Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A magyar társadalom fejlődése az államalapítástól Hunyadi Mátyás uralkodásáig (avagy a csodaszarvastól Igazságos Mátyásig)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A magyar társadalom fejlődése az államalapítástól Hunyadi Mátyás uralkodásáig (avagy a csodaszarvastól Igazságos Mátyásig)"— Előadás másolata:

1 A magyar társadalom fejlődése az államalapítástól Hunyadi Mátyás uralkodásáig (avagy a csodaszarvastól Igazságos Mátyásig)

2

3 Vázlat •A keresztény Nyugat-Európa társadalma •A magyar társadalom átalakulása / törzsi, egységes nemesség, jobbágyság •Kitekintés a 15. századi Nyugat-Európára

4 Nyugat-Európa, a fejlődés kerete •395. a Római Birodalom felbomlása •476. a Nyugat-Római Birodalom megszűnik •Népvándorlások: század: germánok, gótok, hunok 8. század: normannok, magyarok, arabok

5 Középkori társadalmi szerkezetek TÖRZSIFEUDÁLISBIZÁNC fejedelem király/császár, mint dominuscsászár törzsfővazallus egyben dominuspatriarcha nemzetségfővazallus egyben dominus katonáskodó hűbéresek, mint földesurak szabadokvazallus egyben dominus szolgákjobbágyföldművelő parasztok

6 Középkori társadalmi szerkezetek •A hatalom alapja a FÖLD lesz •Patrimoniális királyság •Nyugat- és Kelet- Európa kettéválása •Bizánc: mindenki a császár hűbérese, a föld nem örökíthető •Nyugat: hűbéri piramis

7 Nyugat- Európa: a feudalizmus •Benefícium:kötelezettség nélküli adománybirtok, nem örökíthető •Feudum: kötelezettségekkel terhelt adománybirtok, örökíthető •Hűbéri lánc •Király hatalma: alapja a föld és a kereszténység •Rendiség: nemesség, papság, polgárság

8 A magyar társadalom átalakulása •Vándorló törzsek: állattenyésztés •Letelepedés: földművelés •A Kazár Birodalomból átvett kettős fejedelemség 904-ig (gyula és kende/kündü) •Seniorátus •Géza az utolsó fejedelem

9 A törzsi társadalom TÖRZSI MAGYAR TÖRZSI fejedelem törzsfő úr nemzetségfőbő szabadokín (szolgák)

10 Az átalakulás •Letelepedés ellenére sokáig legeltetés •Kalandozások vége: 933. Merseburg, 955. Ausgburg •Államalapítás: keresztény kultúra, nyugati típusú államberendezkedés •Primogenitúra vs. Seniorátus

11 Államalapító Szent István •Géza választása Nyugat és Kelet között •Római katolikus hit és nyugati államberendezkedés •Patrimoniális királyság Királyi föld: VÁRFÖLD vagy UDVARBIRTOK

12 A királyi földek

13 Szent István Király Dekrétomainak Második Könyve 19. Fejezet szolgák vagy szolgálóleányok vádaskodását avagy tanuságtételét az ő urok vagy asszonyuk ellen, meghallgatni nem kell Hogy ezen ország népének a szolgák és szolgálóleányok minden zaklatásától és vádaskodásától nyugta és maradása legyen, a királyi tanács végzése teljességgel megtiltotta, hogy semmiféle vétek okáért valamely szolgaszemély vádlást és tanuságot az ő ura vagy asszonya ellen ne tehessen.

14 A világi társadalom István korában király urak vitézek = miles kisbirtokos szabadok nincstelenek szolgák

15 Különbségek a Nyugat és a Magyar Királyság között 1. NEM FEUDALIZMUS: Allódium Feudum AllódiumBenefícium FeudalizmusFamiliaritás 2. NEM CSAK AZ ELSŐSZÜLÖTT FIÚ ÖRÖKÖL

16 A különbségekből adódó problémák •Patrimoniáls királyság •Az emberek gondolkodása, a társadalom változása hosszú folyamat •Pogánylázadások: 1046: Vata 1061: Vata fia János

17 Átalakulás István után

18 Főbb tendenciák 1.A királyi földek csökkenése 2.Egységesülő jobbágyság 3.Egységesülő nemesség 4.Gyenge polgárosodás

19 Az Aranybulla- mozgalom •II. András birtokotadományai •Egyház, egyes bárók, szerviensek, várjobbágyok, várnép elégedetlen Aranybulla: 31 pontból álló díszes oklevél lényege: a király tartózkodik a birtokok eladományozásától

20 •Kezdetben a jövedelem alapja a királytól kapott tisztség •Földadomány nő => birtokosok hatalma nő •Adómentesség •Tatárjárás •IV. Béla földadományai: várépítés •10-15 bárói család: nagybirtokosok Egységesülő nemesség

21 •nemesi vármegyék •király hatalma csökken, földesuraké nő •IV. Béla szerviens is nemes, nagybirtokos neve báró •Nagy Lajos egy és ugyanazon nemesség elve földvagyonnal rendelkező, adómentes, a királynak csak katonai szolgálattal tartozó társadalmi réteg

22 Familiaritás •család-szerű képződmény •FAMILIÁRIS NEMES: aki a nagybirtokos szolgálatába áll (gazdálkodás, magánhadseregben való részvétel védelemért cserébe) • NEM FEUDÁLIS VISZONY – nincs birtokadomány

23 Egységesülő jobbágyság •Szolgák+szabadok+lesüllyedő várjobbágyok •Földdel nem rendelkezik, a földesúr földjét használja •Királynak és földesúrnak szolgáltatásokkal tartozik •1290. szabad költözés joga •1351. kötelező kilenced

24 1351. Az Aranybulla megújítása •Egy és ugyanazon nemesség elve •Kötelező kilenced •Aviticitas / ősiség : a föld a nemzetségen belül fiú ágon öröklődik,nem idegeníthető el •Fiscalitas: ha nincs örökös, a királyra száll a föld

25 Polgárosodás •Gyenge, Zsigmond igyekezetei ellenére •Szabad királyi városokban polgárság •mezővárosok, bányavárosok: falusias jelleg •1405-ben a városok képviselői az országgyűlésen

26 Átalakulás István után

27 A 15. század •Gyenge királyi hatalom •Erősödő nemesség •A jobbágyság helyzetének romlása Budai Nagy Antal-féle parasztfelkelés Dózsa György-féle parasztfelkelés

28 Nyugat-Európa a században •Feudális viszonyok megszűnése •Nagy földrajzi felfedezések •Meghatározó: polgárosodás, tőkés társadalom •Ipar fejlődése: céh => manufaktúra •Magyarországon ez a fejlődés csak ban indul el

29 Hunyadi Mátyás •Új nagybirtokosi réteg •Igazgatási reformok: királyi tanács, kancellária, bíróságok •Pénzügyi reformok: mentességek eltörlése adók új neveivel, füstpénz •Az új bárói réteg hasonul a régihez •Pozitív kép utókortól: Jagellók gyengesége, Mohács

30 Összességében •Európai keret, speciális magyar társadalmi viszonyok •A lemaradás gyökerei: gyenge polgárság második jobbágyság 150 éves török uralom

31 Az utókor visszasírta a békeidőket •Hunyadi Mátyás pozitív alakja az utána következő nehéz idők következménye •Mesebeli jó király, Mátyás, az Igazságos…

32 Köszönöm a figyelmet! Fekete Zsófi- Fizsó


Letölteni ppt "A magyar társadalom fejlődése az államalapítástól Hunyadi Mátyás uralkodásáig (avagy a csodaszarvastól Igazságos Mátyásig)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések