Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tengeri árufuvarozás. Tengeri hajózás A kontinenseket összekötő tengereken és óceánokon kialakult fuvarozási ágazat. Magyarország : tengertől elzárt Előny:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tengeri árufuvarozás. Tengeri hajózás A kontinenseket összekötő tengereken és óceánokon kialakult fuvarozási ágazat. Magyarország : tengertől elzárt Előny:"— Előadás másolata:

1 Tengeri árufuvarozás

2 Tengeri hajózás A kontinenseket összekötő tengereken és óceánokon kialakult fuvarozási ágazat. Magyarország : tengertől elzárt Előny: Tranzitországként devizabevétel Hátrány: • kiszolgáltatosság • devizakiadás • a szárazföldi megközelítés drágítja a költségeket

3 Tengerek Szabadsága alapelv (1609) : Az akadálytalan hajózás előfeltétele. Kikötői Alapszabályzat (1923) - módosítva 1958-ban (napjainkban is érvényes), mely kimondja, hogy:  lehetővé kell tenni az akadálytalan közlekedést a tengereken,  szabad bejárást a tengeri kikötőkbe,  a hazai hajókkal azonos ellátást és kezelést,  a szabad árurakodást.

4 Jellemzője: a hajók….. • meghatározott útvonalon… • meghatározott kikötők között… • menetrend szerint… • díjszabások alapján… • fuvarozási feltételek szerint közlekednek. A vonalhajózás jogalapjául a Hágai és a Hamburgi szabályokat, bizonylataként pedig a vonatkozó hajóraklevelet kell figyelembe venni. Vonalhajózás

5 Hágai Szabályzat (1921) Szabályozza a hajósok és fuvarozatók közötti kapcsolatot, taglalja a jogokat, kötelezettségeket és a felelősség kérdését. Hamburgi Szabályzat (1978) - hatályos ’22-től – jobb feltételeket biztosít a fuvarozók számára. Hágai / Visby Szabályzat (1977) Módosították a hajós kezességének mértékét. - A módosítás a hajósok érdekeit védi - - ENSZ módosítása -

6 Összehasonlítás a tengerjogi szabályzatok között Hágai/Visby SzabályzatHamburgi Szabályzat Hajós felelőssége Indulótól – érkező darukötélig Kikötőtől kikötőig Fedélzeti áruKorlátozott felelősségTeljes felelősség KésedelemNem felel Felel a megállapodott határidő szerint Érvényesség Csak B/L alapján történt elhajózásra Bármilyen fuvarszerződéssel történő elhajózása Személyzet által okozott kárért Nem felelFelel Második hajós felelőssége Átvételről felelős Nem felelős, csak az első hajós az egész útvonalra Felelősségi határidő1 év2 év Kártérítési kötelezettség 2 SDR/kg vagy 666,67 SDR/csomag 2,50 SDR/kg vagy 835 SDR/csomag

7 A vonalhajózási szerződés hajótérfoglalással és hajótérkönyveléssel jön létre. Ennek 2 változata: Végleges hajótérkönyvelés - fix booking • Meghatározott hajóteret biztosít • Megnevezett kikötőből, megnevezett kikötőbe Feltételes hajótérkönyvelés – booking with option • Fuvaroztató nem tud végleges adatokat • Feltételesen foglalja hajóteret Fuvarozási szerződés létrejötte

8 A fuvarhajózásban a fuvarozási feltételeket ( vonalfeltételek – Liner Terms ) előre elkészített fuvarszerződés-formulában részletezik.

9 Adott országok vonalhajózási társaságainak kartellszerű tömörülései. Jellemzői: o Versenykorlátozás o Stabil bevételek o Közös menetrend o Közös díjszabás Hajózási konferenciák 1

10 Hűségszerződések : • Hajóraklevél, Bill of Lading ( B/L ) • vonalhajózás bizonylata • fuvarszerződés okmánya Pool rendszer : A tagok az egész forgalmi bevételt egy meghatározott kulcs szerint felosztják maguk között. Hajózási konferenciák 2

11 2 jogviszonyt szabályoz: •fuvarszerződéses viszony a fuvaroztató és a hajóstársaság között •jogviszony a fuvaroztató és átvevő között Tulajdonságai:  átvételi elismervény  hajós igérvénye az áru elfuvarozásáról  hajós igérvénye a jogos átvevőnek való kiszolgáltatásról  bizonyíték a szerződésről  értékpapír, mely képviseli az árut  értékpapír, mely átruházható  Hátoldal: tartalmazza a hajózási feltételeket  Első oldal: árura, címzettre vonatkozó adatokat tartalmazza Hajóraklevél, Bill of Lading ( B/L )

12  Carrier – hajós vagy hajóstársaság  Shipper – fuvaroztató  Consignee – címzett, átvevő  Notify – értesítendő  Eredeti példány: full set – teljes sorozat  Másolati példány: copy not negotiable A B/L szereplői:

13  Shipped on board B/L – igazolja az áru átvételét a raktérben  Received for shipment B/L – az áru rakparton történő átvételét igazolja  Consigned to B/L – az átvevő nevére kiállított B/L és csak ő veheti át az árut a rendeltetési kikötőben. Amennyiben erre nem képes, cessziót (lemondó nyilatkozat) kell kiállítania  Order B/L – rendeletre szóló hajóraklevél. Forgatással lehet átruházni. Teljes és üres forgatás igénybevételével.  Through B/L – átrakásos hajóraklevél. Alkalmazása: ha a rendeltetési kikötőig nem ugyanaz a hajós fuvarozza az árut B/L fajták 1

14 B/L fajták 2 Combined transport B/L – kombinált, illetve multimodális hajóraklevél. A teljes fuvarozási lánc egy speditőr kezében van, aki megszervezi a szárazföldi elő- és utófuvarozást. Groupage B/L – gyűjtő hajóraklevél Clean B/L – tiszta hajóraklevél. Nem tartalma az árura vagy csomagolásra vonatkozó hátrányos megjegyzést. Stale B/L – akkreditívvel történő fizetés esetén késve bemutatott hajóraklevél. Ilyenkor a bank megtagadhatja az elfogadást. Ha nem jelölnek meg külön határidőt akkor a kiállítás dátumától számított 21 napon belül kell bemutatni.

15 B/L fajták 3  Antedatált B/L – visszadátumozott B/L. Akkreditív igénybevételénél az elhajózási határidő betartásánál van szerepe. Az két-három napos eltérést engedélyez.  Short B/L – rövid formátumú, vékony papírra nyomtatott B/L, mely nem tartalmazza az általános feltételeket.

16 1.Dock receipt – rakparti elismervény, 2.az áru rakparton történő átvételét igazolja 2. Mates receipt – hajóstiszti átvételi elismervény, „Shipped n board” B/L kiállításához szolgál alapul 3. Delivery order – kiszolgáltatási jegy, általában tömegcikkek úszó áruként történő eladásánál alkalmazzák 4. Sea-waybill – tengeri fuvarlevél, nem értékpapír, akkreditív nélküli lebonyolításnál használatos, rövid tengeri szakaszra Egyéb hajózási okmányok

17 Vonalhajózási fuvardíjak 1.Súly-(tömeg) díjtételek – 1000kg = 1 tonna vagy 1016kg = 1 longtonna alapon számolnak 2. Térfogat-díjtételek – 1 köbméter vagy 40 köbláb 3. Súly/térfogat díjtétel – 1 tonna = 1 köbméter 4. Konténeres díjtételek – 1 konténerre adnak ki, a berakott súly függvényében 5. RO-RO díjtétel – tehergépjárművekre, vagonokra méterenként állapítják meg

18 Pótlékok: - BAF – bunker adjustment factor – üzemanyagpótlék - CAF – currency adjustment factor – árfolyampótlék - háborús pótlék - zsúfoltsági pótlék -fagypótlék stb. A tengeri fuvardíj kifizetése - tengeri fuvardíjat vagy a berakási kikötőben, vagy a rendeltetési kikötőben lehet kiegyenlíteni - a kereskedelmi szerződés feltételeihez igazodik, illetve az INCOTERMS-klauzulákhoz - amennyiben a paritás CFR vagy CIF, akkor a tengeri fuvardíj fizetése az eladó kötelezettsége - ha a paritás FOB elhajózó kikötő, akkor a tengeri fuvardíj kifizetése a vevő kötelezettsége

19 Felelősség és kár - felelőssége sokrétű, vonatkozik kárra, elveszésre, sérülésre, amely az áru átvétele és kiszolgáltatása között merül fel -Mentesül a hajótársaság a felelősség alól: •tengeri veszély és baleset esetén •háborús események, zavargások esetén •sztrájk esetén •az átadó vagy az árutulajdonos nem megfelelő intézkedései következtében •élet- és vagyonmentés esetén •az áru sajátos tulajdonsága miatt bekövetkezett kár esetén •Az átadó vagy fuvaroztató felelős azokért a károkért, amelyek •hiányos csomagolás bejelentés nélkül veszélyes áru berakása •helytelen adatközlés következtében merülnek fel és olyan áruk berakása miatt, melyekre beviteli, tranzit- vagy kiviteli tilalom áll fenn

20 Közös hajókár  kapitány feladata a veszély elhárítása  az intézkedések költségeket, veszteségeket jelentenek  a költségeket a részt vevő felek közösen viselik Bérelt hajózás  a hajó tulajdonosa időre vagy útvonalra adja bérbe hajóját  nincsenek menetrendek, díjszabások  az árakat a szabad fuvarpiacon a kereslet-kínálat határozza meg  a bérelt hajózás keretében ömlesztett tömegárukat fuvaroznak  a hajó bérlésének alapja a bérleti szerződés – Charter Party – (C/P)  árufuvarozás feltételeire vonatkozóan is tartalmaz megállapodásokat,  és a fuvarozási szerződés funkcióját is betölti  az egyik leggyakrabban használt szabványt a BIMCO dolgozta ki

21 Időbérleti szerződés (Time Charter) • bérlő meghatározott időre veszi bérbe a hajót • a hajó személyzetét a tulajdonos adja • a hajó rakománya és útvonala felett a bérlő rendelkezik • az üzemanyagköltségeket, • a kikötői és rakodási költségeket a bérlő köteles viselni • a bérleti díjat napokra állapítják meg, • és általában havonta előre kell fizetni Útvonalbérleti szerződés (Trip or Voyage Charter) •a hajótulajdonos meghatározott áru egy vagy több kikötőbe való elfuvarozását vállalja •a hajó üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi költséget, beleértve a személyzet bérét is a hajótulajdonos köteles vállalni

22 Kiegészítő költségek  FIO – Free in and out – a hajóba történő be- és kirakás költségeit a bérlő viseli  FIOS – Free in and out stowed – a hajóba történő be- és kirakás, a hajóban történő darabáru-elrendezés költségeit a bérlő viseli  FIOT – Free in and out trimmed – a hajóba történő be és kirakás, a hajóban történő ömlesztett áru elsimítását a bérlő viseli  FILO – Free in liner out – a hajóba rakás költségeit a bérlő, a kirakásét pedig a tulajdonos viseli  LIFO – Liner in free out – a hajóba rakás költségeit a bérlő viseli, a kirakásét pedig a címzett

23 Kikötői szolgáltatások  vasúti, közúti, folyami összekötéssel  kikötőn belüli út- és vasúthálózattal  különféle raktárházakkal  árumozgatást szolgáló eszközökkel, berendezésekkel  üzemanyagraktárakkal  vámszabad raktárakkal  konténerterminállal és depóval

24 Vége


Letölteni ppt "Tengeri árufuvarozás. Tengeri hajózás A kontinenseket összekötő tengereken és óceánokon kialakult fuvarozási ágazat. Magyarország : tengertől elzárt Előny:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések