Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az elektronikus adóbevallási rendszer A havi járulék bevallás Az Art. törvény változásai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az elektronikus adóbevallási rendszer A havi járulék bevallás Az Art. törvény változásai."— Előadás másolata:

1 Az elektronikus adóbevallási rendszer A havi járulék bevallás Az Art. törvény változásai

2 Jogszabályi háttér  Adózás rendjéről szóló törvény (Art.tv.) 31.§. (2) bek  Art. törvény 1.számú melléklet I. rész (mód. a 2006. évi LXI. tv.)  2005. évi CLXIII. törvény (mód. a 2006. évi LXI. tv.)  A bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus teljesítésének szabályairól szóló 13/2006(IV:28.) PM-IHM- MeHVM együttes rendelet  193/2005. (IX.22.) Korm. rend. Az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól

3 Informatikai háttér  Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (KR)

4 Az Art. tv. 31.§.(2) bekezdés által előírt bevallási kötelezettség teljesítése  Fő szabály: a BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA: -munkáltató, -kifizető, -megyei munkaügyi központ -kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó, -egyház, -tanuló szerződéssel szakképzős tanulót foglalkoztató, -Tbj. 56.§-a szerinti Mo-on be nem jegyzett foglalkoztató KÖTELEZETT

5 A bevallási kötelezettség bevezetése fokozatos  A módosított 2005. Évi CLXIII. törvény szerint:  2006. április hótól:  10 000 legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózó  KAIG-hoz tartozó adózók  áfán kívüli adónemekben havi- és negyedéves bevallás- gyakoriságra kötelezettek  a fentiekbe nem tartozik, de önként választja (06180-as Bejelentő lap benyújtásával) Mindenki más aki a járulék bevallásra kötelezett 2007. január 1-től

6 A bevallás tartalma Az adó- és járulék kötelezettséget eredményező, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel összefüggő valamennyi adóról és járulékról (eltérő szabály van az árfolyamnyereség és kamatjövedelem utáni adóra) Egyéb adatokról (Art. tv. 31.§.(2) 1-26. pont szerint) (pl. biztosításban töltött idő tartamáról) Az egyéni vállalkozó egyes adó-, járulék- és hozzájárulás kötelezettségeiről A bevallás teljesítésének módja: ELEKTRONIKUS ÚTON!

7 Következmény:  A járulék bevallás havonkénti küldésére kötelezett adózó, minden más bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét köteles elektronikus úton teljesíteni! (Az évközi választó: regisztrációját követő hónaptól már nem küldhet papír alapú bevallást)

8  0608 képe

9  0608 kötelezettség oldal képe

10

11  0608 magánszemélyes képe

12

13

14 Kinek, mikor, milyen bevallást kell beadnia  Nem kiegészítő tev-t folytató egyéni vállalkozó:  2006. Áprilistól kötelezett vagy választotta: 2006. április hótól: 0658-ast havonta (e-úton!) 2006. szeptembertől 06582-est havonta (e-úton) ( 0601-est is ha havi vagy negyedéves bevalló) Ha foglalkoztató is: áprilistól 0608 -t havonta (e-úton) szeptembertől 06082-est havonta (e-úton)

15 Kinek, mikor, milyen bevallást kell beadnia Egyéni vállalkozó, de 2006-ban nem kötelezett és nem választja : 06584 -t 2007. február 10-ig (e-úton!) 06084 -t is ad, ha volt foglalkoztatottja, 2007. február 10-ig (e-úton!) 2007. Január 1-től egységesen: 0758-t és 0708-t havonta! (e-úton!)

16 Kinek, mikor, milyen bevallást kell beadnia  Gazdálkodók, foglalkoztató magánszemély, kieg-es EV:  Kötelezettek + a választók:  0608 -t (április hóról először majd havonta, tárgyhót követő 12-ig, e-úton)  06082-t ( havonta, szeptember hóról először)  0601- t (a havi- és negyedéves bevallók, egész évben) (havonta VAGY negyedévente, tárgyidőszakot követő hó 20-ig )  2006-ban nem kötelezettek, mert éves bevallók: 0619- est negyedévet követő hó 20-ig, akár papíron is! 06084 -t 2007. Január 31-ig, e-úton! 0603 -ast 2007. február 15-ig, e-úton! 0708 -ast 2007. Január 1-től, havonta, e-úton!

17 Kinek, mikor, milyen bevallást kell beadnia  A 2006-ban nem kötelezett, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet:  06084-t 2007. február 5-ig adja be, e-úton!

18 Kinek, mikor, milyen bevallást kell beadnia  Előtársaságok:  0603 (bejegyzéstől 30 napon belül)  06083 / 06084-t (bejegyzéstől 30 napon belül)  0629/ELŐ (bejegyzéstől 90 napon belül)  06650 (30 napon belül)

19 Kinek, mikor, milyen bevallást kell beadnia  Tevékenységét megszüntető adózók:  Kötelezettek, választották: Szeptember 1. előtt szűnik meg:  0658, 0608, 0601, 0603, 0671  Szeptember 1. után szűnik meg:  06582, 06082, 0601, 0603, 0671  Nem kötelezettek és nem választották (éves bevallók):  Szeptember 1. előtt szűnik meg:  06583, 06083, 0603, 0671  Szeptember 1. után:  06584, 06084, 0603, 0671

20 Kinek, mikor, milyen bevallást kell beadnia  A havi járulék bevallás továbbra is választható ! ↓ 2006 szeptember 30. - előtt választja→a REG. előtti hónapig terjedően 06083-t ad a REG. hónapjától 0608/06082-t ad havonta - után választja→a REG. előtti hónapig terjedően 06084-t a REG. hónapjától 06082-t ad havonta A bevallások határideje: a REG-et követő hó 12. napjáig, e-úton!

21 A havi adó- és járulék bevallás és adatszolgáltatás teljesítése  Feltételek:  Ügyfélkapu és APEH regisztráció (06180, 06181, 06182)  Internet hozzáférés  Hardver követelmények  Szoftver követelmények:  ABEV nyomtatvány kitöltő keretprogram (frissíteni!)  Java plug-in program  Egyes bevallások kitöltő programjai  Acrobat-reader program (KR-nyugta olvasásához)

22 Az adózás rendjéről szóló törvény egyes változásai  Képviselet szabályai (Art. Tv. 7.§.)  Meghatalmazotti képviselet →bejelentett állandó meghatalmazott felelőssége ↓ - elkövetett jogsértésért az MH felel - vannak kivételek - több MH esetén egyetemleges felelősség - MH kimentheti magát - MH írásban bejelentheti a meghatalmazás felmondását (hatálybalépés: szept. 15.)

23

24 Sajátosságok  Bevallás küldés-csak ÜGYFÉLKAPUN keresztül!!!  KR nyugta (időbélyeg) → ÉRTESÍTÉSI TÁRHELY és e-mail cím  Az eBEV rendszer a beérkezett küldeményeket leemeli a KR-től és a csomagok kibontása után ellenőrzi a „külső nyilvántartási hibákat ” ↓ küldemény értelmezhető-e az azt beküldő erre jogosult-e többes jóváhagyást igényel-e  Többes jóváhagyás→eBEV portál  APEH nyugta→ a bevallás megérkezett→eBEV portál  További szolgáltatások (folyószámla, bev. letöltés) →eBEV portál

25 Sajátosságok  Hibás bevallás javítása elektronikus úton!  Kiértesítés e-mail-ben  Hibalista letöltése az e-BEV portálról  Javított bevallás ismételt küldése

26

27 A havi járulékbevallás kitöltése  A dolgozót egyidejűleg több jogviszonyban is foglalkoztatják ↓ a bevallást jogviszonyonként külön-külön kell kitölteni (06-11-es lapokból annyit, ahány jogviszonya van)  A bérszámfejtés zárását követően keletkezett táppénzes állomány ↓ Következő havi munkabért korrigálni kell a táppénz miatt, tényleges járulékalapot kell feltüntetni a 06-os lapon, a 07-esen pedig a kieső időt. (Fordítva nem igaz!)

28 A havi járulékbevallás kitöltése  Passziv jogon folyósított táppénz → A kifizetés hónapjának a bevallásában kell szerepeltetni a dolgozót, a passzív jogú ellátás időtartamát pedig a 09-es lapon kell közölni  Bt nyugdíjas ügyvezetője, díjazás nélkül → biztosított, a személyes közreműködés időtartamát a 06-os lapon, tételes EHO-t pedig a 11-es lapon fel kell tüntetni.  Alkalmi munkavállallók→nem szerepeltetendők a bevallásban

29 A havi járulékbevallás kitöltése  Bt beltagból és kültagból áll, akik máshol munkaviszonnyal rendelkeznek, a Bt tevékenységet nem folytat →a bevallás a jogviszonyra vonatkozó adatokat is tartalmazza, tehát a beltag miatt – mint biztosított társas vállalkozó- adatszolgáltatásként a bevallást be kell adni!

30 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az elektronikus adóbevallási rendszer A havi járulék bevallás Az Art. törvény változásai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések