Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ökoiskola jó gyakorlatok Ökoiskola konferencia 2008. 06.07. Budapest.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ökoiskola jó gyakorlatok Ökoiskola konferencia 2008. 06.07. Budapest."— Előadás másolata:

1 Ökoiskola jó gyakorlatok Ökoiskola konferencia 2008. 06.07. Budapest

2 Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen

3 • Iskolánk névadója Gönczy Pál reformer pedagógus volt. Az 1800-as évek derekán a mellettünk lévő erdőben Zeleméren svájci mintára árvaházat működtetett (két helyi földbirtokos támogatásával). Az itt kialakított (mai nyelven pedagógiai programját) nevelési tevékenységét méltán tekinthetjük a kompetencia alapú oktatás és az ökoiskola elvi alapjának. • Később Eötvös József minisztériumának Államtitkáraként alkalma nyílt pedagógiai nézeteit átültetni a hivatalos közoktatásba. • Nevét ma három iskola viseli, s nevelőtestületünk felvállalta pedagógiai örökségének gondozását is. • Iskolánk tevékenységét meghatározza elhelyezkedése is. Sajátos környezetben egy nagyvárosi falusi iskola vagyunk. Fenntartónk Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az ország egyik legnagyobb iskolafenntartója, ugyanakkor az intézmény 17 tanulócsoporttal, közel négyszáz kisdiákkal a város északi részén erdővel körülvett Józsa kertvárosi-falusi településrészen működik.

4 Művészeti nevelés, hagyományőrzés

5 • Ezekre a hagyományokra és feltételekre épülve pedagógiai programunk három kiemelt nevelési területet határoz meg. • Művészeti nevelés – hagyományőrzés • Elsősorban kézműves tevékenységekkel foglalkozunk. Egyedi kézműves technika, technika-életvitel tantervünk szerint tanítványaink az első négy évfolyamon megismerkednek különféle népi kismesterségek alapanyagaival, fogásaival, majd a felső tagozaton megválaszthatják mely tevékenységi körben kívánnak elmélyülni, alkotni. • Természetesen ezek mellett a képzőművészet, a zene, a tánc és a drámajáték is fontos eleme nevelőmunkáknak.

6 Környezettudatosság • Iskolánk tantárgyi rendszerében kiemelten kezeli a természettudományos tárgyakat, s igyekszünk a lehetőségeken belül maximális óraszámot biztosítani. A tanórai munkát gazdag tanórán kívüli tevékenységrendszer segíti. Ennek egyik fő szervezője az iskolánkban működő civil szervezet a Felsőjózsai 4H Klub Egyesület. • A 4H 4 angol szó kezdőbetűje (Head, Heart, Hands, Health). Az egyesület szakköröket, diákköröket működtet. A klubban végzett munka segíti a fiatalokat, abban, hogy • -megtanuljanak gondolkozni, döntést hozni és folyton új és hasznos ismeretekre tegyenek szert. • -kimutathassák a mások érdekében történő gondoskodásokat, képesek legyenek felelősséget vállalni, képesek legyenek megfogalmazni milyen értékeket és magatartásformákat fognak támogatni az életben és, hogy megtanuljanak másokkal együtt dolgozni. • -újabb és újabb képességekre tegyenek szert, fejlesszék azokat. Az elvégzett munka büszkeséggel töltse el őket és tiszteljék mások erőfeszítéseit is. • -egészségesen éljenek, gondoskodjanak saját és mások közérzetéről és a szabadidő alkotó felhasználásáról. • Iskolánk ebben a tanévben a város támogatásával létrehozta Ökológiai Oktatóközpontját, mely saját tanulóinkon túl a város összes intézményének nyújt különféle lehetőségeket, elsősorban rendhagyó tanórák és foglalkozások megtartását. Központunk rendkívül népszerű, idén közel 800 látogatónk volt, s több pedagógus csoportnak is tartottunk továbbképzést.

7 Egészséges életvitel testi, lelki egészség

8 • Fontos célunk, hogy iskolánk a család mellett az egészségnevelés, fejlesztés kiemelkedő színterévé váljon, együttműködve a környezetünkben található intézményekkel és civil szervezetekkel. Ennek érdekében egészségnevelési projektet működtetünk, melynek témakörei évről-évre visszatérnek, évfolyamonként bővülő ismeretkörrel. • Fő témáink: • 1. Az emberi természet. Önismeret – lelki egészség. Társas kapcsolatok konfliktuskezelés. • 2. Az egészség, mint érték. Az egészség megőrzése. Az egészséges életmód. Táplálkozástani ismeretek és gyakorlatok. A rendszeres mozgás. Testápolás. Szűrővizsgálatok, a betegségek megelőzése. • 3. Élvezeti szerek hatása szervezetünkre. Drogprevenciós program megvalósítása. • 4. Fiúk-lányok kapcsolata. Kamaszkori problémák. Szerelem, szexualitás. Veszélyek. • 5. Egészséges környezet – egészséges ember. Ökoiskola program megvalósítása. • Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink aktívan vegyenek részt életvitelük, környezetük alakításában, ezért Munkaiskola programot működtetünk, melyben a gyerekek önkéntesen munkát vállalhatnak a kertészetben, a takarítók mellett vagy az iskola konyháján.

9 Központi épületünk

10 Rózsavölgyi Gyermekkert

11 • Mindehhez a hátteret a Rózsavölgyi Gyermekkertben működő intézményegységünk szolgáltatja. 5 kézműves műhelyünk van itt (kézművesház, fazekasház, faművesműhely, ökológiaterem, háztartásterem), nyári konyha, állatfarm: szürkemarhák, lovak, kecskék, stb., gyakorlókert, üvegház, kerti tó.

12 Iskolakert

13 Előzmények • Középkori kolostorkertek • Botanikus oktatókertek • 1800-as évek végétől: népiskolai program: 1926. évi VII. tc. a „mezőgazdasági népesség érdekeit szolgáló népiskolák felállításáról és fenntartásáról”

14 Az iskolakert típusai • Haszonkert • Szakiskolákra irányult • Konyhának termelt • Magas hozam • Ökológia-ökonómia közötti konfliktus • Értékesítés nehézségei

15 Az iskolakert típusai • Oktató-, gyakorlókert • A kertészeti oktatást szolgálja • A kerttechnika elsajátítása a cél • Gyakorló ágyások kialakítása

16 Az iskolakert típusai • Pihenőkert • Kertben való felü- dülés • Ülőhelyek, játszó- helyek kialakítása • Grillkert, szalonna- sütő • Gyepfelület

17 Az iskolakert típusai • Biológiai/ökoló- giai kert • Kísérletek, kutatás színhelye • Összhang a biológia tárggyal • Gyomkert • Komposztálási kísérletek • Madárvédelem • Meteorológiai állomás

18 Az iskolakert részei • Sziklakert • Nagyobb beruházást igényel • Igazi színfolt (eltérő tájegység növényei) ‏ • Munkaigényes • Növénygyűjtemény kialakítására alkalmas

19 Az iskolakert részei • Kerti tó • Kevés ápolás • Vízi élőlények tanulmányozása • Betelepülési, betelepítési kísérletek • Egy összetett élőhely tanulmányozása

20 Az iskolakert részei • Gyógy- és fűszernövénykert • Egészséges életvitel • Gyógyteák készítése • Helyes fűszerezés • Biogazdálkodás

21 Az iskolakert részei • Gyümölcsöskert • Biológiai gazdálkodás • Betakarítás nehézsége • Feldolgozás (aszalás, lekvárkészítés) ‏ • Gyerekek körében kedvelt • Jutalmazás

22 Az iskolakert részei • Parasztkert • Egykori életvitel bemutatása • Régi eszközök (technikatörténet) ‏ • Esztétikai szerep • „Múzeum”

23 Az iskolakerti munka a környezeti nevelésben • Gondozói magatartás • Természet-közeli kertművelés • Biotópok, ökológiai kísérletek, fajvédelem • Megfigyelések • Újrahasznosítás, hulladékkezelés • Ismeretterjesztés • Tágabb környezetre hatás (település) ‏

24 Miért jó az iskolakert? • Kertészeti ismeretek szerzése • Intenzív művelés • Modell a természet és a technika; a természet és az ember kapcsolatára • „Gondozói” magatartás kialakítása • Ok-okozat tanulmányozása (elmulasztott öntözés, gyomlálás stb.) ‏ • Életfeltételek tanulmányozása • Természeti tapasztalat a biológia oktatásához • A „fej-szív-kéz” egyensúly • Más minőségű értékelést teszt lehetővé • A munka értékelése, értékítélet, értékrendszer • Ökológiai körfolyamatok fenntartása • Szociális cselekvés (egymás segítése, csapatmunka) ‏ • A saját munka gyümölcsének öröme

25 Nehézségek • Szervezési nehézségek (órarend, közlekedés) ‏ • Szakképzés hiányosságai • Személyi feltételek • „Piszkos munka”. Átértékelés szükséges • A szünidő • Csalódások, eredménytelenség, a fárasztó munka hiábavalósága • Kiadások • Időjárásfüggő • Takarítás • Folyamatosság hiánya

26 Palántanevelés üvegházban

27

28

29

30

31

32 Távoli tájak növényei

33

34

35

36

37

38 Zöldségeskert

39

40

41

42

43

44 Állatfarm

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 Sziklakert, kerti tó

55

56

57

58 BISEL A Tócó patak biológiai vízminőség- vizsgálata

59 Mintavétel

60

61

62

63

64

65

66 Vizsgálat

67

68

69

70

71

72

73

74 Jegyzőkönyv elkészítése

75

76

77 Értékelés

78

79


Letölteni ppt "Ökoiskola jó gyakorlatok Ökoiskola konferencia 2008. 06.07. Budapest."

Hasonló előadás


Google Hirdetések