Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A bolgárok és a magyarok letelepedésének hatása a délszlávokra 43. A 6. és a középiskola 2. osztályában használható Dr. Mészáros Zoltán.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A bolgárok és a magyarok letelepedésének hatása a délszlávokra 43. A 6. és a középiskola 2. osztályában használható Dr. Mészáros Zoltán."— Előadás másolata:

1 A bolgárok és a magyarok letelepedésének hatása a délszlávokra 43. A 6. és a középiskola 2. osztályában használható Dr. Mészáros Zoltán

2 • A végleges és tartós letelepedés a hetedik század elején történik meg • Nem tudni pontosan, hogy milyen állapotok voltak a Balkánon: 1.Nem tudni mennyi volt az őslakók és az újonnan érkezők aránya (Ez más esetekben sem egyértlmű). 2.Nem tudni milyen mélységű volt a római hatás. 3.Nem tudni, hogy a görög hatás milyen mélységű volt. 4.Nem tudni, hogy az érkező szláv törzsek mennyiben hasonlítottak egymásra és mennyiben különböztek, és nem tudni a törzsek pontos számát, és vélhetően nem tudható meg minden törzsnév sem. •Az azonban egyértelmű, hogy a délszláv letelepedéssel nem zárult le a Balkán félszigeten a népvándorlás.

3  A bolgárok keleti, a magyarhoz hasonló életmódú nép voltak.  A bolgárok eredetileg egy török nyelvet beszéltek  A betelepülő bolgárok jól szervezett társadalmat hoztak magukkal.  Az al-Dunánál szlávokkal éltek együtt.  A kereszténység felvételével, valamint az együttélés következtében elhagyták eredeti nyelvüket, és szokásaik jó részét.  A bolgárok állama lett a Balkán egyik legjelentősebb állama.

4 Bulgária a 13. század elején Ivan Aszen uralma alatt

5  A magyarok már a honfoglalás előtt kapcsolatban voltak szlávokkal.  A honfoglalás után egy évszázaddal szilárd államot hoztak létre.  Magyarország a cseh-morva és a lengyel, valamint a délszláv államok (horvát, bosnyák, szerb) közé ékelődött be.  Az oszmánok megjelenéséig változatos kapcsolatban volt a délszláv államokkal.

6 Horvátország és más délszláv területek görög megnavezései, VII. Bíborban Született Kostantin: A birodalom kormányzásáról c. művében (A görög megnevezések átírása: Hróbatia, Szerblia, Pagania, Zahlumoi, Trebunia, Diokleia)

7  A horvát királyság előbb jött létre mint a magyar.  Az Árpádok és a Horvátországban uralkodó dinasztia rokoni kapcsolatokra lépett.  1091-ben ill. 1102-ban a magyar király egyben horvát király is lett.  Ez az állami és dinasztikus kapcsolat több mint 800 évig fennmarad.  A horvátok korszaktól és politikai helyzettől függően önkormányzatisággal rendelkeztek.  A horvát nemességnek sokszor meghatározó szerep jutott Magyarország sorsának alakításában.

8  A magyar királyság változatos kapcsolatban volt a szerb állammal.  Ilona II. Vak Béla felesége szerb származású, Uros nagyzsupán lánya volt, és a szokásosnál jelentősebb szerepet szerepet játszott férje oldalán.  A 12. században a magyar királyság és a bizánci császárság hosszú és változatos háborút vívott ebben szerepük volt a délszláv államalakulatoknak is.  Milutin és Dragutin konfliktusa idején, a magyarok Dragutint támogatták, aki Katalin személyében Árpád-házi feleséget kapott (Végül a Milutin vonal győz, akit a bizánciak támogattak)

9  A bosnyák állam kezdetei a homályba vésznek, a későbbi Bosznia területei részben horvát, részben szerb, részben magyar befolyás alatt álltak.  A bosnyák állam rövid ideig fontos tényező a Balkánon.  Boszniában a bogumil eretnekség huzamosabb ideig jelen volt  A pápa a magyar királyokat bízta meg, hogy ezt kezeljék

10 Bosznia terjeszkedése

11 Az oszmánok megjelenésével a balkáni erőviszonyok gyöketesen átalakulnak. A középkor végén Magyarország fogja majd össze a balkáni államokat az oszmánok elleni közdelemre (a délszláv államok mellett Moldovát és Havasalföldet is)

12 Felhasznált irodalom  Romsics Ignác (szerk): Magyarország története. Akadémiai kiadó, Budapest, 2007.  Rade Mihaljčić: Történelem az általános iskolák hatodik osztálya számára. Zavod za udžbenike, Beograd, 2003. (A magyarokra vonatkozó rész szerzője Dr. Csehák Kálmán)  Képek: 1. Bulgária a 13. század elején Ivan Aszen uralma alatt: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Campaigns_of_Ivan_Assen_II.png http://en.wikipedia.org/wiki/File:Campaigns_of_Ivan_Assen_II.png 2. Horvátország és más délszláv területek: http://www.oocities.org/hrvatskapovijest/http://www.oocities.org/hrvatskapovijest/ 3. Bosznia terjeszkedése: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bosnia_kingdom_in_the_XIV_c.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Bosnia_kingdom_in_the_XIV_c.jpg


Letölteni ppt "A bolgárok és a magyarok letelepedésének hatása a délszlávokra 43. A 6. és a középiskola 2. osztályában használható Dr. Mészáros Zoltán."

Hasonló előadás


Google Hirdetések