Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZÁMVITELI ALAPISMERETEK. Számviteli alapfogalmak.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZÁMVITELI ALAPISMERETEK. Számviteli alapfogalmak."— Előadás másolata:

1 SZÁMVITELI ALAPISMERETEK

2 Számviteli alapfogalmak

3 A számvitel fogalma: A gazdasági események (műveletek) megfigyelése, mérése, feljegyzése, feldolgozása, ellenőrzése, elemzése, a megfelelő információs outputok előállítása A gazdasági események (műveletek) megfigyelése, mérése, feljegyzése, feldolgozása, ellenőrzése, elemzése, a megfelelő információs outputok előállítása Hitelt érdemlően kell bemutatnia a gazdálkodó, a vállalkozás valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét Hitelt érdemlően kell bemutatnia a gazdálkodó, a vállalkozás valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét Területei: egymásra épültség alapján!!! -bizonylatolás, bizonylati rend -könyvvezetés, könyvvitel -beszámolás-könyvvizsgálat -letétbehelyezés, közzététel (önköltségszámítás, beszámoló elemzése nem önálló részterületek)

4 A számviteli munka szakaszai • A számvitel olyan elszámolási és információs rendszer, amely a Gazdasági eseményeket: - megfigyeli - méri -rendszerezetten feljegyzi • A számvitel célja a vagyon és a vagyonváltozás kimutatása. • Az alapításkor, illetve az üzleti év első napán a vagyont a nyitó mérleg és a leltár tartalmazza. • A számviteli munka során a nyitó mérlegben kimutatott vagyon változását jegyzik fel. • A vagyon változását a gazdasági események idézik elő • A vagyon változását a számvitel a könyvviteli számlákon jegyzi fel. Ezért a számviteli munka első szakasza: - a számlák megnyitása a mérleg alapján és - a gazdasági események elsődleges feljegyzése a bizonylatokon • A számviteli munka szakaszai a nyitómérlegtől és a gazdasági eseményektől az üzleti év végén készítendő mérlegig, illetve beszámolóig vezet.

5 Pénzügyi számvitel A vállalkozás gazdasági eseményeiről készített olyan információs rendszer, amely alapján készült beszámoló a vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, a valóságnak megfelelően mutatja be. A vállalkozás gazdasági eseményeiről készített olyan információs rendszer, amely alapján készült beszámoló a vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, a valóságnak megfelelően mutatja be.Részei:  A könyvvezetés A vállalkozás vagyonát tartja nyilván  A beszámoló készítés Valódiságát leltárral és könyvvezetéssel kell alátámasztani  A könyvvizsgálat A könyvvezetés és a beszámoló valódiságának ellenőrzésére szolgál

6 A pénzügyi számvitel részei közötti kapcsolat A pénzügyi számvitel részei közötti kapcsolat Könyvvezetés Tárgyév 1. napjától, a tárgyév utolsó napjáig Beszámoló készítés Tárgyév utolsó napjával, mint fordulónappal Könyvvizsgálat Folyamatos tevékenység a tárgyévben és az azt követő években

7 Vezetői számvitel  Feladata a vállalkozói tevékenység (szolgáltató, termelő) tevékenység teljes körű, mélyebb szintű megfigyelése.  A megalapozottabb döntéseket szolgálja.  A vezetőknek több információra van szüksége, mint amennyit a pénzügyi számvitel szolgáltat  Az elszámolások részletesebbek, termékekre, költségelemekre bontottak.

8 A számviteli törvény

9 A számviteli törvény szerkezete  Általános rendelkezések  Beszámolás és könyvvezetés  Az éves beszámoló  Egyszerűsített éves beszámoló  Összevont (konszolidált) éves beszámoló  Sajátos beszámolási kötelezettségek  Számviteli szolgáltatás  Nyilvánosságra hozatal és közzététel  Könyvvizsgálat  Könyvvezetés, bizonylatolás  Jogkövetkezmények  Az országos számviteli bizottság  Záró rendelkezések  Mellékletek SzerkezeteMellékletek  A mérleg előirt tagolása  Az eredménykimutatás előirt tagolása (összköltség eljárással)  Eredménykimutatás előirt tagolása (forgalmi költség eljárással)  Egyszerűsített mérleg előirt tagolása  Eredménylevezetés előirt tagolása  Az összevont konszolidált mérleg és eredménykimutatás sajátos sorai  CASH-FLOW kimutatás

10 Általános rendelkezések A törvény célja:  Meghatározza a hatálya alá tartozók beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét  Meghatározza a beszámoló összeállítása, és a könyvvezetés során érvényesítendő elveket és szabályokat  Meghatározza a nyilvánosságra hozatal, a közzététel és a könyvvizsgálat követelményeit.

11 Általános rendelkezések  A törvény hatálya Kiterjed a gazdaság minden olyan résztvevőjére, amelynek működéséről a nemzetgazdaság más szereplői tájékoztatást igényelnek Alá tartoznak a gazdálkodók Vállalkozó Államháztartás szervei Egyéb szervezetek MNB Nem terjed ki Egyéni vállalkozóra Polgári jogi társaságra Építő közösségre Külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi kereskedelmi képviseletére

12 Általános rendelkezések  gazdálkodó Vállalkozó Minden olyan gazdálkodó, aki saját nevében, saját kockázatára, nyereség és vagyon szerzés céljából, üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltatási tevékenységet folytat, és nem tartozik a költségvetési és egyéb szervek körébe. Államháztartás szervezetei Egyéb szervezetek : Lakásszövetkezet-Társasház-Társadalmi szervezetek- egyházi jogi személy-Alapítvány-ügyvédi iroda-közhasznú társaság- műsorszolgáltatási alap - tőzsde - elszámolóház - magán nyugdíjpénztár-önkéntes nyugdíjpénztár-a közraktár…

13  Beszámoló: A vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről készített írásos jelentés. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről készített írásos jelentés.  Beszámolási kötelezettség: A gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően a számviteli törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni. A gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően a számviteli törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni. Beszámolás és könyvvezetés

14 Beszámoló  Egyszerűsített beszámoló Egyszerűsített mérleg és eredmény levezetés Egyszerűsített mérleg és eredmény levezetés  Egyszerűsített éves beszámoló  Éves beszámoló  Konszolidált éves beszámoló Könyvvezetés Egyszeres könyvvezetés Kettős könyvvitel A SZTV. szerint előírt beszámolók és könyvvezetési formák Beszámolás és könyvvezetés

15 A beszámoló formája függ:  Az éves nettó árbevétel nagyságától 1 000 millió Ft  A mérleg főösszegtől 500 millió Ft  A foglalkoztatottak létszámától 50 fő Beszámolási kötelezettség: a beszámoló fajtái Éves beszámoló Kötelező készíteni, ha a három mutató közül kettő a határértéket meghaladja, két egymást követő üzleti évben Csak éves beszámolót készíthet: -részvénytársaság -konszolidálásba bevont vállalkozás Egyszerűsített éves beszámoló Készíthető, ha A három mutató közül kettő a határérték alatt marad, két egymást követő üzleti évben. Ha a feltételek már nem állnak fenn, át kell térni a magasabb beszámolási fajtára Beszámolás és könyvvezetés

16 A beszámoló részei  Mérleg  Eredménykimutatás  Kiegészítő melléklet Éves beszámoló Egyszerűsített éves beszámoló Üzleti jelentést is kell készíteni. Egyszerűsített beszámoló egyszerűsített mérleg egyszerűsített eredmény levezetés

17 Üzleti év  Az az időtartam, amelyről a beszámolót kell készíteni.  Időtartama megegyezik a naptári évvel  Naptári évtől eltérő is lehet  Időtartama általában 12 hónap (kivétel: átalakulás, végelszámolás, felszámolás stb.)

18 Fordulónap  A naptári év utolsó napja: december 31-e  Mérleg-fordulónap (MF)  Mérlegkészítés napja Üzleti év MFLH: május 31.

19 Nyilvánosságra hozatal és közzététel  Letétbe helyezés A beszámolót az adott üzleti év mérleg-fordulónapjától számított 150 napon belül, illetve tárgyévet követő év május 31-ig a cégbíróságnál letétbe kell helyezni. A letétbe helyezett beszámoló adatai nyilvánosak, azokról a cégbíróságnál bárki tájékoztatást kaphat, és másolatot készíthet.

20 Nyilvánosságra hozatal és közzététel  közzététel Célja a piaci szereplők tájékoztatása Mit kell közzé tenni? Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Könyvvizsgálói záradékot A vállalkozás munkavállalói, alkalmazottai, tagjai a beszámolóról tájékozódhatnak, számukra tájékozódási lehetőséget kell biztosítani a vállalkozás székhelyén.

21 Könyvvezetés A vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetre kiható események folyamatos nyilvántartása magyar nyelven. Egyszeres könyvviteli rendszerben Kettős könyvviteli rendszerben Beszámolási kötelezettség Egyszerűsített beszámoló Éves beszámoló Egyszerűsített éves beszámoló

22 Számviteli alapelvek 1. A vállalkozás folytatásának elve 2. A teljesség elve 3. A valódiság elve 4. A világosság elve 5. A következetesség elve 6. A folytonosság elve 7. Az összemérés elve 8. Az óvatosság elve 9. A bruttó elszámolás elve 10. Az egyedi értékelés elve 11. Az időbeli elhatárolás elve 12. A tartalom elsődlegessége a formával szemben 13. A lényegesség elve 14. Költség-haszon összevetésének elve  Hasznosíthatóság elve  Semlegesség elve  Időszerűség elve Érvényesítése: A beszámoló elkészítésekor, a könyvvezetés során Az alapelvektől csak a SZTV-ben szabályozott módon lehet eltérni Nem nevesített alapelvek Legfontosabb alapelv

23 Számviteli politika A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján ki kell alakítani és írásba kell foglalni a gazdálkodó adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikát. •Újonnan alakuló 90 napon belül köteles elkészíteni •Törvénymódosítás esetén, annak hatálybalépését követő 90 napon belül • elkészítéséért, módosításáért a gazdálkodó képviseletére jogosult személy a felelős A számviteli politikában írásban rögzíteni kell – többek között – azokat a gazdálkodóra jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározza, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek, nem lényegesnek, nem jelentősnek. Rögzíteni kell továbbá azt, hogy a törvényben biztosított választási, minősítési lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek esetén alkalmazza, az alkalmazott gyakorlatot milyen okok, miatt kell megváltoztatni.

24 Számviteli politika keretében el kell készíteni •A leltárkészítési és leltározási szabályzatot •Az értékelési szabályzatot •Az Önköltség számítási szabályzatot (feltételek esetén) •Pénzkezelési szabályzatot 1.Általános jellemzés - A beszámolási kötelezettség módja - A könyvvezetés módja - A kettős könyvviteli rendszer jell. - A vezetői információs rendszer - A mérleg felépítése - Az eredménykimutatás felépítése - A folyamatba épített ellenőrzés 2.Az eszközök minősítése 3.Az értékelés, az értékvesztés 4.Az amortizációs politika 5.Az időbeli elhatárolások köre 6.A céltartalék képzés szabályai 7.Kiegészítő melléklet tartalma 8.Az üzleti jelentés tartalma

25 A vagyon Vagyon fogalma: A vállalkozás tulajdonában, kezelésében lévő anyagi és nem anyagi javak összessége.

26 ÚJRATERMELÉSI FOLYAMAT Termelés PÉNZ Készletezé s Erőforráso k Értékesíté s

27 A VÁLLALKOZÁSOK VAGYONÁNAK CSOPORTOSÍTÁSA Eredet szerint Tevékenységben betöltött szerepük szerint ESZKÖZÖK (Aktívák) - Befektetett eszközök - Forgóeszközök FORRÁSOK (Passzívák) - Saját tőke (saját forrás) - Céltartalékok - Idegen tőke (kötelezettségek)

28 A.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B.FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C.AKTIV IDŐBELI ELHATÁORLÁSOK D.SAJÁT TŐKE I. Jegyzett tőke (jelölve a visszavásárolt tulajdonrész névértéken) II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E.CÉLTARTALÉKOK F.KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G.PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖKFORRÁSOK

29 Befektetett eszközként olyan eszközt szabad kimutatni, amelynek az a rendeltetése, hogy a tevékenységet, a működést tartósan legalább egy éven túl szolgálja - Immateriális javak - Tárgyi eszközök - Befektetett pénzügyi eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK FOGALMA CSOPORTOSÍTÁSA

30 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Üzleti és cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése FOGALMA CSOPRTOSITÁSA Immateriális jószágként azokat a nem anyagi eszközöket kell kimutatni, amelyek tartósan legalább egy éven túl szolgálják a vállalkozási tevékenységet. Az immateriális javak között kimutatható az alapítás átszervezés és a kísérleti fejlesztés aktivált értéke is

31 II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolatos vagyonértékű jogok 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 3. Egyéb berendezések, gépek, járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Olyan tárgyiasult (dologi) eszközök, amelyek a vállalkozási tevékenységet közvetlenül vagy közvetetten, tartósan szolgálják, függetlenül attól, hogy üzembe helyezésre kerültek-e vagy sem CSOPORTOSÍTÁSAFOGALMA

32 III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszony esetén 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Azok az eszközök amelyeket a vállalkozó azzal a céllal fektetett be más vállalkozónál, hogy ott tartós jövedelemre (osztalékra, részesedésre, kamatra) tegyen szert, vagy befolyásolási, irányítási, ellenőrzési lehetőséget érjen el. CSOPORTOSÍTÁSAFOGALMA

33 A forgóeszközök a vállalkozási tevékenységet általában egy évnél rövidebb ideig szolgáló vagyontárgyak, követelések, értékpapírok és pénzeszközök - Készletek - Követelések - Értékpapírok - Pénzeszközök FORGÓESZKÖZÖK FOGALMA CSOPORTOSÍTÁSA

34 B. FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk 6. Készletekre adott előlegek A vállalkozási tevékenységet közvetlenül vagy közvetve szolgáló olyan eszközök, amelyek rendszerint egyetlen termelési folyamatban vesznek részt. Itt kell kimutatni még:  Használatba vételig a szerszámokat, műszereket, felszereléseket, munkaruhát  Befektetett eszközök közül ide átsorolt eszközöket CSOPORTOSÍTÁSAFOGALMA

35 KÉSZLETEK FAJTÁI VÁSÁROLT KÉSZLETEKRE ADOTT ELŐLEG SAJÁT TERMELÉSŰ AnyagokÁrukKésztermékekNövendék, hízó- és egyéb állatok Befejezetlen és fékész termékek Alapanyagok Segédanyagok Alkatrészek Fogyóeszközök Gyártóeszközök Ker. készletek Közvetített szolgáltatások Göngyölegek Ipari Mezőgazdasági Ipari Mezőgazdasági Építőipari Nem tenyészállatok

36 II. Követelések 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések III. Értékpapírok 1. Részesedés kapcsolt vállalakozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok CSOPORTOSÍTÁSAFOGALMA Azok a különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésből jogszerűen eredő pénzformában kifejezett fizetési igények, amelyeket a vállalkozás már teljesített, a másik fél által elismert és elfogadott termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz, értékpapír értékesítéshez, kölcsönnyújtáshoz, előlegfizetéshez kapcsolódik.

37 ESZKÖZÖK KÖZÖTT  Immateriális javakra adott előleg  Beruházásokra adott előlegek  Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásnak  Tartósan adott kölcsönök egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak  Egyéb tartósan adott kölcsön  Készletekre adott előleg  Bankbetétek FORRÁSOK KÖZÖTT  Jegyzett, de be nem fizetett tőke A MÉRLEGBEN MÁSHOL KIMUTATOTT KÖVETELÉSEK

38 IV. Pénzeszközök 1. Pénztár, csekkek 2. Bankbetétek CSOPORTOSITÁSAFOGALMA Fizetési eszközként felhasználható tényleges pénz, elektronikus pénzeszköz és csekk. Lehet forint vagy deviza

39 V. Az időbeli elhatárolások 1. Aktív időbeli elhatárolások 2. Passzív időbeli elhatárolások FAJTÁIELVE Olyan gazdasági események, amelyek két vagy több évet is érintenek az adott időszak bevételei és költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az alapul szolgáló időszak és az elszámolási időszak között megoszlanak

40 A saját tőke olyan tőkerész amelyet:  a tulajdonos bocsátott a vállalkozás rendelkezésére  az adózott eredményből hagyott a vállalkozásnál  jogszabály alapján a tőketartalékba, az eredménytartalékba helyezett átvett pénz- és egyéb eszköz, valamint az értékelési tartalék D. SAJÁT TŐKE I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék (+/-) V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény CSOPORTOSÍTÁSAFOGALMA

41 Az adózás előtti eredmény terhére a:  Várható kötelezettségekre  Időszakonként ismétlődő várható költségekre  Egyéb célokra képzett forrás KÉPZÉS MÓDSZERE  Konkrét, megbízható adatok alapján  Statisztikai becslés útján FOGALMA CÉLTARTALÉKOK

42 Szállítási, szolgáltatási, vállalkozási és egyéb szerződésből eredő pénzformában teljesítendő, elismert fizetési kötelezettségek CSOPORTOSITÁSA F.KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek FOGALMA KÖTELEZETTSÉGEK

43 Eszközök és Források közötti összefüggés ESZKÖZÖK = FORRÁSOK

44 Mérleg: a vállalkozás vagyonát egy adott időpontra vonatkozóan pénzértékben, összevontan összetétel és eredet szerint tartalmazó kimutatás. Leltár: olyan kimutatás, amely a vállalkozás eszközeit és forrásait egy adott időpontra vonatkozóan, mennyiségben és értékben is részletesen tartalmazza. Leltározás: az a tevékenység, amellyel megállapítjuk (méréssel, számlálással, ellenőrzéssel) a vállalkozás vagyonának mennyiségét, értékét. A mérleg

45 Egyezőség  a vállalkozás vagyonára vonatkozik  fordulónapra készül  felelős személyek írják alá Különbözőség Leltár: mennyiségben és értékben részletes Mérleg: csak értékben készül, összevont Mérleg - Leltár

46 Gazdasági események és hatásuk a mérlegre

47 Gazdasági események:  Azokat a vállalkozás működése során bekövetkezett eseményeket, amelyek következtében megváltozik a vállalkozás vagyona (eszközei, forrásai), költségek, ráfordítások, illetve bevételek, árbevételek keletkeznek gazdasági eseményeknek nevezzük. Mindazok az események, amelyek  Mérhetők  Értékben kifejezhetők  Okmányokkal igazolhatók  A vállalat eszközeit és/vagy forrásait megváltoztatják

48 Gazdasági események hatása a mérlegre Mérleg, 200.. január 1. Eszközök (ezer Forintban) Források (ezer Forintban) Tárgyi eszközök 5.600 Jegyzett tőke 13.100 Anyagok1.800Eredménytartalék1.500 Késztermékek2.200Hiteltartozás800 Készpénz100Szállítók1.200 Bankbetét8.400Munkabértartozás1.500 Eszközök összesen: 18.100 Források összesen: 18.100

49 1. Gazdasági esemény Bankbetétünkből 1.500 ezer Ft készpénzt vettünk fel. A változás hatása: Eszközök (Készpénz) növekedés1.500 Eszközök (Bankbetét)csökkenés1.500 Forrásoknem változott Mérleg főösszegenem változott

50 Mérleg, 200.. január 1. (ezer Forintban) EszközökForrások Tárgyi eszközök 5.600 Jegyzett tőke 13.100 Anyagok1.800Eredménytartalék1.500 Késztermékek2.200Hiteltartozás800 Készpénz1.600Szállítók1.200 Bankbetét6.900Munkabértartozás1.500 Eszközök összesen: 18.100 Források összesen: 18.100

51 2. Gazdasági esemény Kifizettük a munkabértartozásunkat. A változás hatása: Eszközök (Készpénz) csökkenés1.500 Források (Munkabértartozás)csökkenés1.500 Mérleg főösszegecsökkenés1.500

52 Mérleg, 200.. január 1. (ezer Forintban) EszközökForrások Tárgyi eszközök 5.600 Jegyzett tőke 13.100 Anyagok1.800Eredménytartalék1.500 Késztermékek2.200Hiteltartozás800 Készpénz100Szállítók1.200 Bankbetét6.900Munkabértartozás0 Eszközök összesen: 16.600 Források összesen: 16.600

53 3. Gazdasági esemény Eredménytartalékunkból 1.000 ezer Forintot a jegyzett tőke növelésére fordítottunk, a cégbírósági bejegyzés megtörtént. A változás hatása: Eszközök nem változott Források (Jegyzett tőke)növekedés1.000 Források (Eredménytartalék)csökkenés1.000 Mérleg főösszegenem változott

54 Mérleg, 200.. január 1. (ezer Forintban) EszközökForrások Tárgyi eszközök 5.600 Jegyzett tőke 14.100 Anyagok1.800Eredménytartalék500 Késztermékek2.200Hiteltartozás800 Készpénz100Szállítók1.200 Bankbetét6.900Munkabértartozás0 Eszközök összesen: 16.600 Források összesen: 16.600

55 4. Gazdasági esemény 2.000 ezer Ft anyag beszerzésről a szállító számlája megérkezett. A változás hatása: Eszközök (Anya növekedés2.000 Források (Szállítók)növekedés 2.000 Mérleg főösszegenövekedés2.000

56 Mérleg, 200.. január 1. (ezer Forintban) EszközökForrások Tárgyi eszközök 5.600 Jegyzett tőke 14.100 Anyagok3.800Eredménytartalék500 Késztermékek2.200Hiteltartozás800 Készpénz100Szállítók3.200 Bankbetét6.900Munkabértartozás0 Eszközök összesen: 18.600 Források összesen: 18.600

57 A vagyon változása Gazdasági esemény: azok az események, amelyek a vállalkozás vagyonában (eszközökben és a forrásokban) változást idéznek elő. Mérlegegyezőség elve ESZKÖZÖK = FORRÁSOK

58 A bizonylat A bizonylat

59 Bizonylat: a gazdasági eseményekről, azok bekövetkezésének időpontjában kiállított okmány. Bizonylati elv: könyvelni csak bizonylatok alapján lehet. Bizonylati fegyelem: a könyvelés legyen pontos, megbízható és késedelemmentes a könyvelés legyen pontos, megbízható és késedelemmentes Gazdasági esemény BizonylatKönyvelés Összesítő ellenőrző kimutatás

60 Bizonylatok tartalmi és formai követelménye  Bizonylat megnevezése,  Sorszáma,  Kelte,  Kiállító szervezet megnevezése,  Gazdasági esemény rövid megfogalmazása,  Kiállító, utalványozó, ellenőrző (átadó, átvevő) személy aláírása.

61 Bizonylatok csoportosítása A számviteli feldolgozásban betöltött szerepük Kezelésük módja Keletkezésük Alapbizonylatok Összesítő bizonylatok Külső bizonylatok Belső bizonylatok Szigorú számadás alá vont bizonylatok Szigorú számadás alá nem vont bizonylatok

62 Könyvelési alapismeretek

63 Könyvvitel fogalma A gazdasági események naprakész, bizonylaton alapuló, időrendi sorrendben és zárt rendszerben történő feljegyzése. A könyvviteli nyilvántartásokból megállapítható, hogy a gazdasági esemény:  mely vagyonrészben,  mely időpontban,  milyen értékben,  milyen mennyiségben idézte elő a változást.

64 A könyvvitel területei SZÁMLASOROSIDŐSOROS SzintetikaAnalitikaSzintetikaAnalitika

65 Könyvviteli számla Két oldalú kimutatás, amely a gazdasági események feljegyzésére szolgál. Csoportosítása:  szintetikus (főkönyvi számla),  analitikus könyvelési számla. TartozikFőkönyvi számlaKövetel

66 Főkönyvi számla csoportosítása – 1. 1. Mérlegszámlák TartozikKövetelEszköz számla NÖVEKEDÉSEKCSÖKKENÉSEK TartozikKövetel Forrás számla CSÖKKENÉSEKNÖVEKEDÉSEK Helyesbítő számlák Technikai jellegű számlák

67 Főkönyvi számla csoportosítása – 2. 2. Költségszámlák TartozikKövetelKöltség számla NÖVEKEDÉSEKCSÖKKENÉSEK TartozikKövetelEredmény számla CSÖKKENÉSEKNÖVEKEDÉSEK 3. Eredményszámlák

68 Főkönyvi számla csoportosítása – 3. TartozikKövetel Értékesítés ráfordításai és egyéb ráfordítások Eredményt csökkentő tételek TartozikKövetel Értékesítés árbevételei és egyéb bevételek Eredményt növelő tételek Helyesbítő számlákTechnikai jellegű számlák

69 Tartozik forgalom: A számla T oldalára könyvelt tételek összege. Követel forgalom: A számla K oldalára könyvelt tételek összege. Egyenleg: Tartozik forgalom - Követel forgalom Forgalom egyezőség elve Összes számla T forgalma = Összes számla K forgalma

70 Könyvelés a főkönyvi számlákon  Nyitás,  Tétel kijelölés,  Folyamatos könyvelés,  Zárás. 1. Számlasoros elszámolás: vagyonrészek szerinti nyilvántartás, a gazdasági események hatását eszköz és forrás fajtánként számoljuk el.

71 Területei:  analitikus elszámolás: a gazdasági események részletes feljegyzése. A vagyonban bekövetkezett változásokat - csak mennyiségben, - mennyiségben és értékben, - vagy csak értékben vezetjük,  szintetikus elszámolás: a gazdasági események összevont, csak értékben történő feljegyzése. Eszköze: a főkönyvi számla

72 2. Idősoros elszámolás: A gazdasági események időrendi sorrendben történő feljegyzése. Eszköze: a könyvelési napló. A napló tartalma:  Tétel sorszáma,  Dátum,  Hivatkozások,  T és K számla megnevezése,  Gazdasági esemény megnevezése,  T és K összeg.

73 Fajtái:  Pénztár-,  Bank-,  Vevő-,  Szállító-,  Vegyes napló.

74 Összesítő ellenőrző kimutatások Főkönyvi kivonat, 200.. december 31. Sor- szám Megneve- zés ForgalomEgyenleg TartozikKövetelTartozikKövetel 1. Főkönyvi kivonat Nyersmérleg

75 2. Forgalmi kimutatás  Sorszám,  Számlák megnevezése,  Nyitó egyenleg,  Időszaki forgalom,  Záró egyenleg.

76 Könyvelési munka menete Gazdasági események Bizonylatok Idősoros és számlasoros elszámolás NYITÁSAnalitikaFőkönyv ZÁRÁS Összesítő és ellenőrző kimutatások

77 Számlakeret A könyvviteli számlák egységes osztályozási rendszere. Az egységes számlakeret célja: - a gazdálkodó eszközeinek és forrásainak, a gazdasági műveletek eredményre gyakorolt hatásának egységes rendszerbe foglalása - segítségnyújtás a gazdálkodó számvitelének megszervezéséhez - biztosítsa a SZTV szerinti beszámoló elkészítéséhez a szükséges alapinformációkat Meghatározza az alkalmazandó (alkalmazható) számlák:  megnevezését  tartalmát  tagolását.

78 Felépítése: 1. számlaosztály: Befektetett eszközök 2. számlaosztály: Készletek 3. számlaosztály: Követelések, pénzügyi eszközök 4. számlaosztály: Források 5. számlaosztály: Költségnemek 6. számlaosztály: Általános költségek 7. számlaosztály: Termelés (tevékenységek) költségei 8. számlaosztály: Értékesítés költségei, egyéb- és rendkívüli ráfordítások 9. számlaosztály: Értékesítés árbevétele, egyéb bevételek, pénzügyi műveletek bevételei, rendkívüli bevételek 0. számlaosztály: Nyilvántartási számlák

79 §  Törvényi szinten szabályozott a gazdálkodó szervezetek által a könyvviteli elszámolások során kötelezően alkalmazandó számlakeret, a számlaosztályok szintjén.

80 Számlarend Az egységes számlakeretre épül, amely alapján a könyvvezetés biztosítja a számviteli törvényben előírt beszámoló összeállításához szükséges valós, megbízható adatokat. Az egységes számlakeretre épül, amely alapján a könyvvezetés biztosítja a számviteli törvényben előírt beszámoló összeállításához szükséges valós, megbízható adatokat.Tartalmazza:  Minden,a vállalkozásnál alkalmazásra kijelölt számla számát, megnevezését (Számlatükör)  a kijelölt számla tartalmát, ha az a számla megnevezéséből egyértelműen nem következik  A számlára könyvelendő növekedések és csökkenések jogcímeit, a számlát érintő gazdasági eseményeket  Az adott számlának más számlákkal való kapcsolatát  A főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát  Az elszámolást alátámasztó bizonylatokra vonatkozó bizonylati rendet

81 Összefoglalva:  A számlarend összeállítása csak a számviteli politika és a hozzá kapcsolódó szabályzatok tartalmának meghatározása és ismerete mellett lehetséges!  A dokumentumok közötti teljes összhang elengedhetetlen!  A számlarend a napi könyvviteli elszámolások mikéntjének kézikönyve!  A számlarend összeállításáért, annak folyamatos karbantartásáért,a naprakész könyvvezetés helyességéért, a gazdálkodó képviseletére jogosult személy felelős.

82 A számlatükör Tartalmazza minden, a vállalkozásnál alkalmazásra kijelölt számla számát és megnevezését A számlatükröt a vállalkozásnak a számlakeret számlaosztályainak kötelező alkalmazásával kell összeállítania a vállalkozás jellemző gazdasági eseményei és a vezetők információigénye alapján. Az így kialakított számlatükör, a megváltozott igény szerint bővíthető. Az alkalmazandó főkönyvi számlákat a tízes számrendszere alapján alakítjuk ki: - A számlaosztályokat számlacsoportokra bontjuk. - A számlacsoportokat számlákra bontjuk. - A számlákat alszámlákra bonthatjuk

83 Felépítése: Részlet az 1. számlaosztályból: 1. Befektetett eszközök (Számlaosztály) 11. Immateriális javak (Számlacsoport) 113. Vagyonértékű jogok (Számla) 1131. Bérleti jog (Alszámla) Részlet az 4. számlaosztályból: 4. Források (Számlaosztály) 41. Saját tőke (Számlacsoport) 414. Lekötött tartalék (Számla) 4141. Lekötött tartalék a tőketartalékból (Alszámla)

84 A költségek

85 Költséggazdálkodás magában foglalja:  a költségek tervezését,  bizonylatolását,  számviteli elszámolását,  elemzését, ellenőrzését.

86 Költség: a tevékenység érdekében felhasznált erőforrások pénzben kifejezett értéke. Kiadás: az erőforrások ellenértékére kifizetett pénzösszeg. Ráfordítás: a kibocsátott (értékesített) anyagi javak bekerülési értéke. Önköltség: az összes költségnek a teljesítmény, szolgáltatás egy egységére jutó része. Összes költség Termelés mennyisége Kalkuláció: az önköltség megállapításának módszere.

87 Költségek csoportosítása 1.Megjelenési forma szerint  Anyagjellegű ráfordítások  Személyi jellegű ráfordítások  Értékcsökkenési leírás. 2.Elszámolhatósági forma szerint  Közvetlenül elszámolható költségek  Közvetetten elszámolható költségek.

88 3.Termeléshez való viszonyuk szerint  Állandó költségek  Változó költségek 4.Kalkulációhoz való kapcsolat szerint:  Kalkulálható költségek  Nem kalkulálható költségek 5. Időszakhoz való kapcsolat szerint  Időszakban felmerült költségek  Időszakot terhelő költségek

89 A költségszámlák Költségnem számlák Költségviselő számlák Költséghely számlák Anyagjellegű költségek számlái Termék előállítási költségek számlái Társüzemek költségszámlái - anyag-, igénybe vett szolgáltatások-, egyéb szolgáltatások költségei - „A” termék költségei- - „B” termék költségei - Javítóműhely költségei - Kazánház költségei Személyi jellegű költségek számlái Szolgáltatási tevékenységek költségei Főüzemi általános költségek -bérköltség -személyi jellegű egyéb költségek -bérjárulékok - „A” szolgáltatás költségei - „A” szolgáltatás költségei - „B” szolgáltatás költségei - „B” szolgáltatás költségei - I. üzem költségei - II. üzem költségei Értékcsökkenési leírás SEE költségeinek számlái Központi általános költségek számlái - saját rezsis beruházás költségei - saját KF költségei - értékesítési költségek - igazgatási költségek - egyéb általános költségek

90 A költségszámlák csoportosításának összefoglalása Költségnem számlák Költségviselő számlák Költséghely számlák A felmerülés jogcíme szerint Elszámolhatóság szerint Közvetlen költség Közvetett költség

91 A költségek számviteli elszámolása

92 A költségek elszámolásának célja: A termelési költségek összesítése a gazdálkodás eredményének megállapításához, a vezetői döntések elősegítéséhez, az ellenőrzéshez, a nemzetgazdasági szintű adatszolgáltatáshoz. A költségek elszámolásának alapesetei:  Költségnem elszámolás  Költséghely - költségviselő elszámolás  Kombinált (kétszeres) elszámolások

93 Költségnem elszámolás A költségek fajta szerinti csoportosítására épít. A költségelszámolás során a költségnemeknek ad prioritást. A vállalkozás a költségeket kizárólag az 5. Költségnemek számlaosztályban könyveli  Anyagjellegű ráfordítások  Személyi jellegű ráfordítások  Értékcsökkenési leírás

94 Költségnem elszámolás 1-3 Eszközszámlák 4. Forrásszámlák 5. Költségszámlák Költségnem elszámolás

95 Költségviselő-, költséghely elszámolása Költséghelyenként: (általános költségek) A költségeket a felmerülés helye szerint számolják el, pl. üzemi általános költség. Költségviselőnként: (termelés költségei) A felmerült költségeket tevékenységekre (termékekre), nyújtott szolgáltatásokra számolják el. (Az önköltségszámítás alapját képezi)

96 Költséghely - költségviselő elszámolás 1-3 Eszközszámlák 4. Forrásszámlák 7. Költségviselők 6. Költséghelyek Költségviselő-költséghely elszámolás

97 Kombinált elszámolás A csak költségnem, illetőleg csak költséghely – költségviselő szerinti elszámolások kombinációja. Technikai megvalósítási lehetőségei: 1. eset: Elsődleges költségnem elszámolás - elsődlegesen költségnem elszámolás - másodlagosan költségviselő- költséghely elszámolás 2. eset: Elsődleges költségviselő- költséghely elszámolás - elsődlegesen költségviselő- költséghely elszámolás - másodlagosan költségnem elszámolás

98 Elsődleges költségnem elszámolás 1-3 Eszközszámlák 4. Forrásszámlák 5 Költségnemek 59 Költségnem átvezetési számla 6. Költséghelyek 7. Költségviselők

99 Elsődleges költségviselő –költséghely elszámolás 1-3 Eszközszámlák 4. Forrásszámlák 7. Költségviselők 6. Költséghelyek 59 Költségnem ellenszámla 5 Költségnemek

100 Költségnem elszámolás

101 Az elszámolás az 5. Költségnemek számlaosztályban történik az alábbi számlacsoport bontásban: 51.Anyagköltség 52.Igénybe vett szolgáltatások 53.Egyéb szolgáltatások költségei 54.Bérköltség 55. Személyi jellegű egyéb kifizetések 56. Bérjárulékok 57. Értékcsökkenési leírás 58.Aktivált saját teljesítmények értéke 59.Költségnem (átvezetési) ellenszámla

102 51-53. Számlacsoport tartalma 51-53. Anyagjellegű ráfordítások A tárgyidőszakot terhelő költségek számlázott, kifizetett ellenértéke. Költséghelyesbítéseik (passzív időbeli elhatárolás) Költséghelyesbítések (aktív időbeli elhatárolás, hulladék) Év végi zárás Költségek elszámolása (néhány példán keresztül) Anyagfelhasználás T 51 Anyagköltség K 21-22 Anyagok A korábban felhasznált anyagból hulladékot vettünk raktárra T 21-22 Anyagok K 511 Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Gépek javíttatása T 523 Karbantartási költségek T 466 Előzetesen felszámított áfa K 454 Belföldi szállítók Egyéb szolgáltatások Bankköltség T 532 Pénzügyi szolgáltatási díj K 384 Elszámolási betétszámla

103 54-56. Számlacsoport tartalma 54-56. Személyi jellegű ráfordítások és bérjárulékok A tárgyidőszakot terhelő bérköltségek, személyi jellegű egyéb kifizetések és járulékok.Év végi zárás Költségek elszámolása (néhány példán keresztül) Bérköltség T 541 Bérköltség K 471 Jövedelem-elszámolási számla Újítási díj T 551 Személyi jellegű kifizetések K 471 Jövedelem-elszámolási számla Egészségügyi hozzájárulás T 562 Egészségügyi hozzájárulás K 463 Költségvetési befizetési kötelezettségek TB járulék T 561 TB járulék K 463 Költségvetési befizetési kötelezettségek (vagy 473 TB kötelezettségek) Munkaadói járulék, szakképzési hozzájárulás T 563 Munkaadói járulék K 463 Költségvetési befizetési kötelezettségek

104 57. Számlacsoport tartalma 57. Értékcsökkenési leírás Immateriális javak, tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenéseÉv végi zárás Költségek elszámolása (példán keresztül) Terv szerinti értékcsökkenés T 57 Terv szerinti értékcsökkenési leírás K 119-149 Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése

105 58. Számlacsoport tartalma Készletre vétel A saját termelésű készletek elszámolására a 23. és a 25. számlacsoportot alkalmazzuk. 23 Befejezetlen termelés és félkész termékek 25 Késztermékek A saját termelésű készletek nyilvántartása történhet:  Tényleges közvetlen önköltségen  Tervezett közvetlen önköltségen

106 A tényleges közvetlen önköltség tartalma:  Közvetlen anyagköltség,  Saját termelésű félkész termék felhasználása,  Bérmunkadíjak,  Közvetlen bér- és járulékai,  Gyártási külön költség (pl. speciális szerszámok, K+F költségek),  Egyéb közvetlen költségek (felosztott üzemi általános költségek).

107 1. Év közben a saját termelésű készletekről folyamatos nyilvántartást vezetünk, a készletre vétel könyvelése: Kész- és félkész termék T 23, 25. Kész és félkész termékek raktáron K 581 Saját termelésű készletek állomány változása Befejezetlen termelés év végén a leltár szerint készletre vesszük T 23 Befejezetlen termelés K 581 STKÁV évnyitáskor visszavezetjük T 581 STKÁV K 23 Befejezetlen termelés

108 2. Év közben nem vezetünk a készletről folyamatos érték nyilvántartást: A könyvelése december 31-én: A leltár szerinti érték könyvelése december 31-én: T 23, 25 Saját termelésű készletek K 581 STKÁV a következő üzleti év elején visszavezetés: T 581 STKÁV K 23, 25 Saját termelésű készletek T 581 STKÁV K 23, 25 Saját termelésű készletek

109 Saját termelésű készletek értékesítésekor az 581. számla használata:  Készletcsökkenés T 581 STKÁV K 23, 25 Saját termelésű készletek  Árbevétel T 311 Vevők K 91-92 Árbevételek K 467 Fizetendő ÁFA  Visszaküldés (fordítva)

110 Minőségi engedmény T 91-92 Árbevételek T 467 Fizetendő ÁFA K 311 Vevők Minőségi engedmény T 91-92 Árbevételek T 467 Fizetendő ÁFA K 311 Vevők Értékvesztés T 581 STKÁV K 23, 25 Saját termelésű készletek T 26 Áruk K 582 Saját előállítású eszközök aktivált értéke T 86 Készletek értékvesztése K 26 Áruk Értékvesztés T 581 STKÁV K 23, 25 Saját termelésű készletek T 26 Áruk K 582 Saját előállítású eszközök aktivált értéke T 86 Készletek értékvesztése K 26 Áruk

111 Költséghely - költségviselő elszámolás

112 Költségek könyvelése  1. ) Nyitó befejezetlen termelés kivezetése T 71-77 Tevékenységek költségei K 23 Befejezetlen termelés T 71-77 Tevékenységek költségei K 23 Befejezetlen termelés  2.) Közvetlen költségek elszámolása Közvetlen anyagköltség, közvetlen bérköltség, közvetlen bérek járulékai, közvetlenül elszámolható ÉCS Közvetlen anyagköltség, közvetlen bérköltség, közvetlen bérek járulékai, közvetlenül elszámolható ÉCS T 71-77 Tevékenységek költségei K 1, 2, 3, 4 ( Eszközök, Források) T 71-77 Tevékenységek költségei K 1, 2, 3, 4 ( Eszközök, Források)

113 Hulladék visszavételezése T 227 Hulladék anyag K 71-77 Tevékenységek költségei Saját termelésű félkész termék felhasználása T 71-77 tevékenységek költségei K 23 Félkész termékek K 23 Félkész termékek Aktív időbeli elhatárolás a termékre vonatkozóan T 392 Költségek aktív időbeli elhatárolása T 392 Költségek aktív időbeli elhatárolása K 7 tevékenységek költségei K 7 tevékenységek költségei Passzív időbeli elhatárolás a termékre vonatkozóan T 7 Tevékenységek költségei T 7 Tevékenységek költségei K 482 Költségek passzívidőbeli elhatárolása K 482 Költségek passzívidőbeli elhatárolása

114 A gépköltség felosztása T 7 Tevékenységek költségei T 7 Tevékenységek költségei K 61-64 Üzemi általános költség K 61-64 Üzemi általános költség Az elkészült termék készletre vétele tényleges önköltségen T 25 Késztermékek T 25 Késztermékek K 7 Tevékenységek költségei K 7 Tevékenységek költségei Záró, befejezetlen termelés átvezetése T 23 Befejezetlen termelés T 23 Befejezetlen termelés K 7 Tevékenységek költségei K 7 Tevékenységek költségei

115 7. Tevékenységek költségei Nyitó befejezetlen termelés Időszak közvetlen költségei Saját termelésű félkész termék felhasználása Passzív időbeli elhatárolások Felosztott általános költségek Hulladékmegtérülés Aktív időbeli elhatárolások Készletre vétel önköltségen Záró befejezetlen termelés Egyenlege nulla: Az időszak végén kész-, vagy befejezetlen termékként egyenlegét átvezettük

116 3. ) A közvetett költségek elszámolása Közvetett anyagköltség, közvetett bérköltség, közvetett bérek járulékai, közvetetten elszámolható ÉCS Közvetett anyagköltség, közvetett bérköltség, közvetett bérek járulékai, közvetetten elszámolható ÉCS T 6 Költséghelyek, általános költségek T 6 Költséghelyek, általános költségek K 1, 2, 3, 4 ( Eszközök, Források) K 1, 2, 3, 4 ( Eszközök, Források) Hulladék megtérülése a közvetetten elszámolt anyagból T 227 Hulladék anyag K 6 Költséghelyek, általános költségek Hulladék megtérülése a közvetetten elszámolt anyagból T 227 Hulladék anyag K 6 Költséghelyek, általános költségek

117 Közvetett költségek aktív időbeli elhatárolása T 392 Költségek aktív időbeli elhatárolása K 6 Költséghelyek, általános költségek K 6 Költséghelyek, általános költségek Közvetett költségek passzív időbeli elhatárolása T 6 Költséghelyek, általános költségek T 6 Költséghelyek, általános költségek K 482 Költségek passzív időbeli elhatárolása K 482 Költségek passzív időbeli elhatárolása Közvetett költségekből a gépköltség felosztása költségviselőkre vetítési alap, költségjellemző arányában T 7 Tevékenységek költségei T 7 Tevékenységek költségei K 6 Költséghelyek, általános költségek K 6 Költséghelyek, általános költségek A fel nem osztott költségek átvezetése az eredmény terhére T 85 Igazgatási és egyéb általános költségek T 85 Igazgatási és egyéb általános költségek K 6 Költséghelyek, általános költségek K 6 Költséghelyek, általános költségek

118 61-64. Üzemi általános költségek Időszak közvetett költségei Passzív időbeli elhatárolások Hulladék anyag megtérülése Aktív időbeli elhatárolások Felosztott gépköltség Fel nem osztott költség átvezetése az eredmény terhére

119 Termék GépórákGépköltség „A” üzem „B” üzem „A” üzem „B” üzem „A” termék 1.5001.200……….……….. „B” termék 1.0001.800……….………. Összesen:550.000420.000 Példa a gépköltség felosztására: A gépköltségek felosztása a gépórák arányában Üzemi általános költség felosztása: Felosztandó összeg Vetítési alap = Pótlékkulcs

120 „A” üzem költségének felosztása: „A” termék:220 x 1.500 = 330.000 „B” termék:220 x 1.000 = 220.000 550.000 2.500 = 220 Ft/gó Könyvelése: T 71 „A” Termék termelés számla 330 000 T 72 „B” Termék termelés számla 220 000 K 61 „A” üzem általános költsége 550 000 „B” üzem költségének felosztása: „A” termék:140 x 1.200 = 168.000 „B” termék:140 x 1.800 = 252.000 420.000 3.000 = 140 Ft/gó Könyvelése: T 71 „A” Termék termelés számla 168 000 T 72 „B” Termék termelés számla 252 000 K 61 „B” üzem általános költsége 420 000

121 Megjegyzés:  Számviteli törvény 93. §  A vállalkozónak, aki költségeit „költségviselő – költséghely” szerint számolja el, költségeit költségnemenkénti bontásban is ki kell mutatnia a beszámoló kiegészítő mellékletében.  Másodlagosan „költségnemenként” is könyvelnie kell a az időszakban felmerült költségeket.

122 A költségek elszámolása másodlagosan költségnemenként  A költségek elszámolásához az 59. Költségnem ellenszámlát használjuk. 59. Költségnem ellenszámlát használjuk.  Az eszköz- és a forrásszámlák ellenszámlaként nem használhatók!  A másodlagosan könyvelt költségek összege egyenlő az elsődlegesen könyvelt költségek összegével!

123 Költségek könyvelése másodlagosan  A közvetlen anyagköltség, bérköltség, bérjárulékok, ÉCS elszámolása másodlagosan T 51-57 Költségnemek K 59 Költségnem ellenszámla T 51-57 Költségnemek K 59 Költségnem ellenszámla  Az aktív időbeli elhatárolás elszámolása T 59 Költségnem ellenszámla T 59 Költségnem ellenszámla K 52-53 Igénybe vett, illetve egyéb szolgáltatások költségei K 52-53 Igénybe vett, illetve egyéb szolgáltatások költségei  Passzív időbeli elhatárolás elszámolása T 52-53 Igénybe vett, illetve egyéb szolgáltatások költségei T 52-53 Igénybe vett, illetve egyéb szolgáltatások költségei K 59 Költségnem ellenszámla K 59 Költségnem ellenszámla

124  Saját termelésű félkész termék felhasználása T 581 STK ÁV T 581 STK ÁV K 59 STK ÁV ellenszámla K 59 STK ÁV ellenszámla  Anyaghulladék megtérülése T 59 Költségnem ellenszámla T 59 Költségnem ellenszámla K 511Anyagköltség K 511Anyagköltség

125 A Saját termelésű készletek elszámolása  Nyitó, befejezetlen termelés elszámolása T 581 STK ÁV T 581 STK ÁV K 59 STK ÁV ellenszámla K 59 STK ÁV ellenszámla  Késztermékek készletre vétele T 59 STK ÁV ellenszámla T 59 STK ÁV ellenszámla K 581 STKÁV K 581 STKÁV  Záró befejezetlen termelés elszámolása T 59 STK ÁV ellenszámla T 59 STK ÁV ellenszámla K 581 STKÁV K 581 STKÁV

126 A KÖLTSÉG- ÉS EREDMÉNYSZÁMLÁK ZÁRÁSA

127 8. SZÁMLAOSZTÁLY9. SZÁMLAOSZTÁLY Anyagjellegű ráf. Személyi jellegű ráf. Értékcsökkenési leír. Egyéb ráfordítások. Pénzügyi műveletek ráf. Rendkívüli ráfordítások Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek KÖLTSÉGNEM ELSZÁMOLÁS esetében Az 5-ös számlaosztály zárása T 59 Költségnem átvezetési számla K 51-57 Költségnemek K 51-57 Költségnemek Költségnemek átvezetése a 8. Számlaosztályba T 81 Anyagjellegű ráfordítások T 82 Személyi jellegű ráfordítások T 83 Értékcsökkenési leírás K 59 Költségnem átvezetési számla Ezek után az Eredményszámlák tartalma:

128 Eredményszámlák zárása, T 91 - 99 Értékesítés árbevétele és bevételek K 493 Adózott eredmény elszámolása T 493 Adózott eredmény elszámolása K 81-83 Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások T 91 - 99 Értékesítés árbevétele és bevételek K 493 Adózott eredmény elszámolása T 493 Adózott eredmény elszámolása K 81-83 Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások Az aktivált saját teljesítmények átvezetése T 493 Adózott eredmény elszámolása K 58 Saját teljesítmények értéke vagy K 58 Saját teljesítmények értéke vagy T 58 Saját teljesítmények értéke K 493 Adózott eredmény elszámolása T 58 Saját teljesítmények értéke K 493 Adózott eredmény elszámolása

129 Az adókötelezettség elszámolása: Társasági adó kötelezettség elszámolása T 891 Társasági adó K 461 Társasági adó elszámolása A társasági adó átvezetése K 461 Társasági adó elszámolása A társasági adó átvezetése T 493 Adózott eredmény elszámolása T 493 Adózott eredmény elszámolása K 891 Társasági adó K 891 Társasági adó Az adózott eredmény átvezetése a tulajdonosok döntése szerint T 493 Adózott eredmény elszámolása K 47 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség K 419 Mérleg szerinti eredmény K 47 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség K 419 Mérleg szerinti eredmény

130 KÖLTSÉGVISELŐ-, KÖLTSÉGHELY ELSZÁMOLÁS esetében A zárás lépései:  A 6. Költséghelyek, általános költségek számlák egyenlegének átvezetése 85. Értékesítés közvetlen költségei számlacsoportba T 85 Értékesítés közvetett költségei T 85 Értékesítés közvetett költségei K 6 Költséghelyek, általános költségek K 6 Költséghelyek, általános költségek  A ráfordítások elszámolása az eredmény terhére T 493 Adózott eredmény elszámolása T 493 Adózott eredmény elszámolása K 81-88 Az értékesítés költségei és ráfordítások K 81-88 Az értékesítés költségei és ráfordítások  A z eredményt növelő tételek elszámolása T 91-98 Az értékesítés bevételei, egyéb és rendkívüli bevételek T 91-98 Az értékesítés bevételei, egyéb és rendkívüli bevételek K 493 Adózott eredmény elszámolása K 493 Adózott eredmény elszámolása

131 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS

132 Eredménykimutatás: - Számviteli okmány - A beszámoló része - Tartalmazza - az MSZE levezetését, összetevőit - az eredményre ható tényezőket - az eredményre ható tényezőket - Összevontan és pénzértékben mutatja a vállalkozás hozamait és ráfordításait.

133 Célja: - Adjon megbízható tájékoztatást a vállalkozás jövedelmi helyzetéről - Mutassa be, hogy az egyes tevékenységek milyen mértékben járultak hozzá a jövedelem alakulásához

134 Fajtái tartalom alapján: A vállalkozás választásától függően:  Összköltség-eljárású (A, B változat)  Forgalmi-költség típusú (A, B változat) Az eredménykategóriák azonosak  Üzleti tevékenység eredménye  Pénzügyi műveletek eredménye  Szokásos vállalkozói eredmény  Rendkívüli eredmény  Adózás előtti eredmény  Adózott eredmény  Mérleg szerinti eredmény Különbség: az üzleti tevékenység megállapításának módja

135 Globális és részeredmény mutatók Üzemi eredmény Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozói eredmény Szokásos vállalkozói eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adózás előtti eredmény Társasági adó Adózott eredmény Adózott eredmény Jóváhagyott osztalék részesedés Mérleg szerinti eredmény

136 Összköltség eljárású eredménykimutatás  Az üzleti évben felmerült költségekre helyezi a hangsúlyt  A költségeket költségnemenként mutatja ki - Anyagjellegű ráfordítások - Anyagjellegű ráfordítások - Személyi jellegű ráfordítások - Személyi jellegű ráfordítások - Értékcsökkenési leírás - Értékcsökkenési leírás  Az adott időszak teljesítményeit mutatja  Elemzési lehetőséget biztosít a költségek és a ráfordítások alakulásában

137 Az összköltség eljárású eredménykimutatás Értékesítés nettó árbevétele +/- Aktivált saját teljesítmények Saját előállítású eszközök aktivált értéke (SEEAÉ) Saját előállítású eszközök aktivált értéke (SEEAÉ) Saját termelésű készletek állományváltozása (STKÁV) Saját termelésű készletek állományváltozása (STKÁV) Egyéb bevételek  Anyagjellegű ráfordítások  Személyi jellegű ráfordítások  Értékcsökkenési leírás  Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Tevékenységek időszakot terhelő előállítási költsége

138 Forgalmi költség eljárású eredménykimutatás -Az értékesítés árbevételét veti össze az értékesítés költségeivel -Az értékesítés költségeit közvetlen és közvetett bontásban tartalmazza -Az értékesítés közvetett költségeit főbb funkciók szerint tagolja: - értékesítési költségek - értékesítési költségek - igazgatási költségek - igazgatási költségek - egyéb általános költségek - egyéb általános költségek -A vállalkozás vezetői számára több információt tartalmaz. -Termelő vállalkozásoknál célszerű alkalmazni

139 Forgalmi költség eljárású eredménykimutatás Értékesítés nettó árbevétele - Értékesítés közvetlen költségei Értékesítés bruttó eredménye - Értékesítés közvetett költségei + Egyéb bevételek - Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

140 Az üzleti tevékenység hozamai  Összköltség típusú eredménykimutatás  Értékesítés nettó árbevétele  Aktivált saját teljesítmények értéke  Egyéb bevételek  Forgalmi költség típusú eredménykimutatás  Értékesítés nettó árbevétele  Egyéb bevételek

141 Az üzleti tevékenység ráfordításai  Összköltség típusú eredménykimutatás  Anyagjellegű ráfordítások  Személyi jellegű ráfordítások  Értékcsökkenési leírás  Egyéb ráfordítások  Forgalmi költség típusú eredménykimutatás  Értékesítés közvetlen költségei  Az értékesítés közvetett költségei

142 A pénzügyi műveletek eredménye Bevételek (97)  Kapott osztalék részesedés  Részesedések értékvesztésének árfolyamnyeresége  Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége  Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek  Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ráfordítások (87)  Befektetett pénzügyi eszközök után fizetett kamat, illetve árfolyamvesztesége  Fizetendő kamatok, és kamatjellegű ráfordítások  Részesedések, értékpapírok értékvesztése

143 Üzleti tevékenység eredménye Üzleti tevékenység eredménye + Pénzügyi műveletek eredménye + Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozói eredmény Szokásos vállalkozói eredmény

144 Rendkívüli eredmény Rendkívüli bevételek - Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli bevételek - Rendkívüli ráfordításokJellemzői: - függetlenek a vállalkozói tevékenységtől - a vállalkozás rendes üzletmenetén kívül esnek - szokásos vállalkozói tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban

145 Rendkívüli eredmény Rendkívüli bevétel (98)  Apport bevitele gazdasági társaságba (társasági szerződésben elfogadott értéken)  Saját részvény, saját üzletrész bevonása  Elengedett hiteltartozás  Elengedett kötelezettség  Térítés nélküli átvétel, ajándék, hagyaték Rendkívüli ráfordítás(88)  Apport bevitele gazdasági társaságba (könyv szerinti értéken)  Térítés nélküli átadás, ajándék  Elengedett követelés

146 Szokásos vállalkozói eredmény Szokásos vállalkozói eredmény + - Rendkívüli eredmény + - Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adózás előtti eredmény

147  Adózás előtti eredmény (AEE)  +- Korrekciós tételek  Módosított adózás előtti eredmény (adóalap)  - 16 % társasági adó  Adózott eredmény (AE)  + eredménytartalék (osztalék fizetésre igénybe vett)  - osztalék (jóváhagyott)  Mérleg szerinti eredmény( MSZE) + MSZE tiszta nyereség + MSZE tiszta nyereség - MSZE veszteség - MSZE veszteség 0 MSZE bevétel=kiadás 0 MSZE bevétel=kiadás

148 Összköltség típusú eredménykimutatás 01 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02 Export értékesítés nettó árbevétele I Értékesítés nettó árbevétele 03 Saját termelésű készletek állományváltozása 04 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivál saját teljesítmények értéke III Egyéb bevételek 05 Anyagköltség 06 Igénybe vett szolgáltatások költségei 07 Egyéb szolgáltatások költségei 08 ELÁBÉ 09 Közvetített szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások 10 Bérköltség 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 12 Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Forgalmi költség típusú erdménykimutatás 01 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02 Export értékesítés nettó árbevétele I Értékesítés nettó árbevétele 03 Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 04 Eladott áruk beszerzési értéke 05 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II Értékesítés közvetlen költségei III Értékesítés bruttó eredménye 06 Értékesítési költségek 07 Igazgatási költségek 08 Egyéb általános költségek IV Értékesítés közvetett költségei V Egyébbevételek VI Egyéb ráfordítások A Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

149 13 Kapott osztalék részesedés 14 Részesedések értékvesztésének árfolyamnyeresége 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 16 Egyéb kapott kamatok, és kamatjellegű bevételek 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII Pénzügyi műveletek bevételei 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX Pénzügyi műveletek ráfordításai B Pénzügyi műveletek eredménye C Szokásos vállalkozói eredmény (A+B) X Rendkívüli bevételek XI Rendkívüli ráfordítások D Rendkívüli eredmény E Adózás előtti eredmény (+-C +-D) XII Adófizetési kötelezettség F Adózott eredmény 22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés G Mérleg szerinti eredmény

150 Példatár

151 1. feladat

152 Jelölje X-szel, hogy az adott vagyonrész melyik csoportba tartozik! Jelölje X-szel, hogy az adott vagyonrész melyik csoportba tartozik! MegnevezésEszközForrás Anyagok Céltartalék Áruk Vevőkkel szembeni követelés Munkabér tartozás Üzleti vagy cégérték Beruházási hitel Pénztár TB kötelezettség Ingatlanok Szellemi termékek

153 megoldás megoldás MegnevezésEszközForrás AnyagokX CéltartalékX ÁrukX Vevőkkel szembeni követelés X Munkabér tartozás X Üzleti vagy cégérték X Beruházási hitel X PénztárX TB kötelezettség X IngatlanokX Szellemi termékek X

154 2. feladat

155 Jelölje a táblázatban, hogy a gazdasági események hogyan hatottak a vállalkozás vagyonára és/vagy jövedelmezőségére! Jelölje a táblázatban, hogy a gazdasági események hogyan hatottak a vállalkozás vagyonára és/vagy jövedelmezőségére! Gazdasági esemény EszközForrásJövedelmezőség 1Hitelfelvétel 2 Pénzfelvétel bankszámláról 3 Szállítói kötelezettség átutalása 4 Hírlap előfizetés 5 Alapanyag felhasználás 6 Munkabérek kifizetése 7 Késztermékek értékesítése + Növekedés - Csökkenés ? Nem lehet tudni, növekedhet is, csökkenhet is Nem változott

156 megoldás megoldás Gazdasági esemény EszközForrásJövedelmezőség 1Hitelfelvétel++ Nem változott 2 Pénzfelvétel bankszámláról + - Nem változott 3 Szállítói kötelezettség átutalása - - Nem változott 4 Hírlap előfizetés +- 5 Alapanyag felhasználás -- 6 Munkabérek kifizetése - - Nem változott 7 Késztermékek értékesítése + - ? + Növekedés - Csökkenés ? Nem lehet tudni, növekedhet is, csökkenhet is Nem változott

157 3. feladat

158 Három különböző v állalkozás mérlegéből a következő információk állnak rendelkezésre.(adatok ezer Ft-ban) Számítsa ki a hiányzó összegeket! Hasonlítsa össze a a vállalkozások vagyonát! Három különböző v állalkozás mérlegéből a következő információk állnak rendelkezésre.(adatok ezer Ft-ban) Számítsa ki a hiányzó összegeket! Hasonlítsa össze a a vállalkozások vagyonát! eszközökABCforrásokABC vállalkozásban vállalkozásban Befektetett eszközök …… … 45 000 …….. Saját tőke …… 40 000 …… Forgóeszközök 48 000 …….. 30 000 Hosszú lejáratú kötelezettségek 40 000 25 000 16 000 Készletek 30 000 …….. 10 000 Rövid lejáratú kötelezettségek 20 000 ……… 10 000 Követelések -.…… Pénzeszközök …… … 20 000 15 000 Eszközök összesen …… … 86 000 Források összesen 86 000 ……………..

159 megoldás EszközökABCForrásokABC vállalkozásban vállalkozásban Befektetett eszközök 38 000 45 000 56 000 Saját tőke 26 000 40 000 60 000 Forgóeszközök 48 000 41 000 30 000 Hosszú lejáratú kötelezettségek 40 000 25 000 16 000 Készletek 30 000 21 000 10 000 Rövid lejáratú kötelezettségek 20 000 21 000 10 000 Követelések - 5 000 5 000 Pénzeszközök 8 000 8 000 20 000 15 000 Eszközök összesen 86 000 Források összesen 86 000

160 4. feladat

161 Készítsék el a „KÉSZTERMÉK GYÁRTÓ” KFT 2003. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának mérlegét az alábbi adatok alapján ! 1. Beruházási és fejlesztési hitel ebből: Következő évi törlesztő részlete 5 500 000 500 000 500 000 2. Vevők: skála áruház 390 000 390 000 3. Munkabér tartozás 1 520 000 4. Társadalombiztosítási kötelezettség 850 000 850 000 5 Rövid lejáratú hitelek 1 000 000 6Számológépek 10 db 1 800 Ft/db 7.Személygépkocsi 2 db 3 200 000 Ft/db 8. Anyagértékesítő Kft számlája 350 000 350 000 9. Haszonélvezeti jog 3 200 000 10 Befektetésre vett kötvények 4 100 000 11 Eladásra vett kötvények 3 200 000 Ft-ban

162 12 Anyagkészlet leltár szerint 660 000 13Termelőgépek 800 000 14Targoncák 3 db 280000 Ft/db 15Tehergépkocsik 2 db 2 500 000 Ft/db 16Váltótartozások 400 000 17Készpénz 2 400 000 18 Elszámolási betétszámla 4 000 000 19 3 évre lekötött bankbetét 2 000 000 20 4 évre adott kölcsön, törlesztés futamidő alatt, évente egyenlő részletekben 4 000 000 21 Jegyzett tőke …………… 22Tőketartalék 2 000 000 23 Mérleg szerinti eredmény (nyereség) 3 738 000 24Késztermékek 400 000 400 000

163 Megoldás adatok ezer Ft-ban A. Befektetett eszközök D. Saját tőke I. Immateriális javak I. Jegyzett tőke II. Tárgyi eszközök II. Jegyzett, de még be nem… III. Befektetett pénzügyi eszközök III. Tőketartalék B. Forgóeszközök IV. Eredménytartalék I. Készletek V. Lekötött tartalék II. Követelések VI. Értékelési tartalék III. Értékpapírok VII. MSZE IV. Pénzeszközök E. Céltartalékok C. Aktív időbeli elhatárolások F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú köt. III. Rövid lejáratú köt. G Passzív időbeli elhatárolások Eszközök összesen: Források összesen:

164 0 A. Befektetett eszközök 25 358 D. Saját tőke 27 738 I. Immateriális javak - I. Jegyzett tőke 22 000 II. Tárgyi eszközök 16 258 II. Jegyzett, de még be nem… - III. Befektetett pénzügyi eszközök 9 100 III. Tőketartalék 2 000 B. Forgóeszközök 12 050 IV. Eredménytartalék - I. Készletek 1 060 V. Lekötött tartalék - II. Követelések 1 390 VI. Értékelési tartalék - III. Értékpapírok 3 200 VII. MSZE 3 738 IV. Pénzeszközök 6 400 E. Céltartalékok - C. Aktív időbeli elhatárolások - F. Kötelezettségek 9 670 I. Hátrasorolt kötelezettségek - II. Hosszú lejáratú köt. 5 000 III. Rövid lejáratú köt. 4 620 G Passzív időbeli elhatárolások - Eszközök összesen: 37 408 Források összesen: 37 408

165 5. feladat

166 Vállalkozásunk 2003. január 1-jén 10 000 eFt bankbetéttel, 120 eFt anyag -, és 180 eFt késztermék készlettel rendelkezik, amelynek forrása 10 000 eFt jegyzett tőke és 300 eFt szállítói tartozás. Az üzleti év során az alábbi gazdasági események történtek: 1.) 10 eFt készpénzt vettünk fel a bankszámlánkról. A terhelési értesítés megérkezett. 2.) 10 eFt-ért árut vásároltunk, a készpénzfizetési számla és a kiadási pénztárbizonylat alapján az összeg a pénztárból kifizetésre került. 3.) 8 000 eFt összegű hitelkeret áll a rendelkezésünkre - egy irodaépület megvásárlására – a megkötött szerződés alapján. A bank a szerződést jóváhagyta. 4.) 5 000 eFt értékű épületet vettünk, fizetési határidő 30 nap.A számla és az átvételi szerződés a rendelkezésünkre áll. 5.) Kifizettük az épület ellenértékét az eladó cégnek, hitelkeretünk terhére. A bank értesített arról, hogy a hitelkeretünket csökkentette az ellenértékkel. 6.) A bank megbízásunk alapján kifizette az időszak elején fennálló szállítói tartozás 2/3-át, az átutalásról a bankszámla megérkezett. 7.) A bank jóváírt számlánkon 2 eFt kamatot, a bankértesítés megérkezett. 8.) 5 eFt bekerülési értékű árut 4 eFt-ért eladtunk, 8 napos fizetési határidővel. A számlát kiállítottuk, az áru átadását igazoló megjegyzést a számla tartalmazza.

167 Megoldás: Vagyon mérleg 2003. december 31. (ezer Ft) EszközökBázisévVáltozásTárgyév Immateriális javak 0 0 Tárgyi eszközök 0 4.) 5000 + 5 000 5 000 Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 Befektetett eszközök 0 5 000 5 000 Készletek 300 300 2.) 10 + 8.) 5 - 305 305 Követelések 0 8.) 4 + 4 Értékpapírok 0 0 Pénzeszközök 10 000 10 000 1.) 10+ 10- 2.) 10 - 6.) 200 -7.) 2 + 9 792 9 792 Forgóeszközök 10 300 10 101 10 101 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 10 300 15 101 15 101

168 Megoldás: Vagyonmérleg 2003. december 31. (ezer Ft) ForrásokBázisVáltozásTárgy Jegyzett tőke 10 000 Eredménytartalék 0 Mérleg szerinti eredmény 0 7.) 2 + 8.) 1- 1 SAJÁT TŐKE 10 000 10 001 Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 Rövid lejáratú kötelezettségek 300 300 4.) 5 000 + 5.) 5000 – 5 000 + 6.) 200 - 5 100 5 100 KÖTELEZETTSÉGEK 300 300 5 100 5 100 FORRÁSOK ÖSSZESEN 10 300 15 101

169 6. feladat Komplex könyvelési feladat Komplex könyvelési feladat

170 A Befektetett eszközök 5. 200 D Saját tőke 3. 000 II. Tárgyi eszközök 5. 200 I Jegyzett tőke 3. 000 3 Egyéb berendezések 5. 200 FKötelezettségek 6. 200 BForgóeszközök 4. 000 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 6. 200 IVPénzeszközök 4. 000 4.Szállítók 4. 200 2.Bankbetét 4. 000 4 Munkabér tartozás 2. 000 Eszközök összesen 9. 200 Források összesen 9.200 Nyitómérleg 2003. Január 1. (ezer Ft-ban) Egy vállalkozás üzleti évi tevékenységéről az alábbi információkkal rendelkezünk:

171 Az üzleti év során a vállalkozásnál az alábbi gazdasági műveletek történtek :  1. Anyagot vásároltak 200 000 Ft-ért.  2. Átutalták a dolgozók bérét, a banki értesítés megérkezett.  3. Átutaltak a szállítóknak 500 000 Ft-ot, a bank terhelési értesítése megérkezett.  4. A vállalkozás számlavezető bankjától 1 000 000 Ft rövid lejáratú hitelt kért és kapott. A bank jóváírási értesítése megérkezett.  5. A vállalkozás OTP részvényeket vásárolt, forgatási céllal, 200 000 Ft értékben, számlavezető bankján keresztül. A banki kivonat megérkezett.

172 Feladat:  1. Nyitás nyitómérleg számla segítségével  2. Folyamatos könyvelés idősorosan és számlasorosan  3. A főkönyvi kivonat elkészítése  4. Zárás  5. A zárómérleg elkészítése

173 1. Nyitás a naplóban és a főkönyvi számlákon Sor-számTartozikszámlaKövetelszámla Gazdasági esemény TartozikösszegKövetelösszeg 1/a Egyéb berendezés NYMSZ Az eszköz számlák nyitása 5. 200 ElszámolásibetétszámlaNYMSZ 4. 000 1/bNYMSZ Jegyzett tőke A forrás számlák nyitása 3. 000 NYMSZSzállítók 4. 200 NYMSZ Jövedelem elszámolási számla 2. 000 (Ezer Ft-ban)

174 Nyitás a főkönyvi számlákon T Egyéb berendezések KT Elszámolási betét KT NYMSZ K T Jegyzett tőke KT Szállítók KT Jöv. elszám. sz. K NYE 5.200 5.200 4.000 NYE 4.000 NYE 3.000 3.000 4.200 2.000 NYE 4.200NYE 2.000 9.200

175 2. A gazdasági események könyvelése a naplóban Sorszám Tartozik számla Követel számla Gazdasági esemény Tartozik összeg Követel összeg 1AnyagokSzállítókAnyagvásárlás 200 200 2 Jövedelem elszámolási számla Elszámolási betétszámla Bérfizetés átutalással 2 000 2 000 3Szállítók Elszámolási betétszámla Átutalás a szállítónak 500 500 4 Elszámolási betétszámla Rövid lejáratú hitelek Hitelfelvétel 1 000 1 000 5Értékpapírok Elszámolási betétszámla Részvényvásárlás 200 200 Ezer Ft-ban

176 2. A gazdasági események könyvelése a főkönyvi számlákon T Anyagok K 1/ 200 T Szállítók K NYE 4 200 1/ 200 T Elszámolási b.sz. K T Jöv. elszámolás K NYE 2 000 NYE 4 000 4/ 1 000 2/ 2 000 3/ 500 5/ 200 2/ 2 000 3/ 500 T Rövid lej. hitel K 4/ 1 000 T Értékpapírok K 5/ 200

177 3. A főkönyvi kivonat elkészítése Sorszám A számla neve Tartozik forgalom Követel forgalom Tartozik egyenleg Követel egyenleg 1Anyagok 200 200 - - 2Szállítók 500 500 4 400 4 400- 3 900 3 900 3 Elszámolási betétszámla 5 000 5 000 2 700 2 700 2 300 2 300- 4 Jövedelem elszámolási számla 2 000 2 000 -- 5 Rövid lejáratú hitelek - 1 000 1 000- 6Értékpapírok 200 200- - 7 Jegyzett tőke - 3 000 3 000- 8 Egyéb berendezések 5 200 5 200- - Összesen 13 100 13 100 13 100 7 900 7 900 (Ezer Ft)

178 4. Zárás a naplóban Sor-számTartozikszámlaKövetelszámla Gazdasági esemény TartozikösszegKövetelösszeg Z/1ZMSZ Egyéb berendezések Az eszköz számlák zárása 5. 200 ZMSZAnyagok 200 200 ZMSZÉrtékpapírok ZMSZElszámolásibetétszámla 2 300 2 300 Z/2SzállítókZMSZ A forrásszámlák zárása 3 900 3 900 Jegyzett tőke Rövid lejáratú hitelek ZMSZZMSZ 3 000 3 000 1 000 1 000 3 000 3 000 1 000 1 000 (Ezer Ft-ban)

179 4. A főkönyvi számlák zárása T Egyéb berendezések KT ZMSZ K T Jegyzett tőke K NYE 5.200 3.000 1.000 3.900 NYE 3.000 3.000 5.200 2.300 200 7.900 ZE 5.200 5.200 ZE 3.000 3.000

180 4. A főkönyvi számlák zárása T Anyagok K 1/ 200 200 T Szállítók K NYE 4 200 1/ 200 4. 400 T Elszámolási b.sz. K T Jöv. elszámolás K NYE 2 000 2. 000 NYE 4 000 4/ 1 000 2/ 2 000 3/ 500 5/ 200 ZE 2.300 2/ 2 000 ZE 0 2. 000 3/ 500 ZE 3 900 4. 400 T Rövid lej. hitel K 4/ 1 000 1. 000 T Értékpapírok K 5/ 200 200 ZE 200 200 ZE 200 200 5.000 ZE 1000 1.000

181 Zárómérleg 2003. december 31 A Befektetett eszközök 5 200 5 200D Saját tőke 3 000 II Tárgyi eszközök 5 200 5 200I Jegyzett tőke 3 000 3 Egyéb berendezések 5 200 5 200FKötelezettségek 4 900 BForgóeszközök 2 700 2 700III Rövid lejáratú kötelezettségek 4 900 IKészletek 200 2002. Rövid lejáratú hitelek 1 000 1Anyagok 200 2004.Szállítók 3 900 IIIÉrtékpapírok 200 200 1Részesedések IVPénzeszközök 2 300 2 300 2Bankbetét Eszközök összesen 7 900 7 900 Források összesen 7 900

182 7. feladat

183 1 Export értékesítés árbevétele 20 000 000 2 Céltartalékok felhasználása 2 480 000 2 480 000 3 Céltartalék képzés 2 405 000 2 405 000 4 Káreseménnyel kapcsolatos bevételek 5 890 000 5 890 000 5 Munkába járással kapcsolatos költségtérítés 540 000 540 000 6 Munkaadói járulék 2 930 000 2 930 000 Az üzleti évben belföldön értékesített termékek értéke 438 260 000 Ft + 25 % ÁFA, ebből a vevő által el nem ismert követelés nettó 138 260 000 Ft, a fogyasztói árkiegészítés összege 5 420 000 Ft További tételek: (adatok forintban)

184 7 Az üzleti évet terhelő bérleti díjak 250 000 250 000 8 Az üzleti évben keletkezett káresemények 8 620 000 8 620 000 9 Az értékesítés közvetlen költségei 38 125 000 38 125 000 10 Igazgatási költségek 45 620 000 45 620 000 11 Saját kivitelezésű beruházás aktivált értéke 18 620 000 18 620 000 12 Saját előállítású termékek nyitóállománya 8 840 000 8 840 000 13 Saját előállítású termékek záró állománya 5 700 000 5 700 000 14Anyagköltség 43 580 000 43 580 000 15ELÁBÉ 120 500 000 120 500 000 16Bérköltség 55 000 000 55 000 000

185 16 Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék ……………………. 17 Értékcsökkenési leírás 32 390 000 32 390 000 18 Egyéb általános költségek 9 810 000 9 810 000 19 Bankköltség (számlavezetési jutalék) 6 250 000 6 250 000 20 Biztosítási díjak (készlet-beszerzéshez kapcsolódik) 520 000 520 000 21 Kapott késedelmi kamat (áruértékesítéshez kapcsolódik) 10 000 000 10 000 000 Feladat: Állítsa össze a vállalkozás „A” változatú, összköltség-eljárású eredménykimutatását az üzemi eredmény szintjéig!

186 Eredménykimutatás „A” változat 01 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 305 420 000 305 420 000 02 Export értékesítés nettó árbevétele 20 000 000 20 000 000 I Értékesítés nettó árbevétele 325 420 000 325 420 000 03 Saját termelésű készletek állományváltozása - 3 140 000 - 3 140 000 04 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 18 620 000 18 620 000 II Aktivált saját teljesítmények értéke 15 480 000 15 480 000 III Egyéb bevételek 18 370 000 18 370 000 IV Anyagjellegű ráfordítások 171 000 000 171 000 000 V Személyi jellegű ráfordítások* 74 420 000 74 420 000 VI Értékcsökkenési leírás 32 390 000 32 390 000 VII Egyéb ráfordítások 11 025 000 11 025 000 A Üzleti tevékenység eredménye 70 335 000 70 335 000 * Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék: a bérköltség 29 %-a

187 8. feladat

188 Egy Kft. nyitómérlegének adatai ezer Ft-ban EszközökForrások Irodaépület 20 000 Jegyzett tőke Jegyzett tőke……… Járművek 12 000 Tőketartalék 20 000 Alapanyagok Eredménytartalék 5 000 Késztermékek 40 000 Szállítók 50 000 50 000 Vevők 6 000 Fizetendő ÁFA 3 000 Bankbetét 48 000 Jövedelem elszámolás 5 000 Pénztár…….. TB kötelezettség 2 000 Eszközök összesen: ………… Források összesen: 148 000 Kiegészítő információk: A műszaki gépek, berendezések, járművek között nyilvántartott járművek bruttóértéke 18 000 000 Ft Feladat: 1.Végezze el a nyitást a naplóban! 2.Könyvelje a január havi gazdasági eseményeket idősorosan!

189 Gazdasági események január hónapban: 1. A szállítótól korábban megrendelt anyag megérkezett, a számla végösszege 800 000 Ft + 25 %ÁFA. 2. Az elszámolási betétszámlára befizettek a pénztárból 100 000 Ft-ot, a bankértesítés is megérkezett. 3. A szállítók anyaga minőséghibás volt, ezért 10 % engedményt kértek és kaptak (a nettó árból). A helyesbítő számla megérkezett. 4. A fenti szállításból eredő tartozásukat kiegyenlítették, a bank értesítése megérkezett. 5. Készpénzben kifizették a dolgozóknak járó munkabért, a szükséges összeget felvették a bankszámláról. 6. A számlavezető bank terhelési értesítése megérkezett a pénzfelvételről. 7. Az egyik szállítóval szembeni tartozásból 10 000 000 Ft-ot, rövid lejáratú hitellel egyenlítettek ki. A banki kivonatok rendelkezésre állnak.

190 8. Értékesített a vállalkozás 5 000 000 Ft -ért készterméket, amely összeg már tartalmazza a 25 % ÁFÁ-t. A késztermékek nyilvántartási értéke 3 000 000 Ft volt. 9. Forgatási célból a vállalkozás részvényeket vásárolt a tőzsdén, összesen 200 db-ot, a névérték 2 780 Ft/db. A vásárlást a számlavezető bankján keresztül bonyolította le, a terhelési értesítés megérkezett. 10. Egyik vevője – 300 000 Ft követelés fejében – váltót adott, amelyet a vállalkozás elfogadott. A váltó futamideje 3 hónap, kamata 15 %. 11. A vállalkozás január 31-én előfizet az „Adóvilág” folyóiratra. Az éves előfizetési díj 60 000 Ft.+ 25 % ÁFA. Az összeget a bank átutalta, a terhelési értesítés is megérkezett. ( Könyvelje az elhatárolást is !) 12. Az időszakban felmerült költségek: - Anyagköltség 200 000 Ft - Bérköltség 1 700 000 Ft - TB járulék 29 % - Értékcsökkenési leírás ingatlanok után 200 000 Ft - Bankköltség 12 000 Ft

191 Sor-számTartozikszámlaKövetelszámla Gazdasági esemény TartozikösszegKövetelösszeg 1/a12491 Az eszköz számlák nyitása 20 000 20 000 20 000 13491 18 000 18 000 18 000 491139 6 000 6 000 21-22491 20 000 20 000 20 000 25491 40 000 40 000 40 000 311491 6 000 6 000 384491 48 000 48 000 48 000 381491 2 000 2 000 ( Ezer Ft-ban) 1. Nyitás a naplóban:

192 Sor-számTartozikszámlaKövetelszámla Gazdasági esemény TartozikösszegKövetelösszeg 1/b491411 A forrás számlák nyitása 63 000 63 000 491412 20 000 20 000 491413 5 000 5 000 491454 50 000 50 000 491468 3 000 3 000 491471 5 000 5 000 491473 2 000 2 000 (Ezer Ft-ban)

193 2. A gazdasági események könyvelése a naplóban Sorszám Tartozik számla Követel számla Gazdasági esemény Tartozik összeg Követel összeg 121-224541Anyagvásárlás 800 800 4664541 Az ÁFA elszámolása 200 200 2389381 Befizetés a bankszámlára 100 100 384389 Befizetés a bankszámlára jóváírási értesítés alapján 100 100 3454121-22 Minőségi engedmény 80 80 4541466 Engedmény ÁFÁ-ja 20 20 44541384 Átutalás a szállítónak 900 900 5381389 Pénzfelvétel bérfizetéshez 5 000 5 000 Ezer Ft-ban

194 Sorszám Tartozik számla Követel számla Gazdasági esemény Tartozik összeg Követel összeg 471381Bérfizetés 5 000 5 000 6389384 Pénzfelvétel terhelési értesítés alapján 5 000 5 000 74541452 Szállítói tartozás kiegyenlítése hitelből 10 000 10 000 10 000 831191-92 Értékestés árbevétele 4 000 4 000 311467 Fizetendő ÁFA elszámolása 1 000 1 000 58125 Készletcsökkenés elszámolása 3 000 3 000 937384 Értékpapír vásárlás 556 556 10341311 Váltó elfogadása 300 300 Ezer Ft-ban

195 Sorszám Tartozik számla Követel számla Gazdasági esemény Tartozik összeg Követel összeg 1152384 Hírlap előfizetés 60 60 466384 Az ÁFA elszámolása 15 15 3952 Költségek elhatárolása 5 5 1251121-22 Anyagköltség elszámolása 200 200 541471 Bérköltség elszámolása 1 700 1 700 561463 Bérjárulékok elszámolása 493 493 571129 Ingatlanok értékcsökkenése 200 200 53384 Bankköltség elszámolása 12 12 Ezer Ft-ban

196 9. feladat

197 Egészítse ki az alábbi napló hiányzó elemeit, határozza meg a hiányzó gazdasági eseményeket! SorszámDátum Gazdasági esemény Tartozik számla KövetelszámlaTartozikösszegKövetelösszeg 1 02. 04. 471381 5 000 2 02. 06. Áruvásárlás készpénzért 381 200 200 3 03. 01. Hírlap előfizetés egy évre 381 120 120 4 03. 12. 3952 30 30 5 03. 14. 4544514500 6 03. 16. Rövid lejáratú hitelfelvétel 452 3 000

198 Megoldás SorszámDátum Gazdasági esemény Tartozik számla KövetelszámlaTartozikösszegKövetelösszeg 1 02. 04. Bérfizetés471381 5 000 5 000 5 000 2 02. 06. Áruvásárlás készpénzért 26381 200 200 200 3 03. 01. Hírlap előfizetés egy évre 52381 120 120 4 03. 12. Költségek elhatárolása 3952 30 30 5 03. 14. Szállító kiegyenlítése hitelből 454451 4 500 4 500 4 500 6 03. 16. Rövid lejáratú hitelfelvétel 384452 3 000 3 000 3 000

199 10. feladat

200 Egy társaság eredménykimutatásából az alábbi adatokat ismerjük: - Szokásos vállalkozói eredmény 30 600 000 Ft - Pénzügyi eredmény 1 400 000 Ft veszteség - Rendkívüli eredmény 600 000 Ft Határozza meg a vállalkozás üzemi eredményét! Határozza meg a vállalkozás üzemi eredményét!

201 megoldás - A. Üzemi eredmény …………….. - B. Pénzügyi eredmény - 1 400 000 Ft - C. Szokásos vállalkozói eredmény 30 600 000 Ft - D. Rendkívüli eredmény 600 000 Ft A + B = C A = C – B A + B = C A = C – B 30 600 000 – (- 1 400 000 ) = 32 000 000 Ft 30 600 000 – (- 1 400 000 ) = 32 000 000 Ft

202 11. feladat

203 Egy társaság előállított egy speciális termelő eszközt, amellyel kapcsolatban az alábbi költségek merültek fel: - Közvetlen anyagköltség 1 600 000 Ft - Közvetlen bérköltség 600 000 Ft - Közvetlen bér járuléka …………. - Értékcsökkenési leírás 400 000 Ft Az eszközt a vállalkozás használatba vette. Feladat: Kontírozzuk az eszköz létrehozásával kapcsolatos tételeket, ha a vállalkozás a.) csak költségnemenként könyvel! b.) elsődlegesen költségnemenként, másodlagosan költséghely-, költségviselőként könyvel c.) elsődlegesen költséghely-, költségviselőként másodlagosan költségnemenként könyveli a költségeket!

204 Megoldás: könyvelés az a.) feladatpont szerint Sorszám Gazdasági esemény Tartozik számla KövetelszámlaTartozikösszegKövetelösszeg 1 Közvetlen anyagfelhasználás51121 1 600 000 2 Közvetlen bérköltség 541471 600 000 600 000 600 000 3 Közvetlen bérjárulék 561463 174 000 174 000 4Amortizáció571139 400 000 400 000 5 Az előállítási költség átvezetése 161582 2 744 000 6Aktiválás13161

205 Megoldás: Könyvelés a b.) feladatpont szerint Sorszám Gazdasági esemény Tartozik számla KövetelszámlaTartozikösszegKövetelösszeg 1 Közvetlen anyagfelhasználás51121 1 600 000 2 Közvetlen bérköltség 541471 600 000 600 000 600 000 3 Közvetlen bérjárulék 561463 174 000 174 000 4Amortizáció571139 400 000 400 000 5Költségátvezetés759 2 744 000 6 Előállítási költség 161582 2 744 000 7 Előállítási költség átvezetése 59792 2 744 000 8Aktiválás131161

206 Megoldás: Könyvelés a c.) feladatpont szerint Sorszám Gazdasági esemény Tartozik számla KövetelszámlaTartozikösszegKövetelösszeg 1 Közvetlen anyagfelhasználás721 1 600 000 2 Közvetlen bérköltség 7471 600 000 600 000 600 000 3 Közvetlen bérjárulék 7463 174 000 174 000 4Amortizáció7139 400 000 400 000 5Költségátvezetés51-5759 2 744 000 6 Előállítási költség átvezetése 161792 2 744 000 59582 7Aktiválás131161


Letölteni ppt "SZÁMVITELI ALAPISMERETEK. Számviteli alapfogalmak."

Hasonló előadás


Google Hirdetések