Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

IV. B ÉLÁTÓL AZ ÁRPÁD-HÁZ KIHALÁSÁIG 71. A 6. és a középiskola 2. osztályában használható Dr. Mészáros Zoltán.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "IV. B ÉLÁTÓL AZ ÁRPÁD-HÁZ KIHALÁSÁIG 71. A 6. és a középiskola 2. osztályában használható Dr. Mészáros Zoltán."— Előadás másolata:

1 IV. B ÉLÁTÓL AZ ÁRPÁD-HÁZ KIHALÁSÁIG 71. A 6. és a középiskola 2. osztályában használható Dr. Mészáros Zoltán

2 A korszak magyar királyai •IV. Béla •V. István •IV (Kun) László •III. András

3 IV. Béla a képes krónikából

4 Magyarország a „tatárjárás” után •Óriási volt a pusztítás •1342-ben elhagyják az országot (az utódlás kérdése Mongóliában) •Megkezdődik az ország újjászervezése •Ekkoriban kezd kialakulni a rendi országgyűlések összehívásának gyakorlata (Esztergomi gyűlés 1267.) •Tartanak egy újabb támadástól Tanulságok 1.A tatárokkal a nehézlovasság tud jól harcolni. 2.A várakat nem tudják könnyen bevenni (Fehérvár, Esztergom).

5 Kubilaj mongol nagykán, Dzsingisz leszármazottja, az ő idejében a birodalom 4 részre szakadt

6 IV. Béla (birtokpolitika, városokkal kapcsolatos politika, telepítéspolitika) •Mindhárom az ország védelmi képességeit erősítette. Félt egy újabb támadástól) •A birtokadományok várak építését ösztönzik. •A városokat is támogatta (pl Buda alapítása). •Kunokat (1245-ban hívja őket vissza) és iráni eredetű jászokat telepít le.

7 A nemesi társadalom helyzete 1. Kialakulóban van a nagybirtokos bárók rétege (Kőszegiek, Csákok), a király is hatalmas birtokokat oszt ki (ők töltik be az országos tisztségeket is), a későbbiekben oligarchákká válnak, és akadályozni fogják a kormányzást. 2. A vezető rétegtől elkülönül a szerviensek, a kis és középbirtokosok rétege (kiváltságuk, hogy nem fizettek adót, katonai szolgálattal tartoztak). 3. A várjobbágyok egy része nemessé válhatott. (A várszervezet rendszere átalakul) 4. Kialakul a familiárisok rétege, akik nemesként a nagybirtokos nemesség szolgálatába állnak.

8 A nemesi vármegyék •Ebben valósul meg a nemesség önkormányzata, és a királyi hatalom is. •A király ispánt nevez ki. •A szerviensek ügyeik intézésére szolgabírákat választottak. •Magyarország későbbi történetében ennek döntő szerepe lesz.

9 A vallási élet elmélyülése •Szent Erzsébetet ekkoriban avatták szentté (1235-ben). •Szent Margit Nyulak szigetén a domonkos rendi apácakolostorban élt. •V. István megpróbálta szentté avattatni Margitot, a húgát, de neki még nem sikerült. •Megjelennek a Domonkosok és a Ferencesek Magyarországon •1263. Megalapítják a Pálos-rendet (ez az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend)

10 Szent Margit Edmund Blair Leighton: The Charity of St. Elizabeth of Hungary

11 V István uralkodása •Az 1260-as évektől V. István szembefordul az apjával, eléri, hogy az ország keleti részét kormányozza. •Az egész országot csak két évig kormányozhatta. •Fia IV. László a Kun melléknevet kapja, mert anyja Kun volt, és mert a kunok között töltött sok időt, és a szokásaik közül is sokat átvett.

12 V. István ifjabb királlyá koronázása. Miniatúra a Képes Krónikából

13 IV. Kun László uralma •Gondjai akadtak a Bárói csoportokkal, a különböző érdekszövetségek alakították az ország kormányzását. •1277. Országgyűlés összehívása (IV. László nagykorúsítása, a bárók a nemesek és a Kunok is képviseltetik magukat) •1278. Morvamezei ill. Dürnkruti csata (A király, I. Rudolf császár segítségével, leszámolt a Kőszegiekkel, akik II. Ottokár cseh királlyal szövetkeztek.) Ez a Habsburgok hatalmának megszilárdítását eredményezte. A csatában a magyar királynak volt döntő szerepe. •1279. Pápai legátus érkezik mert „kun módon” él. A kun „nyőgérek” voltak a bizalmasai, rájuk támaszkodhatott, ellátták a védelmét. Ki kellett adnia a Kun törvényt. •A kun törvény megvalósítása miatt elégedetlen volt a legátus. •1285. újabb mongol támadás (de ez koránt sem olyan pusztító). •Uralkodásának utolsó időszaka emiatt zavaros, tisztázatlan körülmények között ölik meg kunjai.

14 IV. László kun öltözékben: Miniatúra a Képes Krónikából.

15 III. András •Velencében nőtt fel (nem ismerte az ország belső viszonyait). •A bárók hatalma aláásta a királyi hatalmat. •1301-ben hal meg utód nélkül. •Vele az Árpád-ház férfi ágon kihalt. •Közel tízéves interregnum következik, a női ági leszármazottak harcolnak a trónért.

16 Felhasznált irodalom •Romsics Ignác (szerk): Magyarország története. Akadémiai kiadó, Budapest, •Rade Mihaljčić: Történelem az általános iskolák hatodik osztálya számára. Zavod za udžbenike, Beograd, (A magyarokra vonatkozó rész szerzője Dr. Csehák Kálmán) Képek: 1.IV. Béla a Képes Krónikából: ChroniconPictum.jpg&filetimestamp= http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:BelaIV- ChroniconPictum.jpg&filetimestamp= Kubuláj mongol nagykán: 3. Edmund Blair Leighton: The Charity of St. Elizabeth of Hungary: 4. Szent Margit: 5. V. István ifjabb királlyá koronázása. Miniatúra a Képes Krónikából: 6. IV. László kun öltözékben. Miniatúra a Képes Krónikából: JPG&filetimestamp= JPG&filetimestamp=


Letölteni ppt "IV. B ÉLÁTÓL AZ ÁRPÁD-HÁZ KIHALÁSÁIG 71. A 6. és a középiskola 2. osztályában használható Dr. Mészáros Zoltán."

Hasonló előadás


Google Hirdetések