Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Árpád-kor története. I. Szent István (997-1038)  Géza fejedelem: primogenitúrát követi és fiát jelöli utódjául  István a somogyi területek urával,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Árpád-kor története. I. Szent István (997-1038)  Géza fejedelem: primogenitúrát követi és fiát jelöli utódjául  István a somogyi területek urával,"— Előadás másolata:

1 Az Árpád-kor története

2 I. Szent István (997-1038)  Géza fejedelem: primogenitúrát követi és fiát jelöli utódjául  István a somogyi területek urával, az Árpád- házi Koppánnyal küzdött meg ( seniorátus elve). Koppány holttestét felnégyelték Veszprém, Győr és Esztergom váraira tűzték ki, a negyediket az erdélyi gyulának küldte.

3 I.Szent István (997-1038)  A keresztény királyság megalapításához koronát kért II. Szilveszter pápától ( abroncs korona)  Később az erdélyi Gyulát majd a Maros vidék urát Ajtonyt győzte le.

4 Egyházszervezet és vármegyék

5 Egyházszervező munkája  Tíz püspökséget alapított, Esztergom és Kalocsa érseki rangot kapott  Tized vagy dézsma fizetés kötelezővé tétele az egyház ellátására  Törvényeiben szabályozta a templomba járás rendjét és a templom építést  Bencés apátságokat is alapított, a legfontosabb Pannonhalma lett

6 Királyi vármegyék  Bizonytalan az eredete  Legfontosabb tisztségviselője az ispán volt akit az uralkodó nevezett ki  Székhelye a királyi vár volt, amit az ispán irányított (bíráskodás,adószedés és a vármegye haderejének vezetése)  A vármegyei szervezetet a királyi udvar bírája, a nádorispán vezette  A királyi várakban és a vármegyék székhelyén várnépek és várkatonák szolgáltak

7 Az udvar felépítése

8 Külpolitika  Békésnek mondható a külpolitikája  Német orientáció  Bizánccal is jó viszonyra törekedett  II.Konrád frank király 1030-ban benyomult hazánkba de az éhség visszafordította

9 Törvényei és az Intelmek  Intelmeket fiához Imre herceghez írta  Két törvénykönyv: az I. 1001 körül, a II. 1030- 1038 között íródott

10 Trónutódlás  Imre herceg 1031-ben tragikus módon meghalt  A család örökösödési rendje szerint Vazul követhette volna. A pogánysághoz kötődött, ezért István alkalmatlanná tette az uralkodásra, fiai elmenekültek az országból  Orseoló Pétert jelölte utódjának

11 Orseoló Péter (1038-1041, 1044-1046)  Péter nem tudott jó kapcsolatot kiépíteni a főurakkal, mivel sok idegennel vette körül magát. Személyiségét is nehezen viselték.  Aba Sámuelt hívták meg a trónra, Péter III. Henrikhez menekült

12 Az Árpád-ház családfája

13 Orseoló Péter és Aba Sámuel (1041- 1044)  III. Henrik segítséget nyújtott Péternek és a ménfői csatában legyőzték Aba Sámuelt.  Hűbéri esküt tett III.Henriknek  Nem változtatott stílusán így megint fellázadtak ellene  Hazahívták Vazul fiait  Pogánylázadás

14 I. András (1046-1060)  A pogányokkal időlegesen megegyezett, de miután megszerezte a trónt leszámolt velük  Béla hazahívása, a ducatus felállítása  III.Henrik támadásai: 1051 és 1052  Tiszavárkonyi jelenet után Béla Lengyelországba menekült

15 I. Béla (1060-1063)  Haddal támadt testvérére, akit legyőzött így ő lépett trónra.  1061: második pogánylázadás, vezetője Vata fia János  András fia, Salamon német segítséggel akarta átvenni a hatalmat.  dömösi baleset

16 Salamon (1063-1074) és Géza (1074- 1077)  Győrben megegyezett Béla gyermekeivel. Átengedte nekik a ducatust.  Egy ideig béke van de a trónviszályok ismét kiújultak.  A belharcok nyertese Géza lett  I. Géza koronát kapott Dukász Mihálytól

17 Szent László (1077-1095)  Küzdelmek Salamonnal  Az invesztitúra háborúkban a pápához csatlakozott  1083: az első szentté avatások Magyarországon.  Szent István, Szent Imre és Szent Gellért

18 László külpolitikája

19 László törvényei  Három törvénykönyv fűződik nevéhez  Magántulajdon védelme  Tíz dénár feletti érték ellopását halállal büntették  Vándormozgalom visszafogása

20 Szent László

21 Könyves Kálmán (1095-1116)  Belháborúk Álmossal  Megszünteti ducatust  Álmost és kisfiát megvakítatta  Törvénykönyvei: enyhébb büntetések, a lábasjószágok ellopása után járt halálbüntetés

22 Kálmán hódításai  Horvátország után a part menti városokat, Dalmáciát kezdte el hódítani  Az első keresztes hadjárat átvonulása Magyarországon

23 Trónviszályok kora  II. Vak Béla uralmát véres események jellemezték  Fiatalon meghalt a fia követte a trónon, II. Géza  II.Géza halála után trónharcok következtek melyekbe beleavatkozott Manuel császár

24 III.Béla (1172-1196)  Bizáncban nevelkedett, de miután Manuelnek fia született elesett a tróntól  A magyar nemesség nehezen fogadta el, féltek a bizánci befolyástól  Kancellária létrehozása

25 III. Béla  Fejlődő mezőgazdaság és állattenyésztés  Hospesek érkezése a XII. századtól: szászok, vallonok, olaszok, franciák.  Regálék megjelenése

26 II. András (1204-1235)  III.Béla idősebb fiára Imrére hagyta az országot, másik fiára tetemes vagyont hagyott hogy vezessen egy hadjáratot a Szent Földre  Imre király 1196-1204- ig uralkodott.  Állandó harc jellemezte kettőjük viszonyát, királyi birtokokat adományoztak

27 II. András  Új berendezkedés: birokadományozás mérték nélkül  Regálék a kieső jövedelmek pótlására  Pénzváltás évente: pénzrontással  Tárnokmester  Idegenek az országos főméltóságokban: Gertrúdis meggyilkolása

28 II. András  1222-ben az ország egésze elégedetlen volt vele  Az Imre párti főurak vezetésével az Aranybulla kiadására kényszeríttették az elégedetlenek  31 cikkely, 11 a serviensekkel foglalkozik  Ellenállási záradék

29 IV. Béla (1235-1270)  Uralma elején vissza akarta állítani nagyapja korának állapotait  A nemesek szembefordultak vele  Juliánus barát útjai Magna Hungáriába: hír a mongolokról

30 Tatárjárás 1241-1242

31 Az utolsó Árpád-házi királyok kora  Második honalapítás: kunok-jászok betelepítése, várfalak építése, a főurakkal jó kapcsolat kiépítése, új szövetségesek  Társadalom átalakulása: familiaritás, jobbágyság kialakulása, bárok, nemesek  Nemesi vármegye kialakulása: 1232 zalai serviensek oklevele

32 Az utolsó Árpád-házi királyok  IV. Kun László 1272- 1290  III. András 1290-1301, az „utolsó aranyágacska”, a tartományurak hatalmának megnövekedése  Halálával kihalt az Árpád-ház férfi ága

33 Kultúra

34

35 Vége


Letölteni ppt "Az Árpád-kor története. I. Szent István (997-1038)  Géza fejedelem: primogenitúrát követi és fiát jelöli utódjául  István a somogyi területek urával,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések