Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A megtett úttal arányos útdíjfizetési rendszer bevezetésével összefüggő rendőri feladatok végrehajtására.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A megtett úttal arányos útdíjfizetési rendszer bevezetésével összefüggő rendőri feladatok végrehajtására."— Előadás másolata:

1 A megtett úttal arányos útdíjfizetési rendszer bevezetésével összefüggő rendőri feladatok végrehajtására

2 Előzmények • Nemzetközi tender UD rendszer • Nemzetközi tender az elektronikus útdíjfizetési rendszer (UD rendszer) kiépítésére a tender nyertesét kihirdették • 2012 decemberében a tender nyertesét kihirdették nem írja alá a szerződést • 2013. január 15-én a nyertes bejelentette, hogy nem írja alá a szerződést kizárólag állami forrásból • Kormányzati döntés alapján a rendszert kizárólag állami forrásból alakítják ki • A bevezetés határideje 2013. július 1-je 75 milliárd forint • A második félévre tervezett költségvetési bevétel 75 milliárd forint Állami Autópálya Kezelő Zrt. (ÁAK) • A rendszer üzemeltetője az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (ÁAK) rendőrség • A bírságolást kizárólag a rendőrség végzi

3 Feladatmeghatározás 2013. március elején • A feladatmeghatározásra 2013. március elején került sor • Feladat: az útdíjfizetéssel kapcsolatos szabályok megsértőinek bírságolása 120 nap • Kevesebb mint 120 nap volt a feladat végrehajtásának megkezdéséig Amit tudtunk: 2013. július 1-jén meg kell kezdeni • A feladatellátást 2013. július 1-jén meg kell kezdeni • A feladatellátás folyamatos szó szerint 0-24 órás • A feladatellátás folyamatos – szó szerint 0-24 órás Ami hátráltatta a feladatra való felkészülést: • A vonatkozó új jogszabályok hiánya • A hatályos jogszabályok módosításának hiánya • Az ellenőrzési infrastruktúra teljes hiánya

4 Felkészülés Az ellenőrzési koncepció első verziójának kidolgozása  50 darab,  ellenőrző kamerával felszerelt,  rendészeti jellegű szolgálati gépjárművel  az ország belső területének folyamatos ellenőrzése  járművenként 2 fő rendőrrel • A határok mentén fixen telepített kamerákkal történő ellenőrzés • Konténeres ellenőrzési helyek kiépítése a belső határok mentén • A külső határokon lévő határátkelőhelyek felmérése, hogy alkalmasak-e a konténeres ellenőrzésre

5 Felkészülés Az ellenőrzési koncepció első verziójának kidolgozása Létszámigény Egy váltás létszámigénye  50 gépkocsi x 2 fő = 100 fő A belső normák szerint a folyamatos szolgálatellátáshoz szükséges létszámot az egy váltáshoz szükséges létszám hatszorosával kell kiszámítani. 600 fő Az ellenőrzési feladat ellátásához szükséges teljes létszám: 600 fő A létszámot belső átcsoportosítással kell biztosítani, többlet- létszámot a Belügyminisztérium nem biztosít.

6 Felkészülés Az ellenőrzési koncepció első verziójának kidolgozása Létszámigény További létszámigényt generált a shengeni határátkelőhelyeken kiépítendő 37 állandó ellenőrzőpont folyamatos működtetése A teljes létszámigény így 1068 főre nőtt. A határátlépési ponttal vagy határátkelőhellyel rendelkező területi rendőri szervek előre számított többletlétszám- igénye egyes esetekben magasabb volt, mint a jelenleg rendelkezésre álló erők létszáma.

7 Felkészülés elvetése Az ellenőrzési koncepció első verziójának elvetése 2013. május közepére 2013. május közepére kiderült, hogy a tervezett konténeres ellenőrzőpontokat fizikailag lehetetlen elhelyezni az adott út mellett, vagy telepítésük vállalhatatlan költséggel jár. Eldőlt az is, hogy a rendőrség nem fog műszeres ellenőrzést végezni, csak bírságolni fog, emiatt újfajta járművek beszerzéséről kellett dönteni. 2013. június elején 2013. június elején az ORFK Határrendészeti Főosztály jelezte, hogy az útdíjellenőrzés a külső határokon a határellenőrzés folyamatában is elvégezhető. 2013. június közepén 2013. június közepén döntés született, hogy az 50 darab, eredetileg mélységi ellenőrzésre szánt járművekkel kell ellátni az belső határok előtti ellenőrzési feladatokat is.

8 Felkészülés Az ellenőrzési koncepció második (jelenlegi) verziója 39 határmenti ellenőrzőpont • 18 határátkelőhelyen (külső határon), • 21 határátlépési pont (belső határ), melyből • 5 helyszínen épületben • 16 helyszínen járőrgépkocsival kell ellenőrizni. A fennmaradó gépkocsikat a területi rendőri szervek között az útdíjjal érintett utak hosszának arányában osztottuk szét, hogy azokkal mélységi ellenőrzést hajtsanak végre. Skoda Octavia 1.4 TSI típusú, rendészeti jellegű gépkocsik, notebookkal, POS-terminállal, nyomtatóval felszerelve

9 A HU-GO elektronikus útdíjfizetési rendszer 2013. július 1-jén 00.00 órakor elindult (aztán gyorsan lefagyott…)

10 Rendőri ellenőrzés • csak akkor lehet ellenőrzést végezni, ha az ÁAK rendszere (UD ESZTER) riasztást ad a RobotZsarunak • új RobotZsaru-alkalmazás • új „ÚtdíjPoint” alkalmazás (az objektív felelősség mentén lefolytatandó eljárásokhoz) • megállításos ellenőrzés • POS-terminálos fizetési lehetőség (POS – Point of sale, az eladás helyén való bankkártyás fizetés) elméletben működőképes rendszer • elméletben működőképes rendszer az UD-rendszer sajnos nem képes teljesen megbízható adatokat átadni a RobotZsarunak ellenőrzést még nem végzünk. Gyakorlatilag azonban az UD-rendszer sajnos nem képes teljesen megbízható adatokat átadni a RobotZsarunak, ezért vezetői döntés alapján ellenőrzést még nem végzünk.

11 Közúti határátkelőhely Fix ellenőrzési pont Mozgó ellenőrzés Ellenőrzési pontok

12

13

14

15 Bekövetkezett és várható fejlemények • a közútkezelői feladatok összevonása a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-hoz, • az ÁAK  NÚSZ (Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.) kizárólag útdíjellenőrzést fog végezni, • további járműbeszerzések (10 új járőrgépkocsi, 11 kisbusz),

16 Jogszabályi alapok Új jogszabályok: 2013. évi LXVII. törvény (EDtv.) • az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény (EDtv.) 209/2013. (VI. 18.) Kormányrendelet (Vhr.) • az EDtv. végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Kormányrendelet (Vhr.) • 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet (EDr.) • az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet (EDr.) Módosuló jogszabályok: 1988. évi I. törvény (Kkt.) • a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) • 410/2007. (XII. 29.) Kormányrendelet • 156/2009. (VII. 29.) Kormányrendelet

17 Jogszabályi alapok EDtv. 2. § szakasz 21. EDtv. 2. § szakasz 21. pontja alapján útdíjköteles gépjármű: a 3,5 tonnánál nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi, vontató - ideértve a nyerges vontatót is -, valamint az ilyen gépjárműből és az általa vontatott pótkocsiból, félpótkocsiból álló járműszerelvény;

18 Jogszabályi alapok 14. § 14. § Jogosulatlan úthasználatnak minősül - a 9. § szerinti mentesség eseteinek kivételével -, ha: a) az útdíjköteles elemi útszakasz használatának megkezdése előtt a díjfizetésre kötelezett elmulasztja viszonylati jegy megváltását az általa használt útdíjköteles elemi útszakaszra vonatkozóan és nincs hatályos, az útdíjszolgáltatóval kötött - az e törvény szerinti bevallások útdíjszedőhöz történő benyújtására és útdíj megfizetésére vonatkozó - szerződése, b) a díjfizetésre kötelezett az útdíjköteles elemi útszakaszt a díjkategóriájánál alacsonyabb díjkategóriához tartozó bevallás alapján használja, vagy c) az útdíjköteles elemi útszakasz használatára az érintett gépjármű vonatkozásában van hatályos, az útdíjszolgáltatóval kötött - az e törvény szerinti bevallások útdíjszedőhöz történő benyújtására és útdíj megfizetésére vonatkozó - szerződése, de a fedélzeti eszköz szabályszerű működtetésének az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott feltételek valamelyike nem teljesül az útdíjköteles elemi útszakaszok használata során, és az útdíjköteles elemi útszakasz használatának megkezdése előtt a díjfizetésre kötelezett elmulasztja viszonylati jegy megváltását az általa használt útdíjköteles elemi útszakaszra vonatkozóan.

19 Jogszabályi alapok Vhr. Vhr. 2. § (1) Az útdíj megállapítása során az útdíjköteles gépjármű tengelyszáma alapján a következő díjkategóriák szerint differenciálva kell megállapítani az útdíj mértékét: a) J2 díjkategória: a kéttengelyes útdíjköteles gépjárművek, b) J3 díjkategória: a háromtengelyes útdíjköteles gépjárművek, c) J4 díjkategória: a négy vagy több tengelyes útdíjköteles gépjárművek. (2) Az útdíj mértékének meghatározása során a gépjárművek környezetvédelmi besorolása szerint történő kategorizálásában alkalmazandó differenciáló tényezőket az 1. melléklet tartalmazza.

20 Kkt. 20. § (1) bekezdés m) pontja: „az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértői bírság fizetésére kötelezhetők” Kkt. 21. § (1) bekezdés h) pontja: [A gépjármű üzemben tartója, illetve a 21/A. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a gépjárművet használatra átvevő személy felel azért, hogy az általa üzemeltetett, illetve használt gépjárművel]  OBJEKTÍV FELELŐSSÉG a díjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó - külön jogszabályban meghatározott - egyes előírások betartásra kerüljenek.  OBJEKTÍV FELELŐSSÉG Jogszabályi alapok

21 Kkt. 20. § (2a) bekezdése: „Amennyiben a 20. § (1) bekezdés k) vagy m) pontjában foglalt szabályszegést elkövető kiléte a helyszíni intézkedés, vagy a közigazgatási hatósági eljárásban ismertté válik, a (2) bekezdésben meghatározott bírság helyett a jármű vezetőjével szemben a 20. § (4) bekezdés szerinti bírságot kell kiszabni.” Kkt. 20. § (3a) bekezdése: „Közigazgatási bírság kiszabásának az (1) bekezdés h) pontja esetén kizárólag az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló törvényben (a továbbiakban: ED törvény) meghatározott UD rendszer üzemeltetője által a bírság kiszabására jogosult hatóságnak átadott adatok alapján van helye.”

22 A rendőrség feladatai Kkt. 20. § (11) bekezdés g) pont: „Magyarország területén magyar vagy külföldi rendszámú közúti jármű közlekedésére, valamint a közúti járművel végzett áru-, illetve személyszállítási tevékenységre vonatkozó az (1) bekezdés szerinti rendelkezések megtartását az (1) bekezdés m) pontja tekintetében a rendőrség jogosult együtt vagy önállóan ellenőrizni.”

23 Jogszabályi alapok Kkt. 20. § (4a) bekezdése: ha a 20. § (1)m) pontjában meghatározott szabályszegést elkövető személye a helyszínen megállapítást nyer, a hatóság eljáró tagja határozathozatal nélkül szabja ki a bírságo „A közúti forgalomban történő ellenőrzés során, ha a 20. § (1) bekezdés k) vagy m) pontjában meghatározott szabályszegést elkövető személye a helyszínen megállapítást nyer, a hatóság eljáró tagja határozathozatal nélkül szabja ki a bírságot és döntését közli az elkövetővel. Ha az elkövető a jogsértés tényét nem vitatja, a döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, amelyről az ügyfelet a helyszínen tájékoztatni kell.” Kkt. 20. § (7) bekezdése Kkt. 20. § (7) bekezdése : a járművet a bírság, illetőleg a pénzkövetelés biztosítás megfizetéséig vissza lehet tartani. Közúti forgalomban történő ellenőrzés esetén a járművet … a hatósági eljárás lefolytatása során, illetve a bírság, illetőleg a pénzkövetelés biztosítás megfizetéséig az erre vonatkozó külön határozat kiadása nélkül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvénynek a biztosítási intézkedésekre vonatkozó feltételek szerint vissza lehet tartani.

24 Jogszabályi alapok Kkt. 20. § (7) bekezdése Kkt. 20. § (7) bekezdése : a járművet a bírság, illetőleg a pénzkövetelés biztosítás megfizetéséig v Közúti forgalomban történő ellenőrzés esetén a járművet … a hatósági eljárás lefolytatása során, illetve a bírság, illetőleg a pénzkövetelés biztosítás megfizetéséig az erre vonatkozó külön határozat kiadása nélkül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvénynek a biztosítási intézkedésekre vonatkozó feltételek szerint v issza lehet tartani. Kkt. 20. § (16) bekezdése: rendelkezés megszegése miatt közigazgatási eljárás még nem indult Amennyiben az ellenőrzésre jogosult hatóság a közúti ellenőrzés során megállapítja, hogy a 21. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott rendelkezés megszegése miatt közigazgatási eljárás még nem indult, úgy - tekintet nélkül a szabályszegés elkövetési helyére - a (7)-(10) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

25 Jogszabályi alapok 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet : 12/B. § (1) A Kkt. 20. § (1) bekezdés m) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 11/H. mellékletben foglalt jogszabályi rendelkezés megsértése esetén járműkategóriánként meghatározott bírságot köteles fizetni, aki az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvényben (a továbbiakban: ED törvény) meghatározottak szerint szabályszegést követ el. (2) Az (1) bekezdés szerinti bírság ugyanazon jármű vezetőjével szemben nem szabható ki, ha a bírságolási eljárás megindítását megelőző nyolc órán belüli jogosulatlan úthasználat miatt az (1) bekezdés szerint már közigazgatási hatósági eljárás indult, kivéve, ha a jármű vezetője a jogosulatlan úthasználatért a Kkt. 21/A. § (2) bekezdése alapján tartozik felelősséggel.

26 Jogszabályi alapok 410/2007 (XII. 29.). Korm. rendelet 410/2007 (XII. 29.). Korm. rendelet : 8/A. § (1) A Kkt. 21. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan a gépjármű üzemeltetője a 9. mellékletben meghatározott jogszabályi rendelkezés megsértése esetén járműkategóriánként meghatározott összegű bírságot köteles fizetni. (2) A gépjármű üzemeltetőjével szemben az (1) bekezdés szerinti bírság ugyanazon gépjárművel történő jogosulatlan úthasználat miatt nem szabható ki ismételten, ha ezen gépjárművel történő jogosulatlan úthasználat első alkalommal történő észlelése óta nyolc óra nem telt el.

27 11/H. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. Rendelethez 9. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. Rendelethez Kiszabható bírság összege

28 KÖSZÖNÖM A FIGYELMETEKET!


Letölteni ppt "A megtett úttal arányos útdíjfizetési rendszer bevezetésével összefüggő rendőri feladatok végrehajtására."

Hasonló előadás


Google Hirdetések