Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egészség- és önsegélyező pénztári szolgáltatások 2009. február 24.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egészség- és önsegélyező pénztári szolgáltatások 2009. február 24."— Előadás másolata:

1 Egészség- és önsegélyező pénztári szolgáltatások 2009. február 24.

2 2 Az előadás felépítése -a két pénztártípusra külön (jelölés: E, ill. Ö) -egy típuson belüli azonos nézőpontok szerint: I. Adózás II. Bizonylatolás III. Finanszírozás IV. Korlátok, mértékek, feltételek, jogosultságok

3 3 E.I. egészségpénztári szolgáltatások - adózás -adómentes a kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatás (egészségügyi szolgáltatás, otthoni gondozás, gyógytorna, gyógy-masszázs és fizioterápiás kezelés, gyógyfürdő-szolgáltatás, életvitelt segítő szolgáltatások (látássérültek, mozgáskorlátozottak, fogyatékkal élők esetében), szenvedélybetegségekről leszoktató szolgáltatás, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása, táppénzhez és rokkantsághoz kapcsolódó, hátramaradottak segélyezése, gyógy- és egészségügyi üdülés, közvetlen sporttevékenység) -adóköteles* -az életmódjavító egészségpénztári szolgáltatás (természetgyógyászat, rekreációs üdülés, sporteszköz vásárlás, életmódváltozást elősegítő szolgáltatás (kúrák), gyógyteák, fog- és szájápolók) -a jogosulatlan szolgáltatás (a jogszabályi előírásoknak meg nem felelő szolgáltatás) * nem kell az adót megfizetni, ha a tag visszafizeti a szolgáltatás összegét, de az eljárás különbözik attól függően, hogy azt még a tárgyhónapban vagy a tárgyévben teszi-e meg! -többlet adókedvezményre jogosító -a kétéves lekötés az egyéni számlán -a prevenciós szolgáltatás (szűréshez, egyéni egészségtervhez, stb. kapcsolódó)

4 4 E.II. egészségpénztári szolgáltatások - bizonylatolás -számla ellenében nyújtott (természetbeni) szolgáltatás -ezekben az esetekben a szolgáltatás vásárlója a pénztár, a számla a pénztár nevére szól -igazolás ellenében nyújtott (pénzbeli) szolgáltatás -ártámogatás jellegű szolgáltatások ( pl. gyógyszer árának támogatása ), ezekben az esetekben az igazolás -a megtörtént fogyasztást igazolja -a tag nevére szóló számla -élethelyzethez, egészségi állapothoz kapcsolódó (kiegészítő) szolgáltatások ( pl. hátramaradottak segélyezése ), ezekben az esetekben az igazolás -a szolgáltatásra való jogosultságot igazolja, és/vagy -alátámasztja a szolgáltatás nagyságát Elszámolás alapja lehet: számla, egyszerűsített számla, 268/1997. Kr.-ben meghatározott bizonylat és (EDI alapú) elektronikus dokumentum, valamint 2008-ban még a nyugta (vizitdíj, kórházi napidíj esetén). Nem kell írásbeli szerződés a szolgáltatóval a 268/1997. Kr. 24/C.§ (1) bekezdésében meghatározott esetekben.

5 5 E.III. egészségpénztári szolgáltatások - finanszírozás -a szolgáltatást igénybe vevő tag egyéni számlája terhére -több tag egyéni számlájának egyidejű megterhelésével (ún. „szolidáris” finanszírozás) -ez ehhez kapcsolódó szabályokat az alapszabályban kell meghatározni (szolgáltatás fedezetének létrehozása, mértéke, együttes és arányos megterhelés módja) -az egyéni számlák megterhelése a szolgáltatás igénybe vétele után történik

6 6 E.IV. egészségpénztári szolgáltatások - korlátok, mértékek, feltételek, jogosultságok -szolgáltatásra jogosultak: pénztártag és közeli hozzátartozói (az alapszabály szerint) -hátramaradottak segélyezése: csak a pénztártag halála esetén lehetséges (közeli hozzátartozóé esetében nem) -sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadások -személyenként és naptári évenként legfeljebb a tárgyév január 1-jén érvényes minimálbér havi összegének mértékéig -nem a sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadás az utazás, a szállás, a sportruházat, sportlábbeli és az étkezés költsége kivéve -a fogyatékos személyek esetét és -a fogyatékos személyek sportolásához szükséges kísérő(k) utazási és szállás költségét -gyógyüdülés, egészségügyi üdülés naptári évenként együttesen legfeljebb 160 ezer forint összegben, több szolgáltatásra jogosult személy által történő együttes igénybevétel esetén naptári évenként együttesen legfeljebb 240 ezer forint összegben vehetők igénybe.

7 7 Ö.I. önsegélyező pénztári szolgáltatások - adózás -adómentes a kiegészítő önsegélyező szolgáltatás (gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások, munkanélküliségi ellátások, tűz- és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek, betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek, hátramaradottak segélyezése halál esetén, nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási) támogatás, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása, életvitelt segítő szolgáltatások (látássérültek, mozgáskorlátozottak, fogyatékkal élők esetében)) -adóköteles* -az életmódjavító önsegélyező szolgáltatás (gyógyteák, fog- és szájápolók) -a jogosulatlan szolgáltatás (a jogszabályi előírásoknak meg nem felelő szolgáltatás – lásd Ö.IV.-nél) * nem kell az adót megfizetni, ha a tag visszafizeti a szolgáltatás összegét, de az eljárás különbözik attól függően, hogy azt még a tárgyhónapban vagy a tárgyévben teszi-e meg! -többlet adókedvezményre jogosító -a kétéves lekötés az egyéni számlán (2009. január 1-től)

8 8 Ö.II. önsegélyező pénztári szolgáltatások - bizonylatolás -igazolás ellenében nyújtott (pénzbeli) szolgáltatás -ártámogatás jellegű szolgáltatások ( pl. gyógyszer árának támogatása ), ezekben az esetekben az igazolás -a megtörtént fogyasztást igazolja -a tag nevére szóló számla -élethelyzethez, egészségi állapothoz kapcsolódó (kiegészítő) szolgáltatások ( pl. munkanélküliséggel kapcsolatos segélyek ), ezekben az esetekben az igazolás -a szolgáltatásra való jogosultságot igazolja, és/vagy -alátámasztja a szolgáltatás nagyságát Elszámolás alapja lehet: számla, egyszerűsített számla, 268/1997. Kr.-ben meghatározott bizonylat és (EDI alapú) elektronikus dokumentum, nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási) támogatás esetén speciális utalvány, valamint 2008-ban még a nyugta (vizitdíj, kórházi napidíj esetén).

9 9 Ö.III. önsegélyező pénztári szolgáltatások - finanszírozás -a szolgáltatást igénybe vevő tag egyéni számlája terhére -közösségi tartalék terhére történő finanszírozás -a közösségi tartalék megképzése az egyéni számlák megterhelése a szolgáltatás igénybe vétele előtt történik -a közösségi tartalékban lévő összegre ki- és átlépéskor nincs tagi követelés -egy szolgáltatásnak legfeljebb egy tartaléka lehet, de több szolgáltatásnak lehet egy közös tartaléka

10 10 Ö.IV. önsegélyező pénztári szolgáltatások - korlátok, mértékek, feltételek, jogosultságok 1/3 -szolgáltatásra jogosultak: fő szabály: pénztártag és közeli hozzátartozói (az alapszabály szerint) -gyermek születése esetén a jogosultak közül a szülői „pozícióban” lévő (szülő, nevelő szülő, örökbefogadó szülő, gyám) -nevelési/tanév kezdési támogatás esetén a jogosultak közül a gyermek jogán családi pótlékra jogosult személy; ugyanitt gyermekként az óvodástól középiskolásig terjedő életkorú, helyzetű gyermek vehető figyelembe -összegszerű korlátozások -általános szabály: a szolgáltatás összege minden tagra egységesen fix összegű, kár-, költség- vagy jövedelemarányos lehet (ezek alulról, felülről korlátozhatók), de a szolgáltatás nem lehet a befizetéssel arányos! -speciális szabályok: -nevelési/tanévkezdési támogatás: max. 20 eFt/gyermek évente

11 11 Ö.IV. önsegélyező pénztári szolgáltatások - korlátok, mértékek, feltételek, jogosultságok 2/3 -speciális szabályok (folytatás) -egyéni számláról finanszírozott szolgáltatások esetén a központi ellátások kiegészítése: -kieső jövedelmet pótló ellátások: max. a kiesett jövedelem mértékéig -jövedelmet helyettesítő ellátások esetén: a központi ellátás max. megduplázható -közösségi tartalék terhére finanszírozott szolgáltatások esetén -nincs korlát (a józan ész szabályoz – potyautasok kivédése) -tűz- és elemi károk esetén a „káronszerzés”-t kerülni kell ( tűz- és elemi kárhoz kapcsolódó szolgáltatás egyéni számla terhére nem nyújtható ) -tartamszerű korlátozások -általános szabály: a szolgáltatás iránti igény bejelentése időben korlátos a szolgáltatás alapjául szolgáló esemény megtörténtének, vagy állapot kialakulásának időpontjához képest

12 12 Ö.IV. önsegélyező pénztári szolgáltatások - korlátok, mértékek, feltételek, jogosultságok 3/3 -speciális szabályok: -egyéni számláról finanszírozott szolgáltatások esetén -a központi ellátások kiegészítésekor a szolgáltatás csak a központi ellátás folyósításának tartama alatt nyújtható -az ún. 180 napos szabály: -egyéni számlára jóváírt tagdíj, munkáltatói hozzájárulás és adomány csak meghatározott szolgáltatások esetében használható fel 180 napon belül: -betegség miatti keresőképtelenség, -életvitelt segítő szolgáltatások (látássérültek, mozgáskorlátozottak, fogyatékkal élők esetében), -hátramaradottak segélyezése de csak a tag halála esetében -közösségi tartalék terhére finanszírozott szolgáltatások esetén a központi ellátások kiegészítésekor a szolgáltatás csak a központi ellátás folyósításának tartama alatt nyújtható – de a munkanélküli és a betegséghez kapcsolódó esetekben a feltételek fennállása esetén folytatható a központi ellátás megszűnése után is

13 13 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Egészség- és önsegélyező pénztári szolgáltatások 2009. február 24."

Hasonló előadás


Google Hirdetések