Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

És bemutatja :. Jobb, hogy vége? Árpád-házihös?királyok Írta és rendezte: Kelemen Tomi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "És bemutatja :. Jobb, hogy vége? Árpád-házihös?királyok Írta és rendezte: Kelemen Tomi."— Előadás másolata:

1 és bemutatja :

2 Jobb, hogy vége? Árpád-házihös?királyok Írta és rendezte: Kelemen Tomi

3 Az előadás menete •Á•Árpád-ház kialakulása, honfoglalás •A•A királyok részletes bemutatása •Ö•Összefoglalás, kitekintés DEFINÍCIÓK

4 Főhő sök

5 FŐHŐS SÉMA CSALÁD TRÓNRA LÉPÉS BELPOLITIKA KÜLPOLITIKA MEGÍTÉLÉS ÉRDEKESSÉGEK

6 A régi szép idők •A•Attila – Csaba – Ed – Ügyek – Előd – Álmos •H•Honfoglalás –V–V. századi népvándorlás –U–Uraltól indul (Magna Hungaria) –L–Levédia, majd Etelköz –8–881-től az első pannóniai harcok –8–895-ben véglegesen elindul a nép –9–907-ben zárul a honfoglalás (Pozsonyi csata) –Á–Árpád – Zolta – Falicsi – Taksony – Géza

7 Kapcsolódó mondák •Á•Álmos nem járt Pannóniában –S–Szakrális gyilkosság –A–Az ok kétes: •T•Tehetség •C•Csatavesztés •L•Lejárt megbízatás •V•Vérszerződés –Á–Árpád és a vezérek –K–Kölcsönös tisztelet Szakrális = természetfeletti; vagyis feláldozták

8 Főhő sök

9 Szent István /Jedi/ •C•Családja –G–Géza, Sarolt –2–2 lánytestvér –V–Vajk  995: Adalbert Istvánná kereszteli –9–996: frigy Gizellával –F–Fiúgyermekei •O•Ottó és Henrik (Imre)

10 •T•Trónra lépése –9–997-1000: fejedelem –H–Harcok Koppánnyal •S•Szeniorátus, levirátus, primogenitúra •K•Külföldi segítség –N–Nyugati elismertség  KERESZTÉNYSÉG  II. Szilveszter –1–1001.01.01. Esztergom primogenitura – elsőszülöttségi jog öröklési rendje szeniorátus - nagycsalád legidősebb férfi tagjának öröklését biztosító öröklési- utódlási elv levirátus – az özvegyet a legidősebb ffi veszi feleségül

11 Szent István /Jedi/ •B•Belpolitika –C–Cél: keresztény hatalom megszilárdítása –1–1003-08 leszámolás –E–Egyházszervezet •P•Püspökségek, földadományok, törvények –V–Vármegyerendszer •F•Frank minta, élén ispán –T–Törvények •I•I. és II. törvénykönyv

12 •K•Külpolitika –C–Cél: biztonság –H–Házasítások •Ő•Ő + Gizella, lánytesó1 + Aba Sámuel, lánytesó2 + Orseolo Ottó •M•Megítélése –Á–Államalapító szent király, pozitív, erőskezű, igazságos, bölcs, makulátlan  JEDI

13 •K•Kapcsolódó érdekességek –I–Intelmek –A–A pápa látomása –A–A Szent Korona útja –M–Megfélemlítések, eljárások –S–Szent Jobb •E•Egész kar volt •S•Széthordták •M•Mária Terézia vásárolta vissza 1771-ben ereklye – fontos történelmi eseményekkel, személyekkel kapcsolatos földi maradványokat, tárgyakat jelent

14 Mellékszereplők •O•Orseolo Péter, Aba Sámuel, I. András, I. Béla, Salamon, I. Géza •K•Kapcsolódó sztorik: –I–I. Béla halála •T•Trón-szakadás •3•3 féle elképzelés

15 Főhő sök

16 Szent László /Varázsló/ •1•1046 – 1095 •C•Családja –I–I. Béla, Richeza lengyel hercegnő –B–Bátyja I. Géza –1–1078. frigy Rheinfeldi Adelhaiddal –3–3 lánya, egyikük Szent Piroska

17 •T•Trónra lépése –1–1074. segít bátyjának Salamont legyőzni –R–Roppant népszerű –1–1077. Géza meghal –P–Pápai támogatással trónra lép •I•Invesztitúra harcokban a pápa mellett állt invesztitúra – valamely tisztségbe v. birtokba való beiktatás, itt: püspök-beiktatás

18 Szent László /Varázsló/ •B•Belpolitikája –C–Cél: hatalom megszilárdítása, szigorúbb törvénykezés –1–1077. III. törvénykönyv •M•Magántulajdon védelme –I–II. törvénykönyv: borzasztó szigor –1–1092. I. törvénykönyv •E•Egyház támogatása –S–Szentté avatások

19 •K•Külpolitikája: –I–Invesztitúra harcok –L–Lovagkirály  1091. Horvátország –S–Szentté avatások –K–Külföldi hadjáratok •M•Megítélése –P–Pozitív karakter, tehetséges, túlságosan keménykezű, csodatevő  VARÁZSLÓ

20 •K•Kapcsolódó érdekességek –L–Legendák •S•Szent László-legenda, Szent László füve, tordai hasadék, különleges képességek, Szent László kútja, oroszországi varázslat, halála utáni dolgok, tatárok ellen –Ó–Óriás termetű –T–Testrészei, eszközei ereklyeként őrizve

21 Főhő sök

22 Könyves Kálmán /Hobbit/ •1•1074 – 1116 •C•Család –I–I. Géza, Loozi Zsófia belga hercegnő –K–Két felesége: Buzilla és Eufémia –G–Gyermekei: Zsófia, István, László és Borisz •T•Trónra lépése: –P–Papi karrier… –T–Trónharcok Álmossal

23 •B•Belpolitika –C–Cél: törvények ésszerűsítése –5–5 törvénykönyv •M•Magántulajdon védelme  enyhít •B•Birtokvisszavétel •H•Hadsereg „reform” •P•Pogányüldözés –F–Folytatódó harcok Álmossal

24 •K•Külpolitika –K–Keresztesek •1•1096, átvonulnak Magyarországon •K•Konfliktusok, Boullion Gottfried –H–Hódítások •K•Kijevi állam ügyeibe avatkozik •D•Dalmát városok megszerzése (Trau, Zára, Spalato) •M•Megítélése –P–Pozitív, enyhít, nincs veszély, békés, művelt, ronda  HOBBIT Keresztes háborúk – pápa által szentesített hadjáratok a Szentföld megszerzésére a muszlimoktól

25 Könyves Kálmán /Hobbit/ •K•Kapcsolódó érdekességek –H–Házasság Eufémiával –A–A boszorkány mizéria •5•57. tc: Strigák márpedig nem léteznek, róluk többet szó se essék! •6•60. tc: A bűbájosokat a főesperes meg az ispán emberei keressék fel és vigyék törvény eleibe •K•Kálmán gyűrűje… –2–2005-ben került a Magyar Nemzeti Múzeumba striga – pogány csodatevőnők, lidércek, kik éjszaka állat alakját öltik, és ijesztgetik a népet

26 Mellékszereplők •I•II. István, II. Vak Béla, II. Géza, III. István, III. Béla, Imre, III. László •K•Kapcsolódó sztorik –B–Béla megvakíttatása –L–László uralkodása

27 Főhő sök

28 II. András /Robot/ •1•1177 – 1235 •C•Család –I–III. Béla, Chatillon Anna antiókhiai hercegnő –B–Bátyja Imre király –F–Feleségei: Gertrúd, Jolán és Beatrix –G–Gyermekei: Mária, Béla, Szt. Erzsébet, Kálmán és András; Jolán; István

29 •T•Trónra lépése: –1–1188. Halics trónján –1–1196-ban Imre ül a trónra; Horvátország! –1–1205. Lászlót elűzve trónra lép •B•Belpolitikája –E–Ellenlábasok Gertrúd miatt –A–Aranybulla /1222/ –A–Andreanum /1224/ Andreanum – az erdélyi szászság kiváltságlevele, biztosítja a szászok szokás- és egyéb jogait, cserébe a szászok katonával „fizettek”

30 II. András •A•Aranybulla –1–1222. május 29. –3–31 cikkely, 11 a szerviensekkel foglalkozik –A–Alapvető nemesi jogok –É–Évszázadokig meghatározó –1–1231. első módosítás •E•Egyház –{–{1351. Nagy Lajos legfőbb módosítása (ősiség, kilenced)}

31 II. András /Robot/ •K•Külpolitika –1–1211. Német Lovagrend (  1225) –H–Halicsban próbálkozások –1–1217-18. V. keresztes hadjárat vezetője •M•Megítélés –A–Aranybulla miatt pozitív, ám hatalma csökken, folyamatos befolyás alatt, mások irányítják  ROBOT lovagrend – a lovagi életforma szerint élő nemesi fegyveresek előkelő szervezete

32 II. András /Robot/ •K•Kapcsolódó érdekességek –F–Furcsa törvények •A•Aranybulla „böszmeségei” •X•XXII. Tc: a király disznairól: nemes földjén az ő akaratja ellen a király disznai ne legeljenek •X•XXVII. Tc: a nyestbőr adóról: a nyestbőr adót szokás szerint fizessék –G–Gertrúd boszorkánysága –B–Bánk Bán

33 Főhő sök

34 IV. Béla /Game-boy/ •1•1206 – 1270 •C•Család –I–II. András, Gertúd –F–Felesége Laszkarisz Mária –G–Gyerekek: Kunigunda, Margit, Anna, Katalin, Erzsébet, Konstancia, Jolán, István, Margit, Béla •T•Trónra lépése: –J–Jogos trónörökösként gond nélkül

35 •B•Belpolitika –C–Cél: erős hatalom  birtokvisszavételek  bárói ellenállás –J–Julianus híre  kunok be! –1–1241. 03. 12. Vereckei-hágó  Tatárjárás •T•Tomaj Dénest legyőzik •B•Béla elmenekül (!) /Trau várába/ •K•Kötönyt megölik  kun pusztítás –1–1242-től cél: újjáépítés •K•Kővárak (Visegrád), birtokok el, betelepítések –1–1265, Isaszeg: kikap fiától, Istvántól kunok – 40ezer fős pogány nép, uralkodójuk Kötöny király tatárok – keletről érkező, nomád mongol népcsoport

36 IV. Béla /Game-boy/ •K•Külpolitika –A–A tróger Badenberg Frigyes –O–Oroszok felé házasítások –‘–‘50-es évek: csehek elleni harcok •M•Megítélése –K–Kettős, újjáépítés +, gyávaság –, nehéz időkben távol, jó alkotó érzék  Game-boy •K•Kapcsolódó érdekességek –J–Julianus barát története –M–Margit-legenda

37 Mellékszereplők •V•V. István, IV. Kun László, III. András •K•Kapcsolódó sztorik –V–V. István: „Tehetséges volt, de meghalt” –K–Kun László négy órában: Vancsó Gábor –I–III. András: 1301. január 14.

38 Összegzés, konklúzió •S•Statisztika –1–11 törvénykönyv –8–8 feleség, 25 gyerek –S–Számolatlan ütközet •M•Megítélések –E–Egyre negatívabb –F–Fikció: pl. XIV. László alias csatornapatkány, IX. András alias tengeri uborka

39 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "És bemutatja :. Jobb, hogy vége? Árpád-házihös?királyok Írta és rendezte: Kelemen Tomi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések