Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Új utak a biztosítéknyújtás területén”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Új utak a biztosítéknyújtás területén”"— Előadás másolata:

1 „Új utak a biztosítéknyújtás területén”
IGE EuroBond A Groupama Biztosító Rt Vezérügynöke 1137 Budapest, Szent István krt. 22. Tel: Fax: Kezesi Biztosítás – „Új utak a biztosítéknyújtás területén”

2 EU csatlakozás - Kohéziós Alap, Strukturális Alapok forrásai
Kezesi Biztosítás EuroBond A Groupama Biztosító Rt Vezérügynöke 1137 Budapest, Szent István krt. 22. Tel: Fax: EU csatlakozás - Kohéziós Alap, Strukturális Alapok forrásai Operatív Programok Mo : • Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program, • Gazdasági Versenyképesség Operatív Program, • Humán Erőforrás Fejlesztés Operatív Program, • Környezetvédelem és Infrastruktúra-fejlesztés Operatív Program, • Regionális Fejlesztés Operatív Program. (önkormányzatok mint kedvezményezettek!)

3 1260/1999 EK rendelet – 5 év – biztosíték
Kezesi Biztosítás 1260/1999 EK rendelet – 5 év – biztosíték 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról jelzálog ingatlanra b) jelzálogjog ingóságra, c) bankgarancia, d) biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, e) garanciaszervezet által vállalt kezesség, f) garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény. EuroBond A Groupama Biztosító Rt Vezérügynöke 1137 Budapest, Szent István krt. 22. Tel: Fax:

4 Kezesi Biztosítás EuroBond Nem kötelesek biztosítékot nyújtani:
A Groupama Biztosító Rt Vezérügynöke 1137 Budapest, Szent István krt. 22. Tel: Fax: Nem kötelesek biztosítékot nyújtani: a helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, önkormányzatok társulásai és ezek költségvetési szervei, amennyiben: - a támogatást teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldására vagy kötelező feladataik ellátására használják fel. - fejlesztés tárgya, vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy törzsvagyon, vagy törzsvagyonná válik.

5 Kezesi Biztosítás EuroBond Önkormányzati csődhelyzetek
A Groupama Biztosító Rt Vezérügynöke 1137 Budapest, Szent István krt. 22. Tel: Fax: Önkormányzati csődhelyzetek IGE jelentés: fizetésképtelenség oka 70% esetében a túlzott, erőn felüli beruházás! évi LXV. tv a helyi önkormányzatokról: 90. § ( (2) A veszteséges gazdálkodás következményei az önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért az állami költségvetés nem tartozik felelősséggel. 2. Támogatások szerződéses rendszere: EU – Magyar Állam - önkormányzat 3. Ha nincs biztosíték és szerződésszegés esetén az önkormányzat fizetésképtelen, akkor a visszafizetés az államot terheli

6 Harmadik feles finanszírozás. (NEP 2003-9, 2004-8 pályázatok)
Kezesi Biztosítás EuroBond A Groupama Biztosító Rt Vezérügynöke 1137 Budapest, Szent István krt. 22. Tel: Fax: Harmadik feles finanszírozás. (NEP , pályázatok) a kivitelező cég adja be az önkormányzat helyett a pályázatot a beruházás "hasznát" élvező önkormányzatnak nem kellene biztosítékot adnia, ha ő pályázott volna, de így a cégnek kell. ilyenkor előfordul, hogy az önkormányzat ad a pályázó helyett biztosítékot

7 Kezesi Biztosítás = Speciális Biztosítás
EuroBond A Groupama Biztosító Rt Vezérügynöke 1137 Budapest, Szent István krt. 22. Tel: Fax: Kezesi Biztosítás = Speciális Biztosítás A Biztosító kezesi biztosítási szerződést köt ügyfelével, ezt követően pedig a biztosítási szerződés alapján kötelezvényt állít ki. Kötelezettséget vállal, hogy a kedvezményezett minden olyan pénzügyi veszteségét megtéríti, mely abból származik, hogy a biztosítóval szerződő fél a kedvezményezettel szemben nem teljesítette valamely szerződésen alapuló, vagy egyéb jogi kötelezettségét. Célja: versenyképes alternatíva biztosítása a vagyoni biztosíték állítására kötelezett vállalkozók részére (bankgarancia, készpénzóvadék)

8 Kezesi biztosítás vs. Bankgarancia
EuroBond A Groupama Biztosító Rt Vezérügynöke 1137 Budapest, Szent István krt. 22. Tel: Fax: Kezesi biztosítás vs. Bankgarancia Franciao.: 20% 80% Németo.: 15% 85 % Hollandia: % % Norvégia: 25% 75% Finnország: 20% 80% Olaszország: 80% 20% Írország: 85% 15% Dánia: % % UK: 60% 40% USA: 100% 0%

9 Kezesi Biztosítás EuroBond Gazdasági Versenyhivatal
A Groupama Biztosító Rt Vezérügynöke 1137 Budapest, Szent István krt. 22. Tel: Fax: Gazdasági Versenyhivatal Kezesi biztosításokkal kapcsolatos, 2003 októberi válasza EuroBond beadványra „…a bank és a biztosító között verseny lehet, amelyet nem szerencsés jogszabályokkal indokolatlanul korlátozni….azzal az általános jelenséggel állunk szemben hogy a jogalkotás rendre lemarad a piaci struktúrák fejlődéséhez képest…”

10 Kezesi Biztosítás EuroBond
A Groupama Biztosító Rt Vezérügynöke 1137 Budapest, Szent István krt. 22. Tel: Fax: Kezesi biztosítás Magyarországon Új Közbeszerzési törvény évi CXXIX. tv „59. §(2) A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő bankszámlájára történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. „

11 Kezesi Biztosítás EuroBond
A Groupama Biztosító Rt Vezérügynöke 1137 Budapest, Szent István krt. 22. Tel: Fax: Zalalövő (kiz.)-Zalacséb-Salomvár (kiz.) vonalszakasz alépítményi munkáira vonatkozó építési tender felhívás (Program – ISPA ) „18. Ajánlati Biztosíték 18.2 Ez lehet bankgarancia, banki elfogadvány, egy bank által garantált csekk, egy biztosító és/vagy garantáló cég által adott garancia…”

12 Kezesi Biztosítás EuroBond
A Groupama Biztosító Rt Vezérügynöke 1137 Budapest, Szent István krt. 22. Tel: Fax: Gyula Város Önkormányzata ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (4186/2004) minimum Ft-os jótállási, jólteljesítési biztosíték: készpénz, bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény ajánlati biztosíték: készpénz, bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességet tartalmazó kötelezvény

13 Kezesi Biztosítás EuroBond
A Groupama Biztosító Rt Vezérügynöke 1137 Budapest, Szent István krt. 22. Tel: Fax: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása (5418/2004) (X.78) A vállalkozó a 10%-os visszatartást egy vele azonos értékű, minimum 1 évre szóló, feltétel nélküli bankgaranciával kiválthatja, melyről az ajánlatban nyilatkozni kell.

14 Kezesi Biztosítás EuroBond Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság
A Groupama Biztosító Rt Vezérügynöke 1137 Budapest, Szent István krt. 22. Tel: Fax: Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság 71. sz. főút Balatonakarattya - Balatonfűzfő elkerülő szakasz építése (2005 február) (vagy pl. Velence csatornázási projekt) - Ajánlati biztosíték – készpénz, bankgarancia/kötelezvény - Teljesítési biztosíték A Vállalkozó szerződéskötés időpontjára a bruttó vállalkozási díj 10%-ára szólóan teljesítési biztosítékot köteles szolgáltatni, a Megrendelő által elfogadott banktól származó garancia, vagy készpénz befizetés formájában.

15 Kiírási technikai probléma:
Kezesi Biztosítás EuroBond A Groupama Biztosító Rt Vezérügynöke 1137 Budapest, Szent István krt. 22. Tel: Fax: Kiírási technikai probléma: Valamennyi biztosíték esetén választható a bankgarancia mellett a kötelezvény, azonban az elfogadott biztosíték mintaszövegeként csak garancia mintaszöveget tartalmaz a pályázati dokumentáció! Valamennyi biztosíték esetén választható a bankgarancia mellett a kötelezvény, azonban a közzétett kötelezvény mintaszöveg is garancia tartalmú szöveget tartalmaz!

16 EU pályázati mintaszövegek:
Kezesi Biztosítás EuroBond A Groupama Biztosító Rt Vezérügynöke 1137 Budapest, Szent István krt. 22. Tel: Fax: EU pályázati mintaszövegek: „ELSŐ FELSZÓLÍTÁSOS” KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS (NFH állásfoglalás) A biztosítási szerződés alapján kiállított, „első felszólításos” készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény nem csupán a biztosítékot nyújtó pénzügyi szervezet fizetőképessége (tehát a biztosíték biztonsága), hanem a fizetés gyorsasága tekintetében is a garanciákkal egyenértékű biztosítékot jelent a kedvezményezett részére.

17 Kezesi Biztosítás vs. Bankgarancia
EuroBond A Groupama Biztosító Rt Vezérügynöke 1137 Budapest, Szent István krt. 22. Tel: Fax: Kezesi Biztosítás vs. Bankgarancia Szűkös hitelkeretek, banki limitek Finanszírozási szabadság (diverzifikáció) Egyedi ügyfelek – egyedi megoldások - pénzügyi, szakmai elemzés Kedvezőbb kondíciók (díj, fedezet)

18 Felhasználási területek
Kezesi Biztosítás EuroBond A Groupama Biztosító Rt Vezérügynöke 1137 Budapest, Szent István krt. 22. Tel: Fax: Felhasználási területek Építőipar (ajánlati, teljesítési, jótállási) 2. Tevékenységi engedélyekhez kapcsolódó kötelezvények ( IATA, Utazási vállalkozók, Vám, Jövedék) 3. Pályázati kötelezvény - támogatások garantálása (EU projektek) Egyéb:bármely kötelezvény, amennyiben az ügyfél hitelkockázata elfogadható

19 Kezesi Biztosítás EuroBond Köszönöm a Figyelmüket! Dr.Lampert György
A Groupama Biztosító Rt Vezérügynöke 1137 Budapest, Szent István krt. 22. Tel: Fax: Köszönöm a Figyelmüket! Dr.Lampert György EuroBond


Letölteni ppt "„Új utak a biztosítéknyújtás területén”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések