Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tóthné Lippai Edit MgSzH NTAI.  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal  Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet- védelmi Igazgatóság  Növényvédő szerek és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tóthné Lippai Edit MgSzH NTAI.  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal  Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet- védelmi Igazgatóság  Növényvédő szerek és."— Előadás másolata:

1 Tóthné Lippai Edit MgSzH NTAI

2  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal  Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet- védelmi Igazgatóság  Növényvédő szerek és Termésnövelő anyagok Engedélyezése  Növényvédő szerek és Termésnövelő anyagok Hatósági Felügyelete

3

4  Mezőgazdasági termelés biztonsága;  Élelmiszerbiztonság;  Környezet hosszú távú fenntartása;  Az agrárkörnyezet védelme, (különösen a termőföldjeink megőrzése – talajvédelem -)  Okszerű és fenntartható, integrált növényvédelem, növényegészségügy.  A hosszú távú közösségi érdekek és a rövid távú egyéni érdekek összehangolása nem valósítható meg az állam tudatos szerepvállalása nélkül.

5  A növényvédelmi hatóság és a növényvédelmi szakemberek együttműködése, valamint az integrált növényvédelemi rendszerek alkalmazása biztosítja a növényvédő szer- maradék mentes élelmiszerek előállítását, a környezeti értékek megőrzése mellett. 5.5.

6

7 Hatósági ellenőrzések és összehangolt monitoring rendszer

8  Európa 2020 stratégia,  vidékfejlesztési politika  éghajlatvédelmi és energiaügyi célkitűzések  biológiai sokféleség  Gazdálkodók támogatásra (mező- és erdőgazdálkodás)  KAP- 2013 után biztosítja:  a mezőgazdaság fenntarthatóságát,  az éghajlatváltozás és egyéb fontos, határokon átnyúló problémák kezelését,  a tagállamok közötti szolidaritás erősítését,  a kellő rugalmasságot a végrehajtás során helyi igények érdekében.

9  6. Környezetvédelmi Akcióprogram  7 tematikus stratégia: az egyik a fenntartható növényvédő szer használat ösztönzése,  azaz a növényvédő szer használatból eredő egészségügyi és környezeti veszélyek és kockázatok minimalizálása,  a növényvédő szer használat és kereskedelem fokozott ellenőrzése,  a veszélyes hatóanyagok használatának visszaszorítása (különösen a leginkább káros hatóanyagok biztonságosabb alternatívákkal való helyettesítése),  a minimálisan szükséges növényvédő szert alkalmazó, vagy növényvédő szer mentes termesztés támogatása,  a célok eléréséhez megtett intézkedésekhez kapcsolódó átlátható jelentési és monitoring rendszer kialakítása.

10  Az Európai Unió által 2009-ben elfogadott irányelv (2009/128/EK) európai parlamenti és tanácsi irányelv  minden tagállamnak nemzeti cselekvési tervet kell kidolgoznia.  A cselekvési terv kidolgozása során szem előtt kell tartani a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelmét és a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben, az ún. vízkeretirányelvben megfogalmazott fő elveket.

11  a Nemzeti Cselekvési Terv célja nem elsődlegesen a növényvédő szer használat általános mennyiségi csökkentése, hanem mindenekelőtt  az ebből adódó kockázatok mérséklése, és  az okszerű, szakszerű használat általánossá tétele,  a fölösleges, vagy helytelen felhasználás visszaszorítása,  a vegyszeres technológiák agrotechnikai módszerekkel történő helyettesítése, ezáltal  a kockázatok csökkentése  Jelen cselekvési terv célja, hogy előmozdítsa az integrált növényvédelem, valamint az alternatív technológiák kidolgozását és bevezetését Magyarországon.

12  Bevezetés  Jogszabályi háttér  Célok  Részletes feladatok

13  a növényvédő szerek használatából eredő humán egészségügyi és a környezetre gyakorolt veszélyek és kockázatok csökkentése;  a növényvédő szerek fenntartható, környezettudatos alkalmazásának elősegítése,  a növényvédő szerek felhasználóit érintő egészségügyi kockázatok, mérgezések csökkentése;  a növényvédő szerekkel kezelt termékek fogyasztóit érintő kockázatok csökkentése, biztonságos élelmiszer előállítás elősegítése;  a fölöslegesen vagy a szükségesnél nagyobb dózissal végzett kezelések jelentős visszaszorítása;  az illegális növényvédő szer használat felszámolása;  nem cél-szervezetek illetve a beporzásért felelős szervezetek védelme vagy a velük kapcsolatos kockázatok csökkentése;

14  a növényvédő szerek használatából és a keletkező hulladékokból származó környezetterhelés csökkentése  a fenntartható növénytermesztés versenyképességének elősegítése, a termelők költségeinek csökkentése a kezelések számának visszaszorításával és alternatív technológiák biztosításával;  határozott fellépés a légi növényvédelem betiltása ellen, a légi kezelések szükségességének és biztonságos szabályozásának fenntartása;  az integrált növényvédelem, a biológiai növényvédelem és biogazdálkodás ösztönzése  a biodiverzitás mezőgazdasági eredetű csökkenésének fékezése  a növényvédelmi képzettség és a szakszerű gyakorlat szintjének növelése; 14.

15  objektív, független szaktanácsadói hálózat működtetése;  a termelés biztonságát szolgáló járvány, gradáció és invázió elhárítását szolgáló, nem vegyi technológiai alternatívák kidolgozásának, alkalmazásának elősegítése;  a laikusok számára is közérthető kommunikáció, ismeretterjesztés elősegítése;  tárca szinten koordinált nemzeti növényvédelmi kutatási és innovációs program kidolgozása. 15.

16  Növényvédelmi Bizottság tárgyalja a NCST-t 2010. – két napos ülés 2011. – 5 egy napos ülés  OPERA interaktív tréning (2011. szeptember)

17  Növényvédelmi Bizottság Vidékfejlesztési Minisztérium MgSzH – NTAI (Engedélyezés és Felügyelet) MÉBiH MTA - NKI Növényorvosi Kamara Növényvédő szer gyártók és forgalmazók Meghívott szakértők: egyetem, méhészek, Levegő Munkacsoport, környezetvédelem, MERÉSZ, gépészeti intézet)

18  Első verzió – belső egyeztetése – december  Széleskörű egyeztetés - 2012. első félév  Hatálybalépés: 2012. novemberig 18.


Letölteni ppt "Tóthné Lippai Edit MgSzH NTAI.  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal  Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet- védelmi Igazgatóság  Növényvédő szerek és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések