Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A magyar társadalom fejlődése az államalapítástól Hunyadi Mátyás uralkodásáig (avagy a csodaszarvastól Igazságos Mátyásig)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A magyar társadalom fejlődése az államalapítástól Hunyadi Mátyás uralkodásáig (avagy a csodaszarvastól Igazságos Mátyásig)"— Előadás másolata:

1 A magyar társadalom fejlődése az államalapítástól Hunyadi Mátyás uralkodásáig (avagy a csodaszarvastól Igazságos Mátyásig)

2

3 Vázlat •A keresztény Nyugat-Európa társadalma •A magyar társadalom átalakulása / törzsi, egységes nemesség, jobbágyság •Kitekintés a 15. századi Nyugat-Európára

4 Nyugat-Európa, a fejlődés kerete •395. a Római Birodalom felbomlása •476. a Nyugat-Római Birodalom megszűnik •Népvándorlások: 2-3-4. század: germánok, gótok, hunok 8. század: normannok, magyarok, arabok

5 Középkori társadalmi szerkezetek TÖRZSIFEUDÁLISBIZÁNC fejedelem király/császár, mint dominuscsászár törzsfővazallus egyben dominuspatriarcha nemzetségfővazallus egyben dominus katonáskodó hűbéresek, mint földesurak szabadokvazallus egyben dominus szolgákjobbágyföldművelő parasztok

6 Középkori társadalmi szerkezetek •A hatalom alapja a FÖLD lesz •Patrimoniális királyság •Nyugat- és Kelet- Európa kettéválása •Bizánc: mindenki a császár hűbérese, a föld nem örökíthető •Nyugat: hűbéri piramis

7 Nyugat- Európa: a feudalizmus •Benefícium:kötelezettség nélküli adománybirtok, nem örökíthető •Feudum: kötelezettségekkel terhelt adománybirtok, örökíthető •Hűbéri lánc •Király hatalma: alapja a föld és a kereszténység •Rendiség: nemesség, papság, polgárság

8 A magyar társadalom átalakulása •Vándorló törzsek: állattenyésztés •Letelepedés: földművelés •A Kazár Birodalomból átvett kettős fejedelemség 904-ig (gyula és kende/kündü) •Seniorátus •Géza az utolsó fejedelem

9 A törzsi társadalom TÖRZSI MAGYAR TÖRZSI fejedelem törzsfő úr nemzetségfőbő szabadokín (szolgák)

10 Az átalakulás •Letelepedés ellenére sokáig legeltetés •Kalandozások vége: 933. Merseburg, 955. Ausgburg •Államalapítás: keresztény kultúra, nyugati típusú államberendezkedés •Primogenitúra vs. Seniorátus

11 Államalapító Szent István •Géza választása Nyugat és Kelet között •Római katolikus hit és nyugati államberendezkedés •Patrimoniális királyság Királyi föld: VÁRFÖLD vagy UDVARBIRTOK

12 A királyi földek

13 Szent István Király Dekrétomainak Második Könyve 19. Fejezet szolgák vagy szolgálóleányok vádaskodását avagy tanuságtételét az ő urok vagy asszonyuk ellen, meghallgatni nem kell Hogy ezen ország népének a szolgák és szolgálóleányok minden zaklatásától és vádaskodásától nyugta és maradása legyen, a királyi tanács végzése teljességgel megtiltotta, hogy semmiféle vétek okáért valamely szolgaszemély vádlást és tanuságot az ő ura vagy asszonya ellen ne tehessen.

14 A világi társadalom István korában király urak vitézek = miles kisbirtokos szabadok nincstelenek szolgák

15 Különbségek a Nyugat és a Magyar Királyság között 1. NEM FEUDALIZMUS: Allódium Feudum AllódiumBenefícium FeudalizmusFamiliaritás 2. NEM CSAK AZ ELSŐSZÜLÖTT FIÚ ÖRÖKÖL

16 A különbségekből adódó problémák •Patrimoniáls királyság •Az emberek gondolkodása, a társadalom változása hosszú folyamat •Pogánylázadások: 1046: Vata 1061: Vata fia János

17 Átalakulás István után

18 Főbb tendenciák 1.A királyi földek csökkenése 2.Egységesülő jobbágyság 3.Egységesülő nemesség 4.Gyenge polgárosodás

19 Az Aranybulla- mozgalom 1222. •II. András birtokotadományai •Egyház, egyes bárók, szerviensek, várjobbágyok, várnép elégedetlen Aranybulla: 31 pontból álló díszes oklevél lényege: a király tartózkodik a birtokok eladományozásától

20 •Kezdetben a jövedelem alapja a királytól kapott tisztség •Földadomány nő => birtokosok hatalma nő •Adómentesség •Tatárjárás 1241-42 •IV. Béla földadományai: várépítés •10-15 bárói család: nagybirtokosok Egységesülő nemesség

21 •nemesi vármegyék •király hatalma csökken, földesuraké nő •IV. Béla 1267. szerviens is nemes, nagybirtokos neve báró •Nagy Lajos 1351. egy és ugyanazon nemesség elve földvagyonnal rendelkező, adómentes, a királynak csak katonai szolgálattal tartozó társadalmi réteg

22 Familiaritás •család-szerű képződmény •FAMILIÁRIS NEMES: aki a nagybirtokos szolgálatába áll (gazdálkodás, magánhadseregben való részvétel védelemért cserébe) • NEM FEUDÁLIS VISZONY – nincs birtokadomány

23 Egységesülő jobbágyság •Szolgák+szabadok+lesüllyedő várjobbágyok •Földdel nem rendelkezik, a földesúr földjét használja •Királynak és földesúrnak szolgáltatásokkal tartozik •1290. szabad költözés joga •1351. kötelező kilenced

24 1351. Az Aranybulla megújítása •Egy és ugyanazon nemesség elve •Kötelező kilenced •Aviticitas / ősiség : a föld a nemzetségen belül fiú ágon öröklődik,nem idegeníthető el •Fiscalitas: ha nincs örökös, a királyra száll a föld

25 Polgárosodás •Gyenge, Zsigmond igyekezetei ellenére •Szabad királyi városokban polgárság •mezővárosok, bányavárosok: falusias jelleg •1405-ben a városok képviselői az országgyűlésen

26 Átalakulás István után

27 A 15. század •Gyenge királyi hatalom •Erősödő nemesség •A jobbágyság helyzetének romlása 1437. Budai Nagy Antal-féle parasztfelkelés 1514. Dózsa György-féle parasztfelkelés

28 Nyugat-Európa a 15-16. században •Feudális viszonyok megszűnése •Nagy földrajzi felfedezések •Meghatározó: polgárosodás, tőkés társadalom •Ipar fejlődése: céh => manufaktúra •Magyarországon ez a fejlődés csak 1848- ban indul el

29 Hunyadi Mátyás •Új nagybirtokosi réteg •Igazgatási reformok: királyi tanács, kancellária, bíróságok •Pénzügyi reformok: mentességek eltörlése adók új neveivel, füstpénz •Az új bárói réteg hasonul a régihez •Pozitív kép utókortól: Jagellók gyengesége, 1526. Mohács

30 Összességében •Európai keret, speciális magyar társadalmi viszonyok •A lemaradás gyökerei: gyenge polgárság második jobbágyság 150 éves török uralom

31 Az utókor visszasírta a békeidőket •Hunyadi Mátyás pozitív alakja az utána következő nehéz idők következménye •Mesebeli jó király, Mátyás, az Igazságos…

32 Köszönöm a figyelmet! Fekete Zsófi- Fizsó


Letölteni ppt "A magyar társadalom fejlődése az államalapítástól Hunyadi Mátyás uralkodásáig (avagy a csodaszarvastól Igazságos Mátyásig)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések