Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME (TRUEFOOD WP5) 1 Ajánlások a hagyományos élelmiszerek piacra jutásának és innovációjának elősegítésére - a TRUEFOOD pályázat.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME (TRUEFOOD WP5) 1 Ajánlások a hagyományos élelmiszerek piacra jutásának és innovációjának elősegítésére - a TRUEFOOD pályázat."— Előadás másolata:

1 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME (TRUEFOOD WP5) 1 Ajánlások a hagyományos élelmiszerek piacra jutásának és innovációjának elősegítésére - a TRUEFOOD pályázat eredményei alapján dr. Sebők András, Papp Attila

2 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 2 Truefood project Cél: A hagyományos élelmiszereket gyártó vállalatoknál megfelelő innováció bevezetése az élelmiszeripar versenyképességének fenntartására és növelésére a globálissá váló európai piacon WP5: Tökéletesített marketing menedzsment és élelmiszer ellátási lánc szervezési módszerek hagyományos élelmiszereknél © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

3 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 3 Truefood project 4 feladatból áll: 1.A hagyományos élelmiszer előállító vállalatok piaci siker és gátlótényezőinek meghatározása 2.Benchmarking módszer kidolgozása a hagyományos élelmiszereket előállító vállalatok marketing irányítási képességeinek értékelésére 3.A teljes élelmiszerlánc teljesítményét jellemző indikátorok 4.Innovatív forgalmazási stratégiák hagyományos élelmiszerekre © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

4 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 4 A kerekasztal beszélgetés célja •A pályázati munka során elért eredmények bemutatása •A kidolgozás alatt álló ajánlások megvitatása az élelmiszerlánc közvetlen és közvetett tagjaival •hagyományos élelmiszereket előállító vállalatok, •kiskereskedelmi szervezetek, •szakmai szövetségek, ágazati szövetségek, • kormányzati szervezetek, •fogyasztók (fogyasztói szervezetek) © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

5 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 1. A hagyományos élelmiszer- előállító vállalatok piaci siker- és gátló tényezőinek meghatározása Az eredmények bemutatása 5 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

6 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 1. A hagyományos élelmiszer fogalom meghatározása a fogyasztói és vállalati szempontok összehangolásával 1.A hagyományos élelmiszer fogalmának meghatározása az élelmiszerlánc résztvevőivel végzett minőségi kutatással és a fogyasztókkal végzett mennyiségi felméréssel •kutatási célokra és az élelmiszerlánchoz használható fogalom meghatározás •a hagyományos élelmiszerek •a hagyományos élelmiszer előállító láncok 6 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

7 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 7 1. Fő követelmények •rendszeresen vagy meghatározott ünnepekhez/évszakokhoz kapcsolódóan fogyasztják (fogyasztók); •Idő tényező: általában 50 év - kereskedelmi forgalomban hozzáférhető üzletek, vendéglátás – (vállalkozások); •Jellegzetes termelési mód – a gasztronómiai hagyományoknak megfelelően – eredetiség (receptúra, nyersanyagok eredete, termelési folyamat); •Egy meghatározott területhez kapcsolódik (helyi, regionális, ország); •Érzékszervi tulajdonságai alapján jól megkülönböztethető és ismert (fogyasztók); •A gasztronómiai örökség része: leírt története van (vállalkozások) © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft 1. A hagyományos élelmiszer fogalom meghatározása a fogyasztói és a vállalati szempontok összehangolásával

8 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 1. Segédeszköz a hagyományos élelmiszert előállító vállalatok piaci siker és gátló tényezőinek meghatározására •Gátló tényezők: olyan hiányosságok, amelyek az élelmiszerlánc külső és belső erőforrásainak hatékony felhasználását akadályozzák a piacra jutás és az értékesíthetőség szempontjából •Siker tényezők: értékek, erősségek, amelyek az élelmiszerlánc külső és belső erőforrásainak hatékony felhasználását segítik a piacra jutás és az értékesíthetőség szempontjából 8 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

9 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 9 •Kérdéslista segítségével az ellátási lánc és a marketing irányítási képességek és erőforrások meghatározó tényezőinek gyors megállapítása 1.Információ gyűjtés Fő szempontok: •lánc irányítási képességek és erőforrások: •a hálózatban rejlő lehetőségek megragadása, •együttműködés a láncon belül, •egyensúly a láncban, •erőforrások, •intézmények © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft 1. Segédeszköz a siker és gátló tényezők meghatározására

10 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 10 •marketing irányítási képességek: •piaci információk, •piac szegmentálás, •marketing mix, •marketing célok, •marketing stratégia, •marketing költségvetés, •marketing értékelés 2.A sikertényezők és a gátló tényezők megállapítása az okok megadásával © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft 1. Segédeszköz a siker és gátló tényezők meghatározására

11 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 3.A hatékonyság javítás lehetőségeinek vizsgálata innovatív módszerekkel: •az erőforrások és képességek innovatív használatát bemutató példák gyűjtése a hagyományos és általános élelmiszerláncokban •alkalmazhatóságuk ellenőrzése •az innováció gátló és siker tényezői •a lehetséges alkalmazható megoldások kiválasztása 11 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft 1.2. Segédeszköz a siker és gátló tényezők meghatározására

12 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 12 •Meghatározott élelmiszer ellátási láncokban mennyiségi megkérdezés összesen 90 élelmiszerlánc (beszállító – élelmiszer feldolgozó - vevő) •Belgiumban (sör és sajt), •Olaszországban (Parmiggiano Reggiano sajt, pármai sonka), •Magyarországon (szárazkolbászok, feldolgozott paprika termékek) © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft 1.2. Segédeszköz a siker és gátló tényezők meghatározására

13 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 13 3. A hagyományos élelmiszerláncok jellemző gátló tényezői Nem értik az ellátási lánc és a marketing erőforrások fejlesztésének fontosságát, •Az együttműködés, a bizalom hiánya a lánc tagok és a hasonló tevékenységeket végző szakmai társak között. •A meglévő „hálózatok” helytelen használata a tudás hiánya miatt. A megfelelő módszerek és megoldások ismeretének hiánya: •Elégedetlenség a nem kiegyensúlyozott tárgyalási és ár megállapítási erőviszonyok miatt az áruház láncokkal. •Az alternatív értékesítési csatornák nem kellő mértékű alkalmazása (szakboltok, HORECA). •A hagyományos élelmiszerek nehezen jutnak ki a nemzetközi piacokra. Pénzügyi, infrastrukturális és emberi erőforrások hiánya: •A saját pénzügyi források korlátozott mértéke, korlátozott mértékű állami és intézményi támogatás. •Alacsony marketing költségvetés a korlátozott pénzügyi erőforrások miatt. © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

14 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 3. Az ellátási lánc és a marketing erőforrásokhoz kapcsolódó fő sikertényezők hagyományos élelmiszerláncoknál •Minőségi szemlélet •Az erőforrások közös használata •Közös gondolkodásmód •Hálózatok alakítása, működtetése •Közös tevékenységek ( kollektív marketing, közös piackutatás, közös kutatás, oktatás) 14 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

15 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 4. Útmutató az ellátási lánc mentén végzendő mennyiségi megkérdezésekhez Cél: gyakorlati módszertani tanácsok kutatók számára az egymással üzleti kapcsolatban álló lánc partnerek megkérdezéséhez (megkérdezettek toborzása, ösztönző tényezők, kérdéstípusok, jó és rossz példák bemutatása). Újdonság: az egymással kapcsolatban álló élelmiszerlánc tagok és az egyes vállalatokkal önmagukban végzett mennyiségi megkérdezés végrehajtása közötti eltérések bemutatása Gyakorlati tanácsok 15 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

16 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME •Az útmutató fő fejezetei •Bevezetés •A megkérdezés végrehajtása •Toborzási követelmények •Kutatási módszerek •Adatrögzítés és jelentés írás •Következtetések •Fogalom meghatározások •Irodalomjegyzék 16 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft 4. Útmutató az ellátási lánc mentén végzendő mennyiségi megkérdezésekhez

17 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 5. Az ellátási lánc és a marketing irányítási erőforrások és épességek kiaknázásának Jó Gyakorlat példái - gyűjtemény •Cél: a hagyományos élelmiszereket gyártó KKV-k ösztönzése új módszerek kipróbálására, az innovációs lehetőségek azonosítására, a lánc tagok erőforrásainak, képességeinek és szakértelmének kombinálásával a lánc mentén. •Rendszerezett információ a sikeresen alkalmazott módszerekről és megoldásokról •67 összegyűjtött esettanulmány a KKV-k által a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott módszerekről 17 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

18 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 18 Ellátási lánc erőforrások Hálózatok16 Lánc szemlélet - együttműködés a láncban26 Lánc szemlélet – egyensúly a láncban0 Erőforrások14 Intézmények17 Marketing irányítási erőforrások Piaci információ4 Piac szegmentálás10 Marketing célok0 Marketing stratégia – marketing mix5 Termék választék12 Ár1 Forgalmazás8 Termék reklámozás, promóció26 Marketing költségvetés0 Marketing értékelés1 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft 5. Az ellátási lánc és a marketing irányítási erőforrások és épességek kiaknázásának Jó Gyakorlat példái - gyűjtemény

19 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 5. A Jó Gyakorlat példái gyűjtemény Példa a gyűjteményből lánc megközelítés- együttműködésre: •Gyermely Tésztaipari Vállalat •Magyarország egyik piacvezető tojástermelő és tészta előállító vállalata. •A növénytermesztést, baromfi tenyésztést, tojás termelést, tésztagyártást pékséget magába foglaló, (integrált) ellátási lánc •A tojás és baromfitenyésztésből származó hulladékot szerves trágyaként használják fel. 19 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

20 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 6. A külső tudás bevonás (K+F segítség) forrása a földrajzi távolságtól függően •Nemzeti különbségek a tudás forrása tekintetében földrajzi távolságok, a termékpálya szereplők és az innovációs tevékenység típusa szerint; •A hagyományos élelmiszert feldolgozó vállalatok a tudásuk fejlesztéséhez a külső tudást (K+F segítséget) főleg inkább nemzeti és nemzetközi, mint térségi szinten keresik. •Az élelmiszer feldolgozó vállalatok nagyobb földrajzi távolságból szerzik be a tudást, mint a beszállítók és vevők 20 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

21 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 1.6 A külső tudás bevonás forrása a földrajzi távolságtól függően •A vállalatok innovációs képessége befolyásolja a külső tudás bevonás forrásának földrajzi távolságát •Az alacsony innovációs képességű vállalatok a szakmai támogatást inkább helyi szinten keresik, míg a nagyobb innovációs képességű vállalatok a szükséges külső szakmai támogatást elsősorban a nemzeti és részben EU szinten találják meg. •Magyarországon az élelmiszer-előállítók a termék-, folyamat fejlesztéshez, piackutatáshoz, szervezeti fejlesztéshez szükséges, külső erőforrásból származó szakmai tudást elsősorban nemzeti szinten találják meg és csak kisebb mértékben regionális vagy helyi szinten 21 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

22 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 7. A teljes élelmiszerláncra épülő innováció fontossága A mennyiségi megkérdezések (Olaszországból, Belgiumból, Magyarországról származó adatok) többváltozós statisztikai elemzésének eredményei alapján : •a magasabb fokú innovációs képesség nagyobb érzékelt nyereségességet és üzleti növekedést eredményez; •országok közötti különbségek az innovációs képességek és a különböző összetevők és innovációs tevékenységek intenzitása között; •a szorosabb együttműködés az élelmiszerláncban részt vevő többi szervezetettel jobb innovációs képességhez vezet (pozitív korreláció, r = 0.573). 22 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

23 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 8. A hálózatokban való részvétel és az együttműködés fontossága •Bizonyítékok a hálózatokban való részvétel és láncon belüli együttműködés kedvező hatására, a KKV-k innovációs, marketing irányítási és forgalmazási képességeinek javítására •Az együttműködés fő területei a tudás megosztása, a közös gondolkodás és az erőforrások közös használata •Szignifikáns különbségek az egyes országok és különböző típusú lánc tagok között •Együttműködés a lánc mentén: lehetőségek új kulcs szakértelmek kifejlesztésére az erőforrások, a képességek és a szakértelem kombinálásával •Az együttműködés mértéke a teljes termékpályán Belgiumban szignifikánsan nagyobb, mint Magyarországon 23 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

24 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 9. Új lehetőségek a támogató szervezetek számára, ahhoz, hogy a KKV-k szakmai támogatására a piacra jutásban és az innovációban segítsenek •A támogató szervezeteknek (szakmai szövetségek, innovációs ügynökségek, kollektív marketing szervezetek, kutatási ügynökségek) eltérő mértékű ismereteik vannak a vállalatok élelmiszerlánc irányítási és innovációs gyakorlattal kapcsolatos tevékenységéről. Jelentős hányaduk korlátozott tudással rendelkezik a hagyományos élelmiszerláncok teljesítményéről és az egyéb, a vállalati kapcsolatokra jellemző tényezőkről: bizalom, elégedettség, hírnév, függőség, lánc partnerek közti konfliktusok

25 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 9. Új lehetőségek a támogató szervezetek számára, ahhoz, hogy a KKV-k szakmai támogatására a piacra jutásban és az innovációban segítsenek •Néhány élelmiszer feldolgozó szövetség meglehetősen jó ismeretekkel rendelkezik •Jelenleg csak néhány támogató szervezet foglalkozik a láncon belüli együttműködés előmozdításával és nyújt ehhez támogatást a KKV-knak. •KIAKNÁZATLAN LEHETŐSÉG

26 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME Ajánlások élelmiszer-feldolgozó KKV-knak és más vállalkozásoknak 26 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

27 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 1. A lánc irányítási módszerek alkalmazásában rejlő lehetőségek kihasználása •Lehetőség versenyelőny kialakítására a lánc tagok közötti összehangolt tevékenységek segítségével •jobb megfelelés a vevői és fogyasztói elvárásoknak •az erőforrások és képességek hatékonyabb használata •Tanulják meg a lánc irányítási szemléletet és elveket és vezessék be azokat 27 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

28 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 1. A lánc irányítási módszerek alkalmazásában rejlő lehetőségek kihasználása •Eszközök: •Moduláris tanfolyam: az élelmiszerlánc menedzsment, a lánc teljesítménye, lánc stratégiák •A marketing irányítási és az ellátási lánc irányítási erőforrások használatának sikeres példáiból összeállított gyűjtemény •A Lánc partnerek közötti megbeszélések, egyeztetések 28 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

29 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 2. Az élelmiszerláncok siker és gátló tényezői, a láncon belüli együttműködés •Határozzák meg a saját élelmiszerláncuk gátló és siker tényezőit és fejlesszenek ki stratégiákat a gátló tényezők megszüntetésére és csökkentésére •Fő lépések: 1.Azonosítsák lánc partnereiket, a láncban elfoglalt saját helyüket és szerepüket 2.Állapítsák meg a saját láncuk gátló és siker tényezőit 3.Tekintsék át a rendelkezésre álló módszereket és sikeres példákat 4.Határozzák meg saját prioritásaikat 5.Vitassák meg a lánc partnerekkel és szakmai társaikkal a közös tevékenységek lehetőségeit és egyezzenek meg azokról 29 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

30 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 3. Az együttműködés erősítése •Tárják fel a lánc partnereikkel és a szakmai társakkal való együttműködés lehetőségeit a közös lánc célok meghatározására, új szakértelem kifejlesztésére ami versenyelőnyt eredményez és javítja •az erőforrások és képességek használatának hatékonyságát, a piacra jutást •az értékesítések és szolgáltatások teljesítésének színvonalát 30 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

31 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 3. Az együttműködés erősítése •Eszközök: •Együttműködés a lánc mentén: •Egymást kiegészítő erőforrások, képességek és szakértelmek kombinálása új kulcs szakértelem kifejlesztésére •A szükségtelen költségek megszüntetése, a termékek kiszállítási sebességének növelése, új forgalmazási csatornák működtetése •együttműködés a szakmai társakkal: a korlátozott erőforrások közös használatára és a költségek megosztására a marketing, a piackutatás, a kutatás és az oktatás területén 31 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

32 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 3. Az együttműködés erősítése •Kérjék ipari szakmai szövetségük, ágazati szakmai szövetségük vagy kollektív marketing szervezetük segítségét •Fő lépések: 1.Azonosítsák a lánc partnereikkel és szakmai társakkal közös céljaikat, amelyek minden résztvevő számára elfogadhatóak és fontosak 2.Azonosítsák a közös stratégiákat ezen célok elérésére, - az érdekek kölcsönös figyelembe vétele, a bizalom erősítése 3.Határozzák meg az ezen stratégiák bevezetéséhez szükséges intézkedéseket; 32 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

33 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 3. Az együttműködés erősítése 4.Értékeljék a szükséges erőforrásokat és képességeket, állapítsák meg a feladatokat, felelősségeket, inputokat 5.Osztozzanak meg tisztességes módon az előnyökön; 6.Vizsgálják felül az eredményeket és a tapasztalatokat, fejlesszék módszeresen az együttműködést •Moduláris tanfolyam áll rendelkezésre •Bevezetés az élelmiszerlánc menedzsmentbe •A lánc teljesítménye •élelmiszerlánc stratégiák 33 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

34 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 4. Az innováció erősítése •Tegyenek rendszeres erőfeszítéseket az innovatív megoldások kifejlesztésére és alkalmazására a vállalatukon belül. •Tárják fel az élelmiszerláncon belüli, a más szervezetekkel való együttműködésen alapuló innovációs lehetőségeket •Eszközök: •Erőteljesebb együttműködés más szervezetekkel •Erőteljesebb innovációs képesség •Nagyobb érzékelt nyereségesség és üzleti növekedés 34 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

35 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 5. A hálózatokban való részvétel erősítése •Vegyenek részt a hálózatokban a jobb együttműködési és innovációs lehetőségek megteremtése érdekében •Eszközök: •Az élelmiszeripari szövetségek, iparági szakmai szövetségek, nemzeti élelmiszer-technológiai platformok, klaszterek, ipari munkacsoportok kiváló lehetőséget nyújtanak a hálózatokban való részvételre 35 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

36 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 6. A hagyományos élelmiszerekben rejlő értékek középpontba helyezése •Őrizzék meg a hagyományos élelmiszerek megkülönböztethető előnyeit – vegyék figyelembe, hogy mit gondolnak a fogyasztók és mit gondolnak az élelmiszerlánc tagjai. •Használják a fogyasztói megítélést és az élelmiszerlánc tagjainak nézeteit tükröző definíciót. •A minőségi szemlélet fontossága a hagyományos élelmiszereknél az üzlet sikere érdekében •Az eredetiség, hamisíthatatlan jelleg megőrzése 36 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

37 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 7. Az élelmiszeripari szövetségek és az iparági szakmai szövetségek szolgáltatási lehetőségeinek kiaknázása •Támogassák és erősítsék az élelmiszerlánc irányítási és innovációt támogató szolgáltatások létrehozását az élelmiszer feldolgozó szövetségek és az ágazati szakmai szövetségek keretén belül •Eszközök: •gyűjtemény az élelmiszerlánc irányítási és marketing menedzsment módszerek sikeres alkalmazásáról; •moduláris tanfolyam a lánc irányítási módszerekről, a lánc teljesítményről és a lánc stratégiákról 37 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

38 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME Ajánlások a támogató szervezetek számára 38 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

39 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 1. Lánc irányítást támogató szolgáltatás •Nyújtsanak •a lánc irányítással és összehangolással kapcsolatos információs szolgáltatásokat, •szervezési támogatást a lánc mentén történő együttműködéshez •Eszközök: •a láncok összehangolt működtetéséhez szükséges információ nyújtása •az együttműködés és a hálózatok működtetésének koordinálása •a kiaknázatlan lehetőségek hasznosítása az élelmiszerlánc irányítás gyakorlati javításával •partnerközvetítő szolgáltatás a lánc tagok és tudás szolgáltatók (kutatók, tanácsadók, stb.) közötti 39 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

40 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 2. A jó élelmiszerlánc irányítási gyakorlattal kapcsolatos tudatosság megteremtése a hagyományos élelmiszereknél (1) •Szervezzenek workshop-okat, szemináriumokat, kerekasztal beszélgetéseket az élelmiszer feldolgozók (elsősorban a hagyományos termékeké) számára az élelmiszerlánc irányítás jó gyakorlatának megismertetésére. •Magyarázzák el az élelmiszerlánc irányítás szemléletét,alapelveit és előnyeit. •Létesítsenek a lánc irányítással kapcsolatos partnerközvetítő szolgáltatást a lánc tagok és az oktatási szolgáltatást nyújtók között. •Képezzék ki a saját szakembereiket a lány irányítás alapelveire, hogy segítséget tudjanak nyújtani a lánc irányítás és marketing irányítás elveinek módszeres alkalmazásához 40 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

41 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 2. A jó élelmiszerlánc irányítási gyakorlattal kapcsolatos tudatosság megteremtése a hagyományos élelmiszereknél (2) •Nyújtsanak támogatást tagjaiknak; •Segítsék a vállalatokat, élelmiszerláncokat gátló és siker tényezőik felismerésében. •Nyújtsanak stratégiai támogatást az élelmiszer feldolgozóknak a lánc mentén történő innováció megvalósításához. •Magyarázzák el a külső lánc tagok illetve szakmai társak közötti együttműködés és a hálózatban való részvétel lehetőségeit és előnyeit. 41 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

42 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 3. A kollektív tevékenységek koordinálása •Szervezzenek együttes tevékenységeket pl.: közös marketing, közös piac kutatás, közös kutatás és oktatás és koordinálják azok lebonyolítását •Eszközök: •Útmutató a hatékony tudás átadásról az élelmiszer feldolgozó KKV-k számára 42 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

43 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME Ajánlások a szakpolitikák készítői számára 43 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

44 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 1. A lánc irányításban rejlő lehetőségek kiaknázásának támogatása •Dolgozzanak ki intézkedéseket annak érdekében, hogy az ipar ismerje meg a lánc irányításban rejlő lehetőségeket. •Támogassák e lehetőségek kihasználását versenyelőny kialakítására az élelmiszerlánc tagok közti összehangolt tevékenységek segítségével. •Tanulják meg a lánc irányítási szemléletet és alapelveket és fejlesszenek ki ezeket követő politikákat •Nyújtsanak szakmai és pénzügyi támogatást az élelmiszeripari szövetségek, iparági egyesületek és ipari kutató intézetek számára hogy ösztönözzék a lánc irányítás alkalmazását tagjaik között 44 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

45 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 2. Élelmiszer feldolgozó vállalkozások (különösen a hagyományos élelmiszer feldolgozók) innovációjának támogatása •Dolgozzanak ki intézkedéseket és nyújtsanak pénzügyi támogatást az élelmiszer feldolgozó – különösen a hagyományos élelmiszert előállító – KKV-k innovációjának elősegítésére, a versenyképesség javítása érdekében •Támogassák az élelmiszeripari szövetségeket, szakmai szövetségeket, ipari kutatási szövetségeket, nemzeti technológiai platformokat amelyek segítséget nyújtanak az innovációhoz és a versenyképesség javításához 45 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

46 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME •Eszközök: •Az egymást kiegészítő erőforrások, képességek és szakértelmek kombinálásának elősegítése új közös szakértelmek kifejlesztésére •Beleértve az együttműködést a más ágazatokból (csomagoló anyagok, IT megoldások, logisztikai szolgáltatások) származó beszállítókkal 46 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft 2. Élelmiszer feldolgozó vállalkozások (különösen a hagyományos élelmiszer feldolgozók) innovációjának támogatása

47 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 3. A külső tudás forrása a földrajzi távolság szerint •A külső tudás megszerzésének támogatását ne korlátozzák arra a régióra, ahol az élelmiszer vállalkozás működik, hanem támogassák a távolabbi földrajzi területekről történő tudás megszerzését is •Eszközök: •Ésszerű a legjobb elérhető tudás megszerzésének támogatása földrajzi korlátok nélkül országon belül és ennek megfontolása egész Európára vonatkozóan is. 47 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

48 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME Ajánlások a tudás „szolgáltatók” (kutatók, tanácsadók, stb.) számára 48 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

49 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 1. A hagyományos élelmiszer fogalom meghatározás alkalmazása •Használják a fogyasztók és a lánc szereplők nézeteit egyesítő fogalom meghatározást a hagyományos élelmiszerekre. •Eszközök: •Használják azt mennyiségi és minőségi fogyasztói kutatásokban, marketing és élelmiszerlánc irányítási témákban. 49 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

50 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 2. Módszeres megközelítés az élelmiszerláncok gátló és siker tényezőinek elemzésére •Elemezzék a hagyományos élelmiszerláncok siker és gátló tényezőit módszeres megközelítés segítségével •Elemezzenek más láncokat is a hagyományos élelmiszerláncra alkalmazott koncepció szerint, adaptálva azt az adott ellátási lánc és marketing irányítási erőforrásokra és képességekre. •Eszközök: •Használják és adaptálják a rendelkezésre álló segédeszközt. 50 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

51 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 3. A lánc megkérdezések sajátos követelményei •Vegyék figyelembe, hogy egy láncon belül egymással kapcsolatban álló tagok megkérdezésének speciális követelményei vannak •Eszköz: •Útmutató a lánc megkérdezések végrehajtásához: •Gyakorlati tanácsok a sajátos követelmények kezeléséhez az élelmiszerlánc egymással kapcsolatban álló tagjainak megkérdezésénél és kérdőív készítésénél 51 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

52 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 4. Innovatív megoldások a gátló tényezők megszüntetésére és a siker tényezők erősítésére •Tárják fel a lehetőségeket a hagyományos és az általános élelmiszerláncok gátló tényezőinek csökkentésére vagy megszüntetésére és siker tényezőinek erősítésére (a lánc tagok egymást kiegészítő erőforrásainak és képességeinek kombinálása). •Fejlesszenek ki új tudást a határterületekkel való együttműködésre és a más szakterületeken alkalmazott sikeres megoldások adaptálására alapozva. •Eszközök: •Új módszerek kidolgozása a lánc tagok együttműködésének fejlesztésére az innovatív megoldások kidolgozása érdekében a különböző szakterületekről származó tudás alkalmazásával 52 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

53 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 2. Összehasonlító „benchmark” módszer kidolgozása és használata a hagyományos élelmiszereket előállító vállalatok marketing irányítási képességeinek értékelésére Az eredmények bemutatása 53 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

54 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 1. Internet alapú kérdőív kidolgozása a hagyományos élelmiszer feldolgozó KKV-k marketing irányítási képességeinek értékelésére Internet-alapú „benchmark” segédeszköz kifejlesztése, amely interaktív kitöltős kérdőíven alapszik •Az összes EU nyelvre lefordították •Értékelési szempontok: •marketing kutatás - információ •marketing stratégia - célkitűzések •tervezés és alkalmazás - szervezet •szabályozás és értékelés - értékelés •innovációs szempontok - fejlesztés 54 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

55 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME •közvetlen és azonnali visszajelzés a válaszadónak •a válaszokon alapján kiszámított pontszámok ; •Jelentés; •a többi addig megkérdezett vállalat átlagának összehasonlítása - a frissített átlagok elérhetők a web-oldalon; •több mint 400 válaszadó. 55 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft 1. Internet alapú kérdőív kidolgozása a hagyományos élelmiszer feldolgozó KKV-k marketing irányítási képességeinek értékelésére

56 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 1. Internet alapú kérdőív kidolgozása a hagyományos élelmiszer feldolgozó KKV-k marketing irányítási képességeinek értékelésére •A kérdőívek kiértékelése alapján a KKV-k fő gyengeségei: •a marketing tervezés és a marketing tevékenységek alkalmazása •az erőforrások rossz szervezése a nyereség eléréséhez •csak a szükségletekre reagálás •szabályozás és értékelés: •nem ellenőrzik, hogy az eredmények megfelelnek-e a céloknak 56 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

57 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME Lehetséges megoldások •Rendszeresen karbantartott, naprakész lista a marketing irányítási képességek kritikus pontjairól •Célzott cselekvési terv •a mikro és a kisvállalkozások gondolkodásmódjában a fő hangsúly elmozdítása a termék felől a piac felé •a piaci versenyhelyzet ismeretének növelése 57 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

58 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 2. Kibővített kérdőíves megkérdezés •Kibővített kérdőív kidolgozása a hagyományos élelmiszer-előállító vállalatok versenyképességének értékelésére •Meghatározott élelmiszerláncokon belül a lánc szereplők erőforrásainak, képességeinek és meghatározó szakértelmének megállapítása a lánc versenyelőnyének javításához •A lánc szereplők erőforrásai, képességei, szakértelme közös használatának és kombinálásának felderítéséhez 58 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

59 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME Ajánlások élelmiszer feldolgozó KKV-k és az egyéb vállalkozások számára 59 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

60 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 1.Internet alapú kérdőív kidolgozása a hagyományos élelmiszer feldolgozó KKV-k marketing irányítási képességeinek értékelésére •Vizsgálják meg a vevők és a végső fogyasztók igényeit, a versenytársak stratégiáját, beszállítóik tudását és piaci helyzetüket •Határozzanak meg célokat és dolgozzanak ki marketing stratégiát •Adják meg a határidőket és felelősségeket •Vizsgálják felül az eredményeket •ellenőrizzék, hogy mit értek el •ellenőrizzék, hogy az eredmények megfelelnek-e a céloknak •végezzenek helyesbítő tevékenységet ha szükséges 60 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

61 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 1.Internet alapú kérdőív kidolgozása a hagyományos élelmiszer feldolgozó KKV-k marketing irányítási képességeinek értékelésére •A szerepeket, feladatokat és kötelezettségeket világosan meg kell határozni, a vállalaton belül, meghatározott emberi erőforrásoknak a marketing tevékenységekhez rendelésével, különösen a tervezést és az értékelés területén •Hozzanak létre ösztönző rendszereket az áruk jobb értékesítésének elérése érdekében •A személyzet vegyen részt marketing irányítási képességekkel kapcsolatos oktatásokon 61 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

62 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME Ajánlások a támogató szervezetek számára 62 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

63 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 1.Internet alapú kérdőív kidolgozása a hagyományos élelmiszer feldolgozó KKV-k marketing irányítási képességeinek értékelésére •Végezzenek intenzívebb, hatékonyabb ismertető tevékenységet azokról a forrásokról, ahol elérhetők a piaci információk (web-lapok, piaci jelentések, egyéb adat források), •Szervezzenek a KKV-k marketing irányítási képességeinek fejlesztésével foglalkozó konferenciákat, nyílt napokat •Hozzanak létre helyi/regionális/országos szinten tájékoztató szolgáltató pontokat a KKV-k marketing problémáinak megoldására 63 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

64 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME Ajánlások a szakpolitikák készítői számára 64 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

65 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 1.Internet alapú kérdőív kidolgozása a hagyományos élelmiszer feldolgozó KKV-k marketing irányítási képességeinek értékelésére •Nyújtsanak pénzügyi támogatást a KKV-k számára a marketing irányítási képességeket fejlesztő projektekben való részvételhez •Szervezzenek versenyeket vállalatoknak ágazati szinten díjak elnyeréséért •Segítsék elő a mikro- és a kis vállalkozások részvételét az európai kutatási programokba •Támogassák a marketing irányítással kapcsolatos oktatásokat 65 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

66 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME Ajánlások a tudás „szolgáltatók” (kutatók, tanácsadók, stb.) számára 66 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

67 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 1.Internet alapú kérdőív kidolgozása a hagyományos élelmiszer feldolgozó KKV-k marketing irányítási képességeinek értékelésére •Szervezzenek oktatásokat a lánc tagok számára, hogy a vállalatok tudatában legyenek a marketing tevékenységek és a piaci stratégiák és a marketing irányítás alkalmazása fontosságának •Végezzenek kutatást a mikro vállalatokra összpontosított marketing modell kifejlesztésére és ösztönözzék a mikro és kis vállalatok részvételét európai kutatási programokban 67 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

68 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 3. A teljes hagyományos élelmiszer ellátási lánc teljesítmény indikátorai és lánc stratégiák kidolgozása Az eredmények bemutatása 68 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

69 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 1.Grafikus és az élelmiszerlánc gondolkodásmódot támogató segédeszköz kidolgozása a láncok feltérképezésére •Grafikus és a szemlélet kialakítását támogató segédeszköz a hálózat szemléltetésére •Lánc tagok-csomópontok •Kapcsolatok-nyilak •A lánc szerkezet átlátható áttekintése •A kapcsolatok minősége – a nyilak színkódolása 69 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

70 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME •A lánc szereplők közötti kapcsolatok típusának és a láncok irányítási szerkezetének megállapítására mélyinterjúk 54 vállalat bevonásával (a hagyományos élelmiszerláncok: beszállítóik, vevők, élelmiszer feldolgozók, Belgium, Magyarország, Olaszország) •eltérő üzleti kapcsolat típusok beszállító-élelmiszer feldolgozó, élelmiszer feldolgozó-vevő között és országok között •a magyarországi felmérés szerint: •alkalmi, azonnali ügyletek és szerződés kapcsolatok (beszállító-élelmiszer feldolgozó) •részletes szerződéses kapcsolat (élelmiszer feldolgozó-vevő) 70 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft 1.Grafikus és az élelmiszerlánc gondolkodásmódot támogató segédeszköz kidolgozása a láncok feltérképezésére

71 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 2. Módszeres megközelítés a lánc célok azonosítására •A lánc tagok közös és egyeztetett lánc célok iránti igénye •4 fő lépés: 1.A lánc szereplők céljainak azonosítása; 2.A lánc szereplők céljainak tekintetbe vétele-közös és ellentétes/eltérő célok; a nem közös célok megszüntetése 3.A lehetséges alárendelt célok megállapítása (megvitatás, irodalom) 4.A kulcs lánc célok és a kulcs alárendelt lánc célok kiválasztása. •Alkalmazás - Belgium, Olaszország, Magyarország - 1. lépés 84 lánc szereplővel, 5 hagyományos élelmiszer csoportra és 4. lépés 26 lánc tagra 3 hagyományos élelmiszer csoportra 71 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

72 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 3. Jellemző lánc célok és lánc alárendelt célok a hagyományos élelmiszerláncokra 5 fő lánc célt és 11 lánc alárendelt célt azonosítottak a hagyományos élelmiszerláncoknál • a hagyományos jelleg fenntartása •az eredetiség fenntartása •a gasztronómiai örökség fenntartása •a hagyományos jelleg fenntartása • a hatékonyság növelése •a forgalmazási költségek csökkentése •a nyereség növelése •a válaszadó képesség javítása •a szállítási határidők csökkentése •vevői reklamációk csökkentése 72 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

73 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 3. Jellemző lánc célok és lánc alárendelt célok a hagyományos élelmiszerláncokra •A minőség javítása •a biztonság javítása •a termék vonzóbbá tétele •a környezetbarát szempontok fejlesztése •Az egyensúly megteremtése a láncban •a kockázatok és előnyök egyenlő elosztása a lánc partnerek között •más lánc tagok érdekeinek jobb megértése 73 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

74 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 4. Élelmiszer ellátási lánc teljesítmény mérő segédeszköz •A vállalkozások napjainkban nem független egységként, hanem ellátási láncok tagjaiként versenyeznek •Lánc célokon alapuló teljesítmény mérő eszköz: •teljesítmény jelzőszámok a: •a hagyományos jellegre •a hatékonyságra •a válaszadási képességre •a minőségre •a lánc egyensúlyra 74 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

75 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 4. Élelmiszer ellátási lánc teljesítmény mérő segédeszköz •90 teljes termékpálya 270 lánc tagja teljesítményének felmérése 3 országban, 6 élelmiszer csoportra •Nincs szignifikáns különbség a különböző lánctagok összpontszámában, de vannak szignifikáns különbségek az egyedi tényezőkben •Teljesítmény a lánc szereplők közötti kapcsolathoz fűződik •A jobban teljesítő láncok magasabb pontszámot értek el •a bizalom, a gazdasági elégedettség, a társadalmi elégedettség, a függőség, a nem kényszerítő erő, a hírnév területén •a hírnév a legjobban megkülönböztető tényező •a hagyományos élelmiszert előállító láncokat magas fokú bizalom és hírnév jellemezi,ezt követi a gazdasági megelégedettség 75 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

76 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 5. Segédeszköz a lánc kapcsolat típusok mérésére •bizalom •gazdasági elégedettség, •társadalmi elégedettség, •függőség, •nem kényszerítő erő, •kényszerítő erő •hírnév •nézeteltérések 76 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft A sikeres és egyedi lánc kapcsolatok hozzájárulhatnak a versenyelőnyhöz •értékes, versenyképes, egymást kiegészítő Segédeszköz a lánc kapcsolat típusok mérésére:

77 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 6. Lánc stratégiák kidolgozása •Eltérnek a klasszikus vállalati stratégiáktól: minden lánc partnert szükséges bevonni •Részletes cselekvési terv kidolgozása •Megvitatás a lánc partnerekkel •minden egyes lépés értékelése •a szükséges erőfeszítések •az intézkedések elvégzésére a felelősségek elosztása a láncszereplők között •Ajánlott stratégiák: •Termék tökéletesítés •Termék módosítás •Tegye robosztusabbá a pénzügyeket 77 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

78 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 6. Lánc stratégiák kidolgozása •Ajánlott stratégiák: •Termék tökéletesítés •Termék módosítás •A pénzügyek robosztusabbá tétele •A rugalmasság javítása •Termelési folyamat minőségének javítása a teljes láncban •Az ár-érték arány javítása az ellátási láncban •A hagyományos élelmiszer előállítás márkázása a láncra építve 78 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

79 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 6. Lánc stratégiák kidolgozása •A vállalat környezet kímélő működésének javítása •Újratervezett logisztika •A vállalat hírnevének növelése a láncban •A hálózatokban való részvétel fokozása és azok előnyeinek jobb kihasználása •A kommunikáció hatékonyabbá tétele 79 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

80 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME Ajánlások élelmiszer feldolgozó KKV-k és más vállalkozások számára 80 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

81 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 1. A lánc célok azonosítása •Határozza meg a lánc célokat a saját élelmiszerláncának működésében •Eszközök: •Módszeres megközelítés a hagyományos élelmiszerlánc tagok közös, ellentétes és eltérő céljainak meghatározására •Ez a megközelítés más élelmiszerláncokra is alkalmazható 81 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

82 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 1. A lánc célok azonosítása •Lánc célok kitűzésére az alábbi lépéseket hajtsa végre a következő sorrendben : 1.Azonosítsa a saját élelmiszerláncának tagjait 2.Azonosítsa élelmiszerláncának szereplőit 3.Egyeztesse a célokat annak értékelésével, hogy azok közösek vagy ellentétesek/eltérőek-e és csak a közöseket tartsa meg 4.Azonosítsa a lehetséges alárendelt célokat 5.Válassza ki a kulcsfontosságú lánc célokat és alárendelt célokat 82 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

83 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 2. A lánc irányítási szerkezetének azonosítása •Azonosítsa a saját élelmiszerláncának irányítási szerkezetét •Eszközök: •Az alábbi lépéseket hajtsa végre a következő sorrendben : 1.Azonosítsa a következő ügyleteket a saját élelmiszerláncában •T1. A mezőgazdasági termelők és beszerzett anyagainak, inputjainak beszállítói között. •T2. Mezőgazdasági termelők és az első élelmiszer feldolgozási lépés között •T3. Az első és a második élelmiszer feldolgozási lépés között 83 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

84 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 2. A lánc irányítási szerkezetének azonosítása •T4. Az utolsó feldolgozási lépés és a nagykereskedők között •T5. Nagykereskedők (vagy az utolsó feldolgozási lépés) és a kiskereskedők között. 2.Azonosítsa minden ügylet irányítási szerkezetét a rendszertan használatával (a meghatározó változók értéke). 84 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

85 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 3. Az ellátási lánc teljesítmény mérése •Mérje meg saját élelmiszerláncának teljesítményét •Eszközök: •Teljesítmény mérő eszköz a hagyományos élelmiszerláncok mérésére: •A következő lépéseket hajtsa végre sorrendben: 1.Azonosítsa saját élelmiszerláncának tagjait 2.Azonosítsa élelmiszerlánca tagjainak teljesítményét a kidolgozott teljesítmény mérő segédeszköz segítségével 3.Állapítsa meg a teljesítményben lévő hiányosságokat élelmiszerlánca mentén 85 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

86 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 4. A lánc kapcsolatok típusának mérése •Mérje jellegzetes élelmiszerláncában a lánc tagok közötti kapcsolatok minőségét •Eszközök: Elméleti alapokon nyugvó segédeszköz a lánc kapcsolatok minőségének mérésére •Hajtsa végre sorrendben a következő lépéseket : 1.Azonosítsa a saját élelmiszerláncának tagjait 2.Azonosítsa élelmiszerlánca tagjainak teljesítményét a kidolgozott teljesítmény mérő eszköz segítségével 86 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

87 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 5. A lánc teljesítményének javítása •KKV-knak nemcsak a saját, hanem az egész élelmiszerlánc teljesítményét növelniük kell •Együttműködés szükséges a lánc teljesítmény javításához •Vegye tekintetbe a lánc partnereikhez fűződő kapcsolatai minőségét az általános lánc teljesítmény javítása és ezen belül a saját hozzájárulásának növelése érdekében •Gondoljanak ki a lánc teljesítményt növelő stratégiákat a közös célok megvilágításával és egy Cselekvési Tervet és határozzák meg a feladatok elosztását a lánc tagok között. 87 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

88 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 6. Lánc stratégiák •Használja kiinduló pontként a 12 kidolgozott stratégiát •Termék tökéletesítés •Termék módosítás •A pénzügyek robusztusabbá tétele •A rugalmasság javítása •A termelési folyamat minőségének javítása a teljes lánc mentén •Az ár-érték arány javítása az ellátási láncban •A hagyományos élelmiszer termelés márkázása a láncra építve •A vállalkozás környezet kímélő működésének javítása •Áttervezett logisztika •Vállalkozása hírnevének növelése a láncban •Erősítse részvételét és használja ki lehetőségeit a hálózatokban •Tegye hatékonyabbá kommunikációját 88 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

89 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME Ajánlások a támogató szervezetek számára © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft 89

90 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 1. Az élelmiszerláncok működésének megértését, a vállalatok ismereteinek javítását, a lánc gondolkodásmód megértését elősegítő kiadványok szerkesztése és terjesztése •A lánc szemléletet népszerűsíteni kell az azt kevéssé ismerő vállalatok körében •gyakori üzenetek •megfelelő eszközök •Népszerűsítsék a lánc mentén történő együttműködés kialakításról szóló füzeteket, kiadványokat, értelmező gyűjteményeket, láncot leíró ábrákat és fogalom meghatározásokat •külön kiadványok a különböző láncok kulcs szempontjairól •rövid információk a lánc jellegzetes csomópontjairól vagy gyűrűiről 90 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

91 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 2. A támogató szervezetek szervezzenek konferenciákat és nyílt napokat a lánchoz tartozásról és a lánc stratégiák kidolgozására •Szervezzenek konferenciákat és nyílt napokat a lánchoz tartozásról és a lánc stratégiák kidolgozására •Stratégiai támogatás nyújtására a vállalatok számára •A vállalatok segítése hogy felismerjék a lánchoz való tartozásukat a láncban betöltött helyük és szerepük meghatározása segítségével 91 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

92 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 3. Biztosítsanak semleges találkozó helyet lánc összejöveteleknek •Hívják meg az azonos láncban tevékenykedő vállalkozásokat, hogy kezdjenek párbeszédet és vitassák meg a lánc hatékonyságával kapcsolatos problémákat •Erősítsék szakértelmükkel a lánc tagok tárgyaló képességét 92 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

93 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 4. Támogassák a vállalatokat a fogyasztói bizalom elnyerésében megbízható információk biztosításával az ipari alkalmazott folyamatokról és gyakorlatról •Kísérjék figyelemmel és összegezzék a fogyasztói preferenciák jelenlegi trendjeit nem érzékszervi szempontokról, a vásárlói magatartásról (etikai kérdések, környezet, egészséggel és táplálkozással kapcsolatos állítások, társadalmi vonatkozások az élelmiszer termeléshez, feldolgozáshoz és kiskereskedelemhez kapcsolódóan, stb.) és tájékoztassák a vállalatokat; •Képezzék ki szakembereiket a fogyasztói vonatkozásokra, hogy segíteni tudjanak a vállalatoknak 93 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

94 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME Ajánlások a szakpolitikák készítőinek 94 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

95 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 1. Népszerűsítsék a lánc szemlélet alkalmazását •Azonosítsák a lánc stratégiák és a közérdek egybeeső területeit •Állapítsák meg, hogy mely stratégiákat alkalmazzák a lánc tevékenység részeként a vezető vállalatok •Válasszák ki a lehetséges prioritásokat a láncban •A pályázatok értékelésénél vegyék figyelembe a lánc megközelítési szempontokat. 95 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

96 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME Ajánlások a tudás „szolgáltatók” (kutatók, tanácsadók, stb.) számára 96 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

97 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 1. Módszeres megközelítés a lánc célok azonosítására •Elemezzék a lánc célokat módszeres megközelítés segítségével •Eszköz: •Használják a leírt módszeres megközelítést a közös lánc célok kitűzésére az ellentétes és eltérő célok kiküszöbölésével. Erre alapozva lehet teljesítmény mérő eszközt ki fejleszteni. 97 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

98 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 2. A lánc irányítási szerkezetének megállapítása •Állapítsák meg az egy meghatározott élelmiszerlánc mentén alkalmazott irányítási szerkezeteket. •Eszköz: •Használják az elméletileg megalapozott rendszertant, melyet néhány kiválasztott hagyományos élelmiszerlánc irányítási szerkezetének megállapítására dolgoztak ki és alkalmazzák egyéb hagyományos és szokványos élelmiszerláncok kormányzási szerkezeteinek megállapítására. 98 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

99 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 3. Ellátási lánc teljesítmény mérés •Mérje a vizsgált élelmiszerlánc teljesítményét •Eszköz: •Használja az elméletileg megalapozott lánc teljesítmény mérő segédeszközt a hagyományos élelmiszerláncokra 99 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

100 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 4. A lánc kapcsolatok minőségének mérése •Mérje a lánc kapcsolatok minőségét a saját élelmiszerláncában •Eszköz: •Használja az elméletileg megalapozott lánc teljesítmény mérő segédeszközt a lánc kapcsolatok minőségének mérésére 100 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

101 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 5. Foglalkozzanak a gyakorlati vonatkozásokkal és kapcsolják azokat a nagyobb stratégiákhoz •Terjesszenek információs segédeszközöket (felhasználói kézikönyv, rövid utasítások ) a vállalatok lánc irányítási képességeinek javítására •Gyűjtsék össze a vállalatok gyakorlati tapasztalatait és ösztönözzék K+F és műszaki részlegeiket azok publikálására 101 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

102 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 6. Bátorítsanak egy szervezetek (vállalatok) közötti „állás cserélő” programot •A kutatók dolgozzanak egy ideig termelő helyszíneken, a vállalati alkalmazottak pedig kísérleti laboratóriumokban. •A kutatók használják ki az összes lehetőséget annak megismerésére, hogy az ötleteket hogyan lehet alkalmazni a gyakorlatban. •A vállalati szakemberek ismerjék meg a kutatási tevékenységek általános szemléletét és gondolkodás módját. 102 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

103 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 7. A tudás szolgáltatók tevékenykedjenek közvetítőként •Alkalmazzanak „érdekegyeztető politikát ” hogy közelebb hozzák egymáshoz a lánc partnereket •Teremtsenek kedvező alkalmat arra, hogy a lánc partnerek rendezhessék egymással vitás kérdéseiket •Ajánlják a kutatási tevékenységek eredményei és tapasztalatai alapján a sikeres módszereket a nyertes- nyertes helyzet eléréséhez 103 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

104 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 4. Innovatív értékesítési stratégiák a hagyományos élelmiszerekre Az eredmények bemutatása 104 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

105 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 1. Az értékesítési csatornák áttekintése •Az értékesítési csatornák különböző szintjeinek leírása •Legegyszerűbb szint: amikor közvetlen kapcsolat van a termelő (gyártó) és a végső fogyasztó között közvetítő bevonása nélkül. •Következő szint: egy közvetítő (pl. a fogyasztói javaknál, egy kiskereskedő, ipari áruforgalomban egy disztribútor). 105 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

106 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 2. Innovatív forgalmazási stratégiák kidolgozása •12 innovatív forgalmazási stratégia kidolgozása a projekt partnerek és a lánc érintett szereplőinek értékelése alapján, ötletroham (brainstorming) ülések segítségével országonként (Belgium, Olaszország, Magyarország) 2-2 termék típusra összpontosítva •Több, mint 200 összegyűjtött ötletből a 12 legígéretesebb került kiválasztásra 106 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

107 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 2. Innovatív forgalmazási stratégiák kidolgozása 12 innovatív stratégia : •Közös értékesítés, forgalmazás •Közösen végzett népszerűsítő, eladás ösztönző tevékenységek (promóció) •Agro-turizmus •„Minden egy csomagban” •E-kereskedelem B2B&B2C •Mozgó árusítás •A fogyasztó bevonása •A hálózatokban rejlő lehetőségek kihasználása •Gyorsétkeztetési lánc •Különlegességek szaküzletei •Tájegységi sarok áruház láncokban •Kis területekre való „betörés” hagyományos termékekkel 107 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

108 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 3. Segédeszköz a stratégiai tájékozódást segítő értékeléshez (A SWOT és a SOR elemzés kombinálása) •Döntéshozatalt támogató segédeszköz az üzleti ötletek megbízhatóságának ellenőrzésére. Kombinált használat •a SWOT (erősségek, gyengeségek, lehetőségek, fenyegetések elemzése) •SOR (Stratégiai Tájékozódási Forduló – azon lehetőségek és fenyegetések azonosítása amelyek a legjobban illeszkednek a szervezet erősségeihez és gyengeségeihez 108 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

109 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 3. Segédeszköz a stratégiai tájékozódást segítő értékeléshez (A SWOT és a SOR elemzés kombinálása) •Döntéshozatalt segítő eszköz bevezetése (SWOT+SOR) a 12 kidolgozott stratégiára SWOT elemzés használatával (Olaszország, Belgium, Magyarország) a projekt tagokkal és élelmiszeripari KKV-kkal végzett megbízhatósági tesztek útján) •Az eredmények alapján a stratégiák 3 csoportba sorolhatók •Megbízható •Kételkedve fogadott •Elutasított 109 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

110 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 3. A 12 értékesítés stratégia osztályozása Legígéretesebb innovatív stratégiák: •A hálózatokban rejlő lehetőségek kihasználása •„Minden egy csomagban” •Gyorsétkeztetési lánc •A különlegességek szakboltjai •Tájegységi sarok áruház láncokban •Kis területekre való „betörés” hagyományos termékekkel 110 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

111 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 3. A 12 értékesítés stratégia osztályozása Kételkedve fogadott stratégiák: •Közös értékesítés, forgalmazás •Közösen végzett ösztönző tevékenységek (promóció) •A fogyasztó bevonása Elutasított stratégiák : •E-kereskedelem •Mozgó árusítás •Agro-turizmus 111 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

112 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 4. Részletes cselekvési tervek kidolgozása és a viszonylagos erőforrás intenzitás meghatározása minden egyes stratégiára •Cselekvési terv: •A tevékenységek lépéseinek és a taktikák felsorolása időrendi sorrendben •A szükséges erőforrások értékelése •Erőforrások: •emberi, •pénzügyi •berendezések, •információ minden lépésnél, amelyek a stratégiák bevezetéséhez szükségesek 112 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

113 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 4. A 12 értékesítési stratégia értékelése a szükséges erőforrásoknak megfelelően Rang sor StratégiaEmberi erőforrás Pénzügyi erőforrás Berendezés igény Információ elemzés Összes forrás 11Hálózatokban rejlő lehetőségek99101543 8Minden egy csomagolásban13168845 10Gyorsétterem1618112368 7A fogyasztó bevonása3124101277 6Agro túrizmus3917101278 12Közös promóció2026163395 9Mozgó árusítás26 153097 5Szakboltok29311822100 2Közös forgalmazás29261538108 4E-kereskedelem26341639115 3Kis területekre való „betörés”31292631117 1 Tájegységi sarok28371639120 113 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

114 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 5. A lánc partnerek és „harmadik fél” szakértők bevonásának előnyei a kockázatok és költségek megosztására •A kiválasztott stratégiák megvalósításához előnyös a vállalatok üzleti környezetéből beszállítókat, vevőket, harmadik feleket, az ágazat kormányzati és nem- kormányzati támogató szervezetet, kutató intézetek, üzleti tanácsadókat stb. bevonni •A hatékony együttműködéshez a stratégia bevezetésének kezdetén egyértelműen meg kell határozni a cselekvési tervben a feladatok és felelősségek szétosztását •Minden egyes lánc partner egyéni céljait is tiszteletben kell tartani az együttműködési hálózat közös céljainak meghatározásánál. 114 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

115 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME Ajánlások élelmiszeripari KKV-k és más élelmiszeripari vállalkozások számára © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft 115

116 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 1. A megfelelő forgalmazási stratégia kiválasztása •Ellenőrizze a forgalmazási stratégia alkalmazhatóságát a saját élelmiszerláncára •Eszközök: •A hagyományos élelmiszerek előállítói értékeljék azt a stratégiát, amelyik a legjobban illeszkedik a •termék követelményeihez; •a vállalat és a lánc erőforrásaihoz és képességeihez; •termelési környezetükhöz; •és élelmiszerláncukhoz, amelyben tevékenykednek 116 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

117 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 1. A megfelelő forgalmazási stratégia kiválasztása •Két fő lépést kell elvégezni a stratégia bevezetése előtt : •A döntés hozatalhoz SWOT és SOR elemzés. •Ezt követően részletes cselekvési terv kidolgozása, amely magában foglalja az erőforrások becslését a lánc partnerek, harmadik felek (külső szakértők) bevonásával az emberi, pénzügyi és/vagy tudásbeli erőforrások hiányának kiküszöbölésére, a kockázatok, költségek, előnyök megosztására 117 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

118 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 2. Döntéshozatal •Használjon alkalmas döntést támogató segédeszközöket a megfelelő forgalmazási stratégia kiválasztására •Eszközök: 1.Végezzen SWOT elemzést 2.Végezzen SOR elemzést 3.Azonosítsa azokat az erősségeket és gyengeségeket amelyek a legjobban illeszkednek a lehetőségekhez és fenyegetésekhez. •Amikor az erősségek nem elegendőek a lehetőségek kiaknázására és a gyengeségek legyőzésére •A stratégia nem alkalmazható /nem valósítható meg 118 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

119 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 3. Részletes cselekvési terv •Állítson fel részletes cselekvési tervet és végezze el az erőforrások becslését. •Eszköz: •Sorolja fel a cselekvési tervben a stratégiák lépéseit időrendi sorrendben és értékelje minden egyes lépésnél a szükséges emberi, pénzügyi erőforrásokat, berendezés igényt, információ erőforrásokat, amelyek szükségesek 119 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

120 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 4. Kölcsönös előnyök és megtakarítások – A lánc partnerek és a külső szakértők bevonása •Hozzanak létre kölcsönös előnyöket és megtakarításokat a stratégia kidolgozása és bevezetése során a lánc partnerekkel és külső szakértőkkel együtt •Eszközök: •Vonják be a vállalat üzleti környezetének egyéb szereplőit a lánc stratégia kidolgozásába és bevezetésébe pl. a közvetlen beszállítót és vevőt, de a harmadik feleket, az ágazat kormányzati és nem kormányzati támogató szervezeteit, a kutató intézeteket, üzleti tanácsadókat is •Biztosítsák a kölcsönös előnyöket és megtakarításokat minden egyes lánc tag számára •Dolgozzanak ki világos, lánc stratégiát hosszú távú kilátásokkal •Határozzák meg a feladatokat és felelősségeket a cselekvési tervben 120 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

121 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME Ajánlások a támogató szervezetek számára 121 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

122 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 1. Alternatív forgalmazási stratégiák kezdeményezése, támogatása •Kezdeményezzék és támogassák az olyan alternatív forgalmazási csatornák kialakítását és alkalmazását, amelyek illeszkednek a hagyományos élelmiszerek speciális jellemzőihez. •Eszközök: •A forgalmazási stratégiák kidolgozásának lépései 1.Kezdjék az ötletgyűjtéssel 2.Válasszák ki a legígéretesebbeket 3.Stratégia kidolgozása minden egyes kiválasztott ötletre 4.A legígéretesebb legjobban illeszkedő stratégia (SOR elemzés) meghatározása, •Az erőforrások értékelését magában foglaló részletes cselekvési terv felállítása 122 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

123 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 2. A hagyományos élelmiszer- előállítók támogatása a döntés hozatal során •Szervezzenek oktatásokat a SWOT és SOR elemzésről (szemináriumok, workshop-ok formájában) a hagyományos élelmiszer előállító vállalkozásoknak és lánc partnereiknek •Eszköz: •Nyújtsanak segítséget az élelmiszer feldolgozó KKV-k számára belső erősségeik és gyengeségeik és a külső lehetőségeik és fenyegetéseik megállapításához (SWOT elemzés) és ezek ütköztetésére (SOR elemzés) a döntéshozatal támogatásához 123 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

124 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 3. A hagyományos élelmiszer- előállítók támogatása a részletes cselekvési terv felállításában •Nyújtsanak támogatást az erőforrások becslését is magában foglaló részletes cselekvési terv felállításához •Eszköz: •Támogassák a hagyományos termék előállítókat a részletes cselekvési tervek felállításában a csoportos oktatások, szemináriumok során egyedi vagy csoportos esettanulmány gyakorlatokkal 124 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

125 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 4. A külső szakértők és lánc partnerek bevonása fontosságának szélesebb körű megismertetése •Ismertessék meg a hagyományos élelmiszer-előállítók mind szélesebb körét a kölcsönös előnyök és megtakarítások elérésének sikeres módszereivel, a stratégia kidolgozása során és nyújtsanak segítséget annak alkalmazásához •Eszközök: •Vonják be a vállalat üzleti környezetének egyéb szereplőit a lánc stratégia kidolgozásába és bevezetésébe pl. a közvetlen beszállítót és vevőt, de harmadik feleket, az ágazat kormányzati és nem kormányzati támogató szervezeteit, a kutató intézeteket, üzleti tanácsadókat is •Használják a moduláris tanfolyamot: az élelmiszerlánc irányítása, lánc teljesítménye, az élelmiszerlánc stratégiák vagy szervezzenek más interaktív workshop-okat 125 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

126 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME Ajánlások a szakpolitikák készítőinek 126 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

127 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 1. Alternatív forgalmazási stratégiák kidolgozásának és bevezetésének támogatása hagyományos élelmiszereknél •A pénzügyi és nem pénzügyi támogatások elnyerésére irányuló pályázatok adminisztratív terheinek csökkentése a pályázati eljárás egyszerűsítésével •Eszköz: •Biztosítsanak egyszerűbb hozzáférési lehetőséget a termékek jellegzetes tulajdonságait figyelembe vevő alternatív forgalmazási stratégiák kidolgozását és alkalmazását támogató, meglévő pályázatokhoz. •Nyújtsanak : •támogatást a pályázat készítéshez, •könnyebben érthető magyarázatokat az feladatok megértéséhez, •hosszú távú, jobban a fenti célokhoz igazodó rendeleteket és törvényeket 127 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

128 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 2. A külső szakértők és lánc partnerek bevonásának bátorítása •Bátorítsák a lánc partnerek közös tevékenységekbe való bevonását a lánc mentén az élelmiszerbiztonsági szempontokon és az átláthatóságon túlmenően •Eszköz: •Dolgozzanak ki szakpolitikákat és támogassák a hagyományos élelmiszer előállító vállalatokat külső szakértők bevonásában olyan területeken, mint a (forgalmazási) lánc irányítása, stratégia kidolgozása és bevezetése és/vagy innovációs folyamatok a regionális és nemzeti gazdasági fejlesztésére 128 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

129 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME Ajánlások tudás szolgáltatók számára 129 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

130 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 1. Alternatív forgalmazási stratégiák kidolgozásának támogatása •Adjon kiinduló információt és nyújtson támogatást az innovatív forgalmazási stratégiák kidolgozásához, különösen a hagyományos élelmiszer-előállítókra szabottan és általánosan az élelmiszer előállító KKV-k számára. •Eszközök: •A jó gyakorlat példatár és a szakirodalom áttekintése •A hagyományos élelmiszer-előállítók bevonása •A kidolgozás lépései 1.Ötletgyűjtés 2.A legígéretesebb ötletek kiválasztása 130 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

131 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 1. Alternatív forgalmazási stratégiák kidolgozásának támogatása 3.Stratégiák kidolgozása minden egyes kiválasztott ötletre (A jövőkép és a küldetés megszövegezése és SWOT elemzés végrehajtása ) 4.A legjobban illő /legígéretesebb stratégia kiválasztása (SOR elemzés) •Az erőforrások értékelését magába foglaló részletes cselekvési terv kidolgozása 131 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

132 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 2. A hagyományos élelmiszer előalítók támogatása a döntéshozatal során •Tartsanak oktatásokat a SWOT és SOR elemzésről (szemináriumok, workshop-ok formájában) a hagyományos élelmiszer előállító vállalkozásoknak és lánc partnereiknek •Eszköz : •Nyújtsanak támogatást az élelmiszer előállító KKV-k számára belső erősségeik és gyengeségeik és külső lehetőségeik és fenyegetéseik azonosítására (SWOT elemzés) és ezek ütköztetésére (SOR elemzés) a döntéshozatali folyamat segítségével 132 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

133 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 3. A hagyományos élelmiszer- előállítók támogatása a részletes cselekvési terv felállításában •Nyújtsanak támogatást az erőforrások becslését is magában foglaló részletes cselekvési terv felállításához •Eszköz: •Támogassák a hagyományos élelmiszer-előállítókat részletes cselekvési terv felállításában oktatások, szemináriumok során egyedi vagy csoportos gyakorlatokkal 133 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

134 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 4. Az ismeretek terjesztése a külső szakértők és lánc partnerek bevonása fontosságáról •Ismertessék meg a hagyományos élelmiszer- előállítók minél szélesebb körével a kölcsönös előnyöket és megtakarítások elérésének lehetőségét a stratégia kidolgozása során és a lánc partnerek és külső szakemberek bevonása segítségével és nyújtsanak segítséget a módszer alkalmazásához 134 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft

135 SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 4. Az ismeretek terjesztése a külső szakértők és lánc partnerek bevonása fontosságáról •Eszközök: •Vonják be a vállalat üzleti környezetének egyéb szereplőit a lánc stratégia kidolgozásába és bevezetésébe pl. a közvetlen beszállítót és vevőt, de harmadik feleket, az ágazat kormányzati és nem kormányzati támogató szervezeteit, kutató intézeteket, üzleti tanácsadókat is •Használják a moduláris tanfolyamot az élelmiszerlánc irányításról, a lánc teljesítményről, az élelmiszerlánc stratégiákról vagy szervezzenek más interaktív workshop-okat 135 © ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft


Letölteni ppt "SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME (TRUEFOOD WP5) 1 Ajánlások a hagyományos élelmiszerek piacra jutásának és innovációjának elősegítésére - a TRUEFOOD pályázat."

Hasonló előadás


Google Hirdetések