Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Összeállította: Nagy Imréné főkönyvelő

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Összeállította: Nagy Imréné főkönyvelő"— Előadás másolata:

1 Összeállította: Nagy Imréné főkönyvelő
Cafetéria Összeállította: Nagy Imréné főkönyvelő

2 A kedvező adózású béren kívüli juttatások esetében jövőre is 19,04% adóval számolhatunk. (A juttatás értékének 1,19-szerese után kell 16% adót fizetni.) Azonban ez csak látszat, mert 10% EHO-t (egészségügyi hozzájárulás) kell fizetni a a kedvezményesen adózó béren kívüli juttatások után. Az egyes juttatások egyéni kerete mellett együtt is figyelnünk kell a kiadott összértéket, hogy ne lépjünk túl egy éves forintos keretet. E felett a keret felett ugyanis a juttatások értékének 1,19-szeresét alapul véve 27% egészségügyi hozzájárulást is kell fizetnünk.

3 Ráadásul a keretet időarányosan kell figyelembe venni, ha valaki csak fél évig dolgozik nálunk, akkor csak forint összértékű béren kívüli juttatást adhatunk neki kedvező adózással. A kedvező adózású béren kívüli juttatásokra +10% EHO-fizetési kötelezettség is rakódik, melyet szintén a juttatás értékének 1,19-szeres értéke alapján kell számolni. Így a kedvező adózású juttatások összes terhe 30,94%.

4 Egyes juttatások szabályozása
A kedvező adózású juttatásokra vonatkozó SZJA tv. 71. paragrafusa az alábbiak szerint módosulna Étkezés támogatása: 71. § (1) Béren kívüli juttatásnak minősül – ha a juttató a munkáltató – A munkavállalónak b) a munkavállaló választása szerint ba) munkahelyi (üzemi) étkeztetésnek minősülő szolgáltatás keretében a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen megvalósuló ételfogyasztás formájában juttatott jövedelemből a havi 12 ezer 500 forintot meg nem haladó rész (ideértve a kizárólag az adott munkáltató munkavállalóit ellátó, a munkáltató telephelyén működő munkahelyi (üzemi) étkezőhelyen az említett értékben és célra felhasználható – a munkáltató vagy az étkezőhelyet üzemeltető személy által kibocsátott — utalványt elektronikus adathordozót is), és/vagy

5 bb) fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány formájában juttatott jövedelemből (az adóéven belül utólagosan adva is) a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára a havi 5 ezer forintot meg nem haladó rész Tehát a dolgozónk választhat munkahelyi étkeztetést havonta Ft értékben és/vagy Ft-ért „hideg étkezést” Erzsébet-utalványon keresztül. Ezt az utalványt a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány bocsátja ki 2012-ben. 2012. december 31-ig az Erzsébet-utalvány meleg-konyhás vendéglátóhelyeken étkezési szolgáltatás vásárlásra is felhasználható.

6 Széchenyi Pihenő Kártya
Béren kívüli juttatásnak minősül - ha a juttató a munkáltató - a munkavállalónak c) az adóévben Széchenyi Pihenő Kártya ca) szálláshely alszámlájára utalt, kormányrendeletben meghatározott szálláshely szolgáltatásra felhasználható — több juttatótól származóan együttvéve — legfeljebb 225ezer forint támogatás ; cb) vendéglátás alszámlájára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is) kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra felhasználható — több juttatótól származóan együttvéve — legfeljebb 150 ezer forint támogatás ; cc) szabadidő alszámlájára utalt, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló, kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásra felhasználható — több juttatótól származóan együttvéve — legfeljebb 75 ezer forint támogatás ;"

7 A SZÉP Kártyával 3 különböző féle „alszámlát” tudunk majd kezelni:
a.) a szálláshely kártya számlájára utalt éves maximum Ft-ot kormányrendeletben rögzítésre kerülő belföldi szálláshely- szolgáltatásra, belföldi utazásszervezésre( belföldi előre összeállított utazási csomagok értékesítésére) használhatják majd a dolgozók. b.) a vendéglátás kártya számlájára utalt éves max. Ft-ot melegkonyhás vendéglátó-helyeken a kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra, egyéb vendéglátásra, közétkeztetésre, étel házhoz szállítás megrendeléséhez és belföldi szálláshely- szolgáltatás igénybevételére használhatjuk fel. c.) a szabadidő kártya számlájára utalt éves maximum forintot, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló, kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásokra költhetjük.

8 Szabadidő alszámla humán-egészségügyi ellátásra előadó-művészetre múzeumi tevékenységre növény-, állatkert és természetvédelmi terület látogatására vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység igénybevételére máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység igénybevételére fizikai közérzetet javító szolgáltatásra testedzési szolgáltatásra egyéb sporttevékenységre (verseny- és lovaglóistállók tevékenysége) belvízi személyszállításra idegenvezetésre belföldi szálláshely-szolgáltatásra.

9 A munkáltató szerződéskötése a kártyakibocsátó intézménnyel nem közbeszerzés köteles.
A kártya a munkavállalónak és a munkáltatónak nem kerül semmibe, az elfogadóhelyeknek 1,5 %+ÁFA forgalmi jutalékot kell fizetni. A jövőben a tervek szerint az egyetlen kártyának biztosítania kell a lehetőséget, hogy a 3 alszámlát tudja majd kezelni a felhasználó. Ezekbe a keretekbe bele kell számolni a más juttatótól származó összegeket is, így ez egy újfajta nyilatkozatot igényel majd a dolgozótól. Jövőre nem áll majd rendelkezésünkre kedvező adózással internet-támogatás! A törvénytervezet szerint a személyi jövedelemadóról szóló tv. nem támogatja 2012-ben az internetjuttatást.

10 Üdülési csekk Már október 1-től nem szerepel a kedvező adózású juttatások közt. Ez a helyzet 2012-re is így marad. Nem változik 2012-re Az új törvényjavaslat nem tartalmaz módosításokat az önkéntes nyugdíjpénztár, egészségpénztár, önsegélyező pénztár, helyi bérlet, iskolakezdési támogatás juttatásokra vonatkozóan. Minden úgy működhet kedvező adózással, mint 2011-ben.

11 Iskolakezdési támogatás
71. § (1) Béren kívüli juttatásnak minősül - ha a juttató a munkáltató - a munkavállalónak e) iskolakezdési támogatás címén juttatott jövedelemből gyermekenként, tanulónként a minimálbér 30 százalékát meg nem haladó rész; (6) E § alkalmazásában g) iskolakezdési támogatásnak minősül az juttatás, amelyet a munkáltató a közoktatásban (vagy bármely EGT-államban ennek megfelelő oktatásban) részt vevő gyermekre, tanulóra tekintettel a tanév első napját megelőző és követő 60 napon belül tankönyv, taneszköz, ruházat (ideértve a munkáltató nevére szóló, az előzőekben felsorolt javak beszerzéséről szóló számla ellenértékének az említett időszakban történő megtérítését is)

12 vagy kizárólag az említett javak vásárlására jogosító utalvány formájában juttat, feltéve, hogy a juttatásban részesülő magánszemély a juttató olyan munkavállalója, aki az említett gyermeknek, tanulónak a családok támogatásáról szóló törvény, vagy bármely EGT-állam hasonló jogszabálya alapján családi pótlék juttatásra, vagy hasonló ellátásra jogosult szülője, gyámja (ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot), vagy e szülőnek, gyámnak (ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot) vele közös háztartásban élő házastársa.

13 Ha értelmezzük ezeket a sorokat, akkor arra kell figyelnünk:
1. Iskolakezdési támogatás az általános iskolai vagy középiskolai tanulmányait az adott év szeptemberében folytató gyermekekre alapozva adhatunk. 2. Gyermekenként a minimálbér 30%-ig nyújtható ilyen juttatást minden erre jogosult munkavállalódnak. 3. A családi pótlékra jogosult szülő és vele egy háztartásban élő házastársa kaphatja, azaz egy közös gyermek után mindkét szülő igénybe veheti, ha ezek a pontok igazak rá. 4. A tanévkezdést megelőző és azt követő 60 napon belül adhatjuk, számolhatjuk el. 5. Kiadásának módjai: utalvány, vagy a munkáltató nevére szóló számla alapján történő elszámolás (kizárólag tankönyv, taneszköz, ruházat számlákat fogadhatunk be.)

14 Helyi bérlet 71. § (1) Béren kívüli juttatásnak minősül - ha a juttató a munkáltató - a munkavállalónak f) a munkáltató nevére szóló számlával megvásárolt, kizárólag a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet formájában juttatott jövedelem; Na, itt sok korlátozást nem ad a törvény. Kizárólag helyi közlekedésre alkalmas bérletet számolhatunk el, melynek számlája a munkáltató nevére szól. Azt házon belül szabályozhatjuk, hogy a dolgozó vásárolja meg a bérletet, és az ellenértékét térítjük, vagy a munkáltató vesz bérletet, és ezt osztja szét a dolgozói közt.

15 Önkéntes nyugdíjpénztár
(3) Béren kívüli juttatásnak minősül a magánszemély javára átutalt munkáltatói/foglalkoztatói havi hozzájárulásból a) az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba a minimálbér 50 százalékát, meg nem haladó rész akkor, ha a magánszemély nyilatkozik, hogy az adott jogcímen bevétele az adott hónapra más juttatótól nem volt, továbbá akkor, ha a juttató a hozzájárulást havonta, vagy - az adott hónapokra vonatkozó összegek közlésével - több hónapra előre, vagy utólagosan legfeljebb három hónapra utalja át egy összegben. Egy összegű utalás esetében azt a magánszemélynél a közölt összegeknek megfelelő hónap(ok) szerinti juttatásnak kell tekinteni. A megállapított adót a kifizető a közölt összegeknek megfelelő hónapokra vonatkozó szabályok szerint és mértékkel, előre történő utalás esetén a juttatás közölt hónapjának, utólagos utalás esetén az utalás hónapjának kötelezettségeként vallja be és fizeti meg.

16 A lényeges pontok itt: Önkéntes nyugdíjpénztárba a munkáltató a minimálbér 50 százalékáig fizethet havonta pénztári hozzájárulást kedvezményes adózással munkavállalóinak. Kapunk egy kis szabályozást az előre, meg utólag elutalt pénztári befizetésekre. Én ennek ellenére azt javaslom, hogy az adott hónapban teljesítsük a munkáltatói utalásokat, így az adott hónapra kell majd az adót is intézni. 3. Be kell szerezni egy nyilatkozatot az érintett dolgozóktól, hogy máshonnan nem kapnak ilyen juttatást.

17 Egészségpénztár/Önsegélyező pénztár
(3) Béren kívüli juttatásnak minősül a magánszemély javára átutalt munkáltatói/foglalkoztatói havi hozzájárulásból b) az önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba/önsegélyező pénztár(ak)ba együttvéve a minimálbér 30 százalékát, meg nem haladó rész akkor, ha a magánszemély nyilatkozik, hogy az adott jogcímen bevétele az adott hónapra más juttatótól nem volt, továbbá akkor, ha a juttató a hozzájárulást havonta, vagy - az adott hónapokra vonatkozó összegek közlésével - több hónapra előre, vagy utólagosan legfeljebb három hónapra utalja át egy összegben.

18 Egyösszegű utalás esetében azt a magánszemélynél a közölt összegeknek megfelelő hónap(ok) szerinti juttatásnak kell tekinteni. A megállapított adót a kifizető a közölt összegeknek megfelelő hónapokra vonatkozó szabályok szerint és mértékkel, előre történő utalás esetén a juttatás közölt hónapjának, utólagos utalás esetén az utalás hónapjának kötelezettségeként vallja be és fizeti meg.

19 Ezt értelmezve láthatjuk:
1. Egészségpénztárba és önsegélyező pénztárba együtt a munkáltató a minimálbér 30 százalékáig fizethet havonta pénztári hozzájárulást kedvezményes adózással. Természetesen, ha csak az egyiket választjuk, akkor az is kiteheti ezt a 30%-ot. 2. Az előre és utólag utalásra ugyanaz a szabályozás, mint a nyugdíjpénztárak esetén. Be kell szereznünk itt is egy nyilatkozatot az érintett dolgozóktól, hogy máshonnan nem kapnak ilyen juttatásokat. Mindegyik önkéntes pénztári fajtára vonatkozik évi XCVI. törvény az Önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról. E törvény 12. paragrafusa még tesz egy-két újabb kikötést, melyet be kell tartanunk a törvényességhez.

20 12. § (1) Munkáltatói tag az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki a pénztárral kötött szerződés alapján munkavállalójának tagdíjfizetési kötelezettségét egészben vagy részben átvállalja (munkáltatói hozzájárulás). (2) A munkáltatói hozzájárulási kötelezettséget vállaló munkáltató a munkáltatói hozzájárulásból egyetlen olyan munkavállalóját sem zárhatja ki, aki nála legalább hat hónapja munkaviszonyban (közalkalmazotti, közszolgálati, szolgálati jogviszonyban) áll. A munkáltató munkavállalóként mindhárom típusú pénztárban egyidejűleg is vállalhat hozzájárulási kötelezettséget.

21 (3) A munkáltatói hozzájárulás - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - minden pénztártag munkavállalóra nézve azonos összegű vagy a munkabérének azonos százaléka, amelyet a munkáltató köteles az alkalmazott által választott pénztártól függetlenül egységesen megállapítani. A munkáltató a hozzájárulás megállapításakor pénztártípusonként különbséget tehet. A munkabér százalékban meghatározott munkáltatói hozzájárulás esetén a munkáltató meghatározhatja a hozzájárulás legkisebb és legnagyobb összegét is. (8) Amennyiben a tag azt a munkáltatótól írásban kéri, a munkáltató a kérelmező tag javára vállalt munkáltatói hozzájárulás teljes összegének, vagy egy részének teljesítését szüneteltetheti vagy megszüntetheti. Egyebekben a munkáltató a munkáltatói hozzájárulás teljesítését kizárólag valamennyi pénztártag alkalmazottjára kiterjedően szüneteltetheti vagy szüntetheti meg. E rendelkezéstől érvényesen nem lehet eltérni.

22 (9) A (8) bekezdésben foglaltaktól eltérően a munkáltató szüneteltetheti a munkáltatói hozzájárulás fizetését azon időszakokra, amikor a tag munkaviszonya szünetel, illetve munkabér a részére nem jár. Ennek feltételeit a munkáltatónak valamennyi pénztártag munkavállalójára nézve azonos módon kell meghatároznia. Lényeges számunkra, ha cafeteria rendszert akarunk építeni: 1. A munkáltató az önkéntes pénztári hozzájárulásból egyetlen munkavállalóját sem zárhatja ki, aki nála legalább 6 hónapja munkaviszonyban van. Ez azt jelenti, hogy a pénztári hozzájárulásra mindenki jogosult lesz az első 6hónap munkaviszony után.

23 2. Minden jogosult munkavállalónak egységes mértékben kell munkáltatói hozzájárulást fizetnünk az önkéntes pénztárakba, hacsak ő ennek szüneteltetéséről írásban nem nyilatkozik. Tehát ha valaki nem kér, vagy kevesebbet kér, arról jó, ha készítünk egy írásos nyilatkozatot. Ez akkor is szükséges, ha a juttatási rendszerben a dolgozók válogathatják össze, hogy egy adott keret értékéig, milyen fajta juttatást kérnek.

24 Sporteseményre szóló belépő/bérlet – adómentesen
Adómentessége 2012-re is megmaradhat a megszokott Ft/év értékhatárig. SZJA tv. 1. sz. melléklet: 8. A nem pénzben kapott juttatások közül adómentes: az ingyenesen vagy kedvezményesen b) a kifizető által ugyanazon magánszemélynek az adóévben legfeljebb 50 ezer forint értékben juttatott, sporteseményre szóló belépőjegy, bérlet; Arra érdemes figyelnünk, hogy ezt a juttatást nem saját sportolásukra költhetik majd a dolgozóink, hanem valóban egy versenyre, bajnokságra, meccsre szóló belépőt, bérletet vásárolhatnak vele. Így a fitneszbérlet, uszodabérlet nem számolható el ilyen címen adómentesen. Mivel ez a juttatás az 1. sz. melléklet adómentes juttatása, ennek értékét nem kell beleszámítani az forintos összkeretbe.

25 Új juttatási elem lehet a végtörlesztés támogatása
SZJA tv. 1. sz. melléklet „2.8. a munkáltató által munkavállalójának a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 200/B. § (1) bekezdésében meghatározott végtörlesztéshez adott vissza nem térítendő támogatás 7 millió 500 ezer forintot meg nem haladó része, feltéve, hogy cj) a munkáltató a támogatást – a követelés jogosultjának igazolása alapján közvetlenül a követelés jogosultja részére utalja (vezeti) át;

26 b) – amennyiben a munkavállaló a végtörlesztést a munkáltatói támogatás nyújtását megelőzően teljesítette – a munkavállaló a végtörlesztésre vonatkozó, a pénzügyi intézmény által befogadott igénybejelentéssel, valamint a hitelfelvevő végtörlesztéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségének teljesítését hitelt érdemlően igazoló dokumentummal (pl. banki átutalást igazoló bankszámlakivonat) igazolja a végtörlesztés megtörténtét, azzal, hogy ilyen esetben a támogatás utalása (átvezetése) közvetlenül a munkavállaló által megjelölt bankszámlára is történhet. Az adómentes juttatással február 28-ig segítheti a munkáltató a munkavállalóját.

27 Szociális üdültetési programot indít a kormány
2012. január 12. A MOM Művelődési Központban tartott “Cafeteria 2012” konferencián Soltész Miklós államtitkár jelentette be, hogy az Erzsébet-utalvány forgalmazásának bevételéből hátrányos helyzetű, nehéz körülmények között élő embereket fognak támogatni pályázatok segítségével. A pályázatot ismertetve elmondta, összesen 2 milliárd forint értékben hirdetnek meg pályázatokat négy, darabonként 500 milliós alprogram keretében. A pénzből a Humán-Jövő Kft. által kezelt állami üdülőkben pihenhetnek a nyertesek.

28 A “Vár a pihenés” program kiírása fogyatékossággal élők számára szól, ők 40 ezer forintot, míg kísérőik 20 ezer forinttal több támogatást kaphatnak. Az “Élmény együtt” pályázatra három vagy több gyermeket nevelő családok jelentkezhetnek, ez esetben 40 ezer forint családonként és 20 ezer forint gyermekenként az elnyerhető összeg. Egy öttagú család például 100 ezer forintot kaphat. A “Feltöltődés” program keretében idős, rászoruló emberek üdülése valósulhat meg, szintén 40 ezer forintból.

29 Gondoltak a szociális és gyermekvédelmi intézményekben dolgozó gondozókra és ápolókra is, az ő pihenésükre is 40 ezer forint szán a kiíró, a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány. Pályázni minimális önrész vállalása mellett január 16. és február 29. között lehet, az igényeket fokozatosan bírálják el.

30 Vége...


Letölteni ppt "Összeállította: Nagy Imréné főkönyvelő"

Hasonló előadás


Google Hirdetések