Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 II. András halála után apja politikáját élesen bíráló IV. Béla lépett a trónra.  Arra törekedett, hogy visszaállítsa a királyi tekintélyt  Apja.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " II. András halála után apja politikáját élesen bíráló IV. Béla lépett a trónra.  Arra törekedett, hogy visszaállítsa a királyi tekintélyt  Apja."— Előadás másolata:

1

2

3  II. András halála után apja politikáját élesen bíráló IV. Béla lépett a trónra.  Arra törekedett, hogy visszaállítsa a királyi tekintélyt  Apja által eladományozott birtokokat visszavette  Uralkodói támasz nélkül maradt

4  A királyi tekintélyt formálisan elősegítő intézkedései még jobban fokozták az iránta érzett ellenszenvet: - elégette a bárók székeit (senki ne ülhessen le a jelenlétében) - bejelentkezés nélkül nem járulhatott senki a király elé  A tatár veszedelem hírére a védelem érdekében leállította a birtokvisszavételeket  A tatárok elől menekülő kunok egy része bebocsátást kért az országba

5  Béla végül a bebocsátásuk mellett döntött,mert szüksége volt a kun könnyűlovasságra,az ország védelme érdekében.  Kunok: - áttértek a keresztény hitre - Az Alföld területeire vonultak DE a nomád életmódjuk miatt összeütközésbe kerültek a magyar lakossággal. A király a kunok pártját fogta többnyire tovább mélyült a király és alattvalói közötti ellentét

6  Béla segítségért fordult Európa keresztény uralkodóitól de ők nem érezték fenyegetve országukat.  1241-ben több mint 60000 fős tatár hadsereg 3 irányból tört be Magyarországra, Batukán vezetésével. a Vereckei-hágónál elsöpörte a magyar védőket

7  Tatároktól való rettegés Tömegzavargások A kunokat tatár kémeknek tartó tömeg legyilkolta Kötöny királyt és kíséretét. A kunok kivonultak az országból  Muhi közelében, 1241.április 11-én a tatárok megsemmisítő vereséget mértek a magyar hadseregre.  Béla Dalmáciába menekült (Trau várába zárkózott)

8  A nép a mocsarakban,erdőkben és jól megerősített kővárakban kerestek menedéket a tatárok elől.  1242. márciusában a tatárok váratlanul kivonultak az országból.  Veszteség: kb.: 50% és 20% között  A tatárjárás kedvezőtlenül hatott az ország nemzetiségi összetételére A népességveszteség pótlását IV. Béla jelentős mértékben külföldiek behívásával oldotta meg peremterületekre bevándorlókat telepítetek

9  Északon: cseheket és lengyeleket  Erdélybe: románokat  Az Alföld benépesítése érdekében Béla visszahívta a kunokat (Nagykunság, Kiskunság)  IV. Béla tartott a tatárok újabb támadásától szakított korábbi politikájával : 1. Megbékélést kereste az előkelőkkel 2. Adományokat juttatott híveinek 3. Várépítés feltétele lett a birtokadományoknak 4. Támogatta a városok kőfallal való megerősítését

10  Adományozási politika Bárók jelentős megerősödése: - Családok: Csákok, Kőszegiek, Kánok - A bárók egyre nagyobb összefüggő bortokok uraivá váltak - Kisebb birtokosok kénytelenek voltak behódolni, a bárók szolgálataiba állni a báró családjához, famíliájához tatoztak E rendszer neve: familiaritás (nem öröklődik (birtokát a királytól kapta) Nyugaton: hűbériség

11  Szerviensek nehéz helyzetbe kerülnek (királyi birtokok magánkézre kerülése miatt)  Az Aranybulla jogaikat ugyan megerősítette, de meg kellett védeniük magukat a bárók hatalmaskodásaival szemben  A királytól megyénként bíráskodási kiváltságot szereztek szerviensek bírája Szolgabírák

12  Nemesi vármegye: A vármegye alapja a nemesek önkormányzati jogokat szerző közössége lesz.  XIII. század 2. felére a szerviensek jogi helyzete megszilárdul 1267-es törvényekben a nemesek megyénként választott követeikkel képviseltethették magukat.  Kialakul egy új réteg: jobbágyság :  1. A lesüllyedő szabadok,a szolgák és hospesek összeolvadásából alakult ki. 2. A jobbágy birtokosa telkének (és nem tulajdonosa) 3. Ura joghatósága alatt áll. 4. Ha elakart költözni földesura birtokáról, megtehette.


Letölteni ppt " II. András halála után apja politikáját élesen bíráló IV. Béla lépett a trónra.  Arra törekedett, hogy visszaállítsa a királyi tekintélyt  Apja."

Hasonló előadás


Google Hirdetések