Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Irányítás vezetés a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén Egészséges Munkahelyek kampány 2012–2013 Előadó neve és beosztása Dátum | Esemény.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Irányítás vezetés a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén Egészséges Munkahelyek kampány 2012–2013 Előadó neve és beosztása Dátum | Esemény."— Előadás másolata:

1 Irányítás vezetés a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén Egészséges Munkahelyek kampány 2012–2013 Előadó neve és beosztása Dátum | Esemény neve A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

2 2 www.healthy-workplaces.eu A probléma súlyossága Miért fontos a munkahelyi biztonság és egészségvédelem? •Jó a vállalkozásoknak, a dolgozóknak és a társadalom egészének •Évente több mint 5500 ember veszíti életét munkahelyi balesetek következtében •159 000 ember hal meg munkával kapcsolatos megbetegedések miatt (az ILO becslése) •A költségek 490 milliárd EUR-val terhelik az EU gazdaságát

3 3 www.healthy-workplaces.eu A probléma súlyossága A munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések többsége megelőzhető •1999 és 2007 között az EU 15 javította a munkahelyi biztonságot (a halálos balesetek száma 5275-ről 3782-re, míg a nem halálos kimenetelű balesetek száma 900 000-rel csökkent) •2007 és 2012 között a közösségi stratégia célkitűzése további 25%-os csökkenés •E kampány erre a sikerre épít DE •Folytatnunk kell az erőfeszítéseket a megelőzés terén, hiszen a kemény munka árán kivívott eredmények könnyen elveszhetnek, ha „lazítunk”

4 4 www.healthy-workplaces.eu A megfelelő biztonság és egészségvédelem előnyei •alacsonyabb kockázatok és költségek −kevesebb betegszabadság és alacsonyabb munkavállalói fluktuáció −kevesebb baleset −alacsonyabb biztosítási költségek •termelékenység növekedése •a jogi eljárás veszélye alacsonyabb •jobb hírnév az ügyfelek, a beszállítók és a befektetők körében

5 5 www.healthy-workplaces.eu A megelőzés hatásosabb, mint a gyógyítás A megelőzés az európai kockázatkezelési megközelítés sarokköve •Alacsonyabb kockázatok •Kockázatok kiértékelése •A kockázatok kezelése a forrásnál •A dolgozók megfelelő utasításokkal való ellátása •A munkahely és a felszerelések kialakításának a dolgozókhoz való hozzáigazítása •Alkalmazkodás a technikai fejlődéshez •Koherens és átfogó megelőzési szabályrendszer alkalmazása •A védintézkedések kialakításában a teljes munkavállalói állomány előnyben részesítése az egyénnel szemben

6 6 www.healthy-workplaces.eu Az irányítás szerepe A biztonságot és egészségvédelmet mindenkor szem előtt tartó irányítás •Hatékony és erőteljes vezetés •A dolgozók aktív részvétele •Folyamatos értékelés és felülvizsgálat •A vezetés szorosan összekapcsolódik a részvétellel •Megfelelő vezetés nélkül a részvétel nem lehet sikeres •Az irányítás felelőssége a partnerség és részvétel előfeltételeinek biztosítása

7 7 www.healthy-workplaces.eu Első irányítási elv: Vezetés és biztonság és egészségvédelem (1) A hatékony és erőteljes vezetés elengedhetetlen a biztonság és egészségvédelem területén. Ez azt jelenti, hogy az irányítás: •elkötelezi magát a munkahelyi biztonság és egészségvédelem, mint a szervezet alapvető értéke mellett •pontosan tisztában van a szervezet kockázati profiljával •példát mutat és körültekintő magatartást tanúsít •világosan meghatározza és nyomon követi a szerepeket és felelősségi köröket •a vállalat fenntarthatósági stratégiájában és a teljes szállítói láncon belül prioritást biztosít a munkahelyi biztonságnak és egészségvédelemnek

8 8 www.healthy-workplaces.eu Vezetés és biztonság és egészségvédelem (2) Gyakorlati példák a munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet szem előtt tartó vezetésre: •Munkaállomások meglátogatása az egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos aggályok dolgozókkal való megbeszélése érdekében (a problémák azonosításán túl a dolgozók megoldásokkal is szolgálhatnak) •Személyes felelősségvállalás és érdeklődés tanúsítása •Példamutatás •A lehetőségekhez mérten pénz és idő ráfordítása

9 9 www.healthy-workplaces.eu Példák a helyes gyakorlatra (1) Olajfinomító, Belgium •Az antwerpeni Total olajfinomító alvállalkozói szerződést kötött a SPIE Belgium nevű céggel •Ennek nyomán kiderült, hogy a két vállalat üzleti és biztonsági kultúrája eltér egymástól, amit meg kell oldani •A vállalatok felszámolták a fontosabb szervezeti különbségeket, majd figyelmüket a dolgozók műhelyszintű viselkedésére irányították •A két különböző vállalati kultúrát intenzív, de nagyrészt informális megbeszélések révén sikerült összehangolni

10 10 www.healthy-workplaces.eu Példák a helyes gyakorlatra (2) •Miután a Total és a SPIE kölcsönösen megállapodott a „helyes gyakorlatokról”, a javító intézkedések eredményeképpen a balesetek et sikerült teljes egészében kiküszöbölni Sikertényezők •Felsővezetés részvétele és kompetenciája •Nyitott kommunikáció •A dolgozók aktív részvétele

11 11 www.healthy-workplaces.eu Második irányítási elv: A dolgozók aktív részvétele (1) •Bár a munkahelyi kockázatok kezelése a munkáltató felelőssége, az uniós jogszabályok kimondják, hogy a munkáltatók kötelesek konzultálni dolgozóikkal az egészségvédelemről és a biztonságról •E jogszabályi kötelezettségen túl egyes munkáltatók igazi kétirányú kommunikációs folyamatot alakítanak ki, amelynek során a dolgozók részt vesznek az egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos döntéshozatalban

12 12 www.healthy-workplaces.eu A dolgozók aktív részvétele (2) •E folyamat olyan munkahelyi kultúrát teremt, amelyben a munkáltatók és a dolgozók közötti kapcsolat együttműködésen, bizalmon és közös erővel történő problémamegoldáson alapul DE •A közvetlen dolgozói részvételt nem szabad a dolgozói képviseleti rendszer alternatívájának tekinteni •A nemzeti keretszabályokkal és az adott munkahely sajátos jellemzőivel összhangban a részvétel e két különböző módja egyaránt eredményesen alkalmazható

13 13 www.healthy-workplaces.eu A dolgozók aktív részvétele (3) A dolgozók részvétele különösen értékes a következők során: •Kockázatelemzés •Szabályzatok és beavatkozások kialakítása •Helyénvaló megfigyelések megfogalmazása a képzések és a végrehajtás során

14 14 www.healthy-workplaces.eu A dolgozók aktív részvétele (4) A dolgozók aktív részvételének előnyei többek között: •csökken a balesetek száma •költséghatékony megoldások •boldogabb és termelékenyebb munkaerő-állomány •a munkahelyi kockázatok magasabb szintű ismerete és ellenőrzése

15 15 www.healthy-workplaces.eu Harmadik irányítási elv: Folyamatos értékelés és felülvizsgálat (1) •Az ellenőrzés és a jelentéskészítés a munkahelyi biztonság és egészségvédelem javításának elengedhetetlen eszközei •A rutin jellegű vagy valamely konkrétumra (például a balesetekre) fókuszáló jelentések révén a vállalat vezetése tájékozódhat a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi teljesítményről •Ez hasznos lehet a kérdésfelvetéseknél és a problémák hangsúlyozásánál és végül fokozza a biztonságot és egészségvédelmet

16 16 www.healthy-workplaces.eu Harmadik irányítási elv: Folyamatos értékelés és felülvizsgálat (2) A megfelelő értékelési és felülvizsgálati rendszer elemei a következők: •A főbb biztonsági és egészségvédelmi hiányosságokat a vállalatvezetés és a tulajdonosok felé a lehető legrövidebb időn belül jelző jelentési eljárások •A balesetekre és megbetegedésekre vonatkozó adatok összegyűjtésére és jelentésére alkalmas rendszerek •A dolgozók véleményének és tapasztalatainak figyelembevételére vonatkozó rendszer •Segítünk mindenki javát szolgáló biztonságosabb és egészségesebb munkahelyeket teremteni, de ezt egyedül nem tudjuk megtenni

17 www.healthy-workplaces.eu Fő erősség: nemzeti fókuszpontok és háromoldalú hálózatok De… további érintettek/partnerek bevonása is szükséges •A kampány hivatalos partnerei (páneurópai és nemzetközi szervezetek), beleértve a szociális partnereket, a nem kormányzati szerveket, az ágazati szövetségeket és hálózatokat, valamint a magánvállalatokat •Uniós intézmények, például az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az uniós képviseletek, Uniós ügynökségek, Európai Vállalkozói Hálózat (EEN) 17 Hálózatalapú kampánytevékenység

18 www.healthy-workplaces.eu A kampányhoz bármely magánszemély vagy szervezet csatlakozhat. Ön a következő módon vehet részt a kampányban: •a kampánnyal kapcsolatos információk és tájékoztató anyagok terjesztése révén •a kampány során megrendezett számos eseményen, konferencián, versenyen vagy reklámkampányban való részvétel révén •saját tevékenység szervezése révén 18 Hogyan kapcsolódhat be?

19 www.healthy-workplaces.eu Páneurópai szervezetek is pályázhatnak kampánypartnerségre. Számukra az Ügynökség a következőket kínálja: •Partneri státusz igazolása •Bevezető csomag •Uniós szintű és a médián keresztül történő támogatás •Online kommunikációs felület •Partnereknek szánt felület a webhelyen 19 Kampánypartneri felhívás

20 www.healthy-workplaces.eu •Kiemelkedő és innovatív teljesítmények felismerése •Vezetők és dolgozók közös munkára való ösztönzése •A munkahelyi biztonság és egészségvédelem megerősítése •Uniós tagállamok, EGT, nyugat-balkáni országok és Törökország •Két kategória:  száznál kevesebb dolgozót foglalkoztató munkahelyek  legalább száz dolgozót foglalkoztató munkahelyek •Győztesek kiválasztása a nemzeti fókuszpontok által beküldött jelentkezők közül http://osha.europa.eu/hu/campaigns/competitions 20 Európai Helyes Gyakorlat Díjak

21 www.healthy-workplaces.eu •Kampányútmutató •A dolgozóknak és vezetőknek szánt gyakorlati útmutatók •Példák a helyes gyakorlatra •Hírek a kampányeseményekről •Prezentációk és animációs videoklipek •Valamennyi anyag elérhető 24 nyelven www.healthy-workplaces.eu 21 Források

22 www.healthy-workplaces.eu •Kampány indulása 2012. április 18. •A Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hete2012 és 2013 októbere •A Helyes Gyakorlat Díj díjkiosztó rendezvénye 2013. április •Az Egészséges Munkahelyek kampány csúcstalálkozója 2013. november 22 Fontos dátumok

23 www.healthy-workplaces.eu •Látogasson el a kampány weboldalára www.healthy-workplaces.eu www.healthy-workplaces.eu •Az országában zajló eseményekről és tevékenységekről szóló tájékoztatásért lépjen kapcsolatba nemzeti fókuszpontjával www.healthy-workplaces.eu/fops 23 További információk


Letölteni ppt "Irányítás vezetés a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén Egészséges Munkahelyek kampány 2012–2013 Előadó neve és beosztása Dátum | Esemény."

Hasonló előadás


Google Hirdetések