Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mikor és hogyan érdemes használni a szociometriát? Mit nyújt a pedagógusnak és a közösségnek egy, a szociometriára épülő közösségépítő program, a Mérei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mikor és hogyan érdemes használni a szociometriát? Mit nyújt a pedagógusnak és a közösségnek egy, a szociometriára épülő közösségépítő program, a Mérei."— Előadás másolata:

1 Mikor és hogyan érdemes használni a szociometriát? Mit nyújt a pedagógusnak és a közösségnek egy, a szociometriára épülő közösségépítő program, a Mérei Projekt? Antal Tímea Halász Andrea Óvoda – és iskolapszichológusok, Prizma EGYMI

2 Célok  A Mérei projekt, közösségépítő és problémarendező program vázlatos bemutatása, kedvcsináló az osztályokkal való munka ezen formájához  A hagyományos szociometria pedagógiai alkalmazásának áttekintése, tapasztalatok, dilemmák megosztása és megvitatása Idői keretek: 60 perc szünet nélkül (Mérei Projekt bemutatása - 20 p, hagyományos szociometria - 20 p, kérdések, beszélgetés, élménybeszámoló szociometriával kapcsolatban – 20 p)

3  Kérdőíves módszerre épülő mérési eljárás, ami a csoporton belüli társas kapcsolatok feltárását szolgálja  Moreno dolgozta ki az 1930-as években  Egyszerre informál a közösségről, a tagok viszonyáról és az egyén helyzetéről a közösségben

4  Alapgondolata: az emberi kapcsolatok alapja elsősorban a rokonszenv  A közös munka hatékonyságát befolyásolja a csoporttagok közérzete  A tagok érzelmi-rokonszenvi kapcsolatainak figyelembevétele növeli a teljesítményt!

5 A kitűzött pedagógiai céloknak megfelelően a komplexitás foka szerint különböző szociometriai felmérések végezhetők pl.:  Klasszikus szociometria A kapcsolati háló vizsgálata a rokonszenvi választások alapján, megtudjuk belőle: az érzelmi viszonyokat tükröző csoportszerkezetet és a kohézió mértékét, valamint az egyes csoporttagok elfogadottságát vagy elutasítottságát.  Mérei-féle többszempontú szociometria I nformációk nyerhetőek 1. a kapcsolatok struktúrájáról, 2. a csoport légköréről, 3. a csoportban uralkodó norma- és értékrendszerről, 4. a csoport szereprendszeréről és hierarchiájáról.  Mérei projekt, közösségépítő program (1981-Közösségek Tükörben, 2007-MP) A Mérei-féle többszempontú szociometriából továbbfejlesztett hierarchikus szociometriai elemzésen (Járó Katalin, Veres Sándor, 1976 által kifejlesztett) alapul a csoportdiagnózis, melyet a csoport egészét érintő intervenció követ.

6  8-10 találkozásból álló, kb. 3 hónapon átívelő közösségépítő program, egy folyamat a pedagógus- pszichológus-gyerekek részvételével  Diagnosztika (mérés) és intervenció (kiscsoportos és osztályfoglalkozások) egyben, a kommunikációra és konfliktuskezelésre egyfajta mintát nyújt maga a programban való részvétel  Fő célja a csoport erőforrásainak mozgósítása, a társas kompetenciák fejlesztése a konstruktív problémamegoldás érdekében  A gyerekek részére ön- és társismereti élmény

7  A pedagógus részére segítséget nyújtó módszer a nevelési problémák (mint például klikkek közötti kommunikációs problémák, fiúk-lányok közti konfliktusok, előítéletek, kiközösítés, lekezelés, magány, osztálybeli érintkezés szabályainak meg és újraalkotása) megoldásában, amelyben  mentesül az adatok feldolgozásának terhei alól  új és szokatlan helyzetben találkozhat az osztályával  saját maga is aktívan vesz részt, mivel a program összeállításában és lebonyolításában is fontos szerepe van (pl. az osztály bemutatása, kérdőív összeállítása, kiscsoportok beosztása, részt vesz a saját véleményével a diák-tanár konfliktusok, nézeteltérések rendezésében, hosszú távú tervezés megvalósításában)

8  Keretek, szerződés a pedagógussal és az osztállyal  Interjú-az of bemutatja egy idegen számára az osztályát, pozitívumok összegyűjtése a problémák mellett, újragondolja a kapcsolatukat, a közösség fejlődését ezáltal  Hangulatfelmérés a gyerekekkel és annak visszajelentése: az első nagy élményük arról, hogy a saját véleményük számít, azt nyíltan, kihangosítva hallják  Döntés az MP végrehajtásáról és szavazás-a gyerekek mint a közösség aktív formálói, a megszavazás mint egységes vélemény révén érzett örömük)

9  Mérés és annak visszajelentése: Az osztálytükör  Összkép az osztály aktuális helyzetéről, az erőforrásokról, az erősségekről és az aktuális osztálybeli problémákról, a társas kapcsolatok ábrázolásával együtt kerülnek ismertetésre)  A közös „böngészés” örömteli élménye, ráismerni a saját baráti körükre az ábrán, esetlegesen kimaradt kapcsolatok újrarajzolása, a szociogram bővülhet!  Egyéni jellemzések  Az egyéni jellemzések kézhez kapásának öröme és nehézségei: hogyan látnak a társaim? A jellemzés része az adott tanulóról készült kapcsolati ábra magyarázattal együtt, az egyoldalú és kölcsönös választások leírása, a szerepekben kapott jelölések szöveges leírása  A kiscsoportos beszélgetések egyik építőköve

10  Én, a barátaim és az osztályom: kiscsoportos önismereti élmény, a pedagógus és a pszichológus vezetésével  Kommunikációs minták közvetítése: 1 pozitívum-1 negatívum (párban járnak…), a másik véleményének tiszteletben tartása, nem címkézünk, hanem „nem megfelelő kommunikációs és önérvényesítési formákról” beszélgetünk, mi esett jól-mi esett rosszul a jellemzésben-szembesülés, elfogadás, hogyan legyünk jobbak a tanárok szemében?-közös ötletelés…  Egyéb problémamegoldó, önismereti és szociális készség fejlesztő gyakorlatok (olykor alternatívák, olykor a program elemei lehetnek)  Nevelési stratégia kimunkálása  Peremhelyzetek, fiúk-lányok kapcsolata, stb….

11

12  Mi a célom a szociometria felvételével?  Konkrét pedagógiai helyzet megoldására szolgáló problémakezelő eljárás  A cselekvés eredményessége függjön attól, hogy kik dolgoznak együtt  Például: szobabeosztás kiránduláson, ülésrend a teremben, csoportmunka megszervezése stb.

13  A szociometria melyik szintjére van szükségem?  Mennyi időm lesz a feldolgozásra?  Kapok-e valakitől segítséget?

14 1. A vizsgálati cél megfogalmazása 2. A kérdőív összeállítása 3. A kérdőív felvétele 4. Kölcsönösségi és gyakorisági táblázat kitöltése, összesítése 5. Mutatók kiszámolása, szociogram felrajzolása 6. Értelmezés, saját tapasztalatokkal összevetés

15  A gyerekek életkorának és a csoportjellemzőknek figyelembevételével  A kérdések a saját csoport tagjaira vonatkozzanak  Ha lehet, csak pozitív választások legyenek  A negatív kérdések nem építik a közösséget, sőt indulatokat generálhatnak – főleg kamaszoknál

16  Többszempontú szociometriánál 10-25 kérdés ajánlott  Egy 16 tételes kérdőívben javasolt arányok:  3 rokonszenvi, 1 bizalmi  5 képességre vonatkozó, 5 funkció jellegű  2 népszerűségi kérdés

17  Az osztálykiránduláson kikkel laknál szívesen egy szobában?  Iskolai szünetben kikkel szeretsz beszélgetni?  Kikkel barátkozol a tanításon kívül is az osztálytársaid közül?

18  Az osztály valamennyi tagja legyen jelen  9 éves kor alatt szóban, beszélgetés keretében  Bizalmas légkör - titkosság!  A felmérés céljának közlése

19

20

21 Mérei projektHagyományos szociometria Ki végzi?Pedagógus-mint a csoport vezetője és a pszichológus-mint csoportszakértő közösen vesznek részt Munkamegosztás: az elemzés szempontjait a pedagógus adja, az elemzést a pszichológus végzi, a programot követő tervezés céljainak megvalósítása is az ő kezében van A pedagógus, egyedül vagy kollegiális segítséggel Milyen céllal?Közösségfejlesztési, csapatépítési céllal (hogy még „jobb” közösség legyen az osztály) Meghatározott pedagógiai céllal (pl. ültetés, kiránduláson szobabeosztás, csoportmunka-hatékony együttműködés, stb.) Kikkel vehető fel?Felső tagozatban, 7. osztálytól, min. 1 éve együtt lévő közösségnél Alsó tagozatban is felvehető Kinek ajánlott?A közösség vezetője elhivatott a feladata iránt, kíváncsi a csoport és a gyerekek fejlődésére, tud kivárni, a folyamatokra érzékeny, a problémák tényleges megoldását keresi, ő is kész változtatni, a csoport is nyitott Aki tud maga időt és energiát áldozni az időigényes elemzés elvégzésére, és konkrét pedagógiai céllal teszi azt, az eredményeket ténylegesen felhasználja Etikai irányelvekA történések a csoport belügyét képezik, a szülők, más kollégák felé annyit célszerű átadni, ami az ő szempontjukból lényeges lehet, de abból is csak az osztályra vonatkozó összképet, nem az egyes gyerekekre vonatkozó adatokat-és azt is mint pillanatfelvételt adjuk át. Fontos eleme a visszajelzés a közösség és az egyének részére, melyet kiscsoportos munka követ. A történések a csoport belügyét képezik, a szülők, más kollégák felé annyit célszerű átadni, ami az ő szempontjukból lényeges lehet, de abból is csak az osztályra vonatkozó összképet, nem az egyes gyerekekre vonatkozó adatokat

22  „ Problémafeltárás és konfliktusrendezés tanulócsoportokban a Közösségek tükörben c. szociometriára épülő program alkalmazásával” c. 60 órás pedagógus-továbbképzés segédanyaga, Civitas Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet  Solymosi Katalin : A többszempontú szociometria, ELTE PPK, előadási anyag

23  Mérei Ferenc (2004) Közösségek rejtett hálózata, Osiris Kiadó, Budapest  Kollár K., Szabó É. (szerk.): Pszichológia pedagógusoknak, Osiris Kiadó, Budapest, 2004 (13.fejezet)  Martonné Tamás Márta, Sallay Hedvig - Perge Judit : Iskolapszichológia 12. - Pályaválasztás és szelekció; A szociometriai módszer alkalmazása alsó és középfokú oktatási intézményekben, Argumentum Kiadó, 2007  Járó Katalin: Közösségek tükörben. A hierarchikus szociometria pedagógiai alkalmazása: a KT program. In: Tanári létkérdések. Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnököknek 35. kiegészítő kötet. 2001RAABE, Budapest, 1-37  Interneten: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó intézet http://www.fppti.hu/szociometriahttp://www.fppti.hu/szociometria

24


Letölteni ppt "Mikor és hogyan érdemes használni a szociometriát? Mit nyújt a pedagógusnak és a közösségnek egy, a szociometriára épülő közösségépítő program, a Mérei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések