Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

(1172 – 1196). Ismétlődő trónviszályok  Könyves Kálmán halálát követ ő fél évszázadot trónharcok jellemezték. A belviszályok ellenére az ország tovább.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "(1172 – 1196). Ismétlődő trónviszályok  Könyves Kálmán halálát követ ő fél évszázadot trónharcok jellemezték. A belviszályok ellenére az ország tovább."— Előadás másolata:

1 (1172 – 1196)

2

3 Ismétlődő trónviszályok  Könyves Kálmán halálát követ ő fél évszázadot trónharcok jellemezték. A belviszályok ellenére az ország tovább fejl ő dött.  Lehet ő ség a küls ő beavatkozásra. A bizánci befolyás egyre er ő södött,Mánuel császár szorosabbra akarta fogni a dinasztikus kapcsolatot az Árpádokkal  Utódjául jelölte, és magával vitte Bizáncba Béla herceget (1163), hogy felkészítse a császári szerepre.

4  De Mánuelnek fia születik Béla herceget félre állítják.  Kés ő bb Magyarország trónját III. Béla bizánci segítséggel szerezte meg.  III. Béla megszilárdította a királyi hatalmat: 1. Írásbeliség kiterjesztésével modernizálta az államigazgatást 2. Királyi oklevelek kiadására létrejött a kancellária 3. Elrendelte,hogy a király személye el ő tt elhangzottakat foglalják írásba. (1181)

5 Gazdasági fejlődés  A XII. században el ő retört a földm ű velés (az állattartással szemben) dönt ő vé vált a letelepült életmód  Létrejön néhány város és aprófalvak ezrei  Az ország néps ű r ű sége gyorsan gyarapodott  A társadalmi és gazdasági fejl ő dést el ő segítették a hospesek (vendégek)  A szászok és hospesek alapították az els ő, önkormányzattal rendelkez ő városainkat: - Esztergom - Székesfehérvár

6  A só kereskedelméb ő l jelent ő s hasznot húztak az uralkodók.  Voltak arany- és ezüstbányáink. Egyre több árucikkel kereskedtek a városokban.  N ő tt a királyi felségjog alapján szedett, ú.n.: regálé jövedelmek aránya. Ezek közül a legjelent ő sebb a pénzváltásból származó jövedelem volt: A régi érméket évente új pénznemre cserélték és ezért beváltási illetéket kellett fizetni  A gazdaság, a kereskedelem fejl ő dése növelte a vámokból származó jövedelmet.

7 III. Béla pénze III. Béla halála után trónviszály alakult ki a fiai között. Végül II. András fejére került a korona.


Letölteni ppt "(1172 – 1196). Ismétlődő trónviszályok  Könyves Kálmán halálát követ ő fél évszázadot trónharcok jellemezték. A belviszályok ellenére az ország tovább."

Hasonló előadás


Google Hirdetések