Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

7. Előadás A felnőttoktatás főbb módszerei Bevezetés 2. Felnőttképzési lexikon (tanszék)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "7. Előadás A felnőttoktatás főbb módszerei Bevezetés 2. Felnőttképzési lexikon (tanszék)"— Előadás másolata:

1 7. Előadás A felnőttoktatás főbb módszerei Bevezetés 2. Felnőttképzési lexikon (tanszék)

2 Résztvevő-központú módszerek A 2009-es és 2010-es feldolgozás részleteivel

3

4 A téma feldolgozása interaktív módszerekkel  Kérdezz – felelek kártya készítése  Döntés: Ki melyiket választja?  Legyen benne: - Mi a neve? - Mire jó? (Lényege, specifikumai) - Milyen előfeltételei vannak? (Fizikai, szellemi) - Milyen buktatói vannak? (nehézségek)  Felépítése feleljen meg a Kérdezz-felek játék logikájának

5 Otthon készült Hallgatói kártyák 2010

6 Tyukász Péter 2010 Csoportmunka  együttműködve oldják meg a feladatot  a feladatot önmaguk, a résztvevők irányítják  célja ötletek kialakítása és konkretizálása  a résztvevőknek adott idő alatt és adott helyen kell dolgozniuk  a tagok között nincsen hierarchia, mindenki szabadon szólhat Értekezlet  tervszerűség és hatékonyság jellemzi  3 fő típusa van: tájékoztató, problémamegoldó és döntéshozói  2 fontos szereplője van: az elnök és a résztvevő  résztvevőközpontú felnőttképzési módszer  van pl. ilyen szakmai-, munka-, és szülői is

7 Tyukász Péter 2010 Prezentáció  sok időt vesz igénybe, kevés szemléltetés  eszköze: tábla, kréta, írásvetítő  egy moderátor vezeti  3 típusa van  a résztvevő tagok előre fogalmaznak meg kérdéseket Szerepjáték  a szituációs módszercsoport népszerű formája  a résztvevők önként vállalt szerepüket eljátsszák  növeli az empátiás készségünket, a másokra való odafigyelést  fokozza a csoportkohéziót  időtartama lehet akár 30 perc is

8 Bojcsuk Henriett 2010 Csoportmunka  A módszer fő sajátossága, hogy a résztvevők irányítják.  Módszere egyfajta keretrendszer, amelynek a paramétereit szabadon lehet megválasztani és változtatni.  Célja valaminek a megértése, az alkalmazás gyakorlása  Az eredmény bemutatása: kiselőadás, fólia, plakát, videofilm, drámajáték  Lényege, hogy egy adott foglalkozás résztvevői a program ideje alatt tervezett módon, egy előre meghatározott feladatot 3-6 fős kiscsoportra bontva, a foglalkozásvezető részvétele nélkül, együttműködve oldanak meg. Prezentáció  Rövid idő áll rendelkezésre: 10-30 perc.  Figyelembe kell venni a hallgatóság reakcióit.  Két fajtája a hagyományos és a high tech.  Legfőbb célja, hogy valaki bemutassa a mondandóját és meggyőzze a hallgatóságot az igazáról.  A csoportmunkák fontos eleme.

9 Bojcsuk Henriett 2010 Értekezlet  Három típusa van: tájékoztató, problémamegoldó, döntéshozó.  Tájékoztató célja a tényleges információcsere.  Problémamegoldó célja egy komplex problémának az ismeretek és a tapasztalatok kölcsönös megosztásán és megvitatásán alapuló kollektív megoldás.  Döntéshozó célja eljutni a közös, konszenzuson alapuló döntéshozatalig.  Az értelmiségi és szellemi foglalkozások egyik leggyakoribb munkaformája. Kiscsoportos vitatechnikák  6-8 főnyi, egymást ismerő személyekből álló csoport esetén szokták alkalmazni.  Rendszerint egy konkrét probléma megoldását célozza.  Előnye, hogy minden résztvevőt bevon a munkába, hátránya, hogy viszonylag kevés új érv jut a felszínre.  A kis létszámú csoportban könnyen kialakul az együttműködés.  A módszer alkalmazásának a feltétele, hogy a résztvevők azonos szinten álljanak a tájékozottság és képzettség, ill. a vita- és kommunikációs képesség terén, és kellően felkészültek legyenek a munkára.

10 Tóth Kitti 2010  Hol lett közkedvelt, mondhatni divatos munkaforma ma már egyfajta módszereleme a tréning, projektmunka, szerepjáték… stb? (felnőttképzés)  Minek a mozaikszava a 3 db L?  Minek a lényege, hogy a résztvevő csoportmunkában tevékenykedve, lehetőleg a valósághoz hasonlatos körülmények között sajátítsák el a tananyagot. (tréning)  Minek a tárolására szolgál az alumíniumból készült bőrönd? (moderációs készlet)  Melyik az a csoportforma ahol a teljes csoport együttlétének helyszíne, ahol a csoporttagok megtalálják pozíciójukat, megtapasztalják a csoportmunkában nélkülözhetetlen kompetenciákat, érzékelik mekkora a feléjük áradó bizalom? (plénum)  Hogy hívják azt, amikor a tagok különböző problémákat szimulálnak, és egyfajta megoldásra jutnak? (szerepjáték)  Mi az, ami fejleszti az értelmi erőt és a versengés miatt egyfajta érzelmekkel telített dialógus alakul ki, mely fokozza a téma iránti érdeklődést? (vita)  Milyen módszernél van jelen 3-5 egyen ragú szakértő, akik rendszerint megvilágítják a kérdést/kérdéseket? ( kerekasztal - vitaforma )  Mi az a forma melyben a személyek elhatárolják magukat a külvilágtól és kialakítanak egy „mi tudat”, a közösséghez tartozás érzését? (csoport)  Mi kezdődik a probléma bemutatásával? (tréner prezentációja)

11 Dóri & Gabi 2010  Számos felnőttoktatási módszer eleme.  A foglalkozás résztvevői elosztva végzik az előre meghatározott feladatot a foglalkozás vezetője nélkül.  Célja valaminek a megértése, önálló feldolgozása.  Fő sajátossága, hogy a résztvevők saját maguk állítanak fel szabályokat, normákat.  Általában e munka közben vázlatot / plakátot készítenek, és kiválasztanak egy személyt, aki később prezentálja a lapra leírtakat.  Ezzel a tevékenységgel minden résztvevő aktívan részt tud venni a tanulási folyamatban.  E játékot a foglalkozás vezető szóbeli vagy írásbeli helyzetismertetés után a résztvevők önként vállalt szerepek megalkotásával és eljátszásával szimulálják a problémát és egyfajta megoldásra jutnak.  Ebben a szituációs játékformában csak olyan helyzet jó, amelyben egymással szemben álló, ütköző nézetek találhatók.  A szerepet nem vállalók feladata ebben a szituációs játékfajtában hallgatóságként figyelik az eseményeket.  Gyakori, hogy a résztvevők cseréjével a szituációt megismétlik.  E szituációs játéknak két fajtája lehetséges az előzetes, ahol „minta” játékokat játszanak el a résztvevők és utólagos, ahol már átélt szociális szituációkat elevenítenek fel.  Ehhez a szituáció fajtához, szakképzett és gyakorlott vezetőre van szükség. Csoportmunka Szerepjáték

12 Dóri & Gabi 2010  Megoldás: Tréning  E módszer jellemzője, hogy a résztvevőknek kevés idő alatt új munkamódszereket, gondolkodási és viselkedés-formákat kell elsajátítani.  Lényege, hogy e tevékenységet nem elméletben és hagyományos úton sajátítják el, hanem csoportmunkában.  Alapelve, hogy a észtvevőknek saját maguknak kell megtanulniuk, a gyors probléma megoldást, ismeretelsajátítást, együtt működést.  Itt legtöbbször probléma megoldási gyakorlatokat végeznek a résztvevők, amit maguk dolgoznak ki és oldanak meg több nézőpont figyelembe vételével.  Hagyományos frontális típusú oktatási munkaformákkal szemben e módszer cselekvés orientált jellegű.  A módszer vizuális megjelenítésű, fontos a moderációs eszközök alkalmazása. (kártya, kitűző, tábla, stb.)  E módszer csoportdinamikai hatásokra és irányított tapasztalati tanulásra, saját élményre építő módszer, amelyet leggyakrabban személyiségfejlesztési céllal a szociális és interperszonális készségek fejlesztése, vagy elvárt viselkedési formák, elsajátítása céljából szerveznek. Tréning

13 Dóri & Gabi 2010  E szituációs játék viszonylag egyszerűbb, könnyebben elkészíthető.  A valóság egyetlen konfliktusát kell írásban vagy technikai eszközzel bemutatni.  Ebben a játékban a résztvevők csoportmunkában kialakítják saját megoldási javaslatukat, és ezután röviden ismertetik és indokolják azokat.  Aktivizáló módszer egyike.  A résztvevők szóbeli, írásos vagy video anyag alapján képzeletbeli helyzetbe kerülnek.  Ezen módszerekben a feladatot a résztvevőknek, az életből való tapasztalat alapján, vagy tanultak alapján a szerepek tanulmányozása és eljátszása révén kell megoldaniuk. Esetjáték Szituációs játék

14 Órai interaktív munka eredményei 2009

15 Csoportmunka kártya/1 2009 (Cserna Erika, Szilágyi Szilvia, Varsányi Viktória, Nagy Edit) 1. Innovatív eljárás, egyelőre szokatlan, új munkaforma. 2. Erőfeszítést, sok előkészítést igényel. Költséges. 3. 3-6 fő alkotja, és nem jellemzi a hierarchia. 4. Eredménye és hatékonysága bizonytalan. 5. Jól felkészült vezetőket igényel. Saját szabályok jellemzik. 6. E munkaforma egyik jellemző kritériuma a „ mi tudat „ kifejeződése. Aktivitás, közös cél, demokratikus együttműködés jellemzi.

16 Csoportmunka kártya/2 2009 (Cserna Erika, Szilágyi Szilvia, Varsányi Viktória, Nagy Edit) 7. Ebben a munkaformában a vezetőnek több ideje marad a résztvevők megfigyelésére. 8. A vezető motivál, ösztönöz, ellenőriz, elindítja a folyamatot. 9. Író, olvasó, prezentáló feladatkörök vannak benne. 10. A munka eredményének bemutatása plénum előtt történik. 11. aknumtroposC 

17 Tréning kártya 2009 (Páll Éva, Dobi Gabriella, Csontos Kitti, Koncz Magdolna)  1. Rugalmas, a résztvevők kreativitását megragadó.  2. A résztvevőknek kevés idő alatt kell új munkamódszereket, gondolkodási és viselkedésformákat elsajátítani, kitalálni.  3. Az új ismereteket nem elméletben, hanem tevékenységek során csoportmunkában sajátítják el.  4. Jellemző rá a vizuális megjelenítés.  5. Tréner és a résztvevők között a viszony partneri és egyenrangú.  6. Fő cél: a tagok segítése a személyiségfejlődésben.

18 Tréner kártya 2009 (Páll Éva, Dobi Gabriella, Csontos Kitti, Koncz Magdolna)  1. Képes függetleníteni magát saját véleményétől.  2. A munka folyamatában semleges.  3. Valamennyi partner véleményét egyformán kezeli.  4. A csoport tagjait segíti a személyes fejlődésben.  5. Értékelésük: nem direkt és gyors, maximum észrevételeket tesz.  6. Tudatosan alkalmazza a csoportdinamika szabályait.  7. Felel a formai keretekért és a tréning tartalmáért.

19 Prezentáció és moderálás kártya/1 2009 (Kuti Szilvia, Sós Tekla, Bóday Szilvia, Fábián Benita)  1. A csoportmunka fontos eleme  2. Két fajtája van, a hagyományos és a high tech  3. Rendszerint rövid ideig tart, 10-30 perc  4. A hagyományosnak a tábla és a kréta az eszköze, még a high tech fajtájának a számítógép, és a projektor.  5. A foglalkozás vezetője eszközeit egy alumínium bőröndben hordja  6. Megjelenítésének fő eszközei: plakát, kártyák, kérdések (színes és látványos).  7. Szűk szabályszerűségek között kell maradni, 15-20 perc, áttekinthetőség, betűméret.

20 Prezentáció és moderálás kártya/2 2009 (Kuti Szilvia, Sós Tekla, Bóday Szilvia, Fábián Benita)  8. Meghatározott előkészítés és tervezés alapján világosan megfogalmazódik a rendezvény célja, az eredmények feldolgozása.  9. Csoportkohézió kialakítása: bizalom elvére épülve.  10. Vezetője fontos, hogy tudjon új ismeretek hatékonyan átadni a csoport tagjai felé.  11. Fontos eleme a megismerkedés, és a ráhangolódás.  12. Fontos a vezető és a csoport közötti kommunikáció és együttműködés.  13. Lezárása, egy csoport szintű záró beszélgetés, ekkor a vezető ismerteti a további együttműködési lehetőségeket (nevek, címek ismertetése).

21 Esetjáték kártya 2009 (Szitás Dóra, Lukács Anita, Nyeste Tímea, Mucza József ablak/2) 1. A szituációs játékok egyszerűbb és könnyebben előkészíthető, rövidebb időt igénylő, mégis hasznos fajtája. 2. A valóság egyetlen konfliktusát játsszák el eszközök bevonásával. 3. A résztvevők csoportmunkában kialakítják saját megoldási javaslataikat. 4. Az eltérő javaslatokat vitára bocsátják, és a foglalkozásvezető értékeli. 5. Az incidens módszer annyiban különbözik tőle, hogy 2- 3 fontos dolgot nem ad meg a foglalkozásvezető.

22 Víziómunka kártya (Szitás Dóra, Lukács Anita, Nyeste Tímea, Mucza József ablak/2) 1. A szerepjáték egy speciális esete. 2. Feltétele, hogy ismerjék a megváltoztatni kívánt területet, de nem kell érintettnek lennie. 3. A megterhelő jelennel szemben pozitív képet nyújt. 4. Egy teremben szervezzük. 5. Mit akarunk együtt elérni? 6. Munkaszakaszai: múlt, környezet, jelen, vízió, megvalósítás.

23 Szerepjáték kártya 2009 1. A szituációs játék népszerű formája 2. A résztvevők drámajátékszerű megoldásokat alkalmaznak 3. Mindenki részese – vagy szereplőként vagy megfigyelőként 4. A cél az, hogy a szereplők jól formálják meg a személyiségtípusok gondolkodásmódját 5. A játék ideje néhány perctől 20-30 percig is terjedhet 6. Van előzetes és utólagos fajtája 7. Előkészítése gondosan töténik 8. Szükséges a háttér és az instrukciók pontos leírása 9. Fiktív és autentikus fajtája is van

24 Hallgatói bemutatók/2009 (

25 Előadás, csoportmunka megtervezése és bemutatása/1 2009 Téma: A Nemzeti Ifjúsági Stratégia Team-tagok:  Kuti Szilvia  Sós Tekla  Bóday Szilvia  Fábián Benita

26 Előadás, csoportmunka megtervezése és bemutatása/2 2009 Cél: NIS megismertetése az x ifjúságsegítő hallgatók csoportjával Helyszín: BEIK Zivatar utca

27 Előadás, csoportmunka megtervezése és bemutatása/3 2009 Előkészületek:  A konferencia terem berendezése,  Ebéd megrendelése,  Kávé, Tea, üdítő, víz stb. biztosítása,  Humán infrastrukturális igény: - 2 előadó - 4 NIS munkacsoporttag  Kellékek: 5 laptop, projektor, vetítővászon, A/4-es papírok, tollak, filcek, asztalok, székek

28 Előadás, csoportmunka megtervezése és bemutatása/4 2009 PROGRAM  9:00- 9:30 Regisztráció  9:30- 10:30 A előadó (Ifjúságpolitikai intézményrendszerek Magyarországon, miért szükséges a stratégia?- kitekintés EU ifjúságpolitikára, milyen a stratégia szerkezete)  10:30-10:40 szünet  10:40-11:40 B előadó (Ifjúság élethelyzete- demográfia, oktatás, mobilitás, foglalkoztatás, egészségi állapot, devianciák, közösségi feladatvállalás, szabadidő eltöltés)  12:00-13:00 ebéd

29  13:00-15:00 csoportmunka ( véletlenszerű csoportalkotás játékkal) csoportok feladata: a NIS-sel kapcsolatosan kitalálni egy átfogó/horizontális/ specifikus célokat az ifjúságüggyel kapcsolatban (4 szakember beül)  15:00-16:00 a csoportok prezentálnak egymásnak (vitára való lehetőség)  16:00-16:15 szünet  16:15-19:00 a szakemberek beszámolója a NIS jelenlegi célrendszeréről + kerekasztal beszélgetés + a nap értékelése Előadás, csoportmunka megtervezése és bemutatása/5 2009

30 Animáció 2009 (Pál, Szitás, Csontos) A Nemzeti ifjúsági stratégia – előadáshoz és csoportmunkához tervezett és levezetett játék témája, „tárgya”: a szív (megható volt!)

31 Tréning/1 (Speckó-csoport: Varga, Nagy, Mucza, Dárdai)  Csapatépítő tréning  9:00-10:00 Bevezetés, Ismerkedés  Tájékoztatás az egész napos programokról.  Ismerkedéses játékok: plüssállatokkal  Meghatározott rendben  Sok plüssel  Eszközigény: 20 plüss  2 fő animátor, akik levezetik a játékokat.  10:00-11:30 1. blokk – Csapatépítés ejtőernyővel  Vihar  gomba  Iglu  Színcser  Eszközigény: 1 db. Ejtőernyő  1 animátor, aki levezeti a játékokat  11:30-12:00 Szünet

32 Tréning/2 (Speckó-csoport: Varga, Nagy, Mucza, Dárdai)  12:00-13:30 2. blokk – Csapatépítés Játékosan  Rántotta? Eszközigény: tojás, szívószál, olló, drót, ragasztó, fonál  Csoportos Activity (történetet előadni)  Lepedőfordítás (eszközigény: lepedő)  2 animátor, akik levezetik a játékokat  13:30-14:30 Ebédszünet  14:30-16:00 3. blokk – Csapatépítés a kommunikáció szintjén  Sorba állás, a metakommunikáció segítségével születési dátum szerint növekvő sorrendbe kell a játékosoknak állni (eszközigény: egy kötél)  Szimbólumos egymással háttal ül két játékos, az egyikük kap egy képet amit el kell magyaráznia a másiknak és akinek le kell rajzolnia az elmondottak alapján (eszközigény: fényképek, papír, toll)  Székes – Átlós (eszközigény: székek)  2 animátor, akik levezetik a játékokat.  16:00-16:15 Szünet

33 Tréning/3 (Speckó-csoport: Varga, Nagy, Mucza, Dárdai  16:15- Értékelés  Kérdőív (eszközigény: papír, toll)  Székek 1-5-ig amennyire tetszett neki oda üljön, ha már elfoglalták a helyet, akkor egymás ölébe ülnek  (eszközigény: 5db szék)  1 animátor, aki levezeti az értékelést

34 Élménypedagógia 2009 (Utólagos – 2010 - megjegyzés: összekeveredett a két csoport?) Csapatépítő tréning:ejtőernyő, metakomm. Megértése,értékelés kérdőívvel – székre ülve fejezik ki az elégedettséget Játék: sorbanállás – házszám szerint táborszervezésCsapatépítő tréning  9:00-10:00 Bevezetés, Ismerkedés  Tájékoztatás az egész napos programokról.  Ismerkedéses játékok: plüssállatokkal  Meghatározott rendben  Sok plüssel  Eszközigény: 20 plüss  2 fő animátor, akik levezetik a játékokat.  10:00-11:30 1. blokk – Csapatépítés ejtőernyővel  Vihar  gomba  Iglu  Színcser  Eszközigény: 1 db. Ejtőernyő  1 animátor, aki levezeti a játékokat  11:30-12:00 Szünet  12:00-13:30 2. blokk – Csapatépítés Játékosan  Rántotta? Eszközigény: tojás, szívószál, olló, drót, ragasztó, fonál  Csoportos Activity (történetet előadni)  Lepedőfordítás (eszközigény: lepedő)  2 animátor, akik levezetik a játékokat  13:30-14:30 Ebédszünet  14:30-16:00 3. blokk – Csapatépítés a kommunikáció szintjén  Sorba állás, a metakommunikáció segítségével születési dátum szerint növekvő sorrendbe kell a játékosoknak állni (eszközigény: egy kötél)  Szimbólumos egymással háttal ül két játékos, az egyikük kap egy képet amit el kell magyaráznia a másiknak és akinek le kell rajzolnia az elmondottak alapján (eszközigény: fényképek, papír, toll)  Székes – Átlós (eszközigény: székek)  2 animátor, akik levezetik a játékokat.  16:00-16:15 Szünet  16:15- Értékelés  Kérdőív (eszközigény: papír, toll)  Székek 1-5-ig amennyire tetszett neki oda üljön, ha már elfoglalták a helyet, akkor egymás ölébe ülnek  (eszközigény: 5db szék)  1 animátor, aki levezeti az értékelést  Készítették: Kuti Szilvi  Juhász Nyitó Zsuzsanna  Benkocs Ágnes  2009. április 1.

35 Szocializáció/1 2009 (Sós, Cserna, Bóday) Szocializálódj szabadon!!!!  Sokoldalú kompetenciafejlesztés -3 napos képzés  Interaktív, nem-formális képzés, ami a meglévő tudásokra épít, s animációs játékokkal egészül ki.  Minden blokk végén és a legvégén értékelés.  25 fő egyetemista és főiskolást várunk.(csapatmunkát, aktív tevékenységet, építő jellegű foglalkozásokat és az adott témákat szeretik…). Tervezés:  Játékkipróbálás, helyszín, konzultáció oda-vissza, hónnapokkal előtte leszervezés, anyagok, emberek beszerzése… Előadók:  Magdi- Kutyás terápia- helyszínen ki is lehet próbálni  Tekla-sportoló vendégek, beszélgetés, teszt  Timi-Művészettel nevelés-vetítés, művészeti oktatás fontossága (gyermekrajz, tanórák, pszichológus, művészetterápia)-rajzelemzés a végén  Citu- Ifjúsági szubkultúra- zenei csoport, lázadás, szerepjáték, filmvetítés, játékok, hangszeres programok…  Era- Önkéntesség-beszélgetés, miért fontos, hol lehet Magyarországon, tesztek kiértékelés, népszerűsítés (15 perces videofilm, vagy film, reklám, plakát)-résztvevők csoportokban, vendégek…

36 Szocializáció/2 2009 (Sós, Cserna, Bóday)  Minden nap 9-17-ig vannak a programok, utána pihenés, elmélyülés a témákban igény szerint, este „kis buli”.  Ismerkedős, animációs játékok (jégtörő).  Dobálós, kérdezz-felelek…  Csoportalakítások (változatos, aktív)  bevezető beszélgetések minden téma előtt  végén: óriás társasjáték (bábu= emberek, maguk a résztvevők…)  vetítés a 3 nap képeiből (emléklap, dvd, póló=minden résztvevőnek)  TORTA   Eszközigény:  Kv, tea, nasi, szerződés, jelentkezési lap, hirdetőlap, óriástársasjáték eszközei, plüssállatok, zene, laptop, projektor, hangszerek, tesztek, tollak, ragasztók, újságcikkek, képek, diktafonok, féynképezőgépek, jelmezek, ragasztó, színeslapok, kistábla, elem, töltő, dvd író, dvd, pólók, torta, emléklapok…  Emberigéyn:  Szervezők, fotósok, technikusok, meghívott vendégek

37 Tréning 2009 (Fiatalok szükségletei –csoport: Telek, Tamás, Ádám, Varsányi,Szilágyi) Hátrányos helyzetűek beilleszkedése (a leírás elmaradt)

38 Monoriné Papp Sarolta monori@mail.datanet.hu Köszönöm a figyelmet!

39 Monoriné Papp Sarolta monori@mail.datanet.hu Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "7. Előadás A felnőttoktatás főbb módszerei Bevezetés 2. Felnőttképzési lexikon (tanszék)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések