bányászathoz kapcsolódó elektromos légvezeték écs: a bányaszolgalmi jognál alkalmazott értékek.

52 HASZNÁLATI JOG ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA
Kisméretű terület igényes a felszínen elhelyezésre kerülő létesítmények telepítése, üzemeltetésre pl.: szakaszoló, gázátadó állomás, mérőállomás… stb. Nem önálló ingatlanok, az ingatlan-nyilvántartásban nincsenek külön hrsz.-mal feltüntetve A földterület tulajdon joga a tulajdonosé marad A jogosult az igénybevett területet a használati jog mértékéig használja az ingatlant écs = %

53 KISAJÁTÍTÁS Felszíni, viszonylag nagyméretű terület igényes bányászati létesítmények elhelyezése Önálló ingatlan kialakítása az ingatlan-nyilvántartásban Megosztási vázrajz / kisajátítási dokumentáció Építésügyi hatóság telek alakítási engedélye alapján A tulajdonjogot az eredeti tulajdonos elveszíti Tulajdonos: Magyar Állam Kezelő: Kincstári Vagyoni Igazgatóság Használó: a kisajátítást kérő

54 A kisajátított terület: écs: 100%
számítás menete Fajlagos forgalmi érték meghatározása A kisajátítandó terület mérete ismeretében a kisajátítási érték (kártalanítási összeg) meghatározása L.B.K.K. 5. alapján a visszamaradó terület értékcsökkenése (ha van) Egyéb kisajátításhoz kapcsolódó számok meghatározása (ha van) A kisajátított terület: écs: 100%

55 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "BÁNYÁSZATI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK ÉRTÉKELÉSE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések