Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az óvodából az iskolába való átmenet segítése Óvoda – iskola átmenet megkönnyítése a hátrányos helyzetű elsősorban roma gyermekek integrációja érdekében.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az óvodából az iskolába való átmenet segítése Óvoda – iskola átmenet megkönnyítése a hátrányos helyzetű elsősorban roma gyermekek integrációja érdekében."— Előadás másolata:

1 Az óvodából az iskolába való átmenet segítése Óvoda – iskola átmenet megkönnyítése a hátrányos helyzetű elsősorban roma gyermekek integrációja érdekében

2 Óvoda és Általános Iskola Integrációs Bázisintézmény Tereske

3 Rövid összefoglaló az óvodai életből „Keresem minden gyermek sajátos titkát, és azt kérdezem, hogyan segíthetném abban, hogy önmaga legyen” Janus Korczak

4 Környezetünk •Az óvoda és az iskola egy épületben van, az iskola tagintézménye. •Az óvodapedagógusok a nevelőtestület tagjai, • az IPR stratégiát közösen dolgoztunk ki. •Nálunk a nevelési folyamat a gyermek három éves korától a gyermek 14 éves koráig tart. (közösek a nevelési értekezletek, a tréningek, az ünnepek, a programok, az eszközök és a gondok, az eredmények és a sikerek is). Az óvoda és az iskola együttműködésének meghatározó szerepe van az életünkben.

5 Környezetünk •Az óvodába két település gyermekei járnak: Szátok és Tereske •Mindkét településen van roma közösség: Tereskén kárpáti romák, nem beszélik nyelvüket, hagyományaikat nem ápolják •Szátokon beás romák családok élnek, akik beszélik a beás nyelvet, és őrzik hagyományaikat •Jelenleg a gyermekek létszáma 52, ebből a romagyermekek aránya 75 %.

6 Múltbeli tapasztalatok •Rendszertelen óvodába járás •Szociális háttér bizonytalansága •Az iskola negatív visszajelzései

7 Az innováció első lépései Egy régi mondás lett a mottónk amikor elindultunk, hogy kiutat keresünk. „Ha azt teszed, amit mindig is tettél azt kapod, amit mindig is kaptál. Ha szeretnél valami mást kapni, tegyél valami mást.”

8 Az innováció első lépései Mi várt a tantestületre? •A probléma felismerése és kimondása •A közös kiút keresése •Konferenciákon, fórumokon, képzéseken való részvétel •Az alternatív pedagógiák megismerése •Szemléletváltás, prevencióban való gondolkodás. (Óvodában észlelhető tünetek) •Nyitás a szűkebb, tágabb környezetünk felé /család, iskola, szakma/

9 Eredményeink A szemléletváltás, a sokszínű képzés, a tanári műhelymunka hatására: •Rendszeres az óvodába járás három éves kortól •Kialakult a szülőkkel egy jó partneri kapcsolat •Az iskolai nevelők pozitív visszajelzései

10 Több óvodai program ötvözése •Óvodánk helyi programjának az alapja Porkolábné Balogh Katalin: Komplex Prevenciós Óvodai Program /Kudarc nélkül az iskolában/ Az iskolai potencionális zavarok megelőzése

11 Több óvodai program ötvözése •Montessori Óvodai program: -Hátrányos helyzetből adódó különbségek csökkentése -Önállóságra és a kreativitásra nevelés „Segíts nekem, hogy magam tudjam csinálni” (Mária Montessori) -Képességek, készségek fejlesztése speciálisfejlesztő eszközökkel, játékokkal -A környezet kialakítása a fejlesztési céloknak megfelelően -Mély természetszeretet alakítása -A gyermekek teljesítményét az előző teljesítményhez mérjük -Nincs kudarcélmény

12 Több óvodai program ötvözése Zágon Bertalanné rövid összefoglalóját, melyet a Montessori pedagógiáról írt,( a Süss fel nap” című kötetből, amely a magyarországi alternatív óvodákba és iskolákba ad betekintést), mi a gyakorlatban megtapasztaltuk, és számunkra igen eredményesnek bizonyult. „Montessori nevelési rendszerének minden mozzanata a képességek fejlesztése, a valóság megismerésére, az ember megbecsülésére, a kölcsönös segítségnyújtásra, a tudás, a szépség szeretetére irányul.” A kompetencia fejlesztésben, amely több mint a képességfejlesztés, szintén segítségünkre van Montessori pedagógiája, hiszen megtaláljuk benne az autonómiára, felelősségre, elkötelezettségre való nevelést. A kompetens ember: -Elkötelezett a cselekvésre -Felelősnek érzi magát saját cselekvéséért, -Cselekvő helyzetbe akarja hozni magát.

13 Több óvodai program ötvözése •Lépésről lépésre Óvodai Program megtanított minket arra, hogy mennyire fontos az: 1.Individualizáló nevelés, az egyéni intenzív képességfejlesztés, amely mindig csak az egy gyermek aktuális képességéhez igazodik. Mindez megkívánja tőlünk az egyénre szabott differenciált bánásmódot. 2. Családi bevonás -A program erősíti azt a tényt, hogy a család a legerőteljesebb hatás a gyermek életében. -A szülők aktív bekapcsolása az óvodai életbe /nyitott óvoda -Óvodáskor előtti program Baba – Mama klub

14 Több óvodai program ötvözése Játék – Munka – Kommunikáció Óvodai Program Pereszlényi Éva – Porkolábné Balog Katalin programjából kiemeltük: •a társas együttélés normáinak, szokásainak megalapozását •Az önismeret és az én-realizálás alakítását •A másság elfogadására, toleranciára nevelést •A kommunikációs képességek fejlesztéséhez sok gyakorlattal, játékötlettel gazdagíthattuk eszköz és módszertárunkat.

15 Több óvodai program ötvözése •Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program /Fábián Katalin/ •A program pedagógiai céljának és feladatainak a középpontjában az együttműködés és érintkezési képességek fejlesztése áll. •Asz együttműködés, az együttjátszás, együttdolgozás képességeinek kialakítása és gyakorlása •Viselkedési szokások alakítása •A konfliktusok kezelése •A társakért, a csoportért érzett felelősségérzet alakítása

16 Integrációs Pedagógiai Rendszer •Az óvodapedagógusok részvétele a képzésekben: -IPR tréning -Kooperatív módszer -Drámapedagógiai módszer -Projektmódszer -Hatékony tanuló – megismerési technikák -Professzionálistanári munka integráló környezetben -Társadalmi környezet képzése

17 Integrációs Pedagógiai Rendszer •Megtanultunk teamben dolgozni: -Fejlesztő team -Családsegítő team -Szociális kerekasztal team •Tanári műhelymunkában dolgozzuk fel a gyermekek neveléséhez, fejlesztéséhez szükséges módszereket •Részt veszünk a szátoki tanoda szakmai munkájában és a gilvánfai tanoda működtetésében, ahová az óvodás gyermekek is jönnek foglalkozásra •Családi programok

18 Integrációs Pedagógiai Rendszer •Szakmai nap •Bemutató foglalkozás •Tapasztalatcsere, hospitálás •Modellértékű intézmények látogatása •Részvétel a „Jó Gyakorlat” műhelymunkájában

19 A képzések eredménye •Az iskolával közös IPR stratégia kidolgozása •Az óvodában projektben feldolgozott témakörök •Kooperatív technikák bevezetése a nagycsoportban •Drámapedagógiai játékok •Multikulturális foglalkozások kiemelném: -Varga Aranka: Meseóra című multikulturális programját -Mészáros Csilla: Népismereti Óvodai Programját •Az elsősök és a nagycsoportosok közös foglalkozásai •Az óvodapedagógus foglalkozásai az első osztályban

20 A képzések eredménye •Az iskolai problémák jelentős része az óvodában megelőzhető, ezért a megelőzéshez kidolgoztunk egy speciális nevelőmunkát, fejlesztést  Egyéni fejlesztés,bánásmód, differenciálás  A gyermekek számára egyéni fejlesztési tervek készítése, haladási napló vezetése  Fejlesztésnél a szenzitív periódusokat figyelembe vesszük, kényszerítés mentesen biztosítjuk a kellő feltétel-, és eszközrendszert, az odafigyelő kommunikációt  A fejlesztés folytatása az első osztályban

21 Környezet kialakítása a gyermekek köré „Minél tökéletesebb egy környezet, annál kevesebb beavatkozásra van szükség a felnőtt részéről” (Montessori Mária) •Csoportszoba berendezése •Sok eszköz, játék, amellyel minden érzékszervvel tapasztalatot, ismeretet szerezhet a gyermek •Sajátkészítési eszközök, melyet folyamatosan bővítünk (fotók) •A fejlesztőjátékoknál az önellenőrzés biztosított •Az eszközök széles skálája segíti az egyéni tempóban létrejövő tapasztalatszerzést •A kedvenc eszközöket, játékokat a gyermekek az óvodából átvihetik az iskolába •Az elsősöknek baba és építőkuckó kialakítása

22 Meghatározó szempontok a jó gyakorlat kialakításához •Az iskolával közös mindennapi élet (tréningek, képzések, nevelési értekezletek, tanári műhelymunka, közös foglalkozások, ünnepek, programok, eszközök, stb.) •Alternatív pedagógiai program – Montessori szemléletű óvoda kialakítása •Integráció, annak programelemei •Részvétel az OOIH régiós szakmai műhely programban •Több óvodai program ötvözése •A gyermek személyiségének megismerése

23 Meghatározó szempontok a jó gyakorlat kialakításához •Egyéni képességfejlesztés •A környezet kialakítása a gyermekek köré •Az első osztályban a kedvenc játékok, fejlesztő eszközök használata •Közös foglalkozás a nagycsoportosok és az elsősökkel, óvodában, iskolában. •A szülők, a gyermekek és a nevelők között a jó partneri kapcsolat

24 KENDŐ TÁNCOLTATÁS érzelmi nevelés – a szorongások oldása

25 SZEM – KÉZ – LÁB KOORDINÁCIÓ

26

27 JÓ REGGELT PROJEKT

28

29 REGGELI BESZÉLGETŐKÖR

30 SZEM – KÉZ KOORDINÁCIÓ

31 GYAKORLÓJÁTÉK

32 TORONYÉPÍTÉS

33 CSEND GYAKORLAT

34

35

36 GESZTENYE JÁTÉK

37 JÁTÉK CSIPESSZEL

38 SÉTA A MEZŐRE

39 ELŐTTEM – MÖGÖTTEM JÁTÉK

40 BABÁZÁS AZ ISKOLÁBAN

41

42 ÉPÜL A VÁR AZ ISKOLÁBAN

43 VÁRÉPÍTÉS

44 VILÁGTÉRKÉP ÖSSZERAKÁSA

45

46

47 JÓ REGGELT PROJEKT

48 SZÁMOLÁS GESZTENYÉVEL

49 Intézményünk honlapja web.axelero.hu/terisk Köszönöm a figyelmet! Mede Mária Óvodapedagógus – fejlesztő pedagógus - családpedagógus


Letölteni ppt "Az óvodából az iskolába való átmenet segítése Óvoda – iskola átmenet megkönnyítése a hátrányos helyzetű elsősorban roma gyermekek integrációja érdekében."

Hasonló előadás


Google Hirdetések