Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KAP jövője 2020-ig Jogalkotási javaslatok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KAP jövője 2020-ig Jogalkotási javaslatok"— Előadás másolata:

1 A KAP jövője 2020-ig Jogalkotási javaslatok
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság Európai Bizottság

2 1. A KAP reform menete 2. Kihívások és célkitűzések 3. A javaslatok 4. Következő lépések

3 A KAP reform menete Nyilvános vita Nyilvános konferencia
2010. április 12. – június 11. Nyilvános vita 2010. július 19–20. Nyilvános konferencia 2010. november 18. „A KAP jövője 2020-ig” című bizottsági közlemény 2010. november 23. – január 25. Konzultáció a hatásvizsgálatról 2011. június 29. A 2014–2020-as költségvetésre vonatkozó bizottsági javaslatok 2011. október 12. A Bizottság jogalkotási javaslatai A jogalkotási javaslatokat hatásvizsgálat kíséri, amely kiterjedt mennyiségi és minőségi elemzés alapján vizsgálja a KAP fejlődésére vonatkozó alternatív forgatókönyveket. There has been a strong public debate about the future of the CAP taking place during 2010 and Our Commissioner initiated a formal debate with presentation in April 2010 in the Committee of the Agriculture in the European Parliament. As a response to this initiative we had more than 5600 contributions from simple citizens in the European Union from all Member States (reaching almost 6000 contributions if you add think thanks, more formal representations of stakeholders, etc). These contributions focused on the future of the CAP and responded to four broad questions about what we want from agriculture and what we want from the Common Agricultural Policy. There has been a very successful conference in July 2010 with 600 participants, and The Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions have presented their first opinions of where they expect policy to go in the future. The Communication presented in November 2010 reflected the broadly identified challenges that came out from this public debate. It responded to this debate by outlining broad future options and also launched the inter-institutional debate. A wide stakeholder consultation on the impact assessment occurred end of last year and prepared the way for the legal proposals and its impact assessment. Today European Commission is presenting the results of this process, i.e. the legal Proposals and its Impact Assessment. Vita az Európai Parlamentben és a Tanácsban A jogalkotási javaslatok és végrehajtási rendeletek elfogadása

4 A KAP finanszírozása A 2014–2020-as időszakra vonatkozó uniós költségvetésre tett bizottsági javaslatok a KAP-kiadásokat a 2013-as nominálértéken tartják folyó árakon - I. pillér –Közvetlen kifizetések és piaci kiadások - II: pillér – Vidékfejlesztés I. és II. pillér összesen - Élelmiszer-biztonság - Leginkább rászoruló személyek megsegítése - Céltartalék mezőgazdasági válság esetére - Európai Globalizációs Alap - Az élelmiszer-biztonságra, a biológiai alapú gazdaságra és a fenntartható mezőgazdaságra vonatkozó kutatás és innováció További támogatások összesen A 2014–2020-as időszakra javasolt költségvetés összesen 317,2 milliárd EUR 101,2 milliárd EUR 418,4 milliárd EUR 2,5 milliárd EUR 2,8 milliárd EUR 3,9 milliárd EUR 2,8 milliárd EUR-ig 5,1 milliárd EUR 17,1 milliárd EUR-ig 435,5 milliárd EUR-ig Forrás: „Az Európa 2020 stratégia költségvetése” című bizottsági közlemény, COM(2011) 500 végleges, II. rész.

5 KAP kiadások alakulása 1980-2020 (folyó árakon)
10 20 30 40 50 60 70 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 milliárd € Export visszatérítés Egyéb piaci intézkedések Termeléshez kötött tám. Termeléshez nem kötött tám. Piaci intézkedések Közvetlen kifizetések Vidékfejlesztés EU-10 EU-12 EU-15 EU-25 EU-27 Forrás: DG Agriculture and Rural Development 2011 = Költségvetés; 2012 = Költségvetés-tervezet; 2013 = EMGA felső határérték (közvetlen kifizetés és piaci intézkedés) + 2.Pillér előirányzat. A vidékfejlesztés 2013-ban magába foglalja az önkéntes modulációt (Egy.Kir) és a 73/2009 Rend.136. cikkben az EMVA javára átcsoportosítható összeget “unspent amounts”. Mivel ezek megszűnnek 2013 végén, az összegek visszakerülnek a közvetlen támogatások borítékba 2014-ben.

6 1. A KAP reform menete 2. Kihívások és célkitűzések 3. A javaslatok 4. Következő lépések

7 „A KAP jövője 2020-ig” című bizottsági közlemény
Kihívások… „A KAP jövője 2020-ig” című bizottsági közlemény Kihívások Gazdasági kihívások Élelmiszer-biztonság Áringadozás Gazdasági válság Környezeti kihívások Üvegházhatást okozó gázok kibocsátása Talaj kimerülése Víz- és levegőminőség Élőhelyek és biológiai sokszínűség Területi kihívások Vidéki térségek életképessége Az EU mezőgazdaságának sokszínűsége Gazdasági Környezeti Területi

8 Piaci árak alakulása Műtrágyák + 163 % Energiahordozók + 223 %
Mgi termékek + 50 % Forrás: Világbank.

9 Éghajlatváltozás - Az EU mezőgazdaságára gyakorolt lehetséges hatások
▲ Áradások kockázata ▲ Melegebb és szárazabb nyarak ▲ Tengerszint-változás ▲ Növényekre veszélyes kártevők és betegségek kockázata ▲ A gabona- és takarmányhozam ▼ Állat-egészségügy és -jólét ▼ Nyári esőzések ▲ Téli viharok és áradások ▲ A termésidőszak hossza, hozamok ▲ Megfelelő termőföld ▲ Kártevők és betegségek kockázata Source: European Commission - DG Agriculture and Rural Development, Unit H.4 Updated: ▲ Téli esőzések és áradások ▼ Nyári esőzések ▲ Aszály, vízhiány ▲ A talajerózió kockázata ▲ Terméshozamok, termeszthető növények ▼ A rendelkezésre álló vízmennyiség ▲ Aszály és kánikula ▲ Talajerózió ▼ Termésidőszak, terményhozam ▼ A növénytermesztéshez ideális területek Forrás: Európai Bizottság - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség jelentései, valamint a Közös Kutatóközpont és tagállami szakértői tanulmányok alapján

10 Az elsődleges szektor jelentősége a foglalkoztatásban

11 … és a KAP válasza. „A KAP jövője 2020-ig” című bizottsági közlemény
Jogalkotási javaslatok Kihívások Szakpolitikai célkitűzések Reform célkitűzései Európa 2020 Fenntartható élelmiszertermelés Gazdasági Fokozott versenyképesség A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás és fellépés az éghajlatváltozás ellen Környezeti Javított fenntarthatóság Területi Nagyobb hatékonyság Kiegyensúlyozott területi fejlődés Egyszerűsítés

12 A reform célkitűzéseinek teljesítését elősegítő eszközök
Fokozott versenyképesség Javított fenntarthatóság Nagyobb hatékonyság A közvetlen kifizetések újratervezése Az uniós pénzeszközökre vonatkozó közös stratégiai keretrendszer Közvetlen kifizetések újraelosztása tagállamokon belül és között A vidékfejlesztési keretösszegek elosztása Egyszerűsítés Javított gazdasági eszközök a piaci fejlemények kezelésére Tartalékalap válság esetére / Kockázatkezelési eszköztár A termelők élelmiszer-ellátási láncban elfoglalt helyzetének javítása Kutatás, innováció és tudásátadás és tovább-fejlesztett mezőgazdasági tanácsadási rendszer Új, „zöld” kifizetés az I. pillérben Fokozott kölcsönös megfeleltetés tekintettel az éghajlatváltozásra Két környezetvédelmi prioritás a vidékfejlesztésben Kutatás, innováció és tudásátadás és tovább-fejlesztett mezőgazdasági tanácsadási rendszer I. pillér II. pillér Rugalmasság

13 1. A KAP reform menete 2. Kihívások és célkitűzések 3. A javaslatok 4. Következő lépések

14 A közvetlen kifizetések új rendszere (1)
2014-ben az európai termelők a következő rendszerek nyílnak meg: Kötelező támogatási rendszerek (valamennyi tagállamban): Alaptámogatási rendszer „Zöld” kifizetés* A fiatal gazdálkodókra vonatkozó támogatási rendszer Önkéntes támogatási rendszerek (a tagállam döntésének függvényében): Termeléstől függő támogatás Támogatás a természeti korlátokkal rendelkező területeken (+) Minden kifizetés a kölcsönös megfeleltetés függvényében Minden termelő számára elérhető lesz a mezőgazdasági tanácsadó rendszer VAGY A kistermelőknek szóló támogatási rendszer (valamennyi tagállamban) * Az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra vonatkozó kifizetés

15 A közvetlen kifizetések új rendszere (2)
A támogatások progresszív csökkentése és maximalizálása Termeléstől függő támogatás A természeti korlátokra vonatkozó támogatás Számos ágazatra A közvetlen kifizetési keretösszeg 5 vagy 10%-áig (tagállam döntése) A természeti korlátokkal rendelkező területek számára A közvetlen kifizetési keretösszeg 5%-áig Kistermelők támogatási rendszere Fiatal gazdálkodókra vonatkozó támogatási rendszer A kérelmek és az ellenőrzések egyszerűsítése Az átalányösszegű kifizetést bizonyos feltételek mellett a tagállam határozza meg Belépés 2014-ben A közvetlen kifizetési keretösszeg 10%-áig A közvetlen kifizetési keretösszeg 2%-áig < 40 év 5 éven keresztül Tevékenység megkezdéséhez kötött Racionalizálás – éghajlatváltozás Kölcsönös megfeleltetés „Zöld” kifizetés Növénytermesztés diverzifikálása Állandó legelő Ökológiai célterület A közvetlen kifizetési keretösszeg 30%-a Alaptámogatási rendszer Nemzeti vagy regionális átalány támogatható hektáronként Tagállamok által választható régiók és kritériumok Új jogosultságok 2014-ben Mezőgazdasági tevékenység definíciója Aktív termelő meghatározása VAGY

16 A KK újraelosztása – a jelenlegi kifizetési szintek és az EU-átlag 90%-a közötti különbség csökkentése 1/3-dal 2020-ig * Calculated on the basis of all direct aids on the basis of Council Regulation (EC) No 73/2009, after modulation and phasing-in, except POSEI/SAI and cotton and potentially eligible area 2009 Source: Impact Assessment Updated: EU-27 average = EUR/ha * A 73/2009. EU rendeletben lefektetett összes KK, (moduláció és fokozatos bevezetés után, kivéve POSEI/kisebb égei-tengeri szigetek és gyapot) és a potenciálisan támogatható terület (2009) alapján számolva ** A KK rendelet-tervezet II. mellékletében lefektetett 2019-es (2020 költségvetési év) támogatás és a potenciálisan támogatható terület (2009) alapján számolva Forrás: European Commission - DG Agriculture and Rural Development

17 A piaci események kezelésére szolgáló továbbfejlesztett eszközök
Fenntartható fogyasztás: iskolagyümölcs- és iskolatej-programok Kapcsolat a fogyasztókkal Megemelt támogatás Társfinanszírozás lehetősége új intézkedéseknél Együttműködés elősegítése – az élelmiszerláncban elfoglalt pozíció javítása Egységes válasz a gazdasági és környezeti kihívásokra Termelői szervezetek és azok társulásai, szakmaközi szervezetek elismerésének elősegítése Átláthatóbb versenyszabályok Kapcsolat a vidékfejlesztési támogatásokkal (indítási és együttműködési intézkedések) Nagyobb támogatásra kutatásra és innovációra Forum egy jobban működő élelmiszerláncért Piaci orientáció folytatása Bizonyos támogatások megszüntetése (sovány-tejpor, komló és selyemhernyó) Termelés-korlátozások megszüntetése (cukor) Az egyéni gazdálkodók verseny-képessége Megerősített biztonsági háló Rendkívüli intézkedések – nagyobb lefedettség és rugalmasság Intervenciós felvásárlás / magántárolási támogatás– egyszerűsített, hatékonyabb válasz krízis esetén Tartalékalap válság esetére

18 A vidékfejlesztés új szerkezete (1)
Európa 2020 stratégia Közös Stratégiai Keretrendszer (CSF) – lefedi az ERFA-t, EMVA-t, ESZA-t, Kohéziós Alapot és ETHA-t, tükrözi az EU2020 célokat közös tematikai célkitűzésekkel, melyek megvalósítására mindegyik alapban kulcslépéseket határoz meg Partnerségi Szerződések – nemzeti szintű dokumentum mely leírja hogy kerülnek felhasználásra az alapok az EU2020-as célok megvalósítása érdekében Vidékfejlesztés: EMVA Egyéb CSF alapok (ERFA, ESZA, Kohéziós Alap, ETHA) Átfogó témák: Innováció, Környezet és Klímaváltozás ERDF: European Regional Development Fund ESF: European Social Fund EMFF: European Maritime and Fisheries Fund Társadalmi kirekesztés, szegénység elleni küzdelem és gazdasági fejlődés előmozdítása vidéken Versenyképesség és a gazdaságok életképességének növelése Az élelmiszer-lánc szerveződésének és az ágazati kockázatkezelés ösztönzése A mezőgazdasági és erdészeti ökoszisztémák helyreállítása, megőrzése és erősítése Erőforrás-hatékonyság előmozdítása és alacsony széndioxid kibocsátású és a környezeti kihívásokra rugalmasan reagáló mezőgazdasági, élelmiszeripari és erdészeti ágazat támogatása Tudástranszfer és innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, erdészetben és vidéken Prioritások Vidékfejlesztési Program(ok) 18 18

19 A vidékfejlesztés új szerkezete (2)
Az EU Alapok közös keretrendszere – egyszerűsítés és a szabályok harmonizálása Közös Stratégiai Keretrendszer és Partnerségi Szerződés Mérföldköveken alapuló teljesítményértékelés és előzetes feltételek Megerősített stratégiai megközelítés: tagállami felelősségkörbe tartozik akcióprogramok felállítása az EU2020-as és a vidékfejlesztési prioritások alapján … …az egyedi helyi/regionális/nemzeti szükségletek figyelembevételével Nemzeti vagy regionális szintű programozás Programok szintjén prioritásokhoz kötött, számszerűsített célok felállítása A prioritások kezelésére és a célok elérésére ésszerűsített, megfelelő csomagokba összeállított intézkedési eszköztár felhasználása Tematikus alprogramok felállításának lehetősége Finanszírozás Nemzeti borítékok elosztása objektív kritériumokon és a jelenlegi elosztáson alapul Társfinanszírozás Közös monitoring és értékelési rendszer ‘A mezőgazdasági termelékenységgel és fenntarthatósággal’ foglalkozó Európai Innovációs Partnerség Common Strategic Framework with the other EU funds will improve coordination and increase synergies and complementarities; The broad objectives of the RD policy will be translated into a limited set of EU priorities for action; The tool-kit of rural development measures will be streamlined and simplified, with a focus on better targeting towards the EU priorities; Reinforced provisions concerning programming will ensure a balanced and targeted coverage of specific territorial conditions and needs; The establishment of quantified targets at programme level will ensure an accurate follow-up of the progress of the programmes in achieving the EU priorities; The monitoring and evaluation system will be reinforced in this respect. 19

20 A vidékfejlesztés új szerkezete (3)
Főbb intézkedések Tudástranszfer, tájékoztatási és tanácsadás Beruházások tárgyi eszközökbe: fiatal gazdák magasabb szintű támogatása, a kollektív befektetések és integrált projektek Gazdaság és vállalatfejlesztés bővített támogatás a kistermelőknek, a fiatal gazdálkodóknak és kisvállalkozások részére Termelői csoportok létrehozásának támogatása minden EU-tagállamban Agrár-környezetvédelem, éghajlat és a biogazdálkodás támogatása: nagyobb rugalmasság, a közös akciók kibővített támogatása Jelentősen megerősített együttműködési intézkedés, beleértve a kísérleti projekteket, a rövidített élelmiszerláncot és a helyi promóciót Új kockázatkezelési eszköztár Leader megközelítés megerősítése az EU alapokban Európai Innovációs Partnerség és innovatív, helyi együttműködést jutalmazó díj Common Strategic Framework with the other EU funds will improve coordination and increase synergies and complementarities; The broad objectives of the RD policy will be translated into a limited set of EU priorities for action; The tool-kit of rural development measures will be streamlined and simplified, with a focus on better targeting towards the EU priorities; Reinforced provisions concerning programming will ensure a balanced and targeted coverage of specific territorial conditions and needs; The establishment of quantified targets at programme level will ensure an accurate follow-up of the progress of the programmes in achieving the EU priorities; The monitoring and evaluation system will be reinforced in this respect. 20

21 Átfogó cél: egyszerűsítés
Példák Intézkedések Mezőgazdasági kistermelők részére létrehozott egyszerű támogatási rendszer (kb. jogosultak 30%-a) „Zöld” kifizetés a lehető legegyszerűbb, kizárólag olyan intézkedéseket tartalmaz melyeknek van környezetvédelmi hatása ÉS komolyabb pluszköltségek nélkül végrehajthatók / ellenőrizhetők; Kifizetések Egy Kifizető Ügynökség az összes KAP intézkedésre egy adott tagállamban/régióban A jogosultak számára a kifizetések visszatérítésére több megközelítés egyszerűsített költségek alapján (II Pillér); Ellenőrzés A megfelelően működő ellenőrzési rendszerekkel és alacsony hibahatárral rendelkező tagállamok engedélyt kaphatnak az ellenőrzések számának csökkentésére Kölcsönös megfeleltetés: követelmények csökkentése és racionalizálása (13 gazdálkodási követelmény (SMR) 18 helyett és 8 HMKÁ 15 helyett), a nyomon követés eltörlése az előírások kisebb jelentőségű megsértése esetén; a tanúsító rendszert alkalmazó gazdálkodók kisebb mértékű ellenőrzése. Common Strategic Framework with the other EU funds will improve coordination and increase synergies and complementarities; The broad objectives of the RD policy will be translated into a limited set of EU priorities for action; The tool-kit of rural development measures will be streamlined and simplified, with a focus on better targeting towards the EU priorities; Reinforced provisions concerning programming will ensure a balanced and targeted coverage of specific territorial conditions and needs; The establishment of quantified targets at programme level will ensure an accurate follow-up of the progress of the programmes in achieving the EU priorities; The monitoring and evaluation system will be reinforced in this respect. 21

22 1. A KAP reform menete 2. Kihívások és célkitűzések 3. A javaslatok 4. Következő lépések

23 a reform 2014. január 1-jétől hatályba lépjen
Mi a következő lépés? A Bizottság ma javaslatcsomagot mutat be, melynek célja, hogy a KAP-ot még hatékonyabb politikává tegye a versenyképesebb és fenntarthatóbb mezőgazdaság, valamint a dinamikus vidéki térségek érdekében Ezzel megkezdődött a többi intézménnyel folytatott eszmecsere, azzal a céllal, hogy a reform január 1-jétől hatályba lépjen

24 A jövőbeni Közös Agrárpolitika tömören
Innováció, tudásátadás, kockázatkezelés, együttműködés az élelmiszer-ellátási láncban Fokozott versenyképesség „Zöld” kifizetés, fokozott kölcsönös megfeleltetés, forrás-hatékonyság, kutatás és innováció Javított fenntarthatóság A közvetlen kifizetések újratervezése, újraelosztás, közös stratégiai keretrendszer, egyszerűsítés Nagyobb hatékonyság

25 További információk A KAP 2013-at követően
„A KAP jövője 2020-ig” című bizottsági közlemény index_en.htm Hatásvizsgálat Jogalkotási javaslatok Sajtó

26 Köszönjük figyelmüket!

27 A Közvetlen Kifizetések és a Vidékfejlesztési támogatások a GDP százalékában (2007-09 átlag)
Sources: European Commission - DG Agriculture and Rural Development (Unit I.1) GDP – Eurostat (average ) Updated: Közvetlen kifizetés: kifizetés DG AGRI jelentése alapján Vidékfejlesztés: A Pénzügyi Perspektívák éves átlaga Forrás: European Commission - DG Agriculture and Rural Development and Eurostat

28 MELLÉKLET

29 A KAP költségvetése 2013-ban és 2020-ban
millárd EUR (folyó áron) 2013 2020 Piaci intézkedések 3.31 2.70 Közvetlen tám.-ok 42.17 43.45 1-es pillér 45.48 46.15 2-es pillér - vidékf. 14.82 14.46 KAP összesen 60.30 60.61 Notes: For 2013, the amount for rural development includes UK voluntary modulation and Article 136 “unspent amounts”. As these cease to exist end 2013, the corresponding amounts are put back to direct aids as from 2014.

30 Rural development in a new framework
Performance review, milestones and ex-ante conditionalities Common approach for all the CSF Funds Performance reserve: 5% of the budget of each CSF Fund in each Member State will be set aside at the beginning of the programming period Performance review: for each CSF Fund, a review of the performance of the respective programme(s) will be undertaken by the Commission in collaboration with the Member States in 2017 and 2019 Allocation of the performance reserve: following the performance review of 2019, the performance reserve of a given CSF Fund in a given Member State will be attributed to those programme(s)/priorities having achieved relevant milestones established at the beginning of the programming period Ex-ante conditionalities: represent essential conditions to be ensured by the Member States before the starting of the programmes, or early on during the implementation of the programmes (based on an action plan): General ex-ante conditionalities: common to all the CSF Funds Fund-specific ex-ante conditionalities Macroeconomic conditionalities: linked to the coordination of Member States’ economic policies Common Strategic Framework with the other EU funds will improve coordination and increase synergies and complementarities; The broad objectives of the RD policy will be translated into a limited set of EU priorities for action; The tool-kit of rural development measures will be streamlined and simplified, with a focus on better targeting towards the EU priorities; Reinforced provisions concerning programming will ensure a balanced and targeted coverage of specific territorial conditions and needs; The establishment of quantified targets at programme level will ensure an accurate follow-up of the progress of the programmes in achieving the EU priorities; The monitoring and evaluation system will be reinforced in this respect. 30


Letölteni ppt "A KAP jövője 2020-ig Jogalkotási javaslatok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések