Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A honfoglalás A honfoglalás (895-907) 40. Dr. Mészáros Zoltán A 6. és a Középiskola 2. osztályában használható.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A honfoglalás A honfoglalás (895-907) 40. Dr. Mészáros Zoltán A 6. és a Középiskola 2. osztályában használható."— Előadás másolata:

1 A honfoglalás A honfoglalás (895-907) 40. Dr. Mészáros Zoltán A 6. és a Középiskola 2. osztályában használható

2 A honfoglalás  Honfoglalásnak nevezzük azt a történelmi eseménysorozatot amelynek eredményeként a magyar törzsek letelepednek a Kárpát- medencében  Az euópai népek esetében a magyarok mellett csak a bolgárok letelepedésének időpontja pontosan ismert  A honfoglalás 895 és 902 ill. 907-ig tartott  A honfoglalás menete a ma ismert források alapján nem rekonstruálható, feltételezésekre vagyunk utalva.

3 A honfoglalás előzményei a magyarság történetében  A magyarság kiválik a Kazár Kaganátusból 830-ban  Nyugat felé mozog (Levédia, Etelköz)  Megismeri a Kárpát-medencét  Keletről közvetlen szomszédaik a Besenyők lesznek  A hét magyar törzs mellé a honfoglalásik három kabar törzs csatlakozik (ezek nép ill. törzs töredékek)

4 A hét törzs  Nyék, Megyer, Kürtgyarmat, Jenő, Tarján, Kér, Keszi  A méltóságnevek és személynevek ma már könnyen összekeverhetők ezért nagy a bizonytalanság atekintetben, hogy melyik törzset ki vezette és milyen méltóságnevet viselt  A hét törzs közözött szövetség volt, erre utal a vérszerződésről szóló legenda.

5 Elméletek a honfoglalásról  A támadás következménye  Tudatos betelepedés (amit a támadás meggyorsított)  Ökológiai változások a sztyeppén, amelyek népmozgást idéztek elő

6 A Kárpát-medence története a honfoglalás előtt  A nyugati részek részei voltak a Római birodalomnak, a népvándorlás korszakában szinte elpusztul ez a kultúra és társadalom.  A hunok Attila haláláig 453-ig uralták a Kárpát- medencét.  453 és 568 között a germán népek (gepidák, keleti gótok, langobardok) dominálnak.  568-ban hozzák létre kaganátusukat a közép Ázsiából érkező avarok.  Az avarok szövetségesei voltak a szlávok, azonban ekkoriban nem a Kárpát-medencében.  680-ban újabb nomádok érkeztek a 2. avar kaganátus kezdete.

7 A honfoglalás közvetlen előzményei a Kárpát- medencében  Az avar kaganátus gyengülése, és megszűnése  A frankok és a bolgárok támadásai, majd háborúskodásuk egymás ellen  A frankok 800 után megsemmisítik az Avar birodalmat  A nagymorva birodalom gyengülése, és 894 körül a szétesése  A Kárpát-medence egy része a bolgárok fennhatósága alá kerülése  A Kárpát-Medence középső része kevéssé lehetett lakott  862 a magyarok szövetségesként jönnek számba a morvák és a császár szemszögéből is

8 Közvetlen előzmények  A magyarok szövetsége a Bizánciakkal  Szimeon Bolgár cár legyőzése két alkalommal is 895-ben  Bolgár szövetség a Besenyőkkel  A besenyők támadása a magyarok ellen (akiket viszont az úzok és a kazárok támadtak)  A honfoglalás megkezdése (nem tudni, hogy a besenyő támadás okozója, vagy csak meggyorsítója volt a honfoglalásnak)

9 A honfoglalás lefolyása  A pontos lefolyás nem ismert, de legalább két szakaszban történt  A hagyomány szerint Verecke, a Tatár hágó (észak-kelet), és a Békás szoroson (Erdély) keresztül érkeznek  A későbbi eseményektől függetlenül kb. 900-ig biztosítják hatalmukat (A morvákkal szemben 900 körül, ekkor már a bajorokat is támadják)  Vélhetően először a nyugati részeket foglalták el mivel Arnulf császár 898-ban Berengár itáliai király ellen használta ki őket  Szvatopluk halála után a Nagymorva birodalom egyes területeit is megszerezték 902-ig  904-ben meggyilkolták Kurszán kendét, és ekkor Árpád gyula lesz az egyedüli fejedelem  907-ben a pozsonyi csatában (A forrás helymeghatározása nem teljesen világos) sikeresen megvédték magukat a keleti-frank (bajor) támadóltól és ezzel bebiztosították helyüket a Kárpát-medencében

10 A kárpát medencében talált lakosság  Erről a kérdésre nem adnak választa források, az alább kifejtettek feltételezések.  A kárpát medence nem volt lakatlan, de a sok háboró miatt nem lehetett sűrűn lakott sem.  Bizonyára éltek avar, germán, esetleg morva töredékek  Politikailag nem lehetett szervezett, az avarok birodalma több évtizede megszűnt, két birodalom peremterülete volt, a morvák nem képezhettek nagy erőt. Bizonyára a keleti szlávok is jelen voltak, a 10-11. századi jövevényszavak pedig délszláv kapcsolatokra utalnak.  A lakosság és a magyarok létszámáról is csak becslések léteznek  A magyarok számát 20 000 és 100 000 közé teszik

11 Alternatív elméletek a honfoglalásról  A honfoglalásról több elmélet létezik, de ezek közül csupán egyet tekinthetünk valamelyest magalapozottnak  László Gyula szerint, a magyarság két lépcsőben szállja meg a Kárpát-medencét (Kettős honfoglalás). Az ún. második avar kaganátus 680. körüli létrejöttében már döntő szerepe volt a magyarságnak, így a 895-ös már a második honfoglalás lenne.  László Gyula elmélete nem bizonyított, de egyértelműen cáfolni sem lehet

12 A honfoglalás következményei  A letelepedett magyarok nem hoztak létre államot, nem tagolódtak bele az európai feudalizmus rendszerébe, de azzal kapcsolatba kerültek.  A törzsek közötti szövetség esetleges volt.  Nem tudjuk pontosan, hogyan helyezkedtek el a törzsek, mert később Szent István széttelepítette őket  Elkezdődött a kalandozások kora.

13 Felhasznált irodalom Romsics Ignác (szerk): Magyarország története. Akadémiai kiadó, Budapest, 2007. Rade Mihaljčić: Történelem az általános iskolák hatodik osztálya számára. Zavod za udžbenike, Beograd, 2003. (A magyarokra vonatkozó rész szerzője Dr. Csehák Kálmán)


Letölteni ppt "A honfoglalás A honfoglalás (895-907) 40. Dr. Mészáros Zoltán A 6. és a Középiskola 2. osztályában használható."

Hasonló előadás


Google Hirdetések