Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉS RENDSZERE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉS RENDSZERE"— Előadás másolata:

1 A KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉS RENDSZERE
Schäffer István főigazgató 2005. június 3.

2 A központosított közbeszerzés kialakulása,
rövid története napjainkig

3 A jelenlegi jogi keretek:
2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzés rendszeréről (módosította: 10/2005 (I. 19.) Korm. rendelet) Állami normatívák (1/2004. – 4/2004. és 1/2005. MeH VM Tájékoztató)

4 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzés rendszeréről valamint a központi beszerző szervezet feladat és hatásköréről A rendelet hatálya kiterjed: minisztériumokra, a tárca nélküli miniszterek hivatali szerveire, a központi költségvetésben önálló fejezettel rendelkező országos hatáskörű és egyéb szervekre, a nyugdíjbiztosítási költségvetési szervekre, továbbá más, fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott szervekre és személyekre, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervekre, az évi XLIV. törvény hatálya alá tartozó, az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott szervezetek egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó beszerzéseire, valamint az önként csatlakozó, a Kbt. hatálya alá tartozó szervezetek csatlakozással érintett beszerzéseire.

5 A rendelet hatálya nem terjed ki:
költségvetéséről szóló törvény által meghatározott fejezetrendhez igazodóan az I-VIII. fejezetekhez tartozó szervezetekre, a a nemzetbiztonsági szolgálatokra, a Külügyminisztérium irányítása alá tartozó külképviseletekre. Az évi XLIV. törvény hatálya alá tartozó, az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott szervezetekre a nem egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan.

6 Kiemelt termékkörök: Távközlési eszközök és szolgáltatások
Személyi számítógéprendszerek /hardver és szoftver eszközök, szolgáltatások/ Irodatechnikai eszközök és szolgáltatások Bútorok Papírok, papíráruk Gépjárművek Üzemanyagok Egészségügyi termékek Repülőjegy-beszerzés és kapcsolódó szolgáltatások

7 Kiemelt termékek: A kiemelt termékek körére, valamint azoknak a központosított közbeszerzési rendszer keretében történő közbeszerzés elrendelésére az érintett ágazat szerint illetékes miniszter minden év március 20-ig tehet javaslatot a központi beszerző szervezet felügyeletét ellátó miniszter részére. A kötelező elemeket és szempontokat a központi beszerző szervezet felügyeletét ellátó miniszter tájékoztatóban állapítja meg, az érintett ágazatok szerint illetékes miniszterek minden év március 20-ig előterjesztett javaslatai alapján.

8 Értékhatárok: A 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet hatálya alá tatozó intézmények a kiemelt termékekre vonatkozó beszerzéseiket, értékhatártól függetlenül kötelesek a központosított közbeszerzés keretein belül megvalósítani! Hol van ez meghatározva?

9 Saját hatáskörű beszerzés:
Rendkívüli sürgősség A kiemelt termékbeszerzés vonatkozásában nincs hatályos keretmegállapodás vagy keretszerződés Más intézmény készletének átvétele A keretszerződésben meghatározott, azonos feltételekkel rendelkező terméket alacsonyabb áron tud beszerezni Fontos! Igénybejelentés /b) és d) pont esetén feltétele a saját hatáskörű eljárásnak/ Állami normatívák betartása Egyszerű közbeszerzési értékhatárt /Kbt § (4) bek./ elérő esetben 8 nappal a beszerzés megkezdése előtt tájékoztatási kötelezettség Arubeszerzés esetében 2 millió Ft Építési beruházás esetében 10 millió ft Szolgáltatás megrendelése esetében 2 millió Ft

10 Önként csatlakozás feltételei :
A Kbt. hatálya alá tartozás Szabad kapacitások a keretszerződésekben A központi beszerző szervezetnél megtörtént regisztráció (elektronikus mód preferált) Visszaigazolás a csatlakozás elfogadásáról (visszaigazolt igénybejelentés)

11 A közbeszerzési díj : 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 12. § alapján a központosított közbeszerzések keretében megvalósított közbeszerzések ÁFA nélkül számított értékének legfeljebb 2%-a. Figyelem! A közbeszerzési díjat is ÁFA terheli.

12 Az intézményekre vonatkozó fontosabb rendelkezések:
Regisztráció a központosított közbeszerzési rendszerben (adatlap – visszaigazolás) Regisztrációt érintő változások bejelentése Éves felülvizsgálat megküldése /Kbt. 42. § (1) szerinti határidőre/ Beszerzési terv megküldése három havonta Az éves összesített közbeszerzési terv megküldése /Kbt. 5. § (1) alapján és a Kbt. 42. § (1) szerinti határidőre/. Az előző pontban szereplő adatok esetleges változásának a bejelentése. Igénybejelentés A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 18. § Az intézmény köteles a megrendelés teljesítéséről, valamint annak pontos adatairól és minősítéséről a központi beszerző szervezetet tájékoztatni. Keretmegállapodás alapján történt szerződés megküldése a KSzF-nek 5 napon belül. Április 15.-ig

13 Keretszerződés, keretmegállapodás és szerződés
A keretszerződések, keretmegállapodások időtartama maximumát a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza

14 Eljárás típusok (újdonság!)
Keretmegállapodásos központosított közbeszerzési eljárás A központi beszerző szervezet alkalmazhatja ezt az eljárási módot EU értékhatár felett is Gyorsított eljárás nem alkalmazható Első rész: nyílt, meghívásos, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás Második rész: Verseny újraindítása nélkül Verseny újraindításával

15 Keretmegállapodásos központosított közbeszerzési eljárás

16 – klasszifikációhoz kapcsolt tulajdonság
Állami normatívák – klasszifikációhoz kapcsolt tulajdonság A KSzF által alkalmazott termékhierarchia több mint a CPV

17 PORTÁL – a KSzF internetes információs rendszere

18 KSzF – EAN együttműködés
– EAN-elvű elektronikus katalógus közbeszerzési profil

19

20

21 A központosított közbeszerzés a számok tükrében

22 A központosított közbeszerzés fontosabb forgalmi adatai [ezer forintban, ÁFÁ-val]
Termékcsoport 2000 2001 2002 2003 2004 Informatika Távközlés Irodatechnika Bútor Papíráru Gépjármű Üzemanyag Egészségügy Mindösszesen

23

24

25

26 Elérhetőségek:  Budapest, Báthori u. 12. Fax:


Letölteni ppt "A KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉS RENDSZERE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések