Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Változások a pénzügyi közvetítésben Közvetítő típusok összehasonlítása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Változások a pénzügyi közvetítésben Közvetítő típusok összehasonlítása."— Előadás másolata:

1 Változások a pénzügyi közvetítésben Közvetítő típusok összehasonlítása

2 Hitelközvetítők típusai A pénzügyi szolgáltatás közvetítése pénzügyi szolgáltatás, ezért a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) hatálya alá esik annak szabályozása. A pénzügyi szolgáltatás közvetítésére irányuló pénzügyi szolgáltatási tevékenységet a Hpt. szabályai szerinti feltételekkel a Hpt. szerint meghatározott közvetítők végezhetik. KÖZVETÍTŐ –Függő közvetítő •Kiemelt közvetítő •Függő ügynök •Pénzforgalmi közvetítő –Független közvetítő •Többes kiemelt közvetítő •Többes ügynök •Alkusz KÖZVETÍTŐI ALVÁLLALKOZÓ –Függő közvetítői alvállalkozó –Független közvetítői alvállalkozó

3 KÖZVETÍTŐI POZICIÓK

4 Közvetítői típusok összehasonlítása FeltételFüggő ügynök Független többes ügynök CLB-Hitelinfo Kft. Közvetítői alvállalkozója Határidő •Jogi személy •Jogi szem. nélküli GT. •Egyéni vállakozó 2010.01.01 Társasági forma

5 Közvetítői típusok összehasonlítása FeltételFüggő ügynök Független többes ügynök CLB-Hitelinfo Kft. Közvetítői alvállalkozója Határidő 1 (!) Több (köteles legalább 3 szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemezni és átadni) 2010.10.01 Hány finanszírozó versengő termékét közvetíti?

6 Közvetítői típusok összehasonlítása FeltételFüggő ügynök Független többes ügynök CLB-Hitelinfo Kft. Közvetítői alvállalkozója Határidő adatfelvitel 1 finanszírozó szoftverébe, a törvény által előírt kötelező szóbeli és írásbeli tájékoztatás átadása az ügyfél részére adatfelvitel legalább 3 finanszírozó 3 különböző kalkulációs szoftverébe, a finanszírozási ajánlatok nyomtatása, az ügyfél írásbeli és szóbeli tájékoztatása a versengő szolgáltatásokról, a törvényi előírások szerint 2010.06.11 Technikailag hogyan teljesíti a 2009. évi CLXII. törvényben rögzített, a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló tájékoztatási kötelezettségét a kereskedő? A CLB-Hitelinfo Kft. partner portáljára történő egyszeri adatfelvitelt követően, a törvényi előírásoknak megfelelő tartalmú összehasonlító, elemző tájékoztató nyomtatható az ügyfél részére a versengő szolgáltatásokról

7 Közvetítői típusok összehasonlítása FeltételFüggő ügynök Független többes ügynök CLB-Hitelinfo Kft. Közvetítői alvállalkozója Határidő nemigen2010.10.01 Felügyeleti engedély szükséges a közvetítői tevékenység végzéséhez? nem mert a CLB-Hitelinfo Kft. tevékenysége engedélyköteles, és nem a közvetítői alvállakozó tevékenysége

8 Közvetítői típusok összehasonlítása FeltételFüggő ügynök Független többes ügynök CLB-Hitelinfo Kft. Közvetítői alvállalkozója Határidő igen2010.10.01 Felügyelet nyilvántartásában szerepel?

9 Közvetítői típusok összehasonlítása FeltételFüggő ügynök Független többes ügynök CLB-Hitelinfo Kft. Közvetítői alvállalkozója Határidő nem igen Jelenleg 50.000 Ft/év (később a regisztrált közreműködők számától függően emelkedhet) 2010.10.01 Felügyeleti díjfizetésre kötelezett? nem mert a CLB-Hitelinfo Kft. fizeti a felügyeleti díjat

10 Közvetítői típusok összehasonlítása FeltételFüggő ügynök Független többes ügynök CLB-Hitelinfo Kft. Közvetítői alvállalkozója Határidő nincs előírás a) jogszabálynak megfelelő számviteli, valamint nyilvántartási rend, b) a prudens működésnek megfelelő belső szabályzat, c) a tevékenység végzésére alkalmas technikai, informatikai, műszaki, biztonsági felszereltség, helyiség, d) ellenőrzési eljárások és rendszerek, valamint vagyonbiztosítás, e) a működési kockázatok csökkentését szolgáló információs és ellenőrzési rendszer, valamint a rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó terv, f) áttekinthető szervezeti felépítés 2010.01.01 Milyen tárgyi feltételeknek kell megfelelni? nincs előírás mert a működéshez és a felügyeleti engedélyhez szükséges tárgyi feltételeket a CLB- Hitelinfo Kft. teljesíti

11 Közvetítői típusok összehasonlítása FeltételFüggő ügynök Független többes ügynök CLB-Hitelinfo Kft. Közvetítői alvállalkozója Határidő nincs előírás -az üzleti és banktitokra vonatkozó szabályok maradéktalan betartása -a közvetített szerződésekkel kapcsolatos adatok zárt, védett adatkezelése és továbbítása -biztosítani kell a zárt és védett, a felügyeleti hatóságok általi visszakereshetőséget biztosító, elkülönített adatkezelést. -A tájékoztatási kötelezettség teljesítésének megtörténtét visszamenőleg igazolni kell tudni,(szoftverfeltételek) -naprakész információk biztosítása a pénzügyi intézmények termékeiről. 2010.01.01 A tárgyi feltételeken belül milyen számviteli és nyilvántartási előírásoknak kell megfelelni? nincs előírás mert a működéshez és a felügyeleti engedélyhez szükséges tárgyi feltételeket a CLB- Hitelinfo Kft. teljesíti

12 Közvetítői típusok összehasonlítása FeltételFüggő ügynök Független többes ügynök CLB-Hitelinfo Kft. Közvetítői alvállalkozója Határidő a)szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, vagy b) középfokú végzettséggel és ba) szakképesített bankreferensi szakképesítéssel, bb) banki, befektetési termékértékesítői szakképesítéssel, bc) befektetési tanácsadói szakképesítéssel, bd) Magyar Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai oklevelével, be) a ba)-bd) pontokban foglaltakkal egyenértékű szakképesítéssel, vagy bf) külön jogszabályban meghatározott, a Felügyelet által kiadott közvetítői hatósági vizsga letételét igazoló tanúsítványával rendelkezik. 2011.01.01 Milyen személyi feltételeknek kell megfelelnie a közvetítővel jogviszonyban álló természetes személyeknek ( közreműködőnek)? (munkaviszony, megbízásos illetve egyéb munkavégzésre irányuló ) A CLB-Hitelinfo Kft. mint akkreditációt szerző közvetítő fogja végezni az értékesítők oktatását. Amennyiben a kereskedő legalább 1 évre elkötelezi magát a CLB-Hitelinfo Kft. közvetítői alvállalkozójaként, akkor a képzés díjmentes, mindössze a hitelközvetítői vizsga hatósági díját (9.000 Ft/fő) kell a kereskedőnek megfizetnie.

13 Közvetítői típusok összehasonlítása FeltételFüggő ügynök Független többes ügynök CLB-Hitelinfo Kft. Közvetítői alvállalkozója Határidő nincs előírás a) akinek vezető állású személye - ideértve az egyéni vállalkozót is - aa) büntetlen előéletű, ab) legalább három év szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik, valamint megfelel a Hpt-ben meghatározott szakmai követelményeknek 2011.01.01 Milyen személyi feltételeknek kell megfelelnie a közvetítő vezető állású személyének? nincs előírás mert a feltételeket a CLB-Hitelinfo Kft. teljesíti

14 Közvetítői típusok összehasonlítása FeltételFüggő ügynök Független többes ügynök CLB-Hitelinfo Kft. Közvetítői alvállalkozója Határidő nincs előírás b) akinek a tevékenységéből eredő károk biztosítására mindenkor legalább káreseményenként ötmillió forint, illetve évente együttesen legalább ötvenmillió forint összegű felelősségbiztosítása rendelkezésre áll. A biztosítás várható díja: kb 80-100.000 Ft/év (a közvetített hitelvolumentől függően) 2011.01.01 Felelősség- biztosítási előírás nincs előírás mert a felelősség- biztosítást a CLB- Hitelinfo Kft. köti meg és fizeti

15 Közvetítői típusok összehasonlítása FeltételFüggő ügynök Független többes ügynök CLB-Hitelinfo Kft. Közvetítői alvállalkozója Határidő Felelős: a Közvetítő Megjegyzés: Közvetítő felelős továbbá, a vele jogviszonyban álló természetes személyek esetén a szakmai követelmények ellenőrzéséért is. 2011.01.01 Ki a felelős azért, hogy a közvetítővel jogviszonyban álló természetes személyek a tevékenységük elvégzéséhez szükséges szakmai ismereteket megszerezzék? Várhatóan mennyibe kerül majd a közvetítői hatósági vizsga 1 fő részére? Felelős: a CLB-Hitelinfo Kft.

16 Közvetítői típusok összehasonlítása FeltételFüggő ügynök Független többes ügynök CLB-Hitelinfo Kft. Közvetítői alvállalkozója Határidő Pénzügyi intézménnyel Kivel áll szerződéses jogviszonyban? A kereskedő a CLB- Hitelinfo Kft. alvállalkozója. Pénzügyi szolgáltatás közvetítésére irányuló jogviszonyban pénzügyi intézménnyel közvetlenül nem állhat.

17 Közvetítői típusok összehasonlítása FeltételFüggő ügynök Független többes ügynök CLB-Hitelinfo Kft. Közvetítői alvállalkozója Határidő A Pénzügyi intézmény A Közvetítő (kár esetén a felelősségbiztosító a többszörösére emelheti a felelősségbiztosítás díját!) 2010.01.01 Ki a felelős a közvetítő által okozott kárért? A CLB-Hitelinfo Kft. (közvetítő) úgy felel a közvetítői alvállalkozó tevékenységéért mint a sajátjáért !

18 Közvetítői típusok összehasonlítása FeltételFüggő ügynök Független többes ügynök CLB-Hitelinfo Kft. Közvetítői alvállalkozója Határidő Kizárólag pénzügyi intézménytől DE: pénzügyi szolgáltatásnak nem minősülő szolgáltatása ellenértékeként díjat számíthat fel ügyfélnek 2010.01.01 Kitől fogadhat el közvetítői díjat? A CLB-Hitelinfo Kft.-től DE: pénzügyi szolgáltatásnak nem minősülő szolgáltatása ellenértékeként díjat számíthat fel ügyfélnek

19 Közvetítői típusok összehasonlítása FeltételFüggő ügynök Független többes ügynök CLB-Hitelinfo Kft. Közvetítői alvállalkozója Határidő nincs előírás Iratokat 3 évig köteles megőrizni. 2010.01.01 Iratmegőrzési kötelezettsége van? Igen, az alvállalkozói szerződés szerint

20 Közvetítői típusok összehasonlítása FeltételFüggő ügynök Független többes ügynök CLB-Hitelinfo Kft. Közvetítői alvállalkozója Határidő igen Alvállalkozója lehet? Nem, a finanszírozási ügyletek teljesítéséhez további megbízási szerződést nem köthet

21 Közvetítői típusok összehasonlítása FeltételFüggő ügynök Független többes ügynök CLB-Hitelinfo Kft. Közvetítői alvállalkozsója Határidő Egyszeri ktg: -Képzési ktg (kb.50.000 Ft/fő, képző intéménytől függően) + Vizsgadíj (9.000 Ft/fő a hatósági vizsga díja) Folyamatos költségek: -50.000 Ft/év PSZÁF regisztrációs alapdíj -30.000 Ft/év Pszáf adatbeküldő rendszer díj - 80-100.000 Ft/év Felelősségbiztosítás díja: + elkülönített számlakezelés könyvelési díja + szoftver ktg ( adatbiztonság, visszakereshetőség) + ügyvédi költség (jogi képviselet perek esetén) + újra képzések (személyi fluktuáció) 2010.10.01 Mennyibe kerülhet egy pénzügyi szolgáltatás közvetítésére irányuló, PSZÁF engedély alá tartozó többes ügynök cég felállítása és működtetése? A többes ügynöki cég létrehozásának és fenntartásának költségei a CLB- Hitelinfo Kft.-t terhelik.

22

23 Biztosítani szerződött partnerei számára azt a független és komoly anyagi beruházásoktól mentes működést, ahol egy adott ügyfél kiszolgálásakor továbbra is több finanszírozó ajánlatai közül lehet választani. A CLB-Hitelinfo Kft. küldetése


Letölteni ppt "Változások a pénzügyi közvetítésben Közvetítő típusok összehasonlítása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések