Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egyéni fejlesztési terv munkaerőpiaci reintegráció megvalósításához TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0038 „Segítő Hálózat” kialakítása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egyéni fejlesztési terv munkaerőpiaci reintegráció megvalósításához TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0038 „Segítő Hálózat” kialakítása."— Előadás másolata:

1 Egyéni fejlesztési terv munkaerőpiaci reintegráció megvalósításához TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0038 „Segítő Hálózat” kialakítása

2 A téma fogalmi keretei Egyéni fejlesztési terv –Munkaerőpiaci kontextusban - azokat a cselekvéseket, szolgáltatásokat és lehetőségeket rögzíti, amelyektől azt reméljük, hogy az ügyfél munkaerőpiaci magatartása változik, piaci értéke növekszik. –A kifejezés nem szerencsés. Inkább egyéni fejlődési tervről kellene beszélni, ez már tartalmazza az ügyfél aktivitását. TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0038 „Segítő Hálózat” kialakítása

3 Tartalom •A téma fogalmi keretei •Egyéni fejlesztési terv kialakításának feltételei •A fejlesztés eredményességének összetevői •Fejlesztési terv készítése TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0038 „Segítő Hálózat” kialakítása

4 A téma fogalmi keretei Egyéni fejlesztési terv sajátossága –A fejlesztési terv legnagyobb kockázatát maga az egyén jelenti, aki e folyamatban nem passzív, hanem a maga jellegzetes helyzetével, szükségleteivel sajátosságaival és ellenállásával van jelen. TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0038 „Segítő Hálózat” kialakítása

5 Egyéni fejlesztési terv kialakításának feltételei: -Ismeretek/tudás és tapasztalat arról, milyen mértékben és hogyan befolyásolható az emberi viselkedés, elsősorban a hátrányos helyzetűek esetében -Az adott személy alapos megismerése valamint a környezeti hatások ismerete (munka-erőpiaci diagnózis) -Saját/munkacsoport kompetencia határainak ismerete: milyen tudás/szolgáltatás csomag áll rendelkezésre -Milyen kapcsolatrendszer/erőforrás vonható be az adott helyi körülmények között a fejlesztés megvalósításába? Milyen helyi gazdasági lehetőségek állnak rendelkezésre, amelyek a jövőkép kialakításában segíthetnek? TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0038 „Segítő Hálózat” kialakítása

6 Milyen változások teszik lehetővé a fejlődést? Az énkép pozitív változásai: -Az egyén fokozatosan másképp gondolkodik önmagáról, ha környezetének visszajelzései, vagy lehetőségei megváltoznak. -Változtatható az attitűd, például azonosulás vagy modellek útján. -Alakítható az érdeklődés, ha a környezet lehetővé teszi új dolgok kipróbálását, megismerését. -Változnak az értékek is, a trendek hatására, vagy azonosulás útján. -Az életmód, életszínvonal változásának hatására változik az énkép is. Készségek fejlődése -A tevékenység során -A képzések során -Az interperszonális kapcsolatok hatására -Készségfejlesztést célzó közösségi tevékenységek hatására -Munkahelyi, tisztázott elvárások hatására -Tematikus foglalkozások TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0038 „Segítő Hálózat” kialakítása

7 A fejlődés/változások időkeretei Fokozatos, kis lépésekben történő változás - A hátrányos helyzetű célcsoport fejlesztésében nem várhatók gyors változások. - A kis lépésekben történő előrehaladás fenntartásához is támogatás szükséges. - Gyakoriak a visszaesések, ezek a változás velejárói, nem a szakember kudarcai. -A meglapozatlan fejlesztési próbálkozások többnyire kudarcba fulladnak ( pl. felzárkóztatás nélküli képzésbe helyezés, felkészítés nélküli munkába állítás, egészségre vonatkozó problémák kezelése nélküli munkába állítás stb.) -A környezet támogató vagy visszahúzó ereje nagy mértékben befolyásolja az előrehaladás időkereteit. - Az egyén pszichés tempóját, a változáshoz való viszonyát mérlegelni kell az időkeretek kialakításánál. TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0038 „Segítő Hálózat” kialakítása

8 Néhány, a fejlesztést akadályozó tényező (az egészségi állapoton és az iskolázottsági szinten kívül) Szubjektív tényezők -Az ellenállás és a vonakodás -Nagyon alacsony önbecsülés -Merev, rögzült magatartásformák -A munkanélküliség átélésnek pszichikai következményei -Referenciacsoport sajátosságai Objektív tényezők -Nem megfelelő diagnózis (pl. nem diagnosztizált betegség) -Nincsenek anyagi források a megélhetésre a fejlesztés alatt -A környezeti adottságok miatt jövőkép kialakítása nehéz. -Nincs erőforrás a folyamatos támogatáshoz. -Nem állnak rendelkezésre a szükséges szolgáltatások. -A fejlesztő nem ismeri fel saját kompetencia határait TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0038 „Segítő Hálózat” kialakítása

9 A fejlesztési terv készítése •Mi a fejlesztési terv tartalma? •Mi a célja? •Kik vegyenek részt a készítésében? •Milyen lépésekből áll? •Milyen időtávot ölel fel? •Mikor érdemes újragondolni a tervet? •Hogyan dokumentáljuk? •Tipikus hibák TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0038 „Segítő Hálózat” kialakítása

10 A fejlesztési terv tartalma •A fejlesztési terv minden lényeges információt tartalmaz, ami leírja az egyén munkaerőpiaci integrációja érdekében elhatározott cselekvéseket, szolgáltatásokat: –Célok –A célok elérését támogató erőforrások –Szolgáltatás, fejlesztés –tevékenységek –Felelős –Ütemezés –Kockázatok –Várható eredmény TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0038 „Segítő Hálózat” kialakítása

11 Cél és résztvevők A fejlesztési terv és annak célja Vannak olyan esetek, amelyeknél nem szükséges fejlesztési tervet készíteni. Ilyenek például: - Ha csupán információra van szüksége az ügyfélnek - Ha betegség esetén kezelésre irányítjuk, amelynek kimenetelét nem ismerjük. -Ha nyilvánvaló, hogy az ügyfél nem fog együttműködni. -Ha egyértelmű, hogy nem szorul fejlesztésre. Kik vesznek részt a készítésben? •A segítő(k), elsősorban azok, akik a diagnózis készítésében részt vettek. •Integrált megközelítés estében, mindig csoportnak kell készítenie/megbeszélnie a fejlesztési tervet. •Az ügyfélnek része van a terv készítésében, az ő egyetértése nélkül aligha valósítható meg. •Szakemberek, speciális területekről, ha szükséges. (pl orvos, pártfogó stb.) •Munkáltató képviselője, ha a fejlesztés végén adott munkakörben foglalkoztatják. TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0038 „Segítő Hálózat” kialakítása

12 A fejlesztési terv készítésének lépései •Feltételezzük, hogy a komplex munkaerőpiaci diagnózis már elkészült. •A segítő(k) kapcsolatépítés során elérnek egy kezdeti kötődést az ügyfél részéről, elsősorban az, aki az ügyfélért felel (mentor vagy ügyfélmenedzser). •A szakemberek csoportja megbeszéli, hogy helyi szinten milyen fejlesztési lehetőségek vannak, amelyek az ügyfél esetében megvalósíthatók. •Együttműködési szerződés kötése az ügyféllel, amely pontosan rögzíti a célokat, a vállalásokat. •Az egyes tevékenységek tervezése és az időhatárok kitűzése. •A segítővel való kapcsolattartás módjának és idejének meghatározása •A kockázatok megbeszélése, javaslatok a kezelésükre •Az elért eredmények értékelése, a terv továbbfejlesztése vagy módosítása, ha szükséges. TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0038 „Segítő Hálózat” kialakítása

13 Időkeretek A terv időbelisége nagyon fontos! -A legtöbben azonnali, nagy változásokat szeretnének, ami a legtöbb esetben nem elérhető. -A rövid idő alatt elérhető kis célok nem mindig motiválnak! -A hosszú távú, nagyobb célok jobban motiválnak, de nehéz biztosítani a kitartást. - Optimális, ha közeli célokat tűzünk ki, amelyek megvalósítása növeli az önértékelést, de vázoljuk azt is, hogy a közeli cél egy lépés a távolabbi felé. Mikor kell újragondolni, módosítani? - Ha az ügyfél kéri. - Ha tervek nyilvánvalóan nem vágnak egybe a történésekkel. - Ha a team megkérdőjelezi a tervek adekvát jellegét? - Ha a segítő felismeri, hogy tévedett. TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0038 „Segítő Hálózat” kialakítása

14 Dokumentálás Rögzíteni kell a tervhez kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások minden lényeges információját, illetve eredményét! Rögzíteni kell azokat az időkereteket, melyben eredményt értek el! Rögzíteni szükséges az elakadásokat és ezek kezelését! TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0038 „Segítő Hálózat” kialakítása

15 Tipikus hibák •A diagnózis nem megfelelő és erre építik a tervet. •A terv gyakran csak a végcélt nevezi meg, az odavezető különböző tevékenységeket elhanyagolja. •Nem tisztázzák, melyik tevékenységtől mit remélnek •A kapcsolat elején elkészül egy terv, melyet sohasem értékelnek vagy vizsgálnak felül. •A terv a segítő véleményét tükrözi, nem az ügyfélét. •Egyetlen személy készíti a tervet, nincs benne a team tudása •A tevékenységek mennek a maguk útján, nem követik a tervet. •Olyan tevékenységeket terveznek be, amely nincs összhangban az ügyfél sajátosságaival •Nincs lezárás, nem tisztázzák, hogy elérték-e a kitűzött célt sem. TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0038 „Segítő Hálózat” kialakítása


Letölteni ppt "Egyéni fejlesztési terv munkaerőpiaci reintegráció megvalósításához TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0038 „Segítő Hálózat” kialakítása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések