Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Milyen a tanóra? Aki tudja, csinálja, aki nem tudja, tanítja, aki tanítani sem tudja… kutatja! Kárpáti Andrea.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Milyen a tanóra? Aki tudja, csinálja, aki nem tudja, tanítja, aki tanítani sem tudja… kutatja! Kárpáti Andrea."— Előadás másolata:

1 1 Milyen a tanóra? Aki tudja, csinálja, aki nem tudja, tanítja, aki tanítani sem tudja… kutatja! Kárpáti Andrea

2 2 Tanórai megfigyelés kivitelezése Megfigyelési lap Értékelési lapok

3 3 Interjú Kérdezési technika Interjú összesítő lap

4 4 Interjú   Strukturált vagy standardizált interjú: - -kötött a kérdések sorrendje - -a kérdezőnek ugyanúgy kell feltennie a kérdést, ahogy a kutatók meghatározták - -a kérdezőnek az utasításokat betartva kell viselkednie az interjú során   Válaszok rögzítése: - -21 db zárt kérdés- sorszámok rögzítése - -3 db nyitott kérdés – rövid válasz

5 5 Interjú rétegei (részlet)  I. Kerettantervre, helyi tantervre vonatkozó kérdések   II. Tantárgyra vonatkozó kérdések   III. A nevelésre vonatkozó kérdések   IV. Tervezéssel kapcsolatos kérdések (tanóra, módszer)   V. Tankönyvek, taneszközök   VI. Szakmai fejlődés lehetőségei (továbbképzés)   VII. Tanár diákképe

6 6 (ízelítő) Kérdezési technika (ízelítő)   Rangsoroltat a kérdező   Az alábbi kérdésekre adott válaszát számszerűsítse egy ötfokozatú skálán: 1= egyáltalán nem változtat; 2=néhány változás…; 3=kb. felét…; 4=felétől nagyobb arányban…; 5=teljesen megváltoztatná 2.Tantárgyának témaköreit mennyire változtatná meg?

7 7  Választ megadott szempont szerint kéri, választ kategóriába besorol a kérdező 3. Tantárgyának kerettantervi témái közül jelöljön meg 3-3 olyan kerettantervi témakört, melyet szűkítene, bővítene, elhagyna, illetve új témakört venne be! Szűkítésbővítéselhagyásbevétel 0 X X

8 8 5. Az Ön intézményének pedagógiai programjában meg- fogalmazott célok közül melyeket tartja a legfontosabbnak, s mennyire valósíthatók meg? Várható válaszok:   Személyiség sokoldalú fejlesztése   Erkölcsi normák   Szocializáció   Egyéniség kibontakoztatása   Társadalmi esélyek biztosítása (esélynyújtás/ kompenzálás)   Életben való boldogulás   Egész életen át tartó tanulás   Egyéb Megjegyzés: hagyni kell, hogy a válaszadó önállóan alkossa meg válaszát, a várható válaszkategóriákat a kérdezőnek kell beszámoznia az elhangzás sorrendjében, ha többet is említ!

9 9  A választ kategóriába besorolja a kérdező és az elhangzás sorrendjét is jelöli 9. Tantárgyának tanítása során mi okozza a legnagyobb nehézséget? Három legfontosabb problémát jelölje meg, sorrendben a legnagyobbal kezdje! Várható válaszok:   Érdektelensége a diákoknak   Időhiány   A tantárgy presztízsének csökkenése (szülők, közvélemény, azaz társadalmi szinten)   A tantárgy presztízsének csökkenése a tantestületen belül   Eszközigényessége- (kontra eszközök hiánya)   A tantárgyi tartalmak, követelmények (kerettantervi tényezők)   Egyéb

10 10 Kérem, rangsorolja az alábbi tankönyv- és taneszköz-választási szempontokat! 1: nem fontos; 5: nagyon fontos Szempont 15. kérdés16. a) kérdés Tanulhatóság (diákok számára jól érthető) 1- 2- 3- 4- 5 Szakmai hitelesség 1- 2- 3- 4- 5 Érdekesség, motiváló erő 1- 2- 3- 4- 5 Korszerű ismeretek közvetítése 1- 2- 3- 4- 5 Idő és tananyag megfelelő arányban van 1- 2- 3- 4- 5 Jól bevált a tanítás során 1- 2- 3- 4- 5 Igazodik az aktuális követelményekhez 1- 2- 3- 4- 5 Didaktikai kimunkáltság 1- 2- 3- 4- 5 egyéb xxxxxxxxxxx 16. b) Mennyire vált be a jelenleg használt tankönyv? 1- 2- 3- 4- 5

11 11 A megfigyelési technika   Megfigyelés objektivitása   Kódolás: kategóriarendszer, jelrendszer, becslési skála alkalmazásával   Kategóriarendszeres megfigyelés: - -megfigyelendő jelenséget egy előzetesen megalkotott csoportosítás, osztályozás szerint rögzítjük (természetes egység, időegység) - -kategóriák egyértelműsége „kategória-szótár” - -kategóriák diszjunkt viszonya

12 12 A megfigyelési technika  Becslési skála : a megfigyelő értékeli a tanórai jelenségeket egy megadott skálán  A módszer előnye, hátránya -könnyen, egyszerűen elsajátítja a megfigyelő -átfogó kép a tanórai jelenségekről, az óra egészéről -Az óra finom-szerkezete, történései, tényei nem reprodukálhatóak -Megfigyelő benyomásai, értékrendje miatt erősen szubjektív -Megfigyelés és az értékelés időben eltávolodhat

13 13 Értékelési lapok - becslési skála alkalmazása tanóra értékelése 6 + 2 szempont alapján ÓRA JELLEMZŐI ÉRTÉKELÉS ötfokozatú 1. 1. Cél, tartalom, feladatok, tervezés – megvalósulás Célok indokoltsága, szakszerűsége 1.1 Kompetenciafejlesztés tervezettsége Tartalom szakszerűsége Tartalom feldolgozási szintje Feladatok szintje, mennyisége Cél-feladat (tanulói tevékenység) kapcsolata Nevelési hatás 1.2

14 14 MOTIVÁCIÓ ÉRTÉKELÉSE Tanárra jellemző motivációs eljárás, technika arányai (kisebb, nagyobb, egyenlő; (> = = <) Osztálycsoport egyén Tanárra jellemzőbb motivációs megoldás (1-8-ból ) Érdeklődés % Unalom % Szándékosan zavar, ellenszegül % becslési skála alkalmazása tanórai megfigyelést követően

15 15 Kategóriarendszeres, jelrendszeres megfigyelés kivitelezése Megfigyelendő jelenségek, események, tevékenységek   Tanulásszervezés: - -Didaktikai feladat: Ú, Ö, A, E-É - -Szervezés: HaT - -Munkaformák: F, Cs, E, R, Sz, K - -Feladat tartalma: AF, SZK, TK, MK   Szimultán munka: egyszerre több munkaformát alkalmaz  : előadás, magyarázat, megbeszélés, vita, bemutatás, szemléltetés, önálló feldolgozás, kooperatív módszerek, motiválás, értékelés, nevelési eljárás  Oktatási módszerek: előadás, magyarázat, megbeszélés, vita, bemutatás, szemléltetés, önálló feldolgozás, kooperatív módszerek, motiválás, értékelés, nevelési eljárás  Önálló feldolgozás: a tanulók önállóan dolgozzák fel az új ismeretet, munkáltatás történik

16 16 Megfigyelendő jelenségek, események, tevékenységek rögzítése  Gyakoriság, időtartam jelölése: X (/); idősáv  Egy kategórián belüli elemek minősítése jelrendszer segítségével pl. -A tanár a tanítás hatékonyságára figyelve önreflexiót alkalmaz, változtat a tanításon – szervezés kateg. -A tanár a tanítás hatékonyságára figyelve önreflexiót alkalmaz, változtat a tanításon – szervezés kateg. HatékonyTanulás - -Vita (ennek típusát jelölő rövidítések) - -a módszer kiterjesztettsége: osztály, csoport, egyén - -egyszerű jelekkel minősíteni a kategóriába besorolt elemek megvalósulását (+; 0; -)   Puskázás megengedett!   Megfigyelési útmutató - „kategória szótár” - -megfigyelendők azonosítása, - -értékelés, minősítés fókuszálása

17 17 Kérdezőbiztos feladatai - összegzés  négy tanórán (két pedagógusnál) megfigyelés, 4db megfigyelési lap, azonosítókkal ellátva  négy értékelési űrlap, azonosítókkal ellátva (A és B értékelőlap)  interjú két pedagógussal, interjú adatait összesítő űrlap, azonosítókkal ellátva  közvetetten, az intézmény vezetésének közreműködésével megvalósítandó tevékenység (hordár): -tantestülettel kitöltetni az „Iskolai kultúra” kérdőívet (kiosztani, begyűjteni) -tanulói kérdőív kitöltetése (5 perces) a meglátogatott órát követő óra legelején, a tantestület segítségével ( -tanulói kérdőív kitöltetése (5 perces) a meglátogatott órát követő óra legelején, a tantestület segítségével ( esetleg a szünetben )

18 18 A szó néha körülményesebb, mint a tett. Vándor! Itt nincs ösvény. Ösvény lesz, ha kitaposod. Ha visszanézel válladon át, Látod az ösvényt, de rajta nem jársz többé. Antonio Machado


Letölteni ppt "1 Milyen a tanóra? Aki tudja, csinálja, aki nem tudja, tanítja, aki tanítani sem tudja… kutatja! Kárpáti Andrea."

Hasonló előadás


Google Hirdetések