Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Helyi konzultációs technikák Nem vagy egyedül! Tanévnyitó Iskola-egészségügyi Konferencia 2009. augusztus 25. Budapest Molnárné Tóth Magdolna – Csordás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Helyi konzultációs technikák Nem vagy egyedül! Tanévnyitó Iskola-egészségügyi Konferencia 2009. augusztus 25. Budapest Molnárné Tóth Magdolna – Csordás."— Előadás másolata:

1 1 Helyi konzultációs technikák Nem vagy egyedül! Tanévnyitó Iskola-egészségügyi Konferencia 2009. augusztus 25. Budapest Molnárné Tóth Magdolna – Csordás Ágnes

2 2 Tévhitek:  Kisvárosok, falvak iskoláiban nem fordul elő kábítószer fogyasztás, nem kell vele foglalkozni;  Egyházi intézményben nem fordul elő kábítószer fogyasztás (a vallás protektív tényező, de a probléma itt is jelen van);

3 3 Tévhitek:  „Rendes családok” gyermekei nem használnak kábítószert (a család belső problémái gyakran nem ismertek [pl. családon belüli erőszak, devianciák a családban]) ;  Csak középiskolások körében kell a problémával számolni (16 éves, túlkoros 6. osztályos diák???!).

4 4 Hibás reakciók  Gyanú összemosása a bizonyossággal,  Probléma „szőnyeg alá seprése”,  Rendőrség értesítése,  Diák eltanácsolása az iskolából,  Gyermekkel kapcsolatban álló szakemberek egymástól független (akár egymásnak ellentmondó) kommunikációja,  „Prédikáció”, megszégyenítés, fenyegetés stb. …

5 5 Mit tehet a pedagógus? észlelés, konzultáció a gyanúról a szakemberekkel (pedagógus, osztályfőnök, gyermekvédelmi felelős, orvos, védőnő stb.), tanuló bizalmának megnyerése, titoktartásról való biztosítás, konzultáció a szülővel, kockázati magatartásforma hátterében álló tényezők pedagógiai kezelésére való szemlélet kerüljön előtérbe.

6 6 Mit ne tegyen a pedagógus? gyanú esetén nem a rendőrségi feljelentés a megoldás, ne akar ja azonnal és mindenáron megmenteni a tanulót, személyes holmi átnézése, „ne kutass on ”, „ne nyomozz on ”, érzelmi zsarolás elkerülése, ne válj on cinkosává, ne játssz on össze vele, ne szégyeníts e meg, ne példálózz on (bezzeg a… ), ne l e gy en stigmatizáló, ne súlyosbíts a, de is ne te gye jelentéktelenné a problémát, családterápia nem a pedagógus és az iskola feladata, ne egyedül akar ja megoldani a helyzetet, ne közösíts e ki, ne zár ja ki, ne büntes se.

7 7 Mit tehet az iskolaorvos? észlelés, tanuló bizalmának megnyerése, titoktartásról való biztosítás, konzultáció a gyanúról a szakemberekkel (pedagógus, osztályfőnök, gyermekvédelmi felelős, védőnő), háziorvossal konzultáció (főleg más települések orvosa esetén).

8 8 Mit ne tegyen az iskolaorvos? gyanú esetén nem a rendőrségi feljelentés a megoldás, személyes holmi átnézése, „ne kutasson”, „ne nyomozzon”, ne akarja azonnal, és mindenáron megmenteni, érzelmi zsarolás elkerülése, ne súlyosbítsa, és ne tegye jelentéktelenné a problémát, ne szégyenítse meg, ne példálózzon (bezzeg a …), ne legyen megbélyegző, ne váljon cinkosává, ne játsszon össze vele, „direkt”, azonnali ideggyógyászati beutalás kerülése.

9 9 Mit tegyen a védőnő? észlelés, konzultáció a gyanúról a szakemberekkel (pedagógus, osztályfőnök, gyermekvédelmi felelős, iskolaorvos), tanuló bizalmának megnyerése, titoktartásról való biztosítás, konzultáció a szülővel, kockázati magatartásforma hátterében álló családi tényezők feltárása, területi védőnővel konzultáció (főleg más települések esetén).

10 10 Mit ne tegyen a védőnő? gyanú esetén nem a rendőrségi feljelentés a megoldás, személyes holmi átnézése, „ „ne kutass on ”, „ne nyomozz on ”, ne akarja azonnal, és mindenáron megmenteni érzelmi zsarolás elkerülése, ne súlyosbítsa, és ne tegye jelentéktelenné a problémát, ne szégyenítse meg, ne példálózzon (bezzeg a … ), ne legyen megbélyegző, ne váljon cinkosává, ne játsszon össze vele, más szakemberrel ne fenyegessen.

11 11 Mit tegyen a szülő? beszéljen a gyermekével, gyermeke bizalmának megnyerése elengedhetetlen, folyamatos kapcsolattartás az iskola pedagógusaival és iskola-egészségügyi szolgálat munkatársaival, észlelés, konzultáció a gyanúról a szakemberekkel (osztályfőnök, iskolaorvos, iskolavédőnő, pedagógus, gyermekvédelmi felelős ), titoktartásról való biztosítás.

12 12 Mit ne tegyen a szülő? szeretetmegvonással ne zsaroljon, gyanú esetén nem a rendőrségi feljelentés a megoldás, személyes holmi átnézése, „ne kutasson”, „ne nyomozzon”, ne akarja azonnal, és mindenáron és egyedül megmenteni, érzelmi zsarolás elkerülése, ne súlyosbítsa, és ne tegye jelentéktelenné a problémát, ne szégyenítse meg, ne példálózzon (bezzeg a …), ne legyen megbélyegző, ne váljon cinkosává, ne játsszon össze vele, ne titkolózzon.

13 13 Helyi konzultációs technikák a problémás fogyasztók kontaktusba vonására  Ne a tanuló kommunikációjára reagálj, legyen megtervezett kommunikációs stratégiád.  Vigyázz, a komoly drogfogyasztó kifinomult kommunikációs technikákat alkalmaz.

14 14 Lehetséges segítők: iskola pszichológus, gyermekvédelmi felelős, szabadidő szervező, elfogadott pedagógus, egyház, kortárs segítő diák, drogambulancia, gyermekvédelmi szolgálatok pszichológusai, rendőrség bűnmegelőzési munkatársa (pl. az iskola rendőre), barát, partner (de lehet, hogy legnagyobb ellenlábas!!),

15 15 Team egyeztető megbeszélése: A kommunikációs zavar elkerülése érdekében javasolt valamennyi érintett szakembernek egy időben megbeszélni a problémát. Azért, hogy mindenki fel tudjon készülni előzetes tájékoztatás szükséges (kiről van szó, milyen információnk van). Követendő stratégia megbeszélése és elfogadása (mit, kivel, mikor, hogyan, határidő). Minden esetben keresni kell a tanuló esetében adekvát segítőket (befolyástérkép).

16 16 Befolyástérkép A tanuló környezetének prominens szereplőinek besorolása:

17 17 Problémafeltáró team megbeszélés Helyzetfelmérés (Mikori információink vannak a gyerekről, ki, mit tud? Nem pletyka!!! Egészségügy: titoktartás! Pl: az egészségügyi dolgozó mondhatja, hogy komoly betegséggel küzd a család egyik tagja, de nem mondhatja, hogy alkoholos elbutulásban szenved az apa). Információk pontosítása és frissítése. Segítők növelése és tudatlanok, ellenlábasok stb. csökkentése (befolyástérkép!).

18 18 Problémafeltáró team megbeszélés Döntés: ki, hol, milyen módszerrel közelít a tanulóhoz (egy időben történő letámadás nem hatékony; „behivatás” ellenállást kelt, védekező reflexet indít el). Megválasztani a kommunikációs stílust, a kommunikációs stratégiát. Javaslat, a szülőt az keresse, akinek már van kialakult kapcsolata a szülővel (ha nincs, van- e segítő a teamen kívül, akinek van).

19 19 Problémafeltáró team megbeszélés Lehet, hogy nem a szülő segítő a családban, hanem a tágabb családban kell keresni potens segítőt; Közvetett motivációs technika alkalmazásával (külső előadó segítségével következmények, segítő szervezetek, intézményekről) információ- átadás). Ne sablont kövessen a csoport, személyre szabott problémamegoldás meghatározása.

20 20 Motivációs módszerek a szert fogyasztó diák megnyerésére A személyiség kibontakozása, az ismeretek, jártasságok és készségek kifejlesztése erőforrást jelentenek. A tanulónak a fontos (lenne) a saját céljainak ismerete. Tisztázni kell, hogy mi az amit szívesen és örömmel tesz, mikor érzi magát elégedettnek, miben leli örömét, ami újabb erőfeszítésekre, alkotó tevékenységre inspirálja őt. A cél az, hogy belső vitális erőn alapulva újabb és újabb energiák indukálódjanak a diákban. A személyek motiválásának és bevonásának alapja pszichológiai és szociológiai természetű.

21 21 Motivációs módszerek a szert fogyasztó diák megnyerésére Motiválttá tehető egy ember, ha a) azt csinálja amit szeretne, amit tud, amihez ért, b) olyan támogatást, ösztönzést, elismerést kap, amire szüksége van, c) végül ha olyan kedvező pszichológiai légkört, belső viszonyt alakítunk ki, ahol az egyén és csoport kölcsönhatásában van.

22 22 Motivációs módszerek a szert fogyasztó diák megnyerésére Különbséget kell tenni belső és külső motiváció között. A belső motivációval rendelkező tanulók „a saját érdekükben, a tanulásban rejlő élvezetért vagy a sikerért” vállalnak fel valamilyen tevékenységet. A kívülről motivált tanuló viszont arra törekszik, hogy „megszerezzen valamilyen jutalmat, vagy elkerüljön valami olyan büntetést, amelynek semmi köze sincs magához a tevékenységhez”, például osztályzatok, matricák vagy a tanár elismerése. Fontos, hogy feltárjuk az érintet tanuló melyik típusba tartozik. A tanulók motivációját jó „lélektani környezet” létrehozásával érhetjük el.

23 23 Támogató rendszer:  az egyént egyedi személyként kezeli,  személyes módon érdeklődik iránta,  az egyén nyelvét beszéli,  nyílt elvárásokat támaszt az egyénekkel szemben,  nyíltan minősíti az egyén teljesítményét,  jutalmazó és büntető visszajelzést egyaránt alkalmaz.

24 24 „Mit kívánnak a szülőktől a kamaszok?” Az alábbi listát 12 – 17 éves fiatalok csoportosan dolgozták ki: Ne kényeztess el, csak téged akarlak kipróbálni. Ne félj attól, hogy szigorú legyél. Ne engedd, hogy rossz szokásaim elhatalmasodjanak. Ne törekedj arra, hogy a jelenlétedben kisebbnek érezzem magam. Ne javíts ki mások előtt. Ne hitesd el, hogy a hibáim bűnök. Hagyd, hogy a hibáim következményeit én vonjam le. Ne keseredj el, ha azt mondom, utállak.

25 25 „Mit kívánnak … a kamaszok?” Ne vedd komolyan apró betegségeimet, azok csak figyelem-felkeltések. Ne szekálj, mert előbb-utóbb süketséget kell tettetnem. Ne figyelmeztess folyton, hogy még nem tudom magam úgy kifejezni, mint ahogy szeretném. Ne küldj el a kérdéseimmel. Légy következetes, ez a jó mindkettőnknek. Félelmeim valóságosak, ne ints le, próbáld megérteni őket.

26 26 „Mit kívánnak … a kamaszok?” Ne gondold, hogy tévedhetetlen, tökéletes vagy, ez sokkol, idegesít engem. Ne hidd, hogy méltóságodon aluli a bocsánatkérés. Szeretek kísérletezni, ne gátolj meg ebben. Gyorsan növök, próbálj meg lépést tartani velem. Vigyázz magadra, egészségedre, szükségem van rád.

27 27 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "1 Helyi konzultációs technikák Nem vagy egyedül! Tanévnyitó Iskola-egészségügyi Konferencia 2009. augusztus 25. Budapest Molnárné Tóth Magdolna – Csordás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések