Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Változások a pénzügyi közvetítésben Közvetítő típusok összehasonlítása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Változások a pénzügyi közvetítésben Közvetítő típusok összehasonlítása"— Előadás másolata:

1 Változások a pénzügyi közvetítésben Közvetítő típusok összehasonlítása

2 Hitelközvetítők típusai
A pénzügyi szolgáltatás közvetítése pénzügyi szolgáltatás, ezért a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.) hatálya alá esik annak szabályozása. A pénzügyi szolgáltatás közvetítésére irányuló pénzügyi szolgáltatási tevékenységet a Hpt. szabályai szerinti feltételekkel a Hpt. szerint meghatározott közvetítők végezhetik. KÖZVETÍTŐ Függő közvetítő Kiemelt közvetítő Függő ügynök Pénzforgalmi közvetítő Független közvetítő Többes kiemelt közvetítő Többes ügynök Alkusz KÖZVETÍTŐI ALVÁLLALKOZÓ Függő közvetítői alvállalkozó Független közvetítői alvállalkozó

3 KÖZVETÍTŐI POZICIÓK

4 Közvetítői típusok összehasonlítása
Feltétel Függő ügynök Független többes ügynök CLB-Hitelinfo Kft. Közvetítői alvállalkozója Határidő Társasági forma Jogi személy Jogi szem. nélküli GT. Egyéni vállakozó

5 Közvetítői típusok összehasonlítása
Feltétel Függő ügynök Független többes ügynök CLB-Hitelinfo Kft. Közvetítői alvállalkozója Határidő Hány finanszírozó versengő termékét közvetíti? 1 (!) Több (köteles legalább 3 szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemezni és átadni)

6 Közvetítői típusok összehasonlítása
Feltétel Függő ügynök Független többes ügynök CLB-Hitelinfo Kft. Közvetítői alvállalkozója Határidő Technikailag hogyan teljesíti a évi CLXII. törvényben rögzített, a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló tájékoztatási kötelezettségét a kereskedő? adatfelvitel 1 finanszírozó szoftverébe, a törvény által előírt kötelező szóbeli és írásbeli tájékoztatás átadása az ügyfél részére adatfelvitel legalább 3 finanszírozó 3 különböző kalkulációs szoftverébe, a finanszírozási ajánlatok nyomtatása, az ügyfél írásbeli és szóbeli tájékoztatása a versengő szolgáltatásokról, a törvényi előírások szerint A CLB-Hitelinfo Kft. partner portáljára történő egyszeri adatfelvitelt követően, a törvényi előírásoknak megfelelő tartalmú összehasonlító, elemző tájékoztató nyomtatható az ügyfél részére a versengő szolgáltatásokról

7 Közvetítői típusok összehasonlítása
Feltétel Függő ügynök Független többes ügynök CLB-Hitelinfo Kft. Közvetítői alvállalkozója Határidő Felügyeleti engedély szükséges a közvetítői tevékenység végzéséhez? nem igen nem mert a CLB-Hitelinfo Kft. tevékenysége engedélyköteles, és nem a közvetítői alvállakozó tevékenysége

8 Közvetítői típusok összehasonlítása
Feltétel Függő ügynök Független többes ügynök CLB-Hitelinfo Kft. Közvetítői alvállalkozója Határidő Felügyelet nyilvántartásában szerepel? igen

9 Közvetítői típusok összehasonlítása
Feltétel Függő ügynök Független többes ügynök CLB-Hitelinfo Kft. Közvetítői alvállalkozója Határidő Felügyeleti díjfizetésre kötelezett? nem igen Jelenleg Ft/év (később a regisztrált közreműködők számától függően emelkedhet) nem mert a CLB-Hitelinfo Kft. fizeti a felügyeleti díjat

10 Közvetítői típusok összehasonlítása
Feltétel Függő ügynök Független többes ügynök CLB-Hitelinfo Kft. Közvetítői alvállalkozója Határidő Milyen tárgyi feltételeknek kell megfelelni? nincs előírás a) jogszabálynak megfelelő számviteli, valamint nyilvántartási rend, b) a prudens működésnek megfelelő belső szabályzat, c) a tevékenység végzésére alkalmas technikai, informatikai, műszaki, biztonsági felszereltség, helyiség, d) ellenőrzési eljárások és rendszerek, valamint vagyonbiztosítás, e) a működési kockázatok csökkentését szolgáló információs és ellenőrzési rendszer, valamint a rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó terv, f) áttekinthető szervezeti felépítés nincs előírás mert a működéshez és a felügyeleti engedélyhez szükséges tárgyi feltételeket a CLB-Hitelinfo Kft. teljesíti

11 Közvetítői típusok összehasonlítása
Feltétel Függő ügynök Független többes ügynök CLB-Hitelinfo Kft. Közvetítői alvállalkozója Határidő A tárgyi feltételeken belül milyen számviteli és nyilvántartási előírásoknak kell megfelelni? nincs előírás az üzleti és banktitokra vonatkozó szabályok maradéktalan betartása a közvetített szerződésekkel kapcsolatos adatok zárt, védett adatkezelése és továbbítása biztosítani kell a zárt és védett, a felügyeleti hatóságok általi visszakereshetőséget biztosító, elkülönített adatkezelést. A tájékoztatási kötelezettség teljesítésének megtörténtét visszamenőleg igazolni kell tudni,(szoftverfeltételek) naprakész információk biztosítása a pénzügyi intézmények termékeiről. nincs előírás mert a működéshez és a felügyeleti engedélyhez szükséges tárgyi feltételeket a CLB-Hitelinfo Kft. teljesíti

12 Közvetítői típusok összehasonlítása
Feltétel Függő ügynök Független többes ügynök CLB-Hitelinfo Kft. Közvetítői alvállalkozója Határidő Milyen személyi feltételeknek kell megfelelnie a közvetítővel jogviszonyban álló természetes személyeknek (közreműködőnek)? (munkaviszony, megbízásos illetve egyéb munkavégzésre irányuló) a)szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, vagy b) középfokú végzettséggel és ba) szakképesített bankreferensi szakképesítéssel, bb) banki, befektetési termékértékesítői szakképesítéssel, bc) befektetési tanácsadói szakképesítéssel, bd) Magyar Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai oklevelével, be) a ba)-bd) pontokban foglaltakkal egyenértékű szakképesítéssel, vagy bf) külön jogszabályban meghatározott, a Felügyelet által kiadott közvetítői hatósági vizsga letételét igazoló tanúsítványával rendelkezik. A CLB-Hitelinfo Kft. mint akkreditációt szerző közvetítő fogja végezni az értékesítők oktatását. Amennyiben a kereskedő legalább 1 évre elkötelezi magát a CLB-Hitelinfo Kft. közvetítői alvállalkozójaként, akkor a képzés díjmentes, mindössze a hitelközvetítői vizsga hatósági díját (9.000 Ft/fő) kell a kereskedőnek megfizetnie.

13 Közvetítői típusok összehasonlítása
Feltétel Függő ügynök Független többes ügynök CLB-Hitelinfo Kft. Közvetítői alvállalkozója Határidő Milyen személyi feltételeknek kell megfelelnie a közvetítő vezető állású személyének? nincs előírás a) akinek vezető állású személye - ideértve az egyéni vállalkozót is - aa) büntetlen előéletű, ab) legalább három év szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik, valamint megfelel a Hpt-ben meghatározott szakmai követelményeknek nincs előírás mert a feltételeket a CLB-Hitelinfo Kft. teljesíti

14 Közvetítői típusok összehasonlítása
Feltétel Függő ügynök Független többes ügynök CLB-Hitelinfo Kft. Közvetítői alvállalkozója Határidő Felelősség-biztosítási előírás nincs előírás b) akinek a tevékenységéből eredő károk biztosítására mindenkor legalább káreseményenként ötmillió forint, illetve évente együttesen legalább ötvenmillió forint összegű felelősségbiztosítása rendelkezésre áll. A biztosítás várható díja: kb Ft/év (a közvetített hitelvolumentől függően) nincs előírás mert a felelősség-biztosítást a CLB-Hitelinfo Kft. köti meg és fizeti

15 Közvetítői típusok összehasonlítása
Feltétel Függő ügynök Független többes ügynök CLB-Hitelinfo Kft. Közvetítői alvállalkozója Határidő Ki a felelős azért, hogy a közvetítővel jogviszonyban álló természetes személyek a tevékenységük elvégzéséhez szükséges szakmai ismereteket megszerezzék? Várhatóan mennyibe kerül majd a közvetítői hatósági vizsga 1 fő részére? Felelős: a Közvetítő Megjegyzés: Közvetítő felelős továbbá, a vele jogviszonyban álló természetes személyek esetén a szakmai követelmények ellenőrzéséért is. Felelős: a CLB-Hitelinfo Kft.

16 Közvetítői típusok összehasonlítása
Feltétel Függő ügynök Független többes ügynök CLB-Hitelinfo Kft. Közvetítői alvállalkozója Határidő Kivel áll szerződéses jogviszonyban? Pénzügyi intézménnyel A kereskedő a CLB-Hitelinfo Kft. alvállalkozója. Pénzügyi szolgáltatás közvetítésére irányuló jogviszonyban pénzügyi intézménnyel közvetlenül nem állhat.

17 Közvetítői típusok összehasonlítása
Feltétel Függő ügynök Független többes ügynök CLB-Hitelinfo Kft. Közvetítői alvállalkozója Határidő Ki a felelős a közvetítő által okozott kárért? A Pénzügyi intézmény A Közvetítő (kár esetén a felelősségbiztosító a többszörösére emelheti a felelősségbiztosítás díját!) A CLB-Hitelinfo Kft. (közvetítő) úgy felel a közvetítői alvállalkozó tevékenységéért mint a sajátjáért !

18 Közvetítői típusok összehasonlítása
Feltétel Függő ügynök Független többes ügynök CLB-Hitelinfo Kft. Közvetítői alvállalkozója Határidő Kitől fogadhat el közvetítői díjat? Kizárólag pénzügyi intézménytől DE: pénzügyi szolgáltatásnak nem minősülő szolgáltatása ellenértékeként díjat számíthat fel ügyfélnek A CLB-Hitelinfo Kft.-től DE: pénzügyi szolgáltatásnak nem minősülő szolgáltatása ellenértékeként díjat számíthat fel ügyfélnek

19 Közvetítői típusok összehasonlítása
Feltétel Függő ügynök Független többes ügynök CLB-Hitelinfo Kft. Közvetítői alvállalkozója Határidő Iratmegőrzési kötelezettsége van? nincs előírás Iratokat 3 évig köteles megőrizni. Igen, az alvállalkozói szerződés szerint

20 Közvetítői típusok összehasonlítása
Feltétel Függő ügynök Független többes ügynök CLB-Hitelinfo Kft. Közvetítői alvállalkozója Határidő Alvállalkozója lehet? igen Nem, a finanszírozási ügyletek teljesítéséhez további megbízási szerződést nem köthet

21 Közvetítői típusok összehasonlítása
Feltétel Függő ügynök Független többes ügynök CLB-Hitelinfo Kft. Közvetítői alvállalkozsója Határidő Mennyibe kerülhet egy pénzügyi szolgáltatás közvetítésére irányuló, PSZÁF engedély alá tartozó többes ügynök cég felállítása és működtetése? Egyszeri ktg: -Képzési ktg (kb Ft/fő, képző intéménytől függően) + Vizsgadíj (9.000 Ft/fő a hatósági vizsga díja) Folyamatos költségek: Ft/év PSZÁF regisztrációs alapdíj Ft/év Pszáf adatbeküldő rendszer díj Ft/év Felelősségbiztosítás díja: + elkülönített számlakezelés könyvelési díja + szoftver ktg ( adatbiztonság, visszakereshetőség) + ügyvédi költség (jogi képviselet perek esetén) + újra képzések (személyi fluktuáció) A többes ügynöki cég létrehozásának és fenntartásának költségei a CLB-Hitelinfo Kft.-t terhelik.

22

23 A CLB-Hitelinfo Kft. küldetése
Biztosítani szerződött partnerei számára azt a független és komoly anyagi beruházásoktól mentes működést, ahol egy adott ügyfél kiszolgálásakor továbbra is több finanszírozó ajánlatai közül lehet választani.


Letölteni ppt "Változások a pénzügyi közvetítésben Közvetítő típusok összehasonlítása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések