Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

11 A Magyar Honvédség 2012-2021. közötti HUMÁNSTRATÉGIÁJA.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "11 A Magyar Honvédség 2012-2021. közötti HUMÁNSTRATÉGIÁJA."— Előadás másolata:

1 11 A Magyar Honvédség 2012-2021. közötti HUMÁNSTRATÉGIÁJA

2 22 Az új humánstratégia pillérei humánstratégia hiteles és valós pályakép munkaköri követelmények rendszere személyzet- fejlesztés illetmény, juttatások, támogatások Széll Kálmán Terv Magyary program komplex humánerőforrás- menedzsment rendszer

3 3 Az új pályamodell jellemzői •Világos, egyértelmű követelmények a pályahálón •Átlátható előmeneteli rendszer •Horizontális karrier lehetősége •Az előmenetel egyéni kezdeményezésen alapul •Megújul a teljesítményértékelés – objektív elemek •Átjárhatóság a közszolgálatok között – garanciák •Könnyített szolgálat, nyugdíj előtti rendelkezési állomány

4 4 Életpályák, pályamodellek Speciális szakmai pályamodell (szerződéses) Klasszikus katonai pályamodell parancsnoki és szakmai (hivatásos) Közszolgálat Felfelé irányuló karrierutak Legénységi állomány pályamodellje Horizontális karrierutak „szakértővé” válás

5 55 A klasszikus katonai pályamodell jellemzői •hagyományosan katonai munkakörcsaládok •belépés csak kezdő rendfokozattal (Nemzeti Közszolgálati Egyetem v. altisztképzés) •hivatásos jogviszony •kötelező és „puha” maximum várakozási idő – „minőségi csere” •szakértővé válás •„parancsnoki” vonalon általában egy beosztás – egy rendfokozat, „törzs” vonalon egy beosztáshoz két rendfokozat is tartozhat •közszolgálati pályaútra átlépés garanciákkal

6 6 Maximális várakozási idő Kötelező várakozási idő Belépés rendfokozatba „védett” 5 év Kötelező és „puha maximum” várakozási idő 10 év minőségi csere lehetősége!!! puha maximum szakértővé válás „védett” előmenetel lehetősége minősítő vizsga szakértői vizsga

7 7 Százados Őrnagy Alezredes Ezredes Főhadnagy Hadnagy Nemzeti Közszolgálati Egyetem (BSc) Törzstiszti tanfolyam Katonai felsővezetői tanfolyam Szakértő 4 év 8 év 10 év 6 év Összesített teljesítmény- értékelés Minősítés 5 év 10 év 5 év Alezredes Őrnagy Nemzeti Közszolgálati Egyetem (MSc) Katonai felsőfokú vezető képzés Tisztek (elvi vázlat) 3 év

8 8 Főtörzsőrmester Zászlós Törzszászlós Főtörzszászlós Törzsőrmester Őrmester 6/9 hónapos tanfolyam 2 éves nappali altisztképzés Legénységi állományPolgári élet, legalább érettségi Főtörzsőrmesteri tanfolyam Vezető zászlós képzés Szakértő 5 év 10 év 5 év 10 év Összesített teljesítmény- értékelés Minősítés 5 év 10 év 5 év Törzszászlós Zászlós Altisztek (elvi vázlat) Zászlós tanfolyam

9 99 A speciális szakmai pályamodell jellemzői •Speciális szakmai tudás (a nem katonai oktatási intézményben megszerezhető végzettség, képzettség) •Belépés lehetséges „oldalról” is, max. százados, illetve főtörzsőrmester rendfokozattal (releváns szakmai tapasztalat függvénye) •Egy beosztás - több rendfokozat •Szerződéses jogviszony •Specialistává válás •Elhelyezkedés támogatása a közigazgatásban (nem garantált)

10 10 Százados Őrnagy Alezredes Ezredes Főhadnagy Hadnagy Felsőfokú polgári végzettség (BSc, MSc) MSc (egyetemi végzettség) + Hadműveleti tanfolyam Szakértő Összesített teljesítmény- értékelés Minősítés 6 év Harcászati tanfolyam Törzstiszti tanfolyam Katonai felsővezető képzés Alezredes Őrnagy Tisztek (elvi vázlat)

11 11 Főtörzsőrmester Zászlós Törzsőrmester Őrmester Polgári végzettség (érettségi) Zászlós tanfolyam Szakértő Összesített teljesítmény- értékelés Minősítés 6 év Harcászati tanfolyam Zászlós Törzszászlós Altisztek (elvi vázlat)

12 12 Legénységi állomány pályaképe •toborzás közvetlenül a munkaerőpiacról •azonos szintű beosztások •előléptetés jellemzően adott beosztáson belül történik – minősítő vizsgák •szerződéses jogviszony •az altiszti állománycsoportba átlépés legalább tizedes rendfokozattól, a 4. és 10. év szolgálati év között •specialistává válás a 10. szolgálati évtől

13 13 Tizedes Őrvezető közkatona Munkaerőpiac Szakértő Minősítés 1 év 3 év Alap- és szakkiképzés Legénység Szakaszvezető 4. év 10. év Altisztképzés, altiszti állományba vétel

14 14 A pályamodell garanciális elemei (hivatásos állomány) könnyített szolgálat nyugdíj előtti rendelkezési állomány foglalkoztatás más jogviszonyban veterán program rekonverziós támogatás közigazgatási tartalékállomány juttatás meghatározott ideig az elhelyezkedés támogatása (szerződéses állomány) tárcán belültárcán kívül

15 15 A teljesítmény mérése II. minősítés teljesítményértékelés Objektív eleme: fizikai felmérés, ált. katonai kiképzés Kevésbé mérhető eleme: Egyéni kompetenciák megítélése Objektív eleme: katonai szakmai ismeretek SZAKMAI RANGSOROK Összesített teljesítményérté- kelés + minősítő vizsga Önkéntes jelentkezés Értékelő és Vizsgaközpont (NKE) minősítő vizsga

16 16 Teljesítmény mérése II. Teljesítményértékelés •a tiszti és altiszti állomány esetében évenként – pontozásos értékelés •legénységi állománynál csak meghatározott (előlépés, állománycsoport-váltás) esetekben – szöveges értékelés •maximált pontszám (100 pont) •3 fázis: –célkitűzés –évközi (féléves értékelés) –éves teljesítményértékelés

17 juttatások karrier kibontakozása jobb teljesítmény 17 A teljesítmény mérése III.

18 18 •az adott munkakörhöz tartozó „követelményprofil” = szervezet elvárások + képzések szakmai felelősök A szakmai felelősök beazonosítása megtörtént, következő lépés a követelmények/képzések meghatározása •rendfokozati hierarchiával összhangban egymásra épülő követelmények •„civil” munkakörök beazonosítása (a katonai feladatvégzést jellemzően nem igénylő munkakörök, beosztások átmeneti idővel történő átalakítása közalkalmazotti, kormánytisztviselői munkakörökké) •a magas rendfokozatok számának csökkentése 18 Munkaköri, beosztási követelmények

19 19 Személyzetfejlesztés •alapja a reális szükségletelemzés, a hatékony képzéstervezés, valamint az objektív értékelés •képzések indítása katonai szakmákra – a többit a civil életből kell megvenni •a tiszt- és altisztképzés, valamint az át- és továbbképzések átalakítása •szakmai felelősök – a képzések szervezésének, tervezésének és végrehajtásának felügyelete •az általános közigazgatási ismeretek beépítése

20 20 Illetmények, illetményen kívüli juttatások •az illetményrendszer fejlesztése •a mobilitás és a horizontális mozgás támogatása •folyamatos illetményemelkedés biztosítása •pótlékrendszer átalakítása (állandó és eseti pótlékok) •rugalmasság - munkaerőpiaci hatások kezelésére beosztás (rendfokozat) szolgálati idő Különleges igénybevétel illetmény

21 21 Humánszolgálati tevékenység •a személyi állomány testi, lelki és szociális jólétének elősegítése, az előmeneteli rendszer támogatása •ügyfélszolgálati irodák, „emberközpontú” ügyintézés •mobilitással kapcsolatos feladatok •helyőrségváltásban érintettek beillesztésére (mentorálás) •a házastárs munkahelyhez való jutásának, illetve a gyermekek helyi szinten történő óvodai és iskolai elhelyezésének segítése

22 22 Lakhatás támogatása •a szolgálati érdek érvényesülése érdekében működtetett rendszer (nem szociális alapon) •normatív támogatás – tervezhető, ellenőrizhető pénzbeli támogatás („lakáspénz”) •a MH-ben betöltött szerep (rendfokozat/beosztás), valamint az eltartottak számának figyelembe vétele •alapvetően a hivatásos állomány részére járó támogatás •a lakhatás végleges megoldását elősegítő támogatás csak a katonai pálya végén érhető el

23 23 Elismerések, ösztönzések •a nem pénzbeli elismerési formák erősítése •a kitüntetések erkölcsi értékének helyreállítása •a különféle végzettségek, speciális szaktanfolyamok elismerése „látható” módon •az elismerési rendszer kiszélesítése, meghatározott szintű vezetők – a kitüntetés kivételével – elismeréseket alapíthatnak

24 24 Humánerőforrás-menedzsment, humán informatikai rendszer •adminisztratív terhek csökkentése, feladatok delegálása alacsonyabb szintekre •átlátható és ellenőrizhető folyamatok •önkiszolgálói modul, vezetői információs rendszer támogatása •előremutató tervezés a személyi állomány mozgatásával kapcsolatban •erős központi személyzeti gazdálkodás, igazgatás KGIR +

25 A stratégia bevezetése •Új szolgálati kultúrát alapoz meg •Fokozatos bevezetés, az átmenet kezelése •Hjt. és háttérszabályozók módosítása2012. •Új jogállási törvény 2013. •Összhangban a közszolgálati jogszabályokkal és az MT-vel

26 26 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "11 A Magyar Honvédség 2012-2021. közötti HUMÁNSTRATÉGIÁJA."

Hasonló előadás


Google Hirdetések