Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Szerb,Horvát,Román és Szlovák Nemzetiségi kultúra kibontakozása Készítette: Rezi Noémi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Szerb,Horvát,Román és Szlovák Nemzetiségi kultúra kibontakozása Készítette: Rezi Noémi."— Előadás másolata:

1 A Szerb,Horvát,Román és Szlovák Nemzetiségi kultúra kibontakozása Készítette: Rezi Noémi

2 A magyar nemzeti kultúrával egy időben bontakozott ki a Magyarországon élő szerbek,románok,horvátok,szlovákok kultúrája is A Nemzetiségeknél megkezdődött a nemzeti irodalmi nyelv kialakulása (mint ahogy nálunk is) Valamennyi nemzetiség körében megindult a középfokú anyanyelvi iskolák létesítése Kultúra fejlesztése: fontos politikai tevékenység Első lépés az önálló nemzetté válás felé Nemzeti vezetőréteg kialakulását erősítette

3 Kutatni kezdték saját történelmi múltjukat -) erősebbé vált a nemzeti összetartozás érzése Pánszlávizmus: szláv népek testvérisége Kulturális+politikai összetartozás -> magyar nemesség az orosz terjeszkedésre veszély -> fellépet ellene

4 horvát nyelv hivatalos nyelvként való bevezetését kezdték növelni Ljudevit Gaj horvát nyelvész, politikus, újságíró, író. A horvát megújhodási mozgalom, az illírizmus vezető személyisége. Francia családból származott. Magyar, osztrák és német egyetemeken tanult, majd Lipcsében szerzett jogi doktorátust ban Budán adta ki horvát és német nyelven írt művét a horvát-szláv helyesírásról Küzdött a saját népéért Új mozgalom :délen élő szláv népek(Adriától a Fekete tengerig)ugyanazon hajdan élt nép, az illírek leszármazottai,és így egy nemzetet kell alkotniuk. Horvát Újság : első horvát nyelvű lap(főszerepet játszott a délszláv irodalmi nyelv megteremtésében) Horvátok

5

6 Szlovákok -Szlovák irodalmi egyesület alapít Pozsony:szlovák anyanyelvi oktatás központja Ján Kollár cseh nyelven író szlovák származású evangélikus lelkész, költő, esztéta, népdalgyűjtő, „nemzetébresztő”, a pánszláv testvériség ideológusa. cseh és szlovák nép Kölcsönös egymásra utaltság Rokonság Közös sors Lúdovit Szúr politikus, költő, író, újságíró, tanár, filozófus és nyelvész szlovák nemzeti mozgalom vezetője es forradalom és szabadságharc ellen harcoló szlovák önkéntes résztvevőinek toborzója első szlovák újság (Bécs engedélyével)

7

8 Szerb - kiadták az első szerb nyelvtant Újvidéken Szerb gimnázium,Szentendrén szerb nyelvű tanító képző létesült(1812)

9 Románok -itt is a formálódott az új irodalmi nyelv Román nyelvű iskolák Legnagyobb hírnév: balázsfalvi tanító képző Könyvek: román nép Rómaiakhoz kapcsolódó eredete Román értelmiségiek vezetője: George Baritiu román történész, nyelvész, író, politikus, üzletember és újságíró ->elismertessék Erdélyben a román nemzet egyenjogúságát a többi nemzettel. Gazeta -> „magyarosítás” elleni tiltakozás fóruma volt,szlávokkal való összefogást hirdette.

10 A dákoromán elmélet: Románok eredete ->dák nép(ókorban Erdély területén élt) (Traianus római császár háborúban semmisítet meg) ->római hódítást túlélt dákok utódai ->,honfoglalás után Erdélyben magyar uralom alá kerültek.->legtöbb történettudós szerint a románok valószínűleg a mai Albánia területén élt pásztornép volt (fokozatosan húzódott mai területére)

11 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "A Szerb,Horvát,Román és Szlovák Nemzetiségi kultúra kibontakozása Készítette: Rezi Noémi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések