Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÉRDEKKÉPVISELETI TÁJÉKOZTATÓ Simon Csilla humán stratégiai és módszertani osztályvezető 2013. január 17.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÉRDEKKÉPVISELETI TÁJÉKOZTATÓ Simon Csilla humán stratégiai és módszertani osztályvezető 2013. január 17."— Előadás másolata:

1 ÉRDEKKÉPVISELETI TÁJÉKOZTATÓ Simon Csilla humán stratégiai és módszertani osztályvezető 2013. január 17.

2 Miért kell átalakítani a jelenlegi rendszert? 2 Cél: Besorolási rendszer megújítása, egységesítése Munkakörcsaládok alkalmazása (Termelés, termelés támogatás, vállalati működés támogatás) 1 Átlátható, új besorolási kategória rendszer (HAY 9-HAY17) 2 4 3 1 Az egységes besorolási rendszer hiánya, a MüM rendelet alkalmazása Az integrált működési rendszerben a besorolási rendszer hiánya nem teszi lehetővé az összehasonlítást, átjárhatóságot Jelenlegi rendszer Tagvállalatonként eltérő javadalmazási gyakorlat Új rendszer Egységes besorolási rendszer az MVM Csoport valamennyi tagvállalatánál Az új besorolási rendszer bevezetésének tervezett időpontja: 2013. június 1.

3 A HAY munkakör értékelési és besorolási rendszer alapelvei 3  A HAY módszer jól átlátható és csoportszinten is egységes rendszer működtetését teszi lehetővé.  A munkakör értékelési- és besorolási rendszer alkalmazása alapot teremt egy egyenlő esélyeket biztosító kompenzációs rendszerhez.  A kompenzációs csomag meghatározásának alapja a munkakör értéke, HAY kategóriája.  Bérpolitikai célkitűzés, hogy - az egyéni teljesítményeket is figyelembe véve – a helyi munkaerőpiacon (Budapest) fizetett medián érték kerüljön biztosításra az adott besorolási kategóriákban, figyelembe véve a tagvállalat MVM Csoport hierarchián belül elfoglalt helyét, pénzügyi lehetőségeit, speciális igényeit, azzal, hogy a teljes jövedelem mértéke nem változik, a kiugró aránytalanságok méltányos kezelésével  A nem menedzseri pozíciókban a kompenzációs elemek vállalatonként eltérőek, melyeket az adott cégnél érvényes belső szabályzatok, illetve a Kollektív Szerződés határoz meg.  A munkakör értékelési és besorolási rendszer szabályozása az érdekképviseletekkel egyeztetett csoportszintű utasításban kerül rögzítésre. HAY rendszer: Az MVM Csoport tagvállalatainál a munkakör értékelési- és besorolási rendszer a nemzetközileg elismert HAY módszertanra épül.

4 1. lépés: Munkaköri rendszer kialakítása 4  Munkakörök egységesítése, racionalizálása, munkakör családok kialakítása  Munkakörök elemzése  A munkakörök leírását Besorolási Kézikönyv fogja össze, ami alkalmas valamennyi munkakör besorolására Benchmark munkakör: azonos jellegű feladatokat, azonos felelősséget és tudást igénylő munkaköröket foglalják össze, nagy létszámú, az adott területen belül meghatározó jellegű munkakörök (pl: TERMELÉS TERMELÉS TÁMOGATÁS VÁLLALATI MŰKÖDÉS TÁMOGATÁS

5 2. lépés: A munkakörök értékelése (Melléklet: Munkaköri mátrix) 5  A munkakört és nem a személyt értékeltük, a munkakör értékelésnek nem része az egyéni teljesítmény  A munkakört, ahogy jelenleg létezik  A munkakörök értékelését a vezetők végezték, a különböző szakterületek egyforma súlyú képviseletet kaptak  Az eredményeket kereszt funkcionálisan egyeztették, véglegesítették, KONSZENZUSSAL HAY KATEGÓRIAVMTTERMELÉSTERMELÉS TÁMOGATÁS ÖSSZESENMUNKAKÖR JELLEGE 175 181538 1615203469 152630 86 1419302877 1312103153 121471233 11722 10--11 92--2 Szakértő 13-17 Technikus 14-15 Szakmunkás 13 Szakmunkás 12 Ügyvitel 11

6 3. lépés: A munkavállalók besorolása 6  A munkavállalók besorolása a Besorolási Kézikönyv alapján történik, amely tartalmazza mindazon besorolási lehetőségeket (munkakör elemzéseket), amelyekbe a munkakör értékelést követően a munkakörök besorolhatóak. Pl. anyagvizsgáló 1-3.  A besorolást a munkáltatói jogkör gyakorlók végzik.  A munkavállalók az új munkaköri megnevezésről és a besorolási kategóriáról értesítést kapnak 2013. I. negyedév végéig.

7 Bérezési rendszer A jövedelem meghatározására vonatkozó szabályok: •Az alapbér meghatározásának alapja a betöltött munkakör értéke, HAY kategóriája •Az alapbérek meghatározásánál a bérpiaci trendeket, a helyi munkaerőpiacon (Budapest) fizetett bérek medián értékét és az MNV iránymutatásait vesszük figyelembe •Az alapbér fejlesztés és a jutalmak kifizetése az egyéni célkitűzéseken alapuló teljesítményértékelés alapján történik •A pótlékok mértékét a KSZ határozza meg •A béren kívüli juttatásoknál a jogszabályi elvárásoknak is megfelelő gazdaságosabb béren kívüli juttatási lehetőségeket alkalmazzuk Nem cél a bérelemek egységesítése csoportszinten! A mértékeket a KSZ és a tagvállalat gazdasági helyzete határozza meg. 13. havi bér ALAPBÉR VBKJ Pénztári támogatás Egyéb juttatások Jutalom Pótlékok 7 Pótlékok kivezetése Alapbér változás

8 Bérrendszer fejlesztése 2013-2014. 8 Elvárások a bérrendszerrel szemben -Átláthatóság -Versenyképesség -Megtartás, megszerzés biztosítása -Fizetési sávok kialakítása besorolási kategóriánként -Fizetési sávok szélességének meghatározása (+/- 20%) -Fizetési sávon belül az egyéni teljesítmények figyelembe vétele az éves alapbérfejlesztés során Versenypiaci információk: HAY jövedelemszint felmérés: közel 500 vállalat adata, szektorális elemzés (energia) A felmérés lehetővé teszi, hogy a résztvevők összehasonlítsák az egyes területeken/szektorokban a saját munkaköreiben fizetett alapbéreket és jövedelmeket. Célérték: medián, a résztvevő vállalatok 50%-a fizet többet és 50%-a kevesebbet.

9 Szabályozás 9 Megállapodás ÉKF Csoport- és helyi szintű Szabályozások az érdekképviseletekkel történő egyeztetéssel Kollektív Szerződésben rögzítésre kerülnek a rendszer alapelvei Besorolási Kézikönyv Munkakörök értékelési- és besorolási rendszer Munkakörök értékelési- és besorolási rendszer Melléklet: Munkaköri mátrix Munkakör elemzések

10 HAY 2012 eredmények (1) 10 •11 kategóriás rendszer, HAY 17 - HAY 27 között •318 vezetői munkakör értékelése, ebből 262 vezetői munkakör, 56 munkakör a jövőben nem minősül vezetői munkakörnek (Jellemzően termelési, műszaki és ügyviteli szolgáltatási területről) •Az értékelés konzisztenciáját a tagvállalati első számú vezetők és az üzletági vezetők áttekintették VÉ döntés: A vezetői munkaköri mátrix elfogadásra került Az értékelési eredmények kommunikációja megtörtént. CSOPORT SZINT Vezetői munkaköri mátrix 1 •9 kategóriás rendszer, HAY 9 - HAY 17 között •HAY 17-es kategória a vezetői munkakörök mellett vezető szakértői (korábban főmunkatárs) munkaköröket is tartalmaz •Új elnevezések a korábbi főmunkatárs, főelőadó, előadó helyett, a szakterületi tevékenységre utaló munkaköri nevekkel (pl. HR specialista) •A hasonló tevékenységet végző munkakörök a komplexitásukat tükrözve, különböző HAY szinteken helyezkednek el. (pl. számviteli szakértő 1-2.) •Csoportszintű standard munkakörök: szakmai titkár, asszisztens HOLDING KÖZPONT ÉS KONTÓ ZRT. I. félév Beosztotti munkaköri mátrix 2

11 HAY 2012. eredmények (2) 11 •Munkakörök elemzése Igazgatóságonként megtörtént a helyi vezetők bevonásával A core tevékenységgel összefüggő munkakörök értékelése helyben, a Gazdasági és Humán Igazgatóság munkakörei a holding központi vezetők bevonásával megtörtént, figyelemmel a TRAFO projekt eredményeire •A Főosztályvezetők által Igazgatóságonként véglegesített eredményeket az Igazgatók egyeztették, az Igazgatóságok között a kereszt funkcionális egyeztetés megtörtént. Az eredményeket a vezérigazgatók jóváhagyták, amely bemutatásra került az érdekképviseletek részére PAKSI ATOMERŐMŰ Zrt. OVIT Zrt. II. félév 3 4 •Az értékelés a holding központ hasonló munkaköreivel összehangoltan elkészült. MVMI ZRt. II. félév 4

12 HAY 2013. ütemterv 12 Feladat Vezetői javadalmazási rendszer  Tagvállalati részletes elemzések  Javadalmazási elemek átstrukturálása  Total Cash számítás Tagvállalati munkakör értékelés  MVM Partner Zrt., MVM ERBE Zrt.  Munkaköri rendszer kialakítása - workshop  Munkakörök értékelése - workshop  Vezetői jóváhagyás  Érdekképviseleti egyeztetés  Erőművek  Munkaköri rendszer kialakítása - workshop  Munkakörök értékelése - workshop  Vezetői jóváhagyás  Érdekképviseleti egyeztetés  Egyéb tagvállalatok  Munkaköri rendszer kialakítása  Munkakörök értékelése  Vezetői jóváhagyás  Érdekképviseleti egyeztetés Felelős HKO HAY, HR, vezetők CEO HAY, HR, vezetők CEO HAY, HR, vezetők CEO


Letölteni ppt "ÉRDEKKÉPVISELETI TÁJÉKOZTATÓ Simon Csilla humán stratégiai és módszertani osztályvezető 2013. január 17."

Hasonló előadás


Google Hirdetések