Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hogyan tudjuk beépíteni a munkánkba a szociometria eredményeit?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hogyan tudjuk beépíteni a munkánkba a szociometria eredményeit?"— Előadás másolata:

1 Hogyan tudjuk beépíteni a munkánkba a szociometria eredményeit?
Mikor és hogyan érdemes használni a szociometriát? Mit nyújt a pedagógusnak és a közösségnek egy, a szociometriára épülő közösségépítő program, a Mérei Projekt? Antal Tímea Halász Andrea Óvoda – és iskolapszichológusok, Prizma EGYMI

2 A találkozás felépítése, célok
A Mérei projekt, közösségépítő és problémarendező program vázlatos bemutatása, kedvcsináló az osztályokkal való munka ezen formájához A hagyományos szociometria pedagógiai alkalmazásának áttekintése, tapasztalatok, dilemmák megosztása és megvitatása Idői keretek: 60 perc szünet nélkül (Mérei Projekt bemutatása - 20 p, hagyományos szociometria - 20 p, kérdések, beszélgetés, élménybeszámoló szociometriával kapcsolatban – 20 p)

3 A szociometria gyökerei 1.
Kérdőíves módszerre épülő mérési eljárás, ami a csoporton belüli társas kapcsolatok feltárását szolgálja Moreno dolgozta ki az 1930-as években Egyszerre informál a közösségről, a tagok viszonyáról és az egyén helyzetéről a közösségben

4 A szociometria gyökerei 2.
Alapgondolata: az emberi kapcsolatok alapja elsősorban a rokonszenv A közös munka hatékonyságát befolyásolja a csoporttagok közérzete A tagok érzelmi-rokonszenvi kapcsolatainak figyelembevétele növeli a teljesítményt!

5 A szociometria alkalmazásának szintjei
A kitűzött pedagógiai céloknak megfelelően a komplexitás foka szerint különböző szociometriai felmérések végezhetők pl.: Klasszikus szociometria A kapcsolati háló vizsgálata a rokonszenvi választások alapján, megtudjuk belőle: az érzelmi viszonyokat tükröző csoportszerkezetet és a kohézió mértékét, valamint az egyes csoporttagok elfogadottságát vagy elutasítottságát. Mérei-féle többszempontú szociometria Információk nyerhetőek 1. a kapcsolatok struktúrájáról, 2. a csoport légköréről, 3. a csoportban uralkodó norma- és értékrendszerről, 4. a csoport szereprendszeréről és hierarchiájáról. Mérei projekt, közösségépítő program (1981-Közösségek Tükörben, 2007-MP) A Mérei-féle többszempontú szociometriából továbbfejlesztett hierarchikus szociometriai elemzésen (Járó Katalin, Veres Sándor, 1976 által kifejlesztett) alapul a csoportdiagnózis, melyet a csoport egészét érintő intervenció követ.

6 Mi a Mérei projekt? 8-10 találkozásból álló, kb. 3 hónapon átívelő közösségépítő program, egy folyamat a pedagógus-pszichológus-gyerekek részvételével Diagnosztika (mérés) és intervenció (kiscsoportos és osztályfoglalkozások) egyben, a kommunikációra és konfliktuskezelésre egyfajta mintát nyújt maga a programban való részvétel Fő célja a csoport erőforrásainak mozgósítása, a társas kompetenciák fejlesztése a konstruktív problémamegoldás érdekében A gyerekek részére ön- és társismereti élmény

7 MI a mérei projekt? 2. A pedagógus részére segítséget nyújtó módszer a nevelési problémák (mint például klikkek közötti kommunikációs problémák, fiúk-lányok közti konfliktusok, előítéletek, kiközösítés, lekezelés, magány, osztálybeli érintkezés szabályainak meg és újraalkotása) megoldásában, amelyben mentesül az adatok feldolgozásának terhei alól új és szokatlan helyzetben találkozhat az osztályával saját maga is aktívan vesz részt, mivel a program összeállításában és lebonyolításában is fontos szerepe van (pl. az osztály bemutatása, kérdőív összeállítása, kiscsoportok beosztása, részt vesz a saját véleményével a diák-tanár konfliktusok, nézeteltérések rendezésében, hosszú távú tervezés megvalósításában)

8 Mit ad az mp a közösségnek és a pedagógusnak?
Keretek, szerződés a pedagógussal és az osztállyal Interjú-az of bemutatja egy idegen számára az osztályát, pozitívumok összegyűjtése a problémák mellett, újragondolja a kapcsolatukat, a közösség fejlődését ezáltal Hangulatfelmérés a gyerekekkel és annak visszajelentése: az első nagy élményük arról, hogy a saját véleményük számít, azt nyíltan, kihangosítva hallják Döntés az MP végrehajtásáról és szavazás-a gyerekek mint a közösség aktív formálói, a megszavazás mint egységes vélemény révén érzett örömük)

9 Mit ad az mp a közösségnek és a pedagógusnak? 2.
Mérés és annak visszajelentése: Az osztálytükör Összkép az osztály aktuális helyzetéről, az erőforrásokról, az erősségekről és az aktuális osztálybeli problémákról, a társas kapcsolatok ábrázolásával együtt kerülnek ismertetésre) A közös „böngészés” örömteli élménye, ráismerni a saját baráti körükre az ábrán, esetlegesen kimaradt kapcsolatok újrarajzolása, a szociogram bővülhet! Egyéni jellemzések Az egyéni jellemzések kézhez kapásának öröme és nehézségei: hogyan látnak a társaim? A jellemzés része az adott tanulóról készült kapcsolati ábra magyarázattal együtt, az egyoldalú és kölcsönös választások leírása, a szerepekben kapott jelölések szöveges leírása A kiscsoportos beszélgetések egyik építőköve

10 Mit ad az mp a közösségnek és a pedagógusnak? 3.
Én, a barátaim és az osztályom: kiscsoportos önismereti élmény, a pedagógus és a pszichológus vezetésével Kommunikációs minták közvetítése: 1 pozitívum-1 negatívum (párban járnak…), a másik véleményének tiszteletben tartása, nem címkézünk, hanem „nem megfelelő kommunikációs és önérvényesítési formákról” beszélgetünk, mi esett jól-mi esett rosszul a jellemzésben-szembesülés, elfogadás, hogyan legyünk jobbak a tanárok szemében?-közös ötletelés… Egyéb problémamegoldó, önismereti és szociális készség fejlesztő gyakorlatok (olykor alternatívák, olykor a program elemei lehetnek) Nevelési stratégia kimunkálása Peremhelyzetek, fiúk-lányok kapcsolata, stb….

11 Egy osztály hieroszociogramja 1.

12 Szociometria-Fontos előkészületek
Mi a célom a szociometria felvételével? Konkrét pedagógiai helyzet megoldására szolgáló problémakezelő eljárás A cselekvés eredményessége függjön attól, hogy kik dolgoznak együtt Például: szobabeosztás kiránduláson, ülésrend a teremben, csoportmunka megszervezése stb.

13 Még mindig előkészületek
A szociometria melyik szintjére van szükségem? Mennyi időm lesz a feldolgozásra? Kapok-e valakitől segítséget?

14 A szociometria lépései
A vizsgálati cél megfogalmazása A kérdőív összeállítása A kérdőív felvétele Kölcsönösségi és gyakorisági táblázat kitöltése, összesítése Mutatók kiszámolása, szociogram felrajzolása Értelmezés, saját tapasztalatokkal összevetés

15 A kérdőív összeállítása 1.
A gyerekek életkorának és a csoportjellemzőknek figyelembevételével A kérdések a saját csoport tagjaira vonatkozzanak Ha lehet, csak pozitív választások legyenek A negatív kérdések nem építik a közösséget, sőt indulatokat generálhatnak – főleg kamaszoknál

16 A kérdőív összeállítása 2.
Többszempontú szociometriánál kérdés ajánlott Egy 16 tételes kérdőívben javasolt arányok: 3 rokonszenvi, 1 bizalmi 5 képességre vonatkozó, 5 funkció jellegű 2 népszerűségi kérdés

17 Példa rokonszenvi kérdésekre
Az osztálykiránduláson kikkel laknál szívesen egy szobában? Iskolai szünetben kikkel szeretsz beszélgetni? Kikkel barátkozol a tanításon kívül is az osztálytársaid közül?

18 A kérdőív felvétele Az osztály valamennyi tagja legyen jelen
9 éves kor alatt szóban, beszélgetés keretében Bizalmas légkör - titkosság! A felmérés céljának közlése

19 Egy csoport szociogramja

20 Mit írnál a lapra? Történet a társak visszajelzésének erejéről…

21 Összefoglaló-ajánlás
Mérei projekt Hagyományos szociometria Ki végzi? Pedagógus-mint a csoport vezetője és a pszichológus-mint csoportszakértő közösen vesznek részt Munkamegosztás: az elemzés szempontjait a pedagógus adja, az elemzést a pszichológus végzi, a programot követő tervezés céljainak megvalósítása is az ő kezében van A pedagógus, egyedül vagy kollegiális segítséggel Milyen céllal? Közösségfejlesztési, csapatépítési céllal (hogy még „jobb” közösség legyen az osztály) Meghatározott pedagógiai céllal (pl. ültetés, kiránduláson szobabeosztás, csoportmunka-hatékony együttműködés, stb.) Kikkel vehető fel? Felső tagozatban, 7. osztálytól, min. 1 éve együtt lévő közösségnél Alsó tagozatban is felvehető Kinek ajánlott? A közösség vezetője elhivatott a feladata iránt, kíváncsi a csoport és a gyerekek fejlődésére, tud kivárni, a folyamatokra érzékeny, a problémák tényleges megoldását keresi, ő is kész változtatni, a csoport is nyitott Aki tud maga időt és energiát áldozni az időigényes elemzés elvégzésére, és konkrét pedagógiai céllal teszi azt, az eredményeket ténylegesen felhasználja Etikai irányelvek A történések a csoport belügyét képezik, a szülők, más kollégák felé annyit célszerű átadni, ami az ő szempontjukból lényeges lehet, de abból is csak az osztályra vonatkozó összképet, nem az egyes gyerekekre vonatkozó adatokat-és azt is mint pillanatfelvételt adjuk át. Fontos eleme a visszajelzés a közösség és az egyének részére, melyet kiscsoportos munka követ. A történések a csoport belügyét képezik, a szülők, más kollégák felé annyit célszerű átadni, ami az ő szempontjukból lényeges lehet, de abból is csak az osztályra vonatkozó összképet, nem az egyes gyerekekre vonatkozó adatokat

22 Felhasznált irodalom „Problémafeltárás és konfliktusrendezés tanulócsoportokban a Közösségek tükörben c. szociometriára épülő program alkalmazásával” c. 60 órás pedagógus-továbbképzés segédanyaga, Civitas Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Solymosi Katalin: A többszempontú szociometria, ELTE PPK, előadási anyag

23 Szakirodalom ajánló Mérei Ferenc (2004) Közösségek rejtett hálózata, Osiris Kiadó, Budapest Kollár K., Szabó É. (szerk.): Pszichológia pedagógusoknak, Osiris Kiadó, Budapest, 2004 (13.fejezet) Martonné Tamás Márta, Sallay Hedvig - Perge Judit : Iskolapszichológia Pályaválasztás és szelekció; A szociometriai módszer alkalmazása alsó és középfokú oktatási intézményekben, Argumentum Kiadó, 2007 Járó Katalin: Közösségek tükörben. A hierarchikus szociometria pedagógiai alkalmazása: a KT program. In: Tanári létkérdések. Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnököknek 35. kiegészítő kötet. 2001RAABE, Budapest, 1-37 Interneten: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó intézet

24 Köszönjük a részvételt!


Letölteni ppt "Hogyan tudjuk beépíteni a munkánkba a szociometria eredményeit?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések