Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A SZENT KORONA …nekünk és a szent koronának engedelmeskedni… (Oklevél 1256-ból)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A SZENT KORONA …nekünk és a szent koronának engedelmeskedni… (Oklevél 1256-ból)"— Előadás másolata:

1 A SZENT KORONA …nekünk és a szent koronának engedelmeskedni… (Oklevél 1256-ból)

2

3 A Szent Korona-tan A sacra corona kifejezés, el ő ször 1256- ban jelent meg IV. Béla oklevelében, amit az esztergomi Szent Adalbert f ő székesegyház számára állított ki "a hozzánk és a szent koronához h ű tleneket...nekünk és a szent koronának engedelmeskedni kényszeríti".

4 Szent István király a Szent Koronát a mindenkori király fölé emelte. Imre herceghez intézett „Intelmei” alapján a korona jelképezi

5 az országot mint területet az ország polgárait a közigazgatási rendszert

6 az apostoli keresztény hitet az apostolságot az uralkodó személyét

7 az uralkodói tulajdonságokat és képességeket, a jogi intézményrendszert, az igazságos ítélkezést, az ország védelmét és az országban lakó, itt együttél ő, vendégként befogadott idegen népeket.

8 Az eszme kialakulása A XII. század végét ő l vált a magyar királyok koronájává. Els ő ízben 1256-ban nevezték Szent Koronának. A XIV. századtól a királyi hatalom jelképe egy bizonyos tárgy, a Szent Korona lett. 1401-ben az állami pecsét felirata a következ ő volt: „A Szent Korona pecsétje”.

9 1038. Nagyboldogasszony napján Szent István király Fehérvárott a Mennybe Felvett Sz ű z Mária templomában országát a korona képében a Boldogságos Sz ű z Máriának ajánlotta fel.

10 A Szent Korona mint jogi személy A Zsigmond királlyal összekülönböz ő magyar f ő urak (15. század) a Szent Korona nevében, a királytól függetlenül kormányozták az országot. Werb ő czy István Hármaskönyvében (1517) a Szent Korona teste az ország területe, tagjai az ország polgárai.

11 A minden hatalom és jog forrása a Szent Korona; az uralkodó csak a Szent Korona nevében cselekszik; Jószágvesztés esetén a birtok visszaszáll a Koronára és a király csak azért adományozhatja tovább, mert a koronázással a Szent Korona jogai átruházódnak rá.

12 A menekül ő Szent Korona 1848. december 30-án Kossuth Lajos rendelke- zésére Debrecenbe szállították, ahová a kormány is költözött. „Az ellenség közeledvén a f ő város felé… a kormány kötelességének tartja a koronát minden esetre biztosítani. Az ország szent koronáját s egyéb koronázási insigniáit (jelvényeit) azonnal a korona ő rségb ő l még itt lév ő legénység ő rizte mellett egyel ő re Debrecenbe… elszállítani.”

13 Menekülés és hazatérés 1945. márciusában K ő szegen egy olajoshordóban rejtették el, majd Mariazellbe és Amerikába vitték. Az USA kormánya 1978. Vízkereszt napján adta vissza a magyar népnek.

14 Adatok Aranyból készült, 2 + 2 f ő részb ő l áll 22 cm átmér ő j ű 27 db zománckép 8 db apostolkép 5 db + 4 db oromdísz a pártázaton 9 db csüng ő 64 db k ő + 12 + 72 db gyöngy a keresztpánton

15 Szent István koronája A II. Szilveszter pápa által 1000-ben Szent Istvánnak adományozott korona feltételezett formája

16 III. Béla (1172-1196) korában állították össze a görög koronából (corona graeca) és a latin koronából (corona latina)

17 A Pantokrator

18 Mihály és Gábor f ő angyalok

19 A katonaszentek Szent György és Szent Demeter hun stílusú páncélban

20 Az orvosszentek Szent Kozma és Szent Damján

21 „Konstantin a rómaiak bíborban született császára” (1074-1077) I. Géza magyar király (1074-1077) Гєωβιτ z ас Пιсτос Κρаλңс Τоυрхιас „Geobitzasz, Turkia hív ő királya”

22 (Dukász) Mihály bizánci császár (1071 - 1078) Felirat: „Mihály a rómaiak Istenben hív ő császára Duk”

23

24 A keresztpánt nyolc apostola Péter, András, Tamás, János

25 Pál, Fülöp, Jakab, Bertalan

26 Az Atya

27 A koronázási palást

28 A 2000. évi millenniumi Szent Korona-emléktörvény A Szent Korona a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesít ő ereklyeként él a nemzet tudatában és a magyar közjogi hagyományban. Az államalapítás ezeréves évfordulója alkalmából Magyarország méltó helyére emeli a Szent Koronát, és a nemzet múzeumából a nemzetet képvisel ő Országgy ű lés oltalma alá helyezi.

29 4. § (1) A Szent Koronának és a hozzá tartozó jelvényeknek a védelmére és megóvására, valamint a velük kapcsolatos intézkedések megtételére az Országgy ű lés Szent Korona Testületet hoz létre. 5. § (1) A Testület tagja a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgy ű lés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. A Testület elnöke a köztársasági elnök.

30


Letölteni ppt "A SZENT KORONA …nekünk és a szent koronának engedelmeskedni… (Oklevél 1256-ból)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések