Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

H-M Szakért ő i Akadémia Tematikus fejlesztésére Pécs – 9. szeminárium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "H-M Szakért ő i Akadémia Tematikus fejlesztésére Pécs – 9. szeminárium."— Előadás másolata:

1 H-M Szakért ő i Akadémia Tematikus fejlesztésére Pécs – 9. szeminárium

2  Igazolódott: jó ötlet, megfelel ő kivitelezés  A magyar-osztrák már 8 éve megy  Az Akadémiának létjogosultsága van a horvát-magyar viszonylatban is  Akadémia a határok mentén – ez lehet az ÁFSZ-ek politikája  Tehát FH részvétele a tervezésben szükséges  Ezt megalapozó tanulmány a finanszírozás is tett javaslatot

3  Tisztáztuk az alapokat  - a nemzeti gyakorlatokat  - az együttm ű ködési szándékokat és értékeket  Az akaratunk méltán tölthet el büszkeséggel  Látjuk munkaer ő -piacaink problémáit (sok van),van reagálási szándékunk

4  Ismerjük az európai értékeket, gyakorlatokat, forrásokat, követelményeket  Gyakorlatunk van, európai programokban dolgozunk  Az ÁFSZ-nek partnerei vannak mindkét országban (kamarák, önkormányzatok, szakszervezetek, fejlesztési szervezetek, civil szolgáltatók, képz ő intézmények)

5  Az ismereteket a szükségesnél kevésbé hasznosítjuk, nem jutnak el a szolgáltatásban dolgozókhoz elégséges mennyiségben  Tudásunkat a szükségesnél kevesebb projektben hasznosítjuk, mert er ő forrás hiányunk van, pénzben is és emberben is

6  A legfontosabb problémákra reagáljunk projektekkel, hazai és/vagy uniós forrásból  Használjuk ki a 2007-13-as tervid ő szak hátralev ő idejét és forrásait  Készüljünk fel a következ ő id ő szak (2014- 2020) tervezésére

7  A nemzeti cselekvésekben is  A nemzeti cselekvések és az uniós projektek között

8  1.célkít ű zés: a foglalkoztatási rátát a 20- 64 éves népesség körében 69%-ról 75%- ra kell növelni  4.célkít ű zés: az iskolából kimaradók arányát 15%-ról 10% alá kell csökkenteni, a fels ő fokú végzettség ű ek aránya a 30-34 évesek körében 31%-ról 40%-ra növekedjen  5.célkít ű zés: az európai szegények száma 25%-kal, 20 millió f ő vel csökkenjen

9  A munkaer ő -piac jobb megismerésében és jobb munkaer ő -piaci szolgáltatásokban  A pályaorientációban és szakképzésben  A második munkaer ő -piaci gyors kiépítésben és hatékony m ű ködtetésben

10  Lokális foglalkozatási paktumok határon átnyúló koordinációjának megteremtése  A határmenti regionális munkaer ő -piacok keresleti és kínálati harmonizációját el ő segít ő közös tennivalók, els ő dleges tekintettel a munkaadók, befektet ő k igényeire  A határmenti munkaer ő -közvetítés fejlesztése az EURES-T létrehozásáig

11  Képzettségek és végzettségek megfeleltethet ő ségének vizsgálata a határmenti térségekben  Feltárni a hiány szakmákat és perspektivikus szakmákat, amelyekr ő történ ő iskolai-és feln ő ttképzés el ő mozdítja a határmenti régiók gazdaságát és foglalkoztatását  Megvizsgálni a Magyarországon m ű köd ő TISZK-ek munkáját és szerepvállalásukat a feln ő ttképzésben

12  Foglalkoztatási és munkaügyi projektek tervezésében és menedzselésében szerzett tapasztalatok átadása, felkészítésben, képzésben való részvétel  Együttm ű ködés a hátrányos helyzet ű ek képzésének fejlesztésében, mind a romák vonatkozásában (minta lehet a nagykanizsai OFTEK), mind a termel ő iskola vonatkozásában, általában a tranzitfoglalkoztatásban, a hátrányos helyzet ű ek digitális képzésében  A megváltozott munkaképesség ű ek munkaer ő - közvetítési programja (a magyar 4M)

13  A civil szervezeti kapacitás fejlesztése  Ezen szervezetek és fejlesztési programok interregionális kapcsolati hálózatának kiépítése  Együttm ű ködés a munkaadók szervezeteivel és a szakszervezetekkel, különös tekintettel a HR kompetenciák fejlesztésére  Mindkét ÁFSZ szervezetfejlesztésnél, amelyet az EU által támogatott nemzeti fejlesztési terv keretében valósítanak meg, figyelembe kell venni a szervezet bels ő HR szükségleteit és a korszer ű HR követelményeket  Keresni kell a lehet ő ségeket a munkaer ő -piaci szervezet és a munkaer ő -piac marketingjének fejlesztésére.

14 El ő adta: Kiss Ambrus


Letölteni ppt "H-M Szakért ő i Akadémia Tematikus fejlesztésére Pécs – 9. szeminárium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések