Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A helyi termék szerepe és lehet ő sége Zala megyében Kovács Tünde, projektszakért ő Kerka völgy aranya, a méz - a helyi termékekért Zalamerenye, 2010.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A helyi termék szerepe és lehet ő sége Zala megyében Kovács Tünde, projektszakért ő Kerka völgy aranya, a méz - a helyi termékekért Zalamerenye, 2010."— Előadás másolata:

1 A helyi termék szerepe és lehet ő sége Zala megyében Kovács Tünde, projektszakért ő Kerka völgy aranya, a méz - a helyi termékekért Zalamerenye, 2010. szeptember 10.

2 Előzmények – Miért kezdtünk bele?  Határmenti települések aktivitásának növekedése  Európai Unióhoz való csatlakozás, jó példák megismerése osztrák, szlovén oldalról  Helyi termékek iránti igény növekedése látogatók, lakosság körében  Falusi turizmus térségen belüli szerepének növekedése  Turisztikai kínálat kibővítése iránti igény  És nem utolsó sorban … forrás lehetőségek megjelenése a fejlesztés megvalósítása érdekében.

3 A lehetőség …  Ausztria-Magyarország Interreg IIIA program  Lenti és Vidéke Méhész Egyesület  érdekképviseleti szerv  méhészek kistérségi összefogása  szándék a fejlesztésre, fejlődésre  Osztrák partner  Julia’s Bauernhof – parasztgazdaság és helyi termék bolt  Bienenzuchtverein Jennersdorf und Umgebung

4 Célok  Kerka völgyében megtalálható egyedi, tájjellegű termékek feltérképezésre kerüljenek  helyi termékek marketing lehetőségeinek kidolgozása  a vidék helyi specialitásaihoz kapcsolódó kulturális- és agrárturisztikai kínálat bővítése  az érdekelt helyi termelők, kézművesek és a falusi turizmussal foglalkozó családok közötti eddigi kapcsolatok erősítése

5 I. Előkészítés – „Telelés”  "A méz értéke, lehetőségei" c. előadássorozat  Pályázatok jelentik a lehetőséget?  Atka elleni védekezés korszerűen  A határ másik oldalán – szlovén tapasztalatok  Egészségünk, a méz – az apiterápiáról és a méz hatásairól  Egy család megélhetése, a méhészet szépségei  "Helyi termékek marketingje" c. tréning

6 II. Megvalósítás - "Ébredés"  "Tanulmányút Alsóőr vidékén"  "Helyi termékek a Kerka völgy jövőjéért" - marketingstratégia és védjegytanulmány  marketing reklámeszközökkel népszerűsíteni a termékeket (szórólap, plakát, média)  vásárlási lehetőséget biztosítani – helyi termékek boltja  rendezvényeken való részvétel  kézműves táborok szervezése és EGYÜTTMŰKÖDÉS

7

8 II. Megvalósítás - "Ébredés" "MÉZELDE méh-kert és bemutató ház" megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése

9 III. Összegzés - "Szüretelés"  "Mézelde" c. kiadvány elkészítése  Honlap kialakítása a Kerka völgy termékeinek bemutatására Az elkezdett munka folytatása és az elkészült tervek megvalósítása!

10 Lehetőségek …  Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA)  Ausztria-Magyarország Területi Együttműködési Program  Szlovénia-Magyarország Területi Együttműködési Program

11 Fenntartás és utóélet I.  Komplex és ma is b ő vül ő adatbázis a térség helyi termel ő ir ő l  Helyi termékek boltja – Lenti-hegy  Helyi termékek bemutatásához kapcsolódó programok  Hetés vendégül lát! – Gasztronómiai kiállítás és vásár (4 éve)  Kézm ű vesek világa a határ mentén – Kézm ű ves kiállítás és vásár  Gosztolai Falunap és Ökoturisztikai Fesztivál  IV. M ű vészeti Fesztivál Márokföldön – 94 Képz ő m ű vészeti Társaság  Medes-hegyi rendezvények  Szilvágyi szilva fesztivál

12 Fenntartás és utóélet II.  Kapcsolódó, kit ű zött céloknak megfelel ő kezdeményezések  Tervek megvalósítása, elkezdett munka fenntartása …  Nem minden sikerült!  Hiányzik az 1 szervezet/1 ember aki összefogja.  A helyi kezdeményezések életben tartják.  Az adottságot – honlap, helyi termék bolt – ki kellene használni.  Kapcsolatok er ő södése  DE  Teljes összhang még mindig nem alakult ki  Nincs közös tervezés, szervezés.

13 Jelen …  Pannon Helyi Termék Klaszter – a hálózatban zalai tagok is vannak, de nagyon kevés …  Zala Megyei Népművészeti Egyesület  Megvalósított, helyi termékeket fejlesztő programok –  Muramente – Letenye és környéke  Natúrpark Nonprofit Kft.  Pannon Helyi Termék Klaszter összekapcsolódása nem jött létre.

14 Lehetőség …  Megyei, regionális programok ne csak helyiek legyenek!  Kell az 1 ember/1 szervezet, aki a mozgató térségenként!  Sok energia, id ő, talán pénz is, hogy eredménye legyen!  Legyen helyben m ű köd ő és sikeres, és a helyi sejteket így lehet szervezetté kapcsolni!  Találjuk meg és mutassuk be, hogy miért különlegesek a helyi termékeink, mert a verseny nagy!  Használjuk ki a bemutatkozási, marketing lehet ő ségeket!

15 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A helyi termék szerepe és lehet ő sége Zala megyében Kovács Tünde, projektszakért ő Kerka völgy aranya, a méz - a helyi termékekért Zalamerenye, 2010."

Hasonló előadás


Google Hirdetések