Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

(avagy a csodaszarvastól Igazságos Mátyásig)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "(avagy a csodaszarvastól Igazságos Mátyásig)"— Előadás másolata:

1 (avagy a csodaszarvastól Igazságos Mátyásig)
A magyar társadalom fejlődése az államalapítástól Hunyadi Mátyás uralkodásáig (avagy a csodaszarvastól Igazságos Mátyásig)

2

3 Vázlat A keresztény Nyugat-Európa társadalma
A magyar társadalom átalakulása / törzsi, egységes nemesség, jobbágyság Kitekintés a 15. századi Nyugat-Európára

4 Nyugat-Európa, a fejlődés kerete
395. a Római Birodalom felbomlása 476. a Nyugat-Római Birodalom megszűnik Népvándorlások: század: germánok, gótok, hunok 8. század: normannok, magyarok, arabok

5 Középkori társadalmi szerkezetek
TÖRZSI FEUDÁLIS BIZÁNC fejedelem király/császár, mint dominus császár törzsfő vazallus egyben dominus patriarcha nemzetségfő katonáskodó hűbéresek, mint földesurak szabadok szolgák jobbágy földművelő parasztok

6 Középkori társadalmi szerkezetek
A hatalom alapja a FÖLD lesz Patrimoniális királyság Nyugat- és Kelet- Európa kettéválása Bizánc: mindenki a császár hűbérese, a föld nem örökíthető Nyugat: hűbéri piramis

7 Nyugat- Európa: a feudalizmus
Benefícium:kötelezettség nélküli adománybirtok, nem örökíthető Feudum: kötelezettségekkel terhelt adománybirtok, örökíthető Hűbéri lánc Király hatalma: alapja a föld és a kereszténység Rendiség: nemesség, papság, polgárság

8 A magyar társadalom átalakulása
Vándorló törzsek: állattenyésztés Letelepedés: földművelés A Kazár Birodalomból átvett kettős fejedelemség 904-ig (gyula és kende/kündü) Seniorátus Géza az utolsó fejedelem

9 A törzsi társadalom TÖRZSI MAGYAR TÖRZSI fejedelem törzsfő úr
nemzetségfő szabadok ín (szolgák)

10 Az átalakulás Letelepedés ellenére sokáig legeltetés
Kalandozások vége: 933. Merseburg , 955. Ausgburg Államalapítás: keresztény kultúra, nyugati típusú államberendezkedés Primogenitúra vs. Seniorátus

11 Államalapító Szent István
Géza választása Nyugat és Kelet között Római katolikus hit és nyugati államberendezkedés Patrimoniális királyság Királyi föld: VÁRFÖLD vagy UDVARBIRTOK

12 A királyi földek

13 Szent István Király Dekrétomainak Második Könyve
19. Fejezet szolgák vagy szolgálóleányok vádaskodását avagy tanuságtételét az ő urok vagy asszonyuk ellen, meghallgatni nem kell Hogy ezen ország népének a szolgák és szolgálóleányok minden zaklatásától és vádaskodásától nyugta és maradása legyen, a királyi tanács végzése teljességgel megtiltotta, hogy semmiféle vétek okáért valamely szolgaszemély vádlást és tanuságot az ő ura vagy asszonya ellen ne tehessen.

14 A világi társadalom István korában
király urak vitézek = miles kisbirtokos szabadok nincstelenek szolgák

15 Különbségek a Nyugat és a Magyar Királyság között
1. NEM FEUDALIZMUS: Allódium Feudum Allódium Benefícium Feudalizmus Familiaritás 2. NEM CSAK AZ ELSŐSZÜLÖTT FIÚ ÖRÖKÖL

16 A különbségekből adódó problémák
Patrimoniáls királyság Az emberek gondolkodása, a társadalom változása hosszú folyamat Pogánylázadások: 1046: Vata 1061: Vata fia János

17 Átalakulás István után

18 Főbb tendenciák A királyi földek csökkenése Egységesülő jobbágyság
Egységesülő nemesség Gyenge polgárosodás

19 Az Aranybulla- mozgalom 1222.
II. András birtokotadományai Egyház, egyes bárók, szerviensek, várjobbágyok, várnép elégedetlen Aranybulla: 31 pontból álló díszes oklevél lényege: a király tartózkodik a birtokok eladományozásától

20 Egységesülő nemesség Kezdetben a jövedelem alapja a királytól kapott tisztség Földadomány nő => birtokosok hatalma nő Adómentesség Tatárjárás IV. Béla földadományai: várépítés 10-15 bárói család: nagybirtokosok

21 Egységesülő nemesség nemesi vármegyék
király hatalma csökken, földesuraké nő IV. Béla 1267. szerviens is nemes, nagybirtokos neve báró Nagy Lajos 1351. egy és ugyanazon nemesség elve földvagyonnal rendelkező, adómentes, a királynak csak katonai szolgálattal tartozó társadalmi réteg

22 Familiaritás család-szerű képződmény FAMILIÁRIS NEMES:
aki a nagybirtokos szolgálatába áll (gazdálkodás, magánhadseregben való részvétel védelemért cserébe) NEM FEUDÁLIS VISZONY – nincs birtokadomány

23 Egységesülő jobbágyság
Szolgák+szabadok+lesüllyedő várjobbágyok Földdel nem rendelkezik, a földesúr földjét használja Királynak és földesúrnak szolgáltatásokkal tartozik 1290. szabad költözés joga 1351. kötelező kilenced

24 1351. Az Aranybulla megújítása
Egy és ugyanazon nemesség elve Kötelező kilenced Aviticitas / ősiség : a föld a nemzetségen belül fiú ágon öröklődik,nem idegeníthető el Fiscalitas: ha nincs örökös, a királyra száll a föld

25 Polgárosodás Gyenge, Zsigmond igyekezetei ellenére
Szabad királyi városokban polgárság mezővárosok, bányavárosok: falusias jelleg 1405-ben a városok képviselői az országgyűlésen

26 Átalakulás István után

27 A 15. század Gyenge királyi hatalom Erősödő nemesség
A jobbágyság helyzetének romlása 1437. Budai Nagy Antal-féle parasztfelkelés 1514. Dózsa György-féle parasztfelkelés

28 Nyugat-Európa a 15-16. században
Feudális viszonyok megszűnése Nagy földrajzi felfedezések Meghatározó: polgárosodás, tőkés társadalom Ipar fejlődése: céh => manufaktúra Magyarországon ez a fejlődés csak 1848-ban indul el

29 Hunyadi Mátyás Új nagybirtokosi réteg
Igazgatási reformok: királyi tanács, kancellária, bíróságok Pénzügyi reformok: mentességek eltörlése adók új neveivel, füstpénz Az új bárói réteg hasonul a régihez Pozitív kép utókortól: Jagellók gyengesége, Mohács

30 Összességében Európai keret, speciális magyar társadalmi viszonyok
A lemaradás gyökerei: gyenge polgárság második jobbágyság 150 éves török uralom

31 Az utókor visszasírta a békeidőket
Hunyadi Mátyás pozitív alakja az utána következő nehéz idők következménye Mesebeli jó király, Mátyás, az Igazságos…

32 Köszönöm a figyelmet! Fekete Zsófi- Fizsó


Letölteni ppt "(avagy a csodaszarvastól Igazságos Mátyásig)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések