Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

IV. B ÉLÁTÓL AZ ÁRPÁD-HÁZ KIHALÁSÁIG 71. A 6. és a középiskola 2. osztályában használható Dr. Mészáros Zoltán.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "IV. B ÉLÁTÓL AZ ÁRPÁD-HÁZ KIHALÁSÁIG 71. A 6. és a középiskola 2. osztályában használható Dr. Mészáros Zoltán."— Előadás másolata:

1 IV. B ÉLÁTÓL AZ ÁRPÁD-HÁZ KIHALÁSÁIG 71. A 6. és a középiskola 2. osztályában használható Dr. Mészáros Zoltán

2 A korszak magyar királyai •IV. Béla 1235-1270 •V. István 1270-1272 •IV (Kun) László 1272-1290 •III. András 1290-1301

3 IV. Béla a képes krónikából

4 Magyarország a „tatárjárás” után •Óriási volt a pusztítás •1342-ben elhagyják az országot (az utódlás kérdése Mongóliában) •Megkezdődik az ország újjászervezése •Ekkoriban kezd kialakulni a rendi országgyűlések összehívásának gyakorlata (Esztergomi gyűlés 1267.) •Tartanak egy újabb támadástól Tanulságok 1.A tatárokkal a nehézlovasság tud jól harcolni. 2.A várakat nem tudják könnyen bevenni (Fehérvár, Esztergom).

5 Kubilaj mongol nagykán, Dzsingisz leszármazottja, az ő idejében a birodalom 4 részre szakadt

6 IV. Béla (birtokpolitika, városokkal kapcsolatos politika, telepítéspolitika) •Mindhárom az ország védelmi képességeit erősítette. Félt egy újabb támadástól) •A birtokadományok várak építését ösztönzik. •A városokat is támogatta (pl. 1247. Buda alapítása). •Kunokat (1245-ban hívja őket vissza) és iráni eredetű jászokat telepít le.

7 A nemesi társadalom helyzete 1. Kialakulóban van a nagybirtokos bárók rétege (Kőszegiek, Csákok), a király is hatalmas birtokokat oszt ki (ők töltik be az országos tisztségeket is), a későbbiekben oligarchákká válnak, és akadályozni fogják a kormányzást. 2. A vezető rétegtől elkülönül a szerviensek, a kis és középbirtokosok rétege (kiváltságuk, hogy nem fizettek adót, katonai szolgálattal tartoztak). 3. A várjobbágyok egy része nemessé válhatott. (A várszervezet rendszere átalakul) 4. Kialakul a familiárisok rétege, akik nemesként a nagybirtokos nemesség szolgálatába állnak.

8 A nemesi vármegyék •Ebben valósul meg a nemesség önkormányzata, és a királyi hatalom is. •A király ispánt nevez ki. •A szerviensek ügyeik intézésére szolgabírákat választottak. •Magyarország későbbi történetében ennek döntő szerepe lesz.

9 A vallási élet elmélyülése •Szent Erzsébetet ekkoriban avatták szentté (1235-ben). •Szent Margit Nyulak szigetén a domonkos rendi apácakolostorban élt. •V. István megpróbálta szentté avattatni Margitot, a húgát, de neki még nem sikerült. •Megjelennek a Domonkosok és a Ferencesek Magyarországon •1263. Megalapítják a Pálos-rendet (ez az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend)

10 Szent Margit Edmund Blair Leighton: The Charity of St. Elizabeth of Hungary

11 V István uralkodása •Az 1260-as évektől V. István szembefordul az apjával, eléri, hogy az ország keleti részét kormányozza. •Az egész országot csak két évig kormányozhatta. •Fia IV. László a Kun melléknevet kapja, mert anyja Kun volt, és mert a kunok között töltött sok időt, és a szokásaik közül is sokat átvett.

12 V. István ifjabb királlyá koronázása. Miniatúra a Képes Krónikából

13 IV. Kun László uralma •Gondjai akadtak a Bárói csoportokkal, a különböző érdekszövetségek alakították az ország kormányzását. •1277. Országgyűlés összehívása (IV. László nagykorúsítása, a bárók a nemesek és a Kunok is képviseltetik magukat) •1278. Morvamezei ill. Dürnkruti csata (A király, I. Rudolf császár segítségével, leszámolt a Kőszegiekkel, akik II. Ottokár cseh királlyal szövetkeztek.) Ez a Habsburgok hatalmának megszilárdítását eredményezte. A csatában a magyar királynak volt döntő szerepe. •1279. Pápai legátus érkezik mert „kun módon” él. A kun „nyőgérek” voltak a bizalmasai, rájuk támaszkodhatott, ellátták a védelmét. Ki kellett adnia a Kun törvényt. •A kun törvény megvalósítása miatt elégedetlen volt a legátus. •1285. újabb mongol támadás (de ez koránt sem olyan pusztító). •Uralkodásának utolsó időszaka emiatt zavaros, tisztázatlan körülmények között ölik meg kunjai.

14 IV. László kun öltözékben: Miniatúra a Képes Krónikából.

15 III. András •Velencében nőtt fel (nem ismerte az ország belső viszonyait). •A bárók hatalma aláásta a királyi hatalmat. •1301-ben hal meg utód nélkül. •Vele az Árpád-ház férfi ágon kihalt. •Közel tízéves interregnum következik, a női ági leszármazottak harcolnak a trónért.

16 Felhasznált irodalom •Romsics Ignác (szerk): Magyarország története. Akadémiai kiadó, Budapest, 2007. •Rade Mihaljčić: Történelem az általános iskolák hatodik osztálya számára. Zavod za udžbenike, Beograd, 2003. (A magyarokra vonatkozó rész szerzője Dr. Csehák Kálmán) Képek: 1.IV. Béla a Képes Krónikából: http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:BelaIV- ChroniconPictum.jpg&filetimestamp=20061128145703http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:BelaIV- ChroniconPictum.jpg&filetimestamp=20061128145703 2.Kubuláj mongol nagykán: http://www.tankonyvtar.hu/historia-1984-056/historia-1984-056-allamhttp://www.tankonyvtar.hu/historia-1984-056/historia-1984-056-allam 3. Edmund Blair Leighton: The Charity of St. Elizabeth of Hungary: http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Elisabet_av_Th%C3%BCringen.jpg&filetimestamp=20061231033708 http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Elisabet_av_Th%C3%BCringen.jpg&filetimestamp=20061231033708 4. Szent Margit: http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Arpadhazi_szent_margit.jpg&filetimestamp=20090724125533http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Arpadhazi_szent_margit.jpg&filetimestamp=20090724125533 5. V. István ifjabb királlyá koronázása. Miniatúra a Képes Krónikából: http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:V_Istvan_koronazasa.jpg&filetimestamp=20081217115132 http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:V_Istvan_koronazasa.jpg&filetimestamp=20081217115132 6. IV. László kun öltözékben. Miniatúra a Képes Krónikából: http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Chronicon_Pictum_P128_IV._L%C3%A1szl%C3%B3_kun_viseletben. JPG&filetimestamp=20070417114250 http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Chronicon_Pictum_P128_IV._L%C3%A1szl%C3%B3_kun_viseletben. JPG&filetimestamp=20070417114250


Letölteni ppt "IV. B ÉLÁTÓL AZ ÁRPÁD-HÁZ KIHALÁSÁIG 71. A 6. és a középiskola 2. osztályában használható Dr. Mészáros Zoltán."

Hasonló előadás


Google Hirdetések