Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái Sárik Zoltán.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái Sárik Zoltán."— Előadás másolata:

1 A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái Sárik Zoltán

2 SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái Főbb feladataink A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő oktatási intézményhálózat pedagógiai szakmai szolgáltatásának ellátása: • 1 Óvoda • 1 Általános iskola • 19 Gimnázium • 65 Szakképző intézmény (szakiskola, szakközépiskola) • 12 TISZK • 22 SNI intézmény • 17 Kollégium A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő gyermek és ifjúságvédelmi intézményhálózat keretében működő oktatási intézmények pedagógiai, szakmai támogatása. Budapest főváros tanulói számára - szakszolgálat keretében - pályaválasztási tanácsadás.

3 SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái Pedagógus-továbbképzés, képzés • Akkreditált pedagógus-továbbképzések(64 akkreditált pedagógus-továbbképzési programmal rendelkezünk) – 70 akkreditált képzést bonyolítunk – 1400 pedagógus – 2480 óra, 250 képzési nap • Tréningek pedagógusok számára – 74 tréning csoport – 1000 pedagógus – 700 óra, 80 tréning nap • Egyéb képzések – Konferenciák, műhelyfoglalkozások, bemutatóórák stb.

4 SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái Mérés-értékelés • 9. évfolyam bemeneti mérés – szövegértés, matematika – idegen nyelv: angol, német (követő mérése 10. évfolyamon) – történelem (követő mérése 10. évfolyamon) – könyvtárhasználati ismeretek – tanulási stílusára, tanulási attitűdjére, pályaorientációjának vizsgálatára, a téri- vizuális és gondolkodási képességekre irányuló mérés (BMF) – szövegértés-mérés az enyhe értelmi fogyatékos tanulók körében (4., 6., 8., 10., évfolyamon) • 10. évfolyamon a kötelező kompetencia mérések eredményeinek fővárosi vizsgálata, elemzése. Összehasonlítás, hozzáadott pedagógiai érték vizsgálata. • Szakiskolai eredmények (eredménytelenség) vizsgálata • Idegennyelvi projekt órák eredményességének vizsgálata • Fővárosi iskolai könyvtárak állapotáról (kérdőíves vizsgálat) • 9. osztályosok környezettudatossága (kérdőíves vizsgálat)

5 SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái Tehetséggondozó, tanulmányi versenyek • Országos versenyek fővárosi fordulójának lebonyolítása • 28 különböző témájú, tehetséggondozó ill. tantárgyi tanulmányi fővárosi versenyt hirdettünk a 2009/2010. tanévben (ingyenes versenyek) • Regisztrált tehetségpont a Mérei Intézet • Pályáztunk: – TÁMOP 3.4.3-08/1 Iskolai tehetséggondozás – TÁMOP 3.4.4./B/08/2-KMR Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása – Magyar Géniusz Integrált tehetségsegítő Program

6 SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái Iskolai agresszió kezelése • 2008. év elején indult a program, amelyet a Fővárosi Közgyűlés támogat. • Tanévenként intézkedési tervek mentén folyik a munka. • Külön 7 fős csapat foglalkozik a program koordinálásával és bonyolításával. Intézkedési tervek főbb elemei: • Pedagógus képzés, továbbképzés, tréning • Konferenciák, műhelymunkák • Tantestületi, munkaközösségi értekezletek • Iskolafejlesztés • Civil szervezetek bevonása • Tananyagfejlesztés, oktatási segédanyagok előállítása • Kutatások • Színházi programok • Bizottság működtetése

7 SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái Pályaválasztás • Pszichológiai képességvizsgálaton alapuló pályaválasztási tanácsadás • Informatív tanácsadás • Iskolákban osztályfőnöki órák, szülői értekezletek • Információk gyűjtése, publikálása • Kiadványok készítése, megjelentetése • Rendezvények, kiállítások, börzék

8 SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái További tevékenységeink • Gyermekvédelem • Intézményirányítás támogatása • Kollégiumi nevelés • Osztályfőnöki munka és nevelés • Oktató Városok Irodájának működtetése • Weszely Galéria és az EgyTér Galéria működtetése • Egyéb támogató tevékenységek a fenntartó számára

9 SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái Pedagógiai tájékoztatás • Hírlevél • Budapesti Nevelő • Iskolaválasztás előtt… • Száz(x)szép szakma • Módszertani kiadványok • Kutatások összefoglaló kiadványai • Weboldalaink: – www.fppti.hu (Mérei Ferenc Pedagógiai Intézet portál) www.fppti.hu – www.budapesedu.hu (Fővárosi Oktatási Portál) www.budapesedu.hu – www.eniskolam.hu (Pályaválasztást támogató – FOK) www.eniskolam.hu – www.tiedater.hu; www.tebudapested.hu (Fővárosi Ifjúsági Portál) www.tiedater.huwww.tebudapested.hu

10 SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái Ifjúsági Integrációs Szolgáltató Iroda TÁMOP 5.2.5/08/1/B • Cél: hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok életminőségének javítása, egyéni és közösségi kompetenciáik fejlesztése, minőségi információk nyújtása a fiatalok társadalmi integrációjának megvalósítása érdekében.

11 SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái Szaktanácsadás törvényi háttere A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet 8. § (1) bekezdése szerint a szaktanácsadás ellátásának eszközei és módszerei különösen: a.pedagógiai programok, helyi tantervek, házirendek és más dokumentumok elemzése, elkészítésének és alkalmazásának segítése, b.pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzése, értékelése, segítése, c.tankönyv és taneszközök készítésének, kiválasztásának segítése, d.pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése, e.egyéni szakmai tanácsadás.

12 SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái Szaktanácsadás célja • diagnosztizálás és segítségnyújtás • mérés, értékelés az irányítás és az oktatás szintjén • hatékonyság és hitelesség fejlesztése • egymástól való tanulás támogatása (bemutatkozás, felkérés, szervezett látogatás, megbeszélés, feladat megjelölés) • nevelési területei: munkára, egészségre, környezetre, állampolgárságra, erkölcsre, hazaszeretetre, toleranciára, élethosszig tartó tanulásra nevelés

13 SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái Szaktanácsadók fő feladatai • a tartalmi modernizáció segítése, • szakmai módszertani segítségnyújtás, • információközvetítés pedagógiai feladatonként és intézménytípusonként, • értékelés, mérőeszközök, módszerek megismertetése és terjesztése, • pedagógiai tájékoztatás (információ, adat, dokumentum), • pedagógusok képzésének, továbbképzésének, önképzésének segítése.

14 SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái A szaktanácsadói munkakör szakterületei • óralátogatás, elemzés, konzultáció, • tanácsadás: innovációk, tantárgyak tekintetében, • műhelyfoglalkozások, • továbbképzések, • közreműködés intézeti kiadvány készítésében, • kríziskezelés, • törvények és rendeletek változásának követése

15 SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái A rendszer működésének színterei • Általános iskolák szaktanácsadói rendszerének működtetése – kerületi pedagógiai szolgáltatók és a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium • Fővárosi fenntartású középiskolák + kerületi fenntartású középiskolák – Mérei Intézet – Többségi iskolák (gimnázium, szakiskola, szakközépiskola, kollégium) – SNI (gyógypedagógiai intézmények)

16 SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái A középiskolai szaktanácsadásra rendelkezésére álló keret, forrás (hetente)

17 SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái A keret megoszlása intézménytípusonként (hetente)

18 SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái SNI intézmények • SNI (Gyógypedagógiai intézmények) a hagyományos (vegyes) rendszerben működik. (órakedvezmény + állandó megbízás) – Szaktanácsadók száma korlátozott – Éves ütemterv szerinti munkavégzés – Folyamatos intézményi támogatás – A szaktanácsadók folyamatos állandó képzése – A szaktanácsadók munkája összetett, szakma- specifikus – Tapasztalt, lelkes, odaadó, áldozatokat vállaló, jól felkészült szaktanácsadók

19 SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái Többségi intézmények • Szolgáltatás, megrendelés alapú szaktanácsadás. (Nem kötelező igénybe venni.) • Minden intézmény számára évente a pedagógus státusz létszámával egyenlő órakeret áll rendelkezésre. • Az intézmény a tanév elején állítja össze a tanévre vonatkozó megrendelés kosarát (milyen tárgyból, mikor, kit kér szaktanácsadásra) • A szaktanácsadói lista egész évben nyitott, aki a meghatározott feltételeknek megfelel, az automatikusan a listára kerül (kb. 110 szaktanácsadó jelenleg). • A szaktanácsadók munkáját a Mérei Intézet pedagógiai szakértői koordinálják, ellenőrzik. • Minden szaktanácsadásról jegyzőkönyv készül (intézményvezető + Mérei számára) + elégedettségi kérdőív • A szaktanácsadók 4000 Ft/óra díjazásért dolgoznak.

20 SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái A szaktanácsadók tantárgyi népszerűsége „Győztesek” – Kötelező érettségi tárgyak – Informatika – Könyvtár-pedagógia – Gyermekvédelem – Biológia „Vesztesek”: – Fizika – Kémia – Művészeti tárgyak

21 SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái Szaktanácsadás minősítése • 44 % kiválónak • 46 % jónak • 10 % közepesnek értékelte

22 SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái Milyen területen igényelnek szaktanácsadást a jövőben? • módszerek megismertetése, terjesztése • továbbképzésen tanultak bevezetése • mérés-értékelés (tanmenet, feladatsorok) • pedagógiai információk, önképzés segítése • egészségfejlesztés, gyermek- és családgondozás • felhasznált modellek: szemléltető anyag, tapasztalatcsere, bemutatóóra

23 SÁRIK ZOLTÁN| Az MFPI szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái Problémák - anomáliák • Szaktanácsadó - szakértő - szakfelügyelő • Az intézmények nem „találják” a szaktanácsadás helyét és szerepét az intézmény életében. • Ambivalens a szaktanácsadó szerepének és hatáskörének megítélése a gyakorlatban. • Az intézményi „bezárkózás” nem kedvez a szaktanácsadói munkának. • Jogszabályi felhatalmazás hiánya. (Lehetőség.) • A fenntartók nem használják ki a rendelkezésre álló lehetőséget (forrás hiánya). • Nincs ellenőrzés.

24 Köszönöm szépen a figyelmet. sarik.zoltan@fppti.hu


Letölteni ppt "A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai működésének rendszere és fejlesztésének perspektívái Sárik Zoltán."

Hasonló előadás


Google Hirdetések