Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az óvodából az iskolába való átmenet segítése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az óvodából az iskolába való átmenet segítése"— Előadás másolata:

1 Az óvodából az iskolába való átmenet segítése
Óvoda – iskola átmenet megkönnyítése a hátrányos helyzetű elsősorban roma gyermekek integrációja érdekében

2 Óvoda és Általános Iskola Integrációs Bázisintézmény Tereske

3 Rövid összefoglaló az óvodai életből
„Keresem minden gyermek sajátos titkát, és azt kérdezem, hogyan segíthetném abban, hogy önmaga legyen” Janus Korczak

4 Környezetünk Az óvoda és az iskola egy épületben van, az iskola tagintézménye. Az óvodapedagógusok a nevelőtestület tagjai, az IPR stratégiát közösen dolgoztunk ki. Nálunk a nevelési folyamat a gyermek három éves korától a gyermek 14 éves koráig tart. (közösek a nevelési értekezletek, a tréningek, az ünnepek, a programok, az eszközök és a gondok, az eredmények és a sikerek is). Az óvoda és az iskola együttműködésének meghatározó szerepe van az életünkben.

5 Környezetünk Az óvodába két település gyermekei járnak: Szátok és Tereske Mindkét településen van roma közösség: Tereskén kárpáti romák, nem beszélik nyelvüket, hagyományaikat nem ápolják Szátokon beás romák családok élnek, akik beszélik a beás nyelvet, és őrzik hagyományaikat Jelenleg a gyermekek létszáma 52, ebből a romagyermekek aránya 75 %.

6 Múltbeli tapasztalatok
Rendszertelen óvodába járás Szociális háttér bizonytalansága Az iskola negatív visszajelzései

7 Az innováció első lépései
Egy régi mondás lett a mottónk amikor elindultunk, hogy kiutat keresünk. „Ha azt teszed, amit mindig is tettél azt kapod, amit mindig is kaptál. Ha szeretnél valami mást kapni, tegyél valami mást.”

8 Az innováció első lépései
Mi várt a tantestületre? A probléma felismerése és kimondása A közös kiút keresése Konferenciákon, fórumokon, képzéseken való részvétel Az alternatív pedagógiák megismerése Szemléletváltás, prevencióban való gondolkodás. (Óvodában észlelhető tünetek) Nyitás a szűkebb, tágabb környezetünk felé /család, iskola, szakma/

9 Eredményeink A szemléletváltás, a sokszínű képzés, a tanári műhelymunka hatására: Rendszeres az óvodába járás három éves kortól Kialakult a szülőkkel egy jó partneri kapcsolat Az iskolai nevelők pozitív visszajelzései

10 Több óvodai program ötvözése
Óvodánk helyi programjának az alapja Porkolábné Balogh Katalin: Komplex Prevenciós Óvodai Program /Kudarc nélkül az iskolában/ Az iskolai potencionális zavarok megelőzése

11 Több óvodai program ötvözése
Montessori Óvodai program: Hátrányos helyzetből adódó különbségek csökkentése Önállóságra és a kreativitásra nevelés „Segíts nekem, hogy magam tudjam csinálni” (Mária Montessori) Képességek, készségek fejlesztése speciálisfejlesztő eszközökkel, játékokkal A környezet kialakítása a fejlesztési céloknak megfelelően Mély természetszeretet alakítása A gyermekek teljesítményét az előző teljesítményhez mérjük Nincs kudarcélmény

12 Több óvodai program ötvözése
Zágon Bertalanné rövid összefoglalóját, melyet a Montessori pedagógiáról írt ,( a Süss fel nap” című kötetből, amely a magyarországi alternatív óvodákba és iskolákba ad betekintést), mi a gyakorlatban megtapasztaltuk, és számunkra igen eredményesnek bizonyult. „Montessori nevelési rendszerének minden mozzanata a képességek fejlesztése, a valóság megismerésére, az ember megbecsülésére, a kölcsönös segítségnyújtásra, a tudás, a szépség szeretetére irányul.” A kompetencia fejlesztésben, amely több mint a képességfejlesztés, szintén segítségünkre van Montessori pedagógiája, hiszen megtaláljuk benne az autonómiára, felelősségre, elkötelezettségre való nevelést. A kompetens ember: Elkötelezett a cselekvésre Felelősnek érzi magát saját cselekvéséért, Cselekvő helyzetbe akarja hozni magát.

13 Több óvodai program ötvözése
Lépésről lépésre Óvodai Program megtanított minket arra, hogy mennyire fontos az: 1.Individualizáló nevelés, az egyéni intenzív képességfejlesztés, amely mindig csak az egy gyermek aktuális képességéhez igazodik. Mindez megkívánja tőlünk az egyénre szabott differenciált bánásmódot. 2. Családi bevonás A program erősíti azt a tényt, hogy a család a legerőteljesebb hatás a gyermek életében. A szülők aktív bekapcsolása az óvodai életbe /nyitott óvoda Óvodáskor előtti program Baba – Mama klub

14 Több óvodai program ötvözése
Játék – Munka – Kommunikáció Óvodai Program Pereszlényi Éva – Porkolábné Balog Katalin programjából kiemeltük: a társas együttélés normáinak, szokásainak megalapozását Az önismeret és az én-realizálás alakítását A másság elfogadására, toleranciára nevelést A kommunikációs képességek fejlesztéséhez sok gyakorlattal, játékötlettel gazdagíthattuk eszköz és módszertárunkat.

15 Több óvodai program ötvözése
Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program /Fábián Katalin/ A program pedagógiai céljának és feladatainak a középpontjában az együttműködés és érintkezési képességek fejlesztése áll. Asz együttműködés, az együttjátszás, együttdolgozás képességeinek kialakítása és gyakorlása Viselkedési szokások alakítása A konfliktusok kezelése A társakért, a csoportért érzett felelősségérzet alakítása

16 Integrációs Pedagógiai Rendszer
Az óvodapedagógusok részvétele a képzésekben: IPR tréning Kooperatív módszer Drámapedagógiai módszer Projektmódszer Hatékony tanuló – megismerési technikák Professzionálistanári munka integráló környezetben Társadalmi környezet képzése

17 Integrációs Pedagógiai Rendszer
Megtanultunk teamben dolgozni: Fejlesztő team Családsegítő team Szociális kerekasztal team Tanári műhelymunkában dolgozzuk fel a gyermekek neveléséhez, fejlesztéséhez szükséges módszereket Részt veszünk a szátoki tanoda szakmai munkájában és a gilvánfai tanoda működtetésében, ahová az óvodás gyermekek is jönnek foglalkozásra Családi programok

18 Integrációs Pedagógiai Rendszer
Szakmai nap Bemutató foglalkozás Tapasztalatcsere, hospitálás Modellértékű intézmények látogatása Részvétel a „Jó Gyakorlat” műhelymunkájában

19 A képzések eredménye Az iskolával közös IPR stratégia kidolgozása
Az óvodában projektben feldolgozott témakörök Kooperatív technikák bevezetése a nagycsoportban Drámapedagógiai játékok Multikulturális foglalkozások kiemelném: Varga Aranka: Meseóra című multikulturális programját Mészáros Csilla: Népismereti Óvodai Programját Az elsősök és a nagycsoportosok közös foglalkozásai Az óvodapedagógus foglalkozásai az első osztályban

20 A képzések eredménye Az iskolai problémák jelentős része az óvodában megelőzhető, ezért a megelőzéshez kidolgoztunk egy speciális nevelőmunkát, fejlesztést Egyéni fejlesztés,bánásmód, differenciálás A gyermekek számára egyéni fejlesztési tervek készítése, haladási napló vezetése Fejlesztésnél a szenzitív periódusokat figyelembe vesszük, kényszerítés mentesen biztosítjuk a kellő feltétel-, és eszközrendszert, az odafigyelő kommunikációt A fejlesztés folytatása az első osztályban

21 Környezet kialakítása a gyermekek köré
„Minél tökéletesebb egy környezet, annál kevesebb beavatkozásra van szükség a felnőtt részéről” (Montessori Mária) Csoportszoba berendezése Sok eszköz, játék, amellyel minden érzékszervvel tapasztalatot, ismeretet szerezhet a gyermek Sajátkészítési eszközök, melyet folyamatosan bővítünk (fotók) A fejlesztőjátékoknál az önellenőrzés biztosított Az eszközök széles skálája segíti az egyéni tempóban létrejövő tapasztalatszerzést A kedvenc eszközöket, játékokat a gyermekek az óvodából átvihetik az iskolába Az elsősöknek baba és építőkuckó kialakítása

22 Meghatározó szempontok a jó gyakorlat kialakításához
Az iskolával közös mindennapi élet (tréningek, képzések, nevelési értekezletek, tanári műhelymunka, közös foglalkozások, ünnepek, programok, eszközök, stb.) Alternatív pedagógiai program – Montessori szemléletű óvoda kialakítása Integráció, annak programelemei Részvétel az OOIH régiós szakmai műhely programban Több óvodai program ötvözése A gyermek személyiségének megismerése

23 Meghatározó szempontok a jó gyakorlat kialakításához
Egyéni képességfejlesztés A környezet kialakítása a gyermekek köré Az első osztályban a kedvenc játékok, fejlesztő eszközök használata Közös foglalkozás a nagycsoportosok és az elsősökkel, óvodában, iskolában. A szülők, a gyermekek és a nevelők között a jó partneri kapcsolat

24 KENDŐ TÁNCOLTATÁS érzelmi nevelés – a szorongások oldása

25 SZEM – KÉZ – LÁB KOORDINÁCIÓ

26 SZEM – KÉZ – LÁB KOORDINÁCIÓ

27 JÓ REGGELT PROJEKT

28 JÓ REGGELT PROJEKT

29 REGGELI BESZÉLGETŐKÖR

30 SZEM – KÉZ KOORDINÁCIÓ

31 GYAKORLÓJÁTÉK

32 TORONYÉPÍTÉS

33 CSEND GYAKORLAT

34 CSEND GYAKORLAT

35 CSEND GYAKORLAT

36 GESZTENYE JÁTÉK

37 JÁTÉK CSIPESSZEL

38 SÉTA A MEZŐRE

39 ELŐTTEM – MÖGÖTTEM JÁTÉK

40 BABÁZÁS AZ ISKOLÁBAN

41 BABÁZÁS AZ ISKOLÁBAN

42 ÉPÜL A VÁR AZ ISKOLÁBAN

43 VÁRÉPÍTÉS

44 VILÁGTÉRKÉP ÖSSZERAKÁSA

45 VILÁGTÉRKÉP ÖSSZERAKÁSA

46 VILÁGTÉRKÉP ÖSSZERAKÁSA

47 JÓ REGGELT PROJEKT

48 SZÁMOLÁS GESZTENYÉVEL

49 Intézményünk honlapja web.axelero.hu/terisk
Köszönöm a figyelmet! Mede Mária Óvodapedagógus – fejlesztő pedagógus - családpedagógus


Letölteni ppt "Az óvodából az iskolába való átmenet segítése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések