Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Magyar Szent Korona Prókay Dorottya 2013.12.04.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Magyar Szent Korona Prókay Dorottya 2013.12.04."— Előadás másolata:

1 A Magyar Szent Korona Prókay Dorottya 2013.12.04

2 A Szent Korona jelent ő sége A magyar államiság egyik jelképe, mely végigkísérte a magyar történelmet a 12. századtól napjainkig. A gyakori trónviszályok idején birtoklása nagy el ő nyt biztosított a királyi hatalomért folytatott harcban.

3 A Szent Korona eredete  A korona létrejöttér ő l, formájáról egyidej ű írásos források nem maradtak fenn. A tudományos kutatások számára az egyetlen fogódzót ezért magának a királyi fejéknek a vizsgálata jelenti.  A korona keletkezésére vonatkozó elméletek három f ő csoportba oszthatók:  A korona mint a pápa által Szent Istvánnak küldött hatalmi jelkép  A 20. század végén terjedésnek indult misztikus elméletek  A jubileumi 2000. évre készült tudományos összegzések, amelyek jelenleg a magyar tudományos közéletben nagy többség ű támogatást élveznek

4 A korona leírása  A korona aranyból készült.  Rekeszzománc képekkel és igazgyöngyökkel, drágakövekkel van díszítve.  Fels ő része sötétebb, tisztább aranyból készült négy, 51 mm széles aranypánt.  Alsó része egy nagyobb ezüsttartalmú, ezért szilárdabb, világosabb aranyból készült abroncs, amelynek rekeszzománc képein görög feliratok vannak.  A korona magassága a tetején ferdén álló latin kereszt nélkül 127 mm. az alsó koronarész legnagyobb átmér ő je 216 mm, a legkisebb 204 mm, kerülete 720 mm.  Két oldalán négy-négy, hátul egy 10-13 cm hosszú aranylánc lóg le róla, amelyek végén lóhere alakú foglalatban féldrágakövek vannak.

5  A korona fels ő részét filigrán díszíti, a pántok szélén igazgyöngy és almandin ékkövek sorakoznak váltakozva, foglalatban.  Az egyes lemezek teljes felületét zománc borítja, felirataik latin nyelv ű ek.  A görög koronán nincs filigrán, a gyöngysort drótra felhúzva rögzítették.  A zománcképek a lemezek bels ő mélyedésébe illeszkednek és nem a teljes felületüket borítják.  A görög koronán az oromdíszeket és az abroncs peremét gyöngyözött aranydrót kíséri, amelynek megmunkálása más, mint a latin korona pántjait szegélyez ő gyöngyözött aranydróté. A korona leírása

6 A Szent Korona sémája

7 A Szent Korona elöl- és hátulnézete

8 A korona szerkezete A korona két, markánsan elkülönül ő részb ő l, a „görög koronából” és az úgynevezett latin koronából áll. Az összeillesztés min ő sége messze elmarad az egyes részek ötvösszakmai színvonalától.

9 A görög korona  Az ún. bizánci vagy görög koronából. Ez a korona fels ő résznél magasabb ezüsttartalmú, vastagabb, halványabb aranyból való abroncs, görög nyelv ű magyarázattal ellátott rekeszzománc-képekkel.  Maga a görög korona is két részre oszlik: alsó és fels ő részre.  A fels ő rész: elöl fült ő l fülig háromszög alakú és félköríves oromzatok egymásutánja, 1-1 színes drágak ő vel (vörös, kék, fehér). Hátul az oromzatok helyett nagy gyöngyök vannak. Elöl és hátul egy-egy kép díszíti, melyeken Krisztus, illetve Dukász Mihály bizánci császár képe látható.  Az alsó rész: nyolc, négyszöglet ű színes zománclemez váltakozik sima mez ő kkel, a sima mez ő kben drágakövek vannak, a zománclemezek arkangyalokat, szenteket, uralkodókat ábrázolnak.

10 A latin korona  A latin korona képein nyolc apostol szerepel. Közülük kett ő, Tamás és Bertalan ábrázolása nem, vagy alig látszik, mert a korona alsó, bizánci részének kiemelked ő részei takarják azokat.  A koronán lév ő ékkövek nagyalakú csiszolt és csiszolatlan zafírok, gránátkövek, rubinok és ametisztek. Emellett igazgyöngyök füzérei veszik körül a korona alsó pántját. A színes ékkövek és az áttetsz ő oromzati díszek révén a korona er ő s megvilágításban sokféle színben ragyog.

11 Felhasznált irodalom  http://www.kiszely.hu/istvan_dr/038.html http://www.kiszely.hu/istvan_dr/038.html  http://the-online.hu/erdekessegek/reszletek/794_koronagyanu/ http://the-online.hu/erdekessegek/reszletek/794_koronagyanu/


Letölteni ppt "A Magyar Szent Korona Prókay Dorottya 2013.12.04."

Hasonló előadás


Google Hirdetések