Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

…nekünk és a szent koronának engedelmeskedni… (Oklevél 1256-ból)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "…nekünk és a szent koronának engedelmeskedni… (Oklevél 1256-ból)"— Előadás másolata:

1 …nekünk és a szent koronának engedelmeskedni… (Oklevél 1256-ból)
A SZENT KORONA …nekünk és a szent koronának engedelmeskedni… (Oklevél 1256-ból)

2

3 A Szent Korona-tan A sacra corona kifejezés, először 1256-ban jelent meg IV. Béla oklevelében, amit az esztergomi Szent Adalbert főszékesegyház számára állított ki "a hozzánk és a szent koronához hűtleneket ...nekünk és a szent koronának engedelmeskedni kényszeríti".

4 Szent István király a Szent Koronát a mindenkori király fölé emelte
Szent István király a Szent Koronát a mindenkori király fölé emelte. Imre herceghez intézett „Intelmei” alapján a korona jelképezi

5 az országot mint területet
az ország polgárait a közigazgatási rendszert

6 az apostoli keresztény hitet
az apostolságot az uralkodó személyét

7 az uralkodói tulajdonságokat és képességeket,
a jogi intézményrendszert, az igazságos ítélkezést, az ország védelmét és az országban lakó, itt együttélő, vendégként befogadott idegen népeket.

8 Az eszme kialakulása A XII. század végétől vált a magyar királyok koronájává. Első ízben 1256-ban nevezték Szent Koronának. A XIV. századtól a királyi hatalom jelképe egy bizonyos tárgy, a Szent Korona lett. 1401-ben az állami pecsét felirata a következő volt: „A Szent Korona pecsétje”.

9 1038. Nagyboldogasszony napján Szent István király Fehérvárott a Mennybe Felvett Szűz Mária templomában országát a korona képében a Boldogságos Szűz Máriának ajánlotta fel.

10 A Szent Korona mint jogi személy
A Zsigmond királlyal összekülönböző magyar főurak (15. század) a Szent Korona nevében, a királytól függetlenül kormányozták az országot. Werbőczy István Hármaskönyvében (1517) a Szent Korona teste az ország területe, tagjai az ország polgárai.

11 A minden hatalom és jog forrása a Szent Korona; az uralkodó csak a Szent Korona nevében cselekszik;
Jószágvesztés esetén a birtok visszaszáll a Koronára és a király csak azért adományozhatja tovább, mert a koronázással a Szent Korona jogai átruházódnak rá.

12 A menekülő Szent Korona
1848. december 30-án Kossuth Lajos rendelke-zésére Debrecenbe szállították, ahová a kormány is költözött. „Az ellenség közeledvén a főváros felé… a kormány kötelességének tartja a koronát minden esetre biztosítani. Az ország szent koronáját s egyéb koronázási insigniáit (jelvényeit) azonnal a koronaőrségből még itt lévő legénység őrizte mellett egyelőre Debrecenbe… elszállítani.”

13 Menekülés és hazatérés
1945. márciusában Kőszegen egy olajoshordóban rejtették el, majd Mariazellbe és Amerikába vitték. Az USA kormánya Vízkereszt napján adta vissza a magyar népnek.

14 Adatok Aranyból készült, 2 + 2 fő részből áll 22 cm átmérőjű
27 db zománckép 8 db apostolkép 5 db + 4 db oromdísz a pártázaton 9 db csüngő 64 db kő db gyöngy a keresztpánton

15 Szent István koronája A II. Szilveszter pápa által 1000-ben Szent Istvánnak adományozott korona feltételezett formája

16 III. Béla ( ) korában állították össze a görög koronából (corona graeca) és a latin koronából (corona latina)

17 A Pantokrator

18 Mihály és Gábor főangyalok

19 A katonaszentek Szent György és Szent Demeter hun stílusú páncélban

20 Az orvosszentek Szent Kozma és Szent Damján

21 „Konstantin a rómaiak bíborban született császára” (1074-1077)
I. Géza magyar király ( ) Гєωβιτzас Пιсτос Κρаλңс Τоυрхιас „Geobitzasz, Turkia hívő királya”

22 (Dukász) Mihály bizánci császár (1071 - 1078)
Felirat: „Mihály a rómaiak Istenben hívő császára Duk”

23

24 A keresztpánt nyolc apostola
Péter, András, Tamás, János

25 Pál, Fülöp, Jakab, Bertalan

26 Az Atya

27 A koronázási palást

28 A 2000. évi millenniumi Szent Korona-emléktörvény
A Szent Korona a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyeként él a nemzet tudatában és a magyar közjogi hagyományban. Az államalapítás ezeréves évfordulója alkalmából Magyarország méltó helyére emeli a Szent Koronát, és a nemzet múzeumából a nemzetet képviselő Országgyűlés oltalma alá helyezi.

29 4. § (1) A Szent Koronának és a hozzá tartozó jelvényeknek a védelmére és megóvására, valamint a velük kapcsolatos intézkedések megtételére az Országgyűlés Szent Korona Testületet hoz létre. 5. § (1) A Testület tagja a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. A Testület elnöke a köztársasági elnök.

30


Letölteni ppt "…nekünk és a szent koronának engedelmeskedni… (Oklevél 1256-ból)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések