Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fenntartható beszerzés helye és szerepe – környezettudatos gondolkodás az európai beszerzési gyakorlatban Buday-Malik Adrienn, igazgatóhelyettes, NORRIA.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fenntartható beszerzés helye és szerepe – környezettudatos gondolkodás az európai beszerzési gyakorlatban Buday-Malik Adrienn, igazgatóhelyettes, NORRIA."— Előadás másolata:

1 A fenntartható beszerzés helye és szerepe – környezettudatos gondolkodás az európai beszerzési gyakorlatban Buday-Malik Adrienn, igazgatóhelyettes, NORRIA Kovács László, beszerzési igazgató, ELMÜ-ÉMÁSZ , Visegrád.

2 Röviden… -bemutatkozás (NORRIA, ELMÜ-ÉMÁSZ Beszerzési Igazgatóság)
-Közösségi politikák és jogszabályi háttér -Az új KBT zöld szempontjai, cselekvési terv készülőben - Jó gyakorlatok és trendek az EU-ban -Az EFFECT projekt, mint nemzetközi jó gyakorlat a EEPP terjesztésére -LCA-alapú zöld közbeszerzés: elmélet és/vagy gyakorlat? -kereslet oldali felkészítés az energiahatékony közbeszerzés gyakoribb és hatékonyabb megvalósítására „Sustainability is not just a goal for North Hungary, but the only way to Europe”

3 A nemzeti innovációs rendszer
NORRIA: Fenntarthatósági és zöld innovációs kompetencia központ „Sustainability is not just a goal for North Hungary, but the only way to Europe”

4 A NORRIA kapcsolódó kompetenciaterületei
-fenntarthatósági célú regionális innováció (hazai és nemzetközi projektek) -fenntarthatósági jelentések(GRI G3+, G4) -LCA Labor (Baross2009) -EMAS Easy for SMEs– környezetirányítás és környezettechnológiai fejlesztések -Smart/Intelligens és energiahatékony megoldások (megújuló energia akció terv, decentralizált energia ellátó hálózatok, klímaközpontok, közösségi közlekedés, közbeszerzés(EEPP)) „green innovation is the engine of the sustainable development”

5 HÁTTÉR Az Európai Unió GDP-jének 17 százalékát költi közbeszerzésekre, melynek összege 2010-ben meghaladta az 2000 milliárd eurót. A közbeszerzések aránya a hazai össztermékből tagállamonként 11 és 20 százalék között változik. Az Európai Bizottság elkötelezett a zöld közbeszerzés koncepciójának minden tagállamban való elterjesztése mellett, mivel a jelentős vásárlóerőt kihasználva lehet egyszerre a környezetvédelmi és gazdaságossági célokat segíteni a GPP-vel

6 A ZÖLD KÖZBESZERZÉS CÉLJA ÉS ELVÁRT HATÁSA
A zöld közbeszerzés célja, hogy az adott, beszerzendő termékek vagy szolgáltatások minél kevesebb káros hatással legyenek az emberi egészségre és a környezetre, és az eljárás a lehető legkisebb környezetterheléssel járjon.(EEPP!) A zöld közbeszerzés pozitív hatása, hogy széleskörű, következetes alkalmazásával megélénkülhet a környezetbarát termékek, szolgáltatások piaca és költségmegtakarítást is eredményezhet az ajánlatkérőknek. Nem utolsó szempont az sem, hogy a környezettudatosságra való nevelés egyik hatékony eszköze is lehet a közszféra példamutatása a háztartásoknak.

7 KAPCSOLÓDÓ KÖZÖSSÉGI POLITIKÁK
- Europe 2020 - Roadmap to a Resource Efficient Europe „The Roadmap (published in 2011) will identify the changes needed to achieve this transition and set out a range of policies to improve resource-efficiency for 2020, defining the plans for introduction of these policies at EU and Member State level. This aims at an absolute decoupling of resource use from economic growth; and of environmental degradation from resource use. The Roadmap mentions also the need for encouraging wider use of GPP.” - Energia 2020 - Innovatív Unió (ökodesign, környezetbarát és tiszta technológiák előnyben!) (Horizont 2020) - Fenntartható fogyasztási és termelési cselekvési terv ELŐTÉRBEN AZ ERŐFORRÁS- ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁG!

8 KÖZÖSSÉGI JOGFORRÁSOK
2004-ben megtörtént a zöld közbeszerzés jogi hátterének megalapozása azáltal, hogy az Unió elfogadott két direktívát, melyek tartalmaztak, hogy a környezeti szempontok integrálhatóak a közbeszerzési eljárásba. (2004/18/CE és 2004/17/CE) Az uniós jogharmonizáció eredményeként Magyarországon 2006 óra a Kbt. is lehetővé teszi a környezetvédelmi követelmények alkalmazását a közbeszerzési eljárásokban. GPP Guide - Kézikönyv Kapcsolódó jogforrások: EU ECOLABEL, ECODESIGN irányelv, ENERGIA CÍMKÉZÉS irányelve, EMAS, EU Energy Star, CLEAN Vehicles, REACH, EPBD, Comm on Integrated Product Policy. Mo-n is lehetővé teszi a zöld közbeszerzést a Kbt.

9 ZÖLD SZEMPONTOK A KBT-BEN – 57. § (2) bekezdésének b) pontja
MÁR Zöld közbeszerzés esetén a közbeszerzési MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK- a műszaki leírás részeként - tartalmazhatják a környezetvédelmi teljesítményre vonatkozó jellemzők meghatározását, ideértve a közbeszerzés tárgyára alkalmazandó, a terminológiára, a jelekre, a vizsgálatra és vizsgálati módszerekre, a csomagolásra, a jelölésre, a címkézésre, a használati utasításra, a gyártási folyamatokra, és módszerekre vonatkozó követelményeket. A Kbt. az ALKALMASSÁG körében is lehetővé teszi a környezetvédelmi rendelkezések alkalmazását. Így például építési beruházás megvalósítására irányuló beszerzés esetében az ajánlattevőnek, és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát igazolni lehet azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírásával, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud. A hatályos Kbt. a SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK körében is lehetőséget nyújt a környezetvédelmi követelmények érvényesítésére, itt azonban ügyelnünk kell arra, hogy ezek nem lehetnek a bírálat, a műszaki leírás, illetve az alkalmasság körébe tartozóak.  A KÉZIKÖNYV BONYOLULT, NEM ALKALMAZZÁK, KÖLTSÉGSZEMPONTOK!

10 ZÖLD KÖZBESZERZÉSI CSELEKVÉSI TERV (NEMZETI) – ÉLETCIKLUS – SZEMLÉLETMÓD ALKALMAZÁSA
NEM KÉSZÜLT EL AZ ÚJ CSELEKVÉSI TERV, (2011-RE VOLT ELŐIRÁNYOZVA)

11 A nemzeti cselekvési tervek előrehaladása az EU-ban
Cselekvési program ig volt érvényben, végrehajtási rendelet készülőben!

12 Jó gyakorlatok, eredmények az eu-ban

13 „Energiahatékony közbeszerzési eljárások a kiegyensúlyozott gazdasági növekedésért„ - fókuszban az eljárás!!! A projekt az energiahatékony közbeszerzési eljárások egyszerűsítésére és elterjesztésére tesz kísérletet – kiegészítve az EU Zöld Közbeszerzési Kézikönyvét, ajánlásait és a nemzeti cselekvési terveket. Elsődleges célja a közbeszerzési eljárások vizsgálata a Dél-Kelet Európai Program (SEE) régióiban alkalmazott energia-hatékony mechanizmusok feltérképezése és a hatékony támogató eszközök bevezetése céljából. További cél a KKV-k zöld közbeszerzési eljárásokban való részvétele előtt álló akadályok azonosítása, ezek kiküszöbölése, valamint a regionális és helyi hatóságok, közintézmények, figyelmének felhívása a zöld közbeszerzési eljárások fontosságára és részvételük erősítése a szükséges kompetenciák és képességek fejlesztésén keresztül. A projekt keretein belül érintetti konzultáció eredményeképpen Zöld Közbeszerzési Ajánlás(keresleti oldal) ill. Akcióterv (kínálati oldal)születik, amit a nemzeti jogszabályi környezetbe végére javasolt beépíteni. A projekt 2 kiemelt eszköze az LCA/LCC ill. egy ún. DEEP toolkit. Ezek segítségével mind a termékek-szolgáltatások mind a szervezetek környezeti szempontú értékelése megvalósulhat.

14 Regionális hatóságok és transzfer-szervezetek
Az EFFECT Projekt: „Energiahatékony közbeszerzési eljárások a kiegyensúlyozott gazdasági növekedésért a see régióban„ Ajánlatkérők Regionális hatóságok és transzfer-szervezetek Ajánlattevők WP3 – Az EEPP eljárások keresleti és kínálati oldalának SWOT elemzése WP4 – az energiahatékony közbeszerzés(EEPP) keresleti oldali szereplőinek képzése WP5 – A kínálati oldal képzése, az EEPP eszközeinek megismertetése WP6 – demonstráció, általános szemléletformálás és disszemináció (NORRIA)

15 a projekt, mint jó gyakorlat - partnerségben

16 a projekt, mint jó gyakorlat – eredmények nyomon követése
Megvalósítás: fókuszcsoport-képzés, kereslet oldali feltárás, kézikönyv tartalmi kritikája és háttértanulmányok elkészültek

17 a projekt, mint jó gyakorlat - módszerek
Keresleti és kínálati oldal kérdőíves felmérése, SWOT elemzés – kiemelt figyelemmel az életciklus – eljárások, eszközök alkalmazására Helyi érintettek(hatóságok, közintézmények, KKV-k) képzése, szemléletformálása Fókuszcsoportok: nemzeti zöld ajánlások (EEPP) és akciótervek különös tekintettel a környezeti szempontú értékelés szempontjaira Nemzetközi képzés és ajánlás(EEPP) Demonstráció LCA/LCC eljárásokra, eszközökre vonatkozó kérdőív! – ritka az alkalmazás közintézményeknél – ált. projekthez kapcsolódik

18 a projekt, mint jó gyakorlat – módszerek: Ajánlatkérők minősítése!
Hazai szervezetek ritka esetben a 4. szinten

19 Hogyan készüljön fel az ajánlatkérői oldal - feltételek
zöld közbeszerzési know-how megléte legalább egy mentornál Jogszabályok és szempontok áttekintése Döntéstámogató eljárások és eszközök ismerete LCA és LCC alkalmazhatósága Finanszírozási lehetőségek ismerete Tudásmegosztásban együttműködés Külső minták és szakértők bevonása Releváns technológiák ismerete

20 Folyamatosan felülvizsgálják a szempontrendszert.
A keresleti oldal felkészítése - háttér 2008-óta az Európai Bizottság 19 közös zöld közbeszerzési feltételt határozott meg a termékek/szolgáltatások beszerzésére vonatkozóan. A feltételek egy ún. soktényezős értékelést tesznek lehetővé a termékek és szolgáltatások esetén. Folyamatosan felülvizsgálják a szempontrendszert. A bírálat alapja az EU-ban alkalmazott ökocímke rendszer ill. az életciklus- szemléletmód alkalmazása. Mit jelent ez a gyakorlatban?

21 Példa: informatikai berendezések beszerzése
Minden beszerzendő termék esetén fontos, hogy javítható és bővíthető legyen. A következő szempontok szerint kell értékelni a termékeket: Energetikai teljesítmény (Energy Star szabvány) LCD monitorok háttérvilágítása javíthatóság és az azt biztosító tervezési szempontok érvényesítése zajkibocsátás és alkalmazott hangtechnika csomagolás veszélyes anyagok használata újrahasznosított anyagok és újrahasznált alkotóelemek aránya élettartam és újrahasznosítás terméktámogatás (használati és kezelési útmutató, képzések, egyéb.) hulladékkezelési programok

22 energetikai teljesítmény javítása hőszigetelés
Példa: építéssel járó beruházások szempontjai Figyelembe veendő szempontok az építéssel járó beruházások energia hatékony megvalósításánál: energetikai teljesítmény javítása hőszigetelés felújítás és utólagos hőszigetelés természetes szigetelőanyagok alkalmazása hűtés/fűtés optimalizálása energetikai tanúsítvány hőtérképezés épület-világítás racionalizálása energiahatékony elektromos berendezések finanszírozás és támogatás megoldása PPP-modellek és harmadik feles finanszírozás

23 AZ ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETMÓD ALKALMAZÁSA A BESZERZÉSEKBEN
„Cradle to grave”

24 ÉLETCIKLUS-ELEMZÉS : AZ EEPP HATÉKONY ESZKÖZE ?
„az LCA nem kötelező, de nem is értik, és nem is alkalmazzák kellő mértékben.” EB Forrás: Energy Efficiency in Public Procurement – Member States' experience, barriers/ drivers and recommendations, European Commission, Renewable Energy Unit, DG JRC ritkán alkalmazzák a beszerzési eljárások során megfelelő szakértői háttérrel, ill .szoftverrel többnyire csak külső tanácsadó rendelkezik költséges bonyolult (manuális leltár- elemzést nem vállalják be) ugyanakkor a leghatékonyabb módja, hogy egy termék v. szolgáltatás teljes életciklusának minden fázisában értékelje annak pozitív és negatív hatásait (környezeti - LCA, gazdasági - LCC, szociális SLCA)

25 LCA A GYAKORLATBAN: ÖKODESIGN
Az öko design direktívákról A 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint az energia-felhasználó termékek (EuP) gyártói már a tervezési szakaszban kötelezettek arra, hogy csökkentsék a termékeik energiafogyasztását és mindazokat a negatív környezeti hatásokat, amelyeket a termék a teljes életciklusa során okozhat. Az Európai Parlament és a tanács 2005/32/EK irányelve (Irányelv az energia felhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről) és az azt bevezető 217/2007. (VIII. 15.) kormányrendelet egy keretirányelv, amelyhez termékcsoportonként végrehajtási intézkedések jelentek meg és folyamatosan jelennek meg. Minden egyes végrehajtási intézkedés kiterjed a termékkör energiahatékonysági minimum követelményeire és a környezetvédelmi előírásokra. Ezekre való hivatkozás a műszaki specifikációkban megengedett és célszerű is.

26 HAZAI PÉLDA A VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSRE: MÁSOLÓ ÉS GRAFIKAI PAPÍROK

27 LCA A GYAKORLATBAN: ÖKOCÍMKÉZÉS
Az ökocímkék 3 nagy csoportba sorolhatok az ISO es szabvány szerint. Az I-es típusú ökocímkék csoportjába azok a címkék tartoznak, melyek a termék környezeti teljesítményére vonatkoznak, életciklus értékelésen alapulnak és a megszerzéséhez harmadik független fel általi tanúsításra van szükség. Ez a típus alkalmas leginkább a beszerzések kapcsán a megfelelőség bizonyítására, illetve kritérium forrásként. Ilyenek például az EU Margaréta, Kék Angyal, Északi Hattyú és a TCO címke. Léteznek az I-es típushoz hasonló címkék is, melyek esetében csak annyi a különbség, hogy egyetlen tulajdonságra koncentrálnak. Ilyen például az Energy Star címke vagy a kötelező EU energia címke is.

28 Kiírási követelmények meghatározásakor ill. bírálatkor fontos!
Ökocímkézés előrehaladása az EU-ban – mi várható? Kiírási követelmények meghatározásakor ill. bírálatkor fontos!

29 MIT TEHETÜNK MI - A BESZERZŐ FELELŐSSÉGE ? -MŰHELYMUNKA-
3 TÉMATERÜLET/3 CSOPORT A ZÖLD KÖZBESZERZÉS SZERVEZETEN BELÜLI GÁTJAI AZ EEPP KÜLSŐ GÁTLÓ TÉNYEZŐI ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETMÓD ALKALMAZHATÓSÁGA

30 KÖSZÖNJÜK A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!
„Sustainability is not just a goal for North Hungary, but the only way to Europe”


Letölteni ppt "A fenntartható beszerzés helye és szerepe – környezettudatos gondolkodás az európai beszerzési gyakorlatban Buday-Malik Adrienn, igazgatóhelyettes, NORRIA."

Hasonló előadás


Google Hirdetések