Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA."— Előadás másolata:

1 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

2 A Polgármesteri Hivatal felépítése: Irányítja:Polgármester(alpolgármesterek) Vezeti:Jegyző1 fő Belső szervezeti egységek (7): Gazdasági Igazgatóság76 fő Közigazgatási Igazgatóság110 fő Műszaki és Pályázati Igazgatóság17 fő Népjóléti Igazgatóság40 fő Oktatási, Kulturális és Sport Igazgatóság10 fő Titkársági Igazgatóság44 fő Vagyongazdálkodási és Marketing Igazgatóság 11 fő Összesen:309 fő

3 A Polgármesteri Hivatalhoz kötődő dolgozók: Kaposvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás5 fő Kaposvári Rákóczi Stadion5 fő Polgári Védelem1 fő Panelprogramban dolgozó /határozott idejű/ 4 fő Megbízási jogviszonyban1 fő EKF program /határozott idejű/ 1 fő Kaposmenti társulás vezetője1 fő Összesen:18 fő

4 Polgármesteri Hivatal dolgozóinak összetétele: Munkakörök: sokrétűek. Teljesítmény: nehezen mérhető. Teljesítménymutatók: nem összehasonlíthatóak. Polgármesteri Hivatalhoz kötődő dolgozók összetétele:

5 A Polgármesteri Hivatal feladatai: a) Államigazgatási ügyekben döntések előkészítése és végrehajtásaDöntéshozó: - Jegyző (általában) - Ügyintéző (kivételesen) - Polgármester (kivételesen) b) Önkormányzati ügyekben döntések előkészítése és végrehajtása Döntéshozó: - Közgyűlés (általános hatáskörben, 18 tagú) - Bizottságok (átruházott hatáskörben, 7 db) - Polgármester (átruházott hatáskörben) - Részönkormányzatok (átruházott hatáskörben, 4 db) - Kisebbségi önkormányzat (kivételesen, átruházott, 4 db) - Önkormányzatok társulása (kivételesen, átruházott, 7 db)

6 Önkormányzat: jogi személy, választópolgárok összessége Közgyűlés (képviselő-testület): az önkormányzat választott döntéshozó szerve Közgyűlés szervei: - Bizottságok (állandó és eseti) - Polgármester (megbízása alapján alpolgármester) - Részönkormányzatok - Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal: jogi személy és költségvetési szerv

7 Ügyfelek: kb. 120 ezer ember és 11 ezer vállalkozás. Az ügyintézők udvariasságával és felkészültségével az ügyfelek többsége elégedett. Az ügyfelek évről-évre öntudatosabbak és nagyobbak az elvárásaik.

8 BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK FELÉPÍTÉSE, FŐBB FELADATAIK, TELJESÍTMÉNYMUTATÓIK

9 Gazdasági Igazgatóság78 fo Vezet:Molnár György Titkárnő:1 fő Irodák: • Költségvetési Iroda7 fő • Közgazdasági Iroda9 fő • Gondnoksági Iroda58 fő

10 Költségvetési Iroda7 fő Vezető:Ráczné Varga Mária Ügyintéző:6 fő 14 feladat-típusból főbb feladatai: • költségvetési rendeletek előkészítése, egyeztetése • időszaki és éves beszámolók összeállítása • intézmények előirányzatának nyilvántartása, pénzellátásuk biztosítása • normatív állami támogatások igénylése és elszámolása • keretek, gazdálkodási tételek nyilvántartása, kiadások érvényesítése

11 Ügyek száma: Támogatott szervezetek száma:

12 Közgazdasági Iroda9 fő Vezető:Erős György Ügyintéző:8 fő 24 feladat-típusból főbb feladatai: • számviteli szintetikus és analitikus nyilvántartások vezetése, szabályzatainak elkészítése • éves költségvetés előkészítése • időszaki és éves beszámolók összeállítása • felhalmozási számlák kiegyenlítése, az ehhez szükséges külső források lehívása • hatósági ár- és díjmegállapítások előkészítése

13 Ügyek száma: Könyvelt tételek száma: Kiemelt ügyek: • EU-s nagypályázatok összeállításában, megvalósításában történő pénzügyi közreműködés

14 Gondnoksági Iroda58 fő Vezető:Somlainé Ferincz Judit Ügyintéző:9 fő Fizikai alkalmazott:48 fő 11 feladat-típusból főbb feladatai: • a Városháza gondnoki feladatainak ellátása, a Hivatal, pártok háza működési feltételeinek biztosítása • szociális és gyámügyi juttatások kifizetése • a Hivatal működésével kapcsolatos kifizetések teljesítése • nem rendszeres személyi juttatások számfejtése • Kaposváron a hivatali levelek kézbesítése

15 Ügyek száma: Segélyek kifizetését elrendelő ügyiratok száma:

16 Közigazgatási Igazgatóság110 fő Vezető:dr. Farkas Edit Titkárnő:1 fő Irodák: • Adóügyi Iroda20 fő • Építéshatósági Iroda18 fő • Igazgatási Iroda12 fő • Közterület-felügyelet21 fő • Okmányiroda37 fő

17 Adóügyi Iroda20 fő Vezető:dr. Klapsz László Ügyintéző:17 fő Ügykezelő: 2 fő 20 feladat-típusból főbb feladatai: • helyi rendelet-alkotás előkészítése • a helyi adókról szóló törvény végrehajtása • adó- és értékbizonyítvány kiállítása • a helyi adók kivetése • adóbehajtási eljárás megindítása (3175 irat/fő/év14 irat/fő/munkanap 1083 határozat/fő/év4,8 határozat/fő/munkanap)

18 Iktatott iratok száma: Határozatok száma: Ügyek száma:

19 Építéshatósági Iroda18 fő Vezető:Hideg Gyöngyi Ügyintéző:14 fő Ügykezelő: 3 fő 12 feladat-típusból főbb feladatai: • építési engedélyek kiadása • építkezések ellenőrzése • építmények használatbavételével kapcsolatos eljárás • telekalakítási, telepengedélyezési, szakhatósági ügyek • építésrendészeti eljárások lefolytatása (723 irat/fő/év3,2 irat/fő/munkanap 91 határozat/fő/év0,4 határozat/fő/munkanap)

20 Iktatott iratok száma: Határozatok száma: Ügyek száma:

21 Igazgatási Iroda12 fő Vezető:Bálizsné dr. Heizler Krisztina Ügyintéző:9 fő Ügykezelő:2 fő 20 feladat-típusból főbb feladatai: • üzlet- és telephelyengedélyek kiadása • hagyatéki eljárással kapcsolatos ügyek intézése • szabálysértési eljárások lefolytatása • birtokvédelmi ügyek intézése • állattartási, növényvédelmi ügyek intézése (2279 irat/fő/év10 irat/fő/munkanap 561 határozat/fő/év2,5 határozat/fő/munkanap)

22 Iktatott iratok száma: Határozatok száma: Ügyek száma:

23 Közterület-felügyelet21 fő Vezető:dr. Dániel Balázs Ügyintéző:19 fő Ügykezelő:1 fő Főbb feladatai: • a belváros fokozott ellenőrzése • közterületek jogszerű használatának ellenőrzése • középiskolák környékének köztisztasági ellenőrzése • rendőrséggel, polgárőrséggel közös szolgálat • parkok, játszóterek köztisztasági ellenőrzése

24 Iktatott iratok száma: Határozatok száma: Ügyek száma:

25 Okmányiroda37 fő Vezető:Zolnai Xénia Ügyintéző:32 fő Ügykezelő:4 fő 14 feladat-típusból főbb feladatai: • személyi okmányok kiállítása, nyilvántartása • gépjármű okmányok kiállítása, nyilvántartása • egyéni vállalkozói nyilvántartás vezetése • anyakönyvvezetés • gépjárművek forgalomból történő kivonása (1586 irat/fő/év7 irat/fő/munkanap 841 határozat/fő/év3,7 határozat/fő/munkanap)

26 Iktatott iratok száma: Határozatok száma: Ügyek száma:

27 Műszaki és Pályázati Igazgatóság17 fő Vezető:Bajzik Imre Titkárnő:1 fő Irodák: • Beruházási Iroda9 fő • Pályázati Iroda6 fő

28 Beruházási Iroda9 fő Vezető:Szilágyi Edit Ügyintéző:8 fő 49 feladat-típusból főbb feladatai: • beruházások előkészítése, szervezése • vízügyi, vízgazdálkodási feladatok ellátása • közlekedéssel kapcsolatos feladatok ellátása • projektmenedzseri feladatok ellátása • az önkormányzati energiagazdálkodás optimalizálása

29 Ügyek száma: Beruházási kiadások összege (millió forintban): Kiemelt ügyek: • belváros-rekonstrukció koordinálása • Agóra, nagypiac, fürdő beruházás koordinálása

30 Pályázati Iroda6 fő Vezető:betöltetlen Ügyintéző:4 fő Ügykezelő:1 fő 20 feladat-típusból főbb feladatai: • pályázatfigyelés, projektmenedzsment • pályázatok készítése, benyújtása, • közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátása • városfejlesztési programok kidolgozása • pályázati beszámolók elkészítése

31 Ügyek száma: Megszerzett támogatás (millió forintban):

32 Népjóléti Igazgatóság40 fő Vezető:dr. Vörös Gyula Titkárnő:1 fő Irodák: • Szociális és Gyermekvédelmi Iroda 25 fő • Egészségügyi, Népjóléti és Lakásügyi Iroda 4 fő • Városi Gyámhivatal 9 fő

33 Szociális és Gyermekvédelmi Iroda 25 fő Vezető:Budai Józsefné Ügyintéző:21 fő Ügykezelő:3 fő 46 feladat-típusból főbb feladatai: • rendkívüli és rendszeres szociális ellátás • jegyzői gyámhatósági feladatok ellátása • aktív korúak ellátása, közfoglalkoztatás • környezettanulmányok készítése • intézményi ellátotti, mozgáskorlátozotti ellátások (5896 irat/fő/év26,2 irat/fő/munkanap 1383 határozat/fő/év6,2 határozat/fő/munkanap)

34 Iktatott iratok száma: Határozatok száma: Ügyek száma:

35 Egészségügyi, Népjóléti és Lakásügyi Iroda4 fő Vezető:Hegedűsné Sztantics Katalin Ügyintéző:3 fő 15 feladat-típusból főbb feladatai: • egészségügyi alapellátás szervezése • szociális és gyermekjóléti ellátások szervezése • szociális és egyéb bérlakásügyek intézése • szociális és gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények működésének engedélyezése, ellenőrzése • testületi hatósági döntések megszervezése

36 Iktatott iratok száma: Határozatok száma: Ügyek száma:

37 Városi Gyámhivatal9 fő Vezető:dr. Riedel Tamás Ügyintéző:7 fő Ügykezelő:1 fő 43 feladat-típusból főbb feladatai: • átmeneti és tartós nevelt gyermekek ügyintézése • gondnoksági ügyek • gyámság alatt álló gyermekek ügyintézése • gyermektartásdíj állam általi megelőlegzése • kapcsolattartási ügyek (3255 irat/fő/év14,5 irat/fő/munkanap 570 határozat/fő/év2,5 határozat/fő/munkanap)

38 Iktatott iratok száma: Határozatok száma: Ügyek száma:

39 Oktatási, Kulturális és Sport Igazgatóság 10 fő Vezető:Stickel Péter Titkárnő:1 fő Irodavezető:1 fő (betöltetlen) Ügyintéző:7 fő 52 feladat-típusból főbb feladatai: • az óvodák felügyelete • az általános iskolák felügyelete • a gimnáziumi oktatás és szakképzés felügyelete • kulturális élet és a városi nagyrendezvények szervezése • ifjúsági, tömeg- és profi sportélet szervezése

40 Ügyek száma: Tájékoztatási igények, megkeresések száma (oktatás, kultúra, sport):

41 Titkársági Igazgatóság44 fő Vezető:dr. Nadrai Norbert Irodák: • Törzskari Iroda30 fő • Ellenőrzési Iroda6 fő • Polgármesteri Iroda7 fő

42 Polgármesteri Iroda7 fő Vezető:Jenei Zoltánné Ügyintéző:4 fő Ügykezelő:2 fő 9 feladat-típusból főbb feladatai: • polgármester, alpolgármesterek program-szervezése • a 4 éves program utókövetése • sajtó és kommunikációs feladatok koordinálása • döntések végrehajtásának ellenőrzése • polgármesteri, megye-város keret adminisztrációja

43 Polgármesteri megkeresések száma: Polgármesteri fogadónapokon keletkezett ügyek száma:

44 Törzskari Iroda 30 fő Vezető: dr. Horváth Zsuzsanna Ügyintéző: 14 fő Ügykezelő: 15 fő Ügyek száma: 36 feladat-típusból főbb feladatai: • a Közgyűlés és szervei üléseinek előkészítése • informatikai háttér biztosítása, nemzetközi ügyek • személyzeti feladatok, minőségbiztosítás • város- és településrendezési feladatok • iktatás, irattározás

45 Az iktatott ügyszám növekedése az elmúlt 20 évben: 36265 73220 87766 363166 535517

46 Főépítész: • 67-es út desedai elkerülő nyom- vonalának tervezése • Corso tömbbelső feltárása • intermodális (közlekedési) csomópont kialakításának előkészítése Ügyek száma:

47 Testületi ügyek: Előterjesztések száma: Döntések száma:

48 Ellenőrzési Iroda6 fő Vezető:Merganczné Horváth Helga Ügyintéző:5 fő 9 feladat-típusból főbb feladatai: • ellenőrzési tervek elkészítése, kockázatelemzés • ellenőrzési tervek, soron kívüli ellenőrzések • ellenőrzési jelentés készítése, utóellenőrzés • éves összefoglaló ellenőrzési jelentés készítése • intézmények részére szakmai segítségnyújtás

49 Ügyek száma: Ellenőrzések száma:

50 Vagyongazdálkodási és Marketing Igazgatóság 11 fő Vezető:Sallay Attiláné Titkárnő:1 fő Irodavezető:1 fő (betöltetlen) Ügyintéző:8 fő 40 feladat-típusból főbb feladatai: • ingatlanvagyon-kataszter naprakész vezetése • az önkormányzati vagyon, közterületek hasznosítása • befektetési tájékoztatás, koordináció, reklámügyek • ingatlanvagyon biztosítása, káresemények • közreműködés önkormányzati projektekben, akcióterületek előkészítése

51 Ügyek száma: Bevételek (millió forint):

52 Filozófiánk: Kiváló minőségű közszolgáltatást, • törvényesen, • célszerűen és szakszerűen, • méltányosan, • gyorsan, • emberséggel, udvariasan! Köztisztviselőhöz méltó magatartás a Hivatal épületén belül és kívül.

53 AZ ÉV MUNKATÁRSA ÉS AZ ÉV KÖZTISZTVISELŐJE DÍJ 2010.


Letölteni ppt "KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA."

Hasonló előadás


Google Hirdetések