Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Index.hu USA-képe. A kutatás célja Az Index.hu Külföld rovatában közzétett hírek és az amerikaiakról a köztudatban él ő sztereotípiák összefüggéseinek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Index.hu USA-képe. A kutatás célja Az Index.hu Külföld rovatában közzétett hírek és az amerikaiakról a köztudatban él ő sztereotípiák összefüggéseinek."— Előadás másolata:

1 Az Index.hu USA-képe

2 A kutatás célja Az Index.hu Külföld rovatában közzétett hírek és az amerikaiakról a köztudatban él ő sztereotípiák összefüggéseinek felfedezése

3 A dolgozat kérdésfelvetései  Van-e összefüggés az Index.hu Külföld rovatában közétett és az amerikaiakról a köztudatban él ő sztereotípiáink között?  Milyen témák köré szervez ő dnek az amerikaiakról közölt hírek?  Els ő sorban negatív vagy pozitív oldalukról mutatják- e az amerikaiakat?  Igazolódnak-e el ő zetes elvárásaink egy hír olvasásakor?

4 Elméleti alapozás  A hírportál fogalma, médium jellege, valamint befolyásoló ereje  A magyar hírportálok közös jellegzetességei  Az Index.hu, illetve hiperdokumentum jellege  Az Index.hu „világképe”  Sztereotípiák (definíciók, funkciók, típusok)  A nemzeti sztereotípiák  A média tényez ő je a sztereotípiák áramoltatásában  Az Index.hu fóruma, a fórumozók attit ű djei

5 Vizsgálati módszerek  A kutatás anyaga: a „Külföld” rovat hírei, valamint az Indexes fórumok  A hírcsoportok sugallta sztereotípiák összevetése a fórumozók körében tapasztalt sztereotípiákkal. Közönségkutatás: a fórumozók hozzászólásainak vizsgálata (1999-2010), a sztereotípiák felvázolása A hírek vizsgálata tartalomelemzéssel

6 Sztereotípiák a fórumokon  Nem tartják fontosnak, hogy tisztában legyenek más országok földrajzi elhelyezkedésével, kultúrájával  M ű veletlenek  Önteltek, g ő gösek, katonai és gazdasági befolyásuk miatt úgy gondolják, bármit megtehetnek  Komoly probléma a b ű nözés  Állandó terror-fenyegetettségben élnek  Kulturális sokszín ű ség, sok a bevándorló  Jólétben élnek  Egészségtelenül táplálkoznak, túlsúlyosak

7 Hírelemzés  Mintavételi egység: 2010. január 1. és június 30. között megjelentetett hírek -> 2521 hír  Adatrögzítési egység: 534 hír  Klaszteres mintavételi technika -> 8 csoport  Külpolitika  Terrorizmus  Hadügy  Belpolitika  Katasztrófák  Elnökkel kapcsolatos hírek  Botrányok  Életmód

8 Az amerikaiakról közölt hírek 2010 els ő félévében

9 Hírek és sztereotípiák  Több negatív hír = több negatív sztereotípia  Külpolitikai hírek -> katonai és gazdasági befolyásuk miatt úgy gondolják, bármit megtehetnek, befolyásolhatnak, önteletek és g ő gösek  Terror -> állandó terror-fenyegetettség  Hadügy -> agresszív külpolitika, félelmetes katonai er ő, önteltek  Belpolitika -> nem tartják fontosnak, hogy tisztában legyenek más országok földrajzi elhelyezkedésével, kultúrájával, nagyfokú b ű nözés, bevándorlókkal kapcsolatos sztereotípiák  Katasztrófák -> irányítani akarás  Elnök -> rasszizmus  Botrányok -> rasszizmus, m ű veletlenség, „amerikai g ő g”  Életmód -> m ű veletlenek, egészségtelenül táplálkoznak, túlsúlyosak, jólétben élnek

10 Összegzés  Van-e összefüggés az Index.hu Külföld rovatában közétett és az amerikaiakról a köztudatban él ő sztereotípiáink között?  Több a negatív képet sugárzó hír, illetve a negatív sztereotípia. Nagy a hasonlóság a hírek és a sztereotípiák tartalma között.  A hírekb ő l kiszedett információk alapján alkotunk képet a távoli nemzetekr ő l, melyekr ő l nincsenek közvetlen tapasztalataink -> fórumok  Milyen témák köré szervez ő dnek az amerikaiakról közölt hírek?  Tematikus csoportok láthatóvá váltak.  Els ő sorban negatív vagy pozitív oldalukról mutatják-e az amerikaiakat?  Akik a hírekb ő l alkotnak képet az amerikaiakról, negatívabban vélekednek róluk, kulcsfontosságú a tapasztalat.  Nem tesznek különbséget az amerikai ember mint cselekv ő és az amerikai kormány mint cselekv ő között.  Igazolódnak-e el ő zetes elvárásaink egy hír olvasásakor?  Kognitív disszonancia elmélete  Tapasztalatainkat gyakran a már meglév ő sztereotípiáknak rendeljük alá.  A hírek érzelmi viszonyt alakítanak ki, ez el ő segíti a sztereotípiák létrehozását.  A sztereotípiáknak is van hírképz ő erejük.

11 Bírálatok  Miért hírportálok?  Szakirodalom egyenl ő tlenségei  Az Index.hu mint a digitális újságírás példája  Posztmodern identitáspolitikák - Anderson  A fórumozók sztereotípiáinak összevetése a Le Monde Diplomatique 2010 els ő félévében megjelent cikkeiben tükröz ő d ő sztereotípiákkal

12 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az Index.hu USA-képe. A kutatás célja Az Index.hu Külföld rovatában közzétett hírek és az amerikaiakról a köztudatban él ő sztereotípiák összefüggéseinek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések