Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Sárik Zoltán A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Sárik Zoltán A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái."— Előadás másolata:

1 Sárik Zoltán A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái

2 SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái
Főbb feladataink A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő oktatási intézményhálózat pedagógiai szakmai szolgáltatásának ellátása: 1 Óvoda 1 Általános iskola 19 Gimnázium 65 Szakképző intézmény (szakiskola, szakközépiskola) 12 TISZK 22 SNI intézmény 17 Kollégium A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő gyermek és ifjúságvédelmi intézményhálózat keretében működő oktatási intézmények pedagógiai, szakmai támogatása. Budapest főváros tanulói számára - szakszolgálat keretében - pályaválasztási tanácsadás.

3 Pedagógus-továbbképzés, képzés
SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái Pedagógus-továbbképzés, képzés Akkreditált pedagógus-továbbképzések(64 akkreditált pedagógus-továbbképzési programmal rendelkezünk) 70 akkreditált képzést bonyolítunk 1400 pedagógus 2480 óra, 250 képzési nap Tréningek pedagógusok számára 74 tréning csoport 1000 pedagógus 700 óra, 80 tréning nap Egyéb képzések Konferenciák, műhelyfoglalkozások, bemutatóórák stb.

4 Mérés-értékelés 9. évfolyam bemeneti mérés
SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái Mérés-értékelés 9. évfolyam bemeneti mérés szövegértés, matematika idegen nyelv: angol, német (követő mérése 10. évfolyamon) történelem (követő mérése 10. évfolyamon) könyvtárhasználati ismeretek tanulási stílusára, tanulási attitűdjére, pályaorientációjának vizsgálatára,  a téri-vizuális és gondolkodási képességekre irányuló mérés (BMF) szövegértés-mérés az enyhe értelmi fogyatékos tanulók körében (4., 6., 8., 10., évfolyamon) 10. évfolyamon a kötelező kompetencia mérések eredményeinek fővárosi vizsgálata, elemzése. Összehasonlítás, hozzáadott pedagógiai érték vizsgálata. Szakiskolai eredmények (eredménytelenség) vizsgálata Idegennyelvi projekt órák eredményességének vizsgálata Fővárosi iskolai könyvtárak állapotáról (kérdőíves vizsgálat) 9. osztályosok környezettudatossága (kérdőíves vizsgálat)

5 Tehetséggondozó, tanulmányi versenyek
SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái Tehetséggondozó, tanulmányi versenyek Országos versenyek fővárosi fordulójának lebonyolítása 28 különböző témájú, tehetséggondozó ill. tantárgyi tanulmányi fővárosi versenyt hirdettünk a 2009/2010. tanévben (ingyenes versenyek) Regisztrált tehetségpont a Mérei Intézet Pályáztunk: TÁMOP /1 Iskolai tehetséggondozás TÁMOP /B/08/2-KMR Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása – Magyar Géniusz Integrált tehetségsegítő Program

6 Iskolai agresszió kezelése
SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái Iskolai agresszió kezelése 2008. év elején indult a program, amelyet a Fővárosi Közgyűlés támogat. Tanévenként intézkedési tervek mentén folyik a munka. Külön 7 fős csapat foglalkozik a program koordinálásával és bonyolításával. Intézkedési tervek főbb elemei: Pedagógus képzés, továbbképzés, tréning Konferenciák, műhelymunkák Tantestületi, munkaközösségi értekezletek Iskolafejlesztés Civil szervezetek bevonása Tananyagfejlesztés, oktatási segédanyagok előállítása Kutatások Színházi programok Bizottság működtetése

7 SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái
Pályaválasztás Pszichológiai képességvizsgálaton alapuló pályaválasztási tanácsadás Informatív tanácsadás Iskolákban osztályfőnöki órák, szülői értekezletek Információk gyűjtése, publikálása Kiadványok készítése, megjelentetése Rendezvények, kiállítások, börzék

8 További tevékenységeink
SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái További tevékenységeink Gyermekvédelem Intézményirányítás támogatása Kollégiumi nevelés Osztályfőnöki munka és nevelés Oktató Városok Irodájának működtetése Weszely Galéria és az EgyTér Galéria működtetése Egyéb támogató tevékenységek a fenntartó számára

9 Pedagógiai tájékoztatás
SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái Pedagógiai tájékoztatás Hírlevél Budapesti Nevelő Iskolaválasztás előtt… Száz(x)szép szakma Módszertani kiadványok Kutatások összefoglaló kiadványai Weboldalaink: (Mérei Ferenc Pedagógiai Intézet portál) (Fővárosi Oktatási Portál) (Pályaválasztást támogató – FOK) (Fővárosi Ifjúsági Portál)

10 Ifjúsági Integrációs Szolgáltató Iroda TÁMOP 5.2.5/08/1/B
SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái Ifjúsági Integrációs Szolgáltató Iroda TÁMOP 5.2.5/08/1/B Cél: hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok életminőségének javítása, egyéni és közösségi kompetenciáik fejlesztése, minőségi információk nyújtása a fiatalok társadalmi integrációjának megvalósítása érdekében.

11 Szaktanácsadás törvényi háttere
SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái Szaktanácsadás törvényi háttere A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 10/ (V. 13.) MKM rendelet 8. § (1) bekezdése szerint a szaktanácsadás ellátásának eszközei és módszerei különösen: pedagógiai programok, helyi tantervek, házirendek és más dokumentumok elemzése, elkészítésének és alkalmazásának segítése, pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzése, értékelése, segítése, tankönyv és taneszközök készítésének, kiválasztásának segítése, pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése, egyéni szakmai tanácsadás.

12 Szaktanácsadás célja diagnosztizálás és segítségnyújtás
SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái Szaktanácsadás célja diagnosztizálás és segítségnyújtás mérés, értékelés az irányítás és az oktatás szintjén hatékonyság és hitelesség fejlesztése egymástól való tanulás támogatása (bemutatkozás, felkérés, szervezett látogatás, megbeszélés, feladat megjelölés) nevelési területei: munkára, egészségre, környezetre, állampolgárságra, erkölcsre, hazaszeretetre, toleranciára, élethosszig tartó tanulásra nevelés

13 Szaktanácsadók fő feladatai
SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái Szaktanácsadók fő feladatai a tartalmi modernizáció segítése, szakmai módszertani segítségnyújtás, információközvetítés pedagógiai feladatonként és intézménytípusonként, értékelés, mérőeszközök, módszerek megismertetése és terjesztése, pedagógiai tájékoztatás (információ, adat, dokumentum), pedagógusok képzésének, továbbképzésének, önképzésének segítése.

14 A szaktanácsadói munkakör szakterületei
SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái A szaktanácsadói munkakör szakterületei óralátogatás, elemzés, konzultáció, tanácsadás: innovációk, tantárgyak tekintetében, műhelyfoglalkozások, továbbképzések, közreműködés intézeti kiadvány készítésében, kríziskezelés, törvények és rendeletek változásának követése

15 A rendszer működésének színterei
SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái A rendszer működésének színterei Általános iskolák szaktanácsadói rendszerének működtetése – kerületi pedagógiai szolgáltatók és a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Fővárosi fenntartású középiskolák + kerületi fenntartású középiskolák – Mérei Intézet Többségi iskolák (gimnázium, szakiskola, szakközépiskola, kollégium) SNI (gyógypedagógiai intézmények)

16 SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái
A középiskolai szaktanácsadásra rendelkezésére álló keret, forrás (hetente)

17 A keret megoszlása intézménytípusonként (hetente)
SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái A keret megoszlása intézménytípusonként (hetente)

18 SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái
SNI intézmények SNI (Gyógypedagógiai intézmények) a hagyományos (vegyes) rendszerben működik. (órakedvezmény + állandó megbízás) Szaktanácsadók száma korlátozott Éves ütemterv szerinti munkavégzés Folyamatos intézményi támogatás A szaktanácsadók folyamatos állandó képzése A szaktanácsadók munkája összetett, szakma-specifikus Tapasztalt, lelkes, odaadó, áldozatokat vállaló, jól felkészült szaktanácsadók

19 SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái
Többségi intézmények Szolgáltatás, megrendelés alapú szaktanácsadás. (Nem kötelező igénybe venni.) Minden intézmény számára évente a pedagógus státusz létszámával egyenlő órakeret áll rendelkezésre. Az intézmény a tanév elején állítja össze a tanévre vonatkozó megrendelés kosarát (milyen tárgyból, mikor, kit kér szaktanácsadásra) A szaktanácsadói lista egész évben nyitott, aki a meghatározott feltételeknek megfelel, az automatikusan a listára kerül (kb. 110 szaktanácsadó jelenleg). A szaktanácsadók munkáját a Mérei Intézet pedagógiai szakértői koordinálják, ellenőrzik. Minden szaktanácsadásról jegyzőkönyv készül (intézményvezető + Mérei számára) + elégedettségi kérdőív A szaktanácsadók 4000 Ft/óra díjazásért dolgoznak.

20 A szaktanácsadók tantárgyi népszerűsége
SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái A szaktanácsadók tantárgyi népszerűsége „Győztesek” Kötelező érettségi tárgyak Informatika Könyvtár-pedagógia Gyermekvédelem Biológia „Vesztesek”: Fizika Kémia Művészeti tárgyak

21 Szaktanácsadás minősítése
SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái Szaktanácsadás minősítése 44 % kiválónak 46 % jónak 10 % közepesnek értékelte

22 Milyen területen igényelnek szaktanácsadást a jövőben?
SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái Milyen területen igényelnek szaktanácsadást a jövőben? módszerek megismertetése, terjesztése továbbképzésen tanultak bevezetése mérés-értékelés (tanmenet, feladatsorok) pedagógiai információk, önképzés segítése egészségfejlesztés, gyermek- és családgondozás felhasznált modellek: szemléltető anyag, tapasztalatcsere, bemutatóóra

23 Problémák - anomáliák Szaktanácsadó - szakértő - szakfelügyelő
SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái Problémák - anomáliák Szaktanácsadó - szakértő - szakfelügyelő Az intézmények nem „találják” a szaktanácsadás helyét és szerepét az intézmény életében. Ambivalens a szaktanácsadó szerepének és hatáskörének megítélése a gyakorlatban. Az intézményi „bezárkózás” nem kedvez a szaktanácsadói munkának. Jogszabályi felhatalmazás hiánya. (Lehetőség.) A fenntartók nem használják ki a rendelkezésre álló lehetőséget (forrás hiánya). Nincs ellenőrzés.

24 Köszönöm szépen a figyelmet.


Letölteni ppt "Sárik Zoltán A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái."

Hasonló előadás


Google Hirdetések