Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fogyasztói és szervezeti vásárlói magatartás Teszt

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fogyasztói és szervezeti vásárlói magatartás Teszt"— Előadás másolata:

1 Fogyasztói és szervezeti vásárlói magatartás Teszt

2 Feleletválasztás 1. Szükséglet
a) Hiányérzet, mely önmaga megszüntetésére cselekvést vált ki b) Igény c) Folyamatosan újra keletkezik d) Mindhárom válasz helyes

3 2. A motiváció a) Az emberi cselekedetek mozgatórugói b) Belső állapot c) Cselekvésre ösztönzi az embereket d) Mindhárom válasz helyes

4 3. A fogyasztói piac a) Továbbértékesítési célzattal vásárolnak b) Direkt beszerzők, vásárlási döntéseikben elsősorban racionális döntések és a hosszú távú megállapodások játszanak szerepet c) Azon egyéneket és háztartásokat foglalja magába, akik saját fogyasztásra, illetve felhasznál lásra vásárolnak termékeket és szolgáltatásokat d) Mindazon személyek összessége, akik egy beszerzési döntés során hatással lehetnek a beszerzés folyamatára

5 4. A kultúra a) Az a társadalmi közeg, amelyekben az emberek mozognak b) Az adott kultúrán belüli kisebb csoportok c) A társadalom homogén és tartós tagozódása d) Mindhárom válasz igaz

6 5. A szubkultúra a) Az adott kultúrán belüli kisebb csoportok b) Az a társadalmi közeg, amelyekben az emberek mozognak c) Olyan személyekből vagy csoportokból áll, akiket az egyén saját értékrendje, attitűdje, vagy magatartása alakításában viszonyítási pontként kezel d) Egyik válasz sem helyes

7 6. A társadalmi osztály a) Egymással egy háztartásban élő, egymással rokoni kapcsolatban álló, a családtagokhoz érzelmekkel, és anyagiakkal kapcsolódó egyének csoportja b) A társadalom homogén és tartós tagozódása c) Olyan személyekből vagy csoportokból áll, akiket az egyén saját értékrendje, attitűdje vagy magatartása alakításában viszonyítási pontként kezel d) Az adott kultúrán belüli kisebb csoportok

8 7. A referenciacsoport a) Hasonló a gondolkodása, közös az érdeklődési köre, értékrendje nem rögzített írásban, de azt a csoporttagok elfogadják b) Olyan személyekből vagy csoportokból áll, akiket az egyén saját értékrendje, attitűdje vagy magatartása alakításában viszonyítási pontként kezel c) Egymással egy háztartásban élő, egymással rokoni kapcsolatban álló, a családtagokhoz érzelmekkel, és anyagiakkal kapcsolódó egyének csoportja d) Mindhárom válasz helyes

9 8. Az informális csoportok
a) Egymással egy háztartásban élő, egymással rokoni kapcsolatban álló, a családtagokhoz érzelmekkel, és anyagiakkal kapcsolódó egyének csoportja b) Például a baráti kör c) Hasonló a gondolkodása, közös az érdeklődési köre, értékrendje nem rögzített írásban, de azt a csoporttagok elfogadják d) Mindhárom válasz igaz

10 9. A család a) Olyan csoport, amelyhez az egyén tartozni szeretne, értékeit követni igyekszik b) Véletlenszerűen alakul, írásos szabályok szerint működnek c) értékeit, magatartását az egyén visszautasítja d) Egymással egy háztartásban élő, egymással rokoni kapcsolatban álló, a családtagokhoz érzelmekkel, és anyagiakkal kapcsolódó egyének csoportja

11 10. A formális csoportok a) Például a család b) értékeit, magatartásait az egyén visszautasítja c) Olyan csoport, amelyhez az egyén tartozni szeretne, értékeit követni igyekszik d) Véletlenszerűen alakulnak, írásos szabályok szerint működnek, például iskolai osztályok vagy munkahelyi csoportok

12 Igaz- Hamis 1. Az aspirációs csoportnak nincs nagy motivációs hatása H
2. Az aszociális csoportokat követve az egyén olyan termékeket vásárol, amelyek azt mutatják, hogy ő is ehhez a csoporthoz tartozik H 3. Az érzékszerveinkre ható bármilyen információt észlelésnek nevezzük. H 4. A tanulás az a folyamat, melynek során az emberek megszerzik azon ismereteket és tapasztalatot, mely a jövőbeni magatartásunkra hat. I 5.Impulzusvásárlás során az egyén hosszan tervezi a vásárlást H

13 6. A rutinszerű vásárló mindig ugyanazt a terméket vásárolja.
7. A változatosságot kereső fogyasztó csoport valamelyik általa preferált társadalmi csoport normáihoz igazodik. H 8. A racionális fogyasztó előre információt gyűjt, rendszerez a legjobb hasznosítás érdekében I 9. Ha a termék használata közben észlelt tapasztalata megegyezik az elvárásokkal, akkor a fogyasztó elégedett lesz. I 10. Ha a vevő elégedett, akkor elégtételt követelhet a gyártótól, a kereskedőtől, fordulhat a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséghez,esetleg a médiához, illetve bírósághoz H

14 Kiegészítés Az ……………………………vásárlók főleg saját maguk számára vásárolnak, egy személyben vásárlók és felhasználók. A ……………………………… típus szívesen vásárol mások számára, beszerez, ajándékoz,azaz a vásárló és a felhasználó nem azonos személy. énközpontú másokra irányuló

15 A ……………………………………vevő kísérli, hogy egy letűnt időszak szokásait a jelenbe átmentse. Minden újítást bizalmatlanul fogad. Vonakodik attól, hogy villanyborotvával borotválkozzék, zsebórát hord, nyakkendőit úgy köti meg, ahogy évek óta megszokta, és eszébe sem jut, hogy régi bútoraitól megváljon. A …………………………………………… fogyasztótípus állandóan azt az eszményképet keresi, aminek mintájára saját veselkedését kialakítja. Fontos számára, hogy a divat tekintetében minden szempontból korszerű legyen. hagyománytisztelő divatkövető

16 A ………………………………… vásárló azt veszi, amit eléje tesznek
A ………………………………… vásárló azt veszi, amit eléje tesznek. Teljesen mindegy neki,hogy milyen ruhát hord vagy milyen sajtot eszik. A fogyasztással szemben általában meglehetősen közönyösen viselkedik, meglehet, hogy munkája annyira leköti, hogy a fogyasztás sokad rendű dolog számára. Az sem érdekli, hogy másik mit gondolnak felőle. Az …………………………………………vásárló egészen más. A leggazdagabb áruválaszték ellenére gondot fordít arra, hogy valamennyi fogyasztási ágazatban kiismerje magát. Mivel nem mindegy neki, hogy melyik terméket vásárolja meg, ezért nagyfokú vásárlási tudatosság fejlődik ki nála. közömbös árura irányuló

17 aktív Az ……………… fogyasztó állandóan alakítólag szeretne hatni környezetére. Szeretne mások példaképe lenni, úttörő, felfedező. Saját maga kevéssé befolyásolható, de másokat megpróbál rávenni arra, hogy az ő elgondolásait elfogadják és átvegyék. A………………….. fogyasztótípus szereti, ha kissé rábeszélik, és kivárja, hogy a dolgok megtörténjenek vele. Lényegesen befolyásolhatóbb és alig van benne kezdeményezés, titokban másikra pislog, mielőtt valamire elhatározná magát. Mielőtt egy új kocsit vesz, előzetesen összes ismerősénél tájékozódik. Még ha magában már szilárdan elhatározta is, hogy an dönt majd, még akkor is másoktól várja, hogy döntéstét megerősítsék, hogy így önmaga előtt igazolhassa vásárlását. passzív

18 demonstráló A…………………………. feltűnést kedvelő nem képes egyedül a maga számára vásárolni. Csak akkor érzi, hogy érdemes volt valamit beszereznie, ha azt fűnek-fának megmutathatja, kiteregetheti, eldicsekedhet vele. Ezért nagyrészt olyan árukat vásárol, amelyek hatáskeltésre alkalmasak. Ennek a típusnak nem mindig kifogástalanul elegáns a fehérneműje, de feltétlenül ilyen az autója. Szeret vendégeket hívni, akiket előszeretettel kínál whiskyvel. A…………………………… vevő célja a feltűnés elkerülése, és az, hogy elhatárolja magát a külvilágtól. Titokban vásárol, és szívesen keres fel távoli üzleteket, ahol nem kell ismerőssel találkoznia. Bosszankodik, ha a szomszédok látják, amint az új bútorát szállítják. Retteg embertársai irigységétől, s ezért előnyben részesíti a titokban vásárlást. tiltakozó

19 tervező A ……………… fogyasztó rendszerint pontos háztartási költségvetést készít, amelyben a szükségletek minden fajtájára bizonyos meghatározott összeget irányoz elő: élelmiszerre, lakbérre, utazásra, mozira stb. Ez persze távolról sem jelenti azt, hogy az effajta magatartás feltétlenül ésszerű: a terveket éppúgy a szeszély vagy a szenvedély határozhatja meg, mint az ötletszerű cselekedeteket. Az …………………………………. fogyasztó úgy viselkedik mint akit „valami kényszer hajt”. Magatartása ösztönös vagy érzelmi elemekből tevődik össze. Az előzetes terveket felborítja, ha valami új inger éri, vásárlási szándékai kevésbé szilárdak. Külső ingerek könnyen befolyásolják, így például előfordulhat, hogy mosogatógéppel tér haza, holott eredetileg szőnyeget indult vásárolni. ötletszerűen vásárló

20 Az a társadalmi közeg, amelyekben az emberek mozognak
Fogalompárosítás Az a társadalmi közeg, amelyekben az emberek mozognak Válasz: Kultúra

21 Olyan csoport, amelynek hasonló a gondolkodása, közös az érdeklődési köre, értékrendje nem rögzített írásban, de azt a csoporttagok elfogadják Válasz: Informális csoport

22 Azok a csoportok, amelyek értékeit, magatartását az egyén visszautasítja
Válasz: Aszociális csoportok

23 Az érték és az esztétikai jellemzők felismerésének és megítélésének képessége
Válasz: Ízlés

24 Hiányérzet, mely önmaga megszüntetésére cselekvést vált ki.
Válasz: Szükséglet

25 Az adott kultúrán belüli kisebb csoportok.
Válasz: Szubkultúra

26 Egymással egy háztartásban élő, egymással rokoni kapcsolatban álló, a családtagokhoz érzelmekkel, és anyagiakkal kapcsolódó egyének csoportja Válasz: Család

27 Az érzékszerveinkre ható bármilyen információ
Válasz: Inger

28 Olyan belső állapot, amely cselekvésre ösztönzi az embereket
Válasz: Motiváció

29 A társadalom homogén és tartós tagozódása
Válasz: Társadalmi osztály

30 Olyan csoport, akikhez az egyén tartozni szeretne, értékeit követni igyekszik.
Válasz: Aspirációs csoport

31 Átfogó értékelés, nézőpont, viszonyulás, érzelem, a magatartást befolyásoló meggyőződés.
Válasz: Attitűd

32 Azon egyéneket és háztartásokat foglalja magában, akik saját fogyasztásra, illetve felhasználásra vásárolnak terméket vagy szolgáltatásokat Válasz: Fogyasztói piac

33 Olyan csoportok, amelyek véletlenszerűen alakulnak, s írásos szabályok szerint működnek.
Válasz: Formális csoportok

34 Az a folyamat, melynek során az emberek megszerzik azon ismereteket és tapasztalatokat, mely a jövőbeni magatartásukra hat. Válasz: Tanulás

35 Olyan személyekből vagy csoportokból áll, akiket az egyén saját értékrendje, attitűdje vagy magatartása alakításában viszonyítási pontként kezel. Válasz: Referenciacsoport Készítette: Zeng Fanni


Letölteni ppt "Fogyasztói és szervezeti vásárlói magatartás Teszt"

Hasonló előadás


Google Hirdetések