Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

3. Információs rendszerek. Tartalom  információs rendszer (IR) ◦nézetei ◦célja ◦összetevői ◦felépítése ◦erőforrásai ◦biztonsága ◦adatvédelem és adatbiztonság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "3. Információs rendszerek. Tartalom  információs rendszer (IR) ◦nézetei ◦célja ◦összetevői ◦felépítése ◦erőforrásai ◦biztonsága ◦adatvédelem és adatbiztonság."— Előadás másolata:

1 3. Információs rendszerek

2 Tartalom  információs rendszer (IR) ◦nézetei ◦célja ◦összetevői ◦felépítése ◦erőforrásai ◦biztonsága ◦adatvédelem és adatbiztonság  szakértői rendszerek (SZR) ◦az SZR felépítése ◦az SZR jellemzése

3 Miért kell számítógépes IR? • Előnyösebb versenyhelyzet • Jobb minőségű termékek • Tervezési és gyártási ciklusok rövidülése • Egyszerűbb vállalatnövekedés • Növekvő termelékenység • Döntések automatizálása - több idő másra • Több és jobb minőségű információ

4 Az IR fogalma

5 Az IR fogalma 1.  az IR a szervezet olyan alrendszere, amely információt ◦hoz létre ◦tárol ◦használ ◦szolgáltat ◦szétválogat ◦eloszt  erőforrásai: ◦emberi ◦műszaki ◦pénzügyi/gazdasági Szabó Zoltán Budapesti Corvinus Egyetem

6 Az IR fogalma 2.  a nagyobb alrendszereket tartalmazó rendszerekben a döntési tevékenységhez szükséges információk rendszerét jelenti, amely ◦gyűjti, ◦tárolja, ◦feldolgozza és ◦osztályozza az adatokat. Börje Langefors svéd mérnök, informatikus

7 Az IR fogalma 3.  a szervezetek reprezentációja, amely tájékoztatja a különböző szinteken lévő döntéshozókat a szervezet állapotáról. (Brokks)

8 Az IR fogalma 4.  az IR-t úgy kell tekintenünk, mint minden más rendszert, hiszen ugyanolyan alapvető jellemzőkkel rendelkezik: ◦bemenete van, ◦feldolgozást végez, ◦eredményeket produkál, ◦amelyek inputként visszahatnak a rendszerre. feldolgozási folyamat bemenetkimenet Harvey J. Brightman Georgia State University

9 Az IR nézetei  statikus  dinamikus  esemény- vezérelt

10 IR fő céljai  a szervezet vezetési/irányítási funkcióinak kiszolgálása,  a szervezet mindennapi működésének kiszolgálása

11 IR összetevők  adat  információ  folyamatok  használók  erőforrások  szabványok

12 IR felépítése  bemenetek  feldolgozási folyamat  kimenetek  tárolt adatok feldolgozási folyamat bemenetkimenet adattárolás vezérlés

13 Az IR erőforrásai  humán  műszaki  pénzügyi/gazdasági

14 A technológiák életciklusa (1) –Lappangás –Bizonyítás –Berobbanás –Növekedés –Lassulás –Érettség –Hanyatlás Lappangás, bizonyítás Berobbanás, növekedés Lassulás, érettség Hanyatlás

15 Az infokommunikációs hullám  Lappangás Hosszú időre nyúlik vissza Pascal (1642), Babbage (1820-1860) … Neumann János 1940- es évek.  Bizonyítás A gyártási technológia stabilizálása után a gépek kapacitása növekedett. 1946 ENIAC  Berobbanás A piacot a nagygépek uralták, majd a PC-k megjelenésével kezdődött a nagymértékű változás (1980).  Növekedés Az információtechnológia fénykora a ’90-es évekre tehető. 2000: több, mint 1 milliárd db asztali PC.

16 Információs rendszer típusok Tranzakciófeldolgozó rendszer Vezetői információs rendszer Döntéstámogató rendszer Felsővezetői információs rendszer Szakértő rendszer Rendszerfejlesztés

17 IR és a vízesés modell

18 Célkitűzés - hogyan látja a szervező  A rendszerrel kapcsolatos általános kérdések  a rendszer kidolgozásának körülményei  a gépi feldolgozással kapcsolatos kérdések célkitűzés elemzés tervezés kivitelezés bevezetés és tesztelés

19 A rendszerelemzés célja, feladata  A jelenlegi rendszer működésének megismerése a problémák feltárásával  olyan információk gyűjtése, amelyek segítik a kifejlesztendő rendszer tervezését célkitűzés elemzés tervezés kivitelezés bevezetés és tesztelés

20 A rendszerelemzés szakaszai I.  A célrendszer nagyvonalú megismerése ◦ nagyvonalú, előzetes helyzetfelmérés ◦ előzetes terv, rendszerjavaslat készítése  Átfogó helyzetfelmérés ◦ alapfolyamat és információs rendszerének funkcionális megismerése ◦ a rendszert alkotó rendszerrészek, és kapcsolataik ◦ bizonylatok tartalmi vizsgálata célkitűzés elemzés tervezés kivitelezés bevezetés és tesztelés

21 A rendszerelemzés szakaszai II.  Részletes felmérés ◦ alrendszerek funkcióinak, kapcsolatainak feltárása ◦ a bizonylatok tartalmának megismerése ◦ az adatok tartalmának és formájának részletes feltárása célkitűzés elemzés tervezés kivitelezés bevezetés és tesztelés

22 Előzetes helyzetfelmérés  Célja, feladatai  Területei ◦ az adott szervezet működési, szervezeti jellemzői ◦ a reálfolyamat vizsgálata ◦ az információs rendszer elemzése  Forrásai célkitűzés elemzés tervezés kivitelezés bevezetés és tesztelés

23 Rendszerjavaslat, rendszertanulmány  Célja, feladata  Általános szabályai  Tartalmi követelményei célkitűzés elemzés tervezés kivitelezés bevezetés és tesztelés

24 A rendszerjavaslat tartalmi követelményei  Az új információs rendszer célja  A meglévő rendszer bemutatása  A javasolt rendszer működési modellje  A javasolt rendszer megvalósításának feltételrendszere ◦ hardver, szoftver követelmények ◦ költségkalkuláció ◦ szervezeti változtatások indoklása  A kifejlesztés ütemterve  A rendszer megvalósíthatóságának bizonyítása, az új rendszer értékelése célkitűzés elemzés tervezés kivitelezés bevezetés és tesztelés

25 Belső - külső személy különbségei  általános kérdéseket ismeri  szakmai nyelv ismerete  belső körülményekkel „elfogultabb”  pontosabban tudja: honnan, mit  a szabályok rá is vonatkoznak  tárgyilagos értékelés kell ebben az esetben is! célkitűzés elemzés tervezés kivitelezés bevezetés és tesztelés

26 Információ a döntés alapja

27 27 Információ és döntéshozatal A vállalati információs rendszerek célja, hogy támogassák a döntéshozatalt, ellássák a menedzsereket a döntések meghozatalához szükséges információval. Adat, információ. AdatFeldolgozásInformáció A döntéshozatal olyan folyamat, melynek során különböző cselekvési alternatívákat dolgozunk ki, majd választunk egyet ezek közül bizonyos célok elérése érdekében.

28 28 Adat Olyan tény, folyamat, vagy utasítás, amely alkalmas emberi vagy gépi feldolgozásra, értelmezésre, illetve kommunikációra. Információ Jelentéssel bíró adat, amely a döntéshozatalra közvetlenül felhasználható. Az információ csökkenti egy esemény bekövet- kezésével vagy be nem következésével kapcsolatos tudásunk bizonytalanságát.

29 29 A döntéshozatal lépései (Herbert A. Simon, 1965) Feladat-meghatározás, adatgyűjtés Tervezés Választás Megvalósítás Információ a feladat- meghatározáshoz Információ a tervezéshez Információ a választáshoz Információ a megvalósításhoz

30 30 Az információ minősége • releváns (tárgyhoz tartozó, fontos, meghatározó) • időszerű (mennyire?) ne legyen elavult • pontos (elfogadható hibahatáron belül) • ellenőrizhető • teljes (se túl sok, se túl kevés) • könnyen elérhető (áttekinthető, vizuális)

31 31 Döntési típusok (Herbert A. Simon) • Strukturált (kiszámítható, algoritmikus, számítógép) szabályok a megoldásra a probléma pontosan meghatározott • Nem strukturált (nem jól definiált a probléma, felsőbb vezetés) a megoldás lépései nem határozhatók meg előre ötletszerű, változó feltételektől függ feltétlenül emberi döntést igényel Gyakorlat: vegyes, félig strukturált

32 32 Döntési szintek és információigényük Stratégiai Taktikai szint Operatív szint Adatfeldolgozási szint Felső vezetés Középvezetés Alsó vezetés Nem strukturált problémák Félig strukturált problémák Strukturált problémák (Robert N. Antony) (rövidtávú, konkrét feladatok) (stratégiai döntések is)

33 Adatvédelem, adatbiztonság

34 Adatvédelem és adatbiztonság  Az adatvédelem hazánkban az adatok meghatározott csoportjára vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítése az adatkezelés során  Az adatbiztonság az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és tönkretétele elleni műszaki és szervezési intézkedések és eljárások együttes rendszere, beleértve az adatok hardveres és szoftveres védelmét is.

35 Az adatvédelmi törvény

36 Az Alkotmány XII. fejezete, 59. §  A Magyar Köztársaságban mindenkit megillet a jó hírnévhez, a magánlakás sérthetetlenségéhez, valamint a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog. Az Alkotmánybíróság határozata 15/1991.(IV. 13.):  „… a személyes adatok meghatározott cél nélküli, tetszőleges jövőbeni felhasználásra való gyűjtése és feldolgozása alkotmányellenes.”  …, a korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel (személyi szám) alkotmányellenes. “

37 1992. évi LXIII. törvény alapelvei  Az állampolgárnak döntési és cselekvési joga van a róla szóló információk felett, valamint joga van a közérdekű információk megismeréséhez. Ezeket a jogokat csak törvény korlátozhatja. A törvény főbb pontjai:  A törvény célja  Értelmező rendelkezések (személyes adat, különleges adat, adatfeldolgozás, adatkezelés szabályai)  A személyes adatok védelme  A közérdekű adatok nyilvánossága  Az adatvédelmi biztos és az adatvédelmi nyilvántartás  Különleges és záró rendelkezések

38 A gyakorlati példák…  Nem kaphat a beleegyezése nélkül reklámleveleket, illetve az adatokat nem adhatják tovább egy másik cégnek ◦probléma: spam  A személyes adatok nem kutathatók, és nem használhatók fel ◦probléma: adathalászat (phishing)  A személyes adatok nem helyezhetők el nyilvánosan ◦probléma: weboldalon pl. könyvtári hátraléklista  A használt adattároló (számítógép) eladása törlés nélkül ◦probléma: személyes adatok önkéntes átadása  A beleegyezésünk nélkül nem gyűjthetnek rólunk adatokat ◦probléma: adware, spyware

39 Adatiztonság

40 Az adatbiztonság alapkövetelményei  Rendelkezésre állás ◦ A rendszer szolgáltatásai és adatai a megfelelő időben működőképesek.  Sértetlenség ◦ Az adatokat és a programokat csak az arra jogosultak változtathatják meg, véletlenül sem módosulnak.  Bizalmasság ◦ Az adatokhoz az arra jogosítottak csak az előírt módokon férhetnek hozzá.  Hitelesség ◦ A partnerek kölcsönösen és kétségtelenül felismerhetik egymást, és ez az állapot a kapcsolat egész idejére változatlanul fennmarad.  Működőképesség ◦ A rendszernek és elemeinek az elvárt és igényelt üzemelési állapotban való tartása

41 Az adatbiztonság rendszerelemei  Az infrastruktúrához kapcsolódó adatbiztonsági intézkedések  Adathordozókhoz kapcsolódó szabályozások  Dokumentumokhoz kapcsolódó szabályozások  Szoftverekhez kapcsolódó szabályozások  Adatokhoz kapcsolódó szabályozások  Kommunikációhoz kapcsolódó szabályozások  Személyekhez kapcsolódó szabályozások

42 Az európai és a nemzetközi szabályozás  ITSEC (EU Információtechnológiai Biztonsági Kritériumok) ◦Azonosítás ◦hitelesítés ◦jogosultság kiosztás ◦jogosultság ellenőrzés ◦bizonyíték biztosítás ◦újraindítási képesség ◦hibaáthidalás, ◦átviteli biztonság  X 800 ISO OSI 7498-2 ◦Hitelesítés ◦hozzáférés ellenőrzés ◦Adattitkosság ◦Adatsértetlenség ◦letagadhatatlanság Digitális aláírás (matematikai háttér - kriptográfia) + digitális pecsét, időbélyegzés

43 Szakértő rendszerek

44 Szakértő rendszerek (SZR)  szakértő rendszer : olyan ismeretalapú rendszer, mely magas szintű teljesítményt nyújt egy szűk problémakör kezelésében  angolul: (ES: Expert System)  ismeretalapú rendszer (KBS:Knowledge- Based System): a rendelkezésére álló információkból bizonyos keresési stratégia szerint javasol a feltett kérdésre egy választ

45 Az SZR szerepe  növeli a munka hatékonyságát: ◦kevesebb idő ◦kevesebb ember ◦kevesebb hibás döntés  tudásuk mindig elérhető  tudásuk egyszerűen és alacsony költséggel többszörözhető

46 Az SZR felépítése (szerkezete)

47 Az SZR előnyei I.  Pótolják a szakértőhiányt – elérhető áron terjesztik a szakértő ismereteit  Jól követik a tárgyterület változásait – az ismeretbázist könnyű módosítani  Növelik a szakértő képességeit  Fokozzák a szakértő produktivitását  Megőrzik a szakértelmet

48 Az SZR előnyei II.  mindig következetesek a tanácsadásban – nincsenek emocionális tényezők, nem fáradt...  állandóan rendelkezésre áll  részleges és nem-teljes adatokkal is tudnak dolgozni  képesek megindokolni az eredményt

49 Az SZR hátrányai  ismereteik egy adott szűk tárgyterületről származnak – nincsenek tudatában ennek  válaszaik nem mindig helyesek – mindig meg kell fontolni a javaslatukat  nincs hétköznapi józan eszük  az ismeretszerzés bonyolult folyamat  a fejlesztés gyakran évekig tart

50 Irodalom  Gábor András és munkatársai: Üzleti informatika. Aula, 2007, Bp.  Futó Iván - Molnár Bálint - Gerencsér András: Válogatott fejezetek az információmenedzsment tématőréből. [elektronikus dok.] BKÁE, 2000, Bp. URL: http://mek.oszk.hu/01200/01254/http://mek.oszk.hu/01200/01254/  Információs rendszerek. Rövid áttekintés. (elektronikus dokumentum, letöltés: 2010. június 20.) URL: www.inczedy.hu/~szikszai/foisk/ir.pdf


Letölteni ppt "3. Információs rendszerek. Tartalom  információs rendszer (IR) ◦nézetei ◦célja ◦összetevői ◦felépítése ◦erőforrásai ◦biztonsága ◦adatvédelem és adatbiztonság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések