Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA"— Előadás másolata:

1 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

2 A Polgármesteri Hivatal felépítése: Irányítja: Polgármester (alpolgármesterek) Vezeti: Jegyző 1 fő Belső szervezeti egységek (7): Gazdasági Igazgatóság 76 fő Közigazgatási Igazgatóság 110 fő Műszaki és Pályázati Igazgatóság 17 fő Népjóléti Igazgatóság 40 fő Oktatási, Kulturális és Sport Igazgatóság 10 fő Titkársági Igazgatóság 44 fő Vagyongazdálkodási és Marketing Igazgatóság 11 fő Összesen: 309 fő

3 A Polgármesteri Hivatalhoz kötődő dolgozók: Kaposvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás 5 fő Kaposvári Rákóczi Stadion 5 fő Polgári Védelem 1 fő Panelprogramban dolgozó /határozott idejű/ 4 fő Megbízási jogviszonyban 1 fő EKF program /határozott idejű/ 1 fő Kaposmenti társulás vezetője 1 fő Összesen: 18 fő

4 Polgármesteri Hivatal dolgozóinak összetétele:
Munkakörök: sokrétűek. Teljesítmény: nehezen mérhető. Teljesítménymutatók: nem összehasonlíthatóak. Polgármesteri Hivatalhoz kötődő dolgozók összetétele:

5 A Polgármesteri Hivatal feladatai:
a) Államigazgatási ügyekben döntések előkészítése és végrehajtása Döntéshozó: - Jegyző (általában) - Ügyintéző (kivételesen) - Polgármester (kivételesen) b) Önkormányzati ügyekben döntések előkészítése és végrehajtása Döntéshozó: - Közgyűlés (általános hatáskörben, 18 tagú) - Bizottságok (átruházott hatáskörben, 7 db) - Polgármester (átruházott hatáskörben) - Részönkormányzatok (átruházott hatáskörben, 4 db) - Kisebbségi önkormányzat (kivételesen, átruházott, 4 db) - Önkormányzatok társulása (kivételesen, átruházott, 7 db)

6 Önkormányzat: jogi személy, választópolgárok összessége Közgyűlés (képviselő-testület): az önkormányzat választott döntéshozó szerve Közgyűlés szervei: - Bizottságok (állandó és eseti) - Polgármester (megbízása alapján alpolgármester) - Részönkormányzatok - Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal: jogi személy és költségvetési szerv

7 Ügyfelek:. kb. 120 ezer ember és 11 ezer vállalkozás
Ügyfelek: kb. 120 ezer ember és 11 ezer vállalkozás. Az ügyintézők udvariasságával és felkészültségével az ügyfelek többsége elégedett. Az ügyfelek évről-évre öntudatosabbak és nagyobbak az elvárásaik.

8 BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK FELÉPÍTÉSE, FŐBB FELADATAIK, TELJESÍTMÉNYMUTATÓIK

9 Gazdasági Igazgatóság 78 fo
Vezet: Molnár György Titkárnő: 1 fő Irodák: Költségvetési Iroda 7 fő Közgazdasági Iroda 9 fő Gondnoksági Iroda 58 fő

10 költségvetési rendeletek előkészítése, egyeztetése
Költségvetési Iroda 7 fő Vezető: Ráczné Varga Mária Ügyintéző: 6 fő 14 feladat-típusból főbb feladatai: költségvetési rendeletek előkészítése, egyeztetése időszaki és éves beszámolók összeállítása intézmények előirányzatának nyilvántartása, pénzellátásuk biztosítása normatív állami támogatások igénylése és elszámolása keretek, gazdálkodási tételek nyilvántartása, kiadások érvényesítése

11 Ügyek száma: Támogatott szervezetek

12 Közgazdasági Iroda 9 fő Vezető: Erős György Ügyintéző: 8 fő 24 feladat-típusból főbb feladatai: számviteli szintetikus és analitikus nyilvántartások vezetése, szabályzatainak elkészítése éves költségvetés előkészítése időszaki és éves beszámolók összeállítása felhalmozási számlák kiegyenlítése, az ehhez szükséges külső források lehívása hatósági ár- és díjmegállapítások előkészítése

13 Ügyek száma: Könyvelt tételek Kiemelt ügyek: EU-s nagypályázatok összeállításában, megvalósításában történő pénzügyi közreműködés

14 Gondnoksági Iroda 58 fő Vezető: Somlainé Ferincz Judit Ügyintéző: 9 fő Fizikai alkalmazott: 48 fő 11 feladat-típusból főbb feladatai: a Városháza gondnoki feladatainak ellátása, a Hivatal, pártok háza működési feltételeinek biztosítása szociális és gyámügyi juttatások kifizetése a Hivatal működésével kapcsolatos kifizetések teljesítése nem rendszeres személyi juttatások számfejtése Kaposváron a hivatali levelek kézbesítése

15 Ügyek száma: Segélyek kifizetését elrendelő ügyiratok

16 Közigazgatási Igazgatóság 110 fő
Vezető: dr. Farkas Edit Titkárnő: 1 fő Irodák: Adóügyi Iroda fő Építéshatósági Iroda 18 fő Igazgatási Iroda 12 fő Közterület-felügyelet 21 fő Okmányiroda fő

17 Vezető: dr. Klapsz László Ügyintéző: 17 fő Ügykezelő: 2 fő
Adóügyi Iroda 20 fő Vezető: dr. Klapsz László Ügyintéző: 17 fő Ügykezelő: 2 fő 20 feladat-típusból főbb feladatai: helyi rendelet-alkotás előkészítése a helyi adókról szóló törvény végrehajtása adó- és értékbizonyítvány kiállítása a helyi adók kivetése adóbehajtási eljárás megindítása (3175 irat/fő/év 14 irat/fő/munkanap 1083 határozat/fő/év 4,8 határozat/fő/munkanap)

18 Iktatott iratok száma: Határozatok Ügyek

19 Építéshatósági Iroda 18 fő Vezető: Hideg Gyöngyi Ügyintéző: 14 fő
Ügykezelő: fő 12 feladat-típusból főbb feladatai: építési engedélyek kiadása építkezések ellenőrzése építmények használatbavételével kapcsolatos eljárás telekalakítási, telepengedélyezési, szakhatósági ügyek építésrendészeti eljárások lefolytatása (723 irat/fő/év 3,2 irat/fő/munkanap 91 határozat/fő/év 0,4 határozat/fő/munkanap)

20 Iktatott iratok száma: Határozatok Ügyek

21 Vezető: Bálizsné dr. Heizler Krisztina Ügyintéző: 9 fő Ügykezelő: 2 fő
Igazgatási Iroda 12 fő Vezető: Bálizsné dr. Heizler Krisztina Ügyintéző: 9 fő Ügykezelő: 2 fő 20 feladat-típusból főbb feladatai: üzlet- és telephelyengedélyek kiadása hagyatéki eljárással kapcsolatos ügyek intézése szabálysértési eljárások lefolytatása birtokvédelmi ügyek intézése állattartási, növényvédelmi ügyek intézése (2279 irat/fő/év 10 irat/fő/munkanap 561 határozat/fő/év 2,5 határozat/fő/munkanap)

22 Iktatott iratok száma: Határozatok Ügyek

23 Közterület-felügyelet 21 fő
Vezető: dr. Dániel Balázs Ügyintéző: fő Ügykezelő: 1 fő Főbb feladatai: a belváros fokozott ellenőrzése közterületek jogszerű használatának ellenőrzése középiskolák környékének köztisztasági ellenőrzése rendőrséggel, polgárőrséggel közös szolgálat parkok, játszóterek köztisztasági ellenőrzése

24 Iktatott iratok száma: Határozatok Ügyek

25 Okmányiroda 37 fő Vezető: Zolnai Xénia Ügyintéző: 32 fő
Ügykezelő: 4 fő 14 feladat-típusból főbb feladatai: személyi okmányok kiállítása, nyilvántartása gépjármű okmányok kiállítása, nyilvántartása egyéni vállalkozói nyilvántartás vezetése anyakönyvvezetés gépjárművek forgalomból történő kivonása (1586 irat/fő/év 7 irat/fő/munkanap 841 határozat/fő/év 3,7 határozat/fő/munkanap)

26 Iktatott iratok száma: Határozatok Ügyek

27 Műszaki és Pályázati Igazgatóság 17 fő
Vezető: Bajzik Imre Titkárnő: fő Irodák: Beruházási Iroda 9 fő Pályázati Iroda 6 fő

28 Beruházási Iroda 9 fő Vezető: Szilágyi Edit Ügyintéző: 8 fő
49 feladat-típusból főbb feladatai: beruházások előkészítése, szervezése vízügyi, vízgazdálkodási feladatok ellátása közlekedéssel kapcsolatos feladatok ellátása projektmenedzseri feladatok ellátása az önkormányzati energiagazdálkodás optimalizálása

29 Ügyek száma: Beruházási kiadások összege (millió forintban): Kiemelt ügyek: belváros-rekonstrukció koordinálása Agóra, nagypiac, fürdő beruházás koordinálása

30 Pályázati Iroda 6 fő Vezető: betöltetlen Ügyintéző: 4 fő Ügykezelő: 1 fő 20 feladat-típusból főbb feladatai: pályázatfigyelés, projektmenedzsment pályázatok készítése, benyújtása, közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátása városfejlesztési programok kidolgozása pályázati beszámolók elkészítése

31 Ügyek száma: Megszerzett támogatás (millió forintban):

32 Népjóléti Igazgatóság 40 fő
Vezető: dr. Vörös Gyula Titkárnő: 1 fő Irodák: Szociális és Gyermekvédelmi Iroda fő Egészségügyi, Népjóléti és Lakásügyi Iroda 4 fő Városi Gyámhivatal fő

33 Szociális és Gyermekvédelmi Iroda 25 fő Vezető: Budai Józsefné
Ügyintéző: 21 fő Ügykezelő: 3 fő 46 feladat-típusból főbb feladatai: rendkívüli és rendszeres szociális ellátás jegyzői gyámhatósági feladatok ellátása aktív korúak ellátása, közfoglalkoztatás környezettanulmányok készítése intézményi ellátotti, mozgáskorlátozotti ellátások (5896 irat/fő/év 26,2 irat/fő/munkanap 1383 határozat/fő/év 6,2 határozat/fő/munkanap)

34 Iktatott iratok száma: Határozatok Ügyek

35 Egészségügyi, Népjóléti és Lakásügyi Iroda 4 fő
Vezető: Hegedűsné Sztantics Katalin Ügyintéző: 3 fő 15 feladat-típusból főbb feladatai: egészségügyi alapellátás szervezése szociális és gyermekjóléti ellátások szervezése szociális és egyéb bérlakásügyek intézése szociális és gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények működésének engedélyezése, ellenőrzése testületi hatósági döntések megszervezése

36 Iktatott iratok száma: Határozatok Ügyek

37 Vezető: dr. Riedel Tamás Ügyintéző: 7 fő Ügykezelő: 1 fő
Városi Gyámhivatal 9 fő Vezető: dr. Riedel Tamás Ügyintéző: 7 fő Ügykezelő: 1 fő 43 feladat-típusból főbb feladatai: átmeneti és tartós nevelt gyermekek ügyintézése gondnoksági ügyek gyámság alatt álló gyermekek ügyintézése gyermektartásdíj állam általi megelőlegzése kapcsolattartási ügyek (3255 irat/fő/év 14,5 irat/fő/munkanap 570 határozat/fő/év 2,5 határozat/fő/munkanap)

38 Iktatott iratok száma: Határozatok Ügyek

39 Oktatási, Kulturális és Sport Igazgatóság 10 fő
Vezető: Stickel Péter Titkárnő: 1 fő Irodavezető: 1 fő (betöltetlen) Ügyintéző: 7 fő 52 feladat-típusból főbb feladatai: az óvodák felügyelete az általános iskolák felügyelete a gimnáziumi oktatás és szakképzés felügyelete kulturális élet és a városi nagyrendezvények szervezése ifjúsági, tömeg- és profi sportélet szervezése

40 Ügyek száma: Tájékoztatási igények, megkeresések száma
(oktatás, kultúra, sport):

41 Titkársági Igazgatóság 44 fő
Vezető: dr. Nadrai Norbert Irodák: Törzskari Iroda 30 fő Ellenőrzési Iroda 6 fő Polgármesteri Iroda 7 fő

42 Polgármesteri Iroda 7 fő
Vezető: Jenei Zoltánné Ügyintéző: 4 fő Ügykezelő: 2 fő 9 feladat-típusból főbb feladatai: polgármester, alpolgármesterek program-szervezése a 4 éves program utókövetése sajtó és kommunikációs feladatok koordinálása döntések végrehajtásának ellenőrzése polgármesteri, megye-város keret adminisztrációja

43 Polgármesteri megkeresések száma: fogadónapokon keletkezett ügyek

44 Vezető: dr. Horváth Zsuzsanna Ügyintéző: 14 fő Ügykezelő: 15 fő
Törzskari Iroda 30 fő Vezető: dr. Horváth Zsuzsanna Ügyintéző: 14 fő Ügykezelő: 15 fő Ügyek száma: 36 feladat-típusból főbb feladatai: a Közgyűlés és szervei üléseinek előkészítése informatikai háttér biztosítása, nemzetközi ügyek személyzeti feladatok, minőségbiztosítás város- és településrendezési feladatok iktatás, irattározás

45 Az iktatott ügyszám növekedése az elmúlt 20 évben:
535517 363166 87766 73220 36265

46 Főépítész: 67-es út desedai elkerülő nyom-vonalának tervezése Corso tömbbelső feltárása intermodális (közlekedési) csomópont kialakításának előkészítése Ügyek száma:

47 Testületi ügyek: Előterjesztések száma: Döntések

48 Ellenőrzési Iroda 6 fő Vezető: Merganczné Horváth Helga Ügyintéző: 5 fő 9 feladat-típusból főbb feladatai: ellenőrzési tervek elkészítése, kockázatelemzés ellenőrzési tervek, soron kívüli ellenőrzések ellenőrzési jelentés készítése, utóellenőrzés éves összefoglaló ellenőrzési jelentés készítése intézmények részére szakmai segítségnyújtás

49 Ügyek száma: Ellenőrzések

50 Vagyongazdálkodási és Marketing Igazgatóság 11 fő
Vezető: Sallay Attiláné Titkárnő: 1 fő Irodavezető: 1 fő (betöltetlen) Ügyintéző: 8 fő 40 feladat-típusból főbb feladatai: ingatlanvagyon-kataszter naprakész vezetése az önkormányzati vagyon, közterületek hasznosítása befektetési tájékoztatás, koordináció, reklámügyek ingatlanvagyon biztosítása, káresemények közreműködés önkormányzati projektekben, akcióterületek előkészítése

51 Ügyek száma: Bevételek (millió forint):

52 Filozófiánk: Kiváló minőségű közszolgáltatást, törvényesen, célszerűen és szakszerűen, méltányosan, gyorsan, emberséggel, udvariasan! Köztisztviselőhöz méltó magatartás a Hivatal épületén belül és kívül.

53 AZ ÉV MUNKATÁRSA ÉS AZ ÉV KÖZTISZTVISELŐJE DÍJ 2010.


Letölteni ppt "KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések