Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában”"— Előadás másolata:

1 TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában” Szakmai találkozó Salgótarján, 2013. október 9.

2 MEGVALÓSÍTÁS LÉPÉSEI  Közbeszerzések, „szabadkézi” beszerzések előkészítése (pl. labor kivitelezése, eszközök, bútorok, pedagógiai tanácsadás, pedagógus továbbképzés, tartalomfejlesztés, adminisztrációs szoftverek)  A labor kialakítása  A laborfelszerelés beszerzése  A projektben támogatott kísérletek kifejlesztése (kísérlet leírások, szaktanári segédlet, tanulói munkafüzet)  Pedagógus továbbképzések lebonyolítása  Disszemináció (szakmai napok, bemutató napok megrendezése)  Órarend kialakítása, logisztikai, tanulásszervezési feladatok ellátása (bevont intézmények tanulóinak szállítása, helyettesítés, stb.)  Természettudományos órák megtartása a saját intézmény és a bevont intézmények tanulói számára

3 A FEJLESZTÉS HATÁSAI  A laboratórium tevékenysége nyomán a diákok természettudományos kompetenciájának fejlesztése mellett: • növelni kívánjuk a természettudományos pályát választó tanulók számát (érettségizők száma), • fejleszteni kívánjuk a tanulók természettudományos intelligenciáját, • lehetőséget kívánunk biztosítani arra, hogy a szaktanárok és a diákok egy korszerűen felszerelt laboratóriumban dolgozzanak.

4 A FEJLESZTÉS HATÁSAI • a gyakorlati munkák és kísérletek gyakoriságának növekedése, • tehetséggondozás támogatása, • a kevésbé érdeklődő diákok attitűdjének megváltoztatása, • a természettudományok tekintélyének növekedése  hatása a pályaválasztásra, • a fenntartható fejlődés szellemiségének, a környezettudatos, környezetbarát szemléletnek az elmélyülése, • a helyi társadalomi életbe való jobb beágyazódás elősegítése (kapcsolat a döntéshozók, civil szervezetek, kutatóintézetek munkatársai, diákok között)

5 A FEJLESZTÉS HATÁSAI  A helyi társadalomi életbe való jobb beágyazódás: • az iskolák közötti együttműködés fejlődése, • egymás munkájának megismerése, • nagyobb összhang, jobb szakmai együttműködés az általános és középiskolák között, • pályázatból finanszírozott továbbképzéseken való részvétel lehetősége, • a szaktanárok módszertani kultúrájának fejlődése, • megjelenhet az igény az iskolák természettudományos tanterveinek módosítására, • megjelenhet, ill. erősödhet az igény a szaktanárokban a publikációs tevékenység iránt.

6 A FEJLESZTÉS HATÁSAI • jelentős előrelépés a természettudományos oktatásban, • 22 tanár felkészítése a modern eszközöknek a természettudományos oktatásban történő alkalmazására, • a tapasztalásra, a kísérletezésre épülő oktatás módszer nagyobb térnyerése.

7 INDIKÁTOROK Mutató neveTípus (kimenet/ere dmény) MértékegységBázisérté k Minimális an elvárt célérték CélértékCélérték elérésének időpontja Mutató forrása (az adott indikátor teljesítését igazolja) Korszerűsített természettudo mányos laborok száma kimenetdb011Projekt fizikai befejezése Használatbav ételi engedély A konstrukció keretében kialakított laborok felhasználására kiképzett pedagógusok száma Kimenetdb035Projekt fizikai befejezése Tanúsítványok Az összes együttműködő partnerintézmé ny által összesen igénybevett természettudo mányos tanóra tanévenként eredménytanóra0300 Projekt fizikai befejezése Labornapló

8 INDIKÁTOROK Mutató neveTípus (kimenet/ eredmény) Mértékegy- ség BázisértékMinimálisan elvárt célérték CélértékCélérték elérésének időpontja Mutató forrása (az adott indikátor teljesítését igazolja) Saját intézmény által igénybevett természettu- dományos tanóra tanévenként eredménytanóra040 projekt fizikai befejezése labornapló Az összes együttműködő partnerintézm ény által összesen igénybevett természettud ományos tanóra tanévenként a fenntartási időszak alatt eredménytanóra0150 fenntartási időszak vége labornapló

9 INDIKÁTOROK Mutató neveTípus (kimenet/er edmény) Mértékegys ég BázisértékMinimálisan elvárt célérték CélértékCélérték elérésének időpontja Mutató forrása (az adott indikátor teljesítését igazolja) Saját intézmény által igénybevett természettu- dományos tanóra tanévenként a fenntartási időszak alatt eredménytanóra040 fenntartási időszak vége labornapló

10 INDIKÁTOROK (ESÉLYEGYENLŐSÉG) Esélyegyenlőségi intézkedések MértékegységPályázat benyújtásakor érvényes érték Projekt befejezésekor tervezett érték Projektfenntartás végén tervezett érték 1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása I/NIII 2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte I/NIII 3. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart I/NIII 4. Rendelkezik települési Esélyegyenlőségi Programmal/Tervvel ; ill. a projekt illeszkedik elfogadott IVS-hoz I/NI

11 INDIKÁTOROK (ESÉLYEGYENLŐSÉG) Esélyegyenlőségi intézkedések MértékegységPályázat benyújtásakor érvényes érték Projekt befejezésekor tervezett érték Projektfenntartás végén tervezett érték 5. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe I/N bevont csoportok felsorolása I 6. Az érintett célcsoportok számára a fejlesztés eredményéhez hozzáférést a fejlesztő partnere aktívan és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti. I/N érintett célcsoportok felsorolása NNN

12 INDIKÁTOROK (KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG) Környezeti fenntarthatósági szempontok MértékegységPályázat benyújtásakor érvényes érték Projekt befejezésekor tervezett érték Projektfennta rtás végén tervezett érték 1. Környezetvédelmi/fenntartha tósági megbízott vagy környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelős, munkacsoport kijelölése (ha erre nem kötelezett) I/NNNN 2. Fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya fő/ összlétszám 04050 3. A tudásmegosztás (képzések, műhelyek, konferenciák, megbeszélések, stb.) választott körülményei I/NNI

13 INDIKÁTOROK (KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG) Környezeti fenntarthatósági szempontok MértékegységPályázat benyújtásakor érvényes érték Projekt befejezésekor tervezett érték Projektfenntartás végén tervezett érték 4. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél I/NNI 5. Helyszínválasztáskor környezetbarát közlekedés (elérhetőségi) szempontok érvényesítése I/NN 6. Önkéntes gondnokság: működési területen a kulturált, tiszta környezet fenntartásának segítése m2m2 NNN

14 INDIKÁTOROK (TERÜLETI KOHÉZIÓS SZEMPONTOK) Területi kohéziós szempontok MértékegységPályázat benyújtásakor érvényes érték Projekt befejezésekor tervezett érték Projektfenntartás végén tervezett érték 1. A képzési anyagban szerepelnek hely-és térség specifikus ismeretek I/NNII 2. Helyzetelemzésben, szükségletfelmérésb en térség-specifikus részek kialakítása I/NIII

15 KÉPZÉSEK TEMATIKÁJA 1. A természettudományos labor használatára felkészítő képzés  bemutatja a laborban végezhető kísérletekhez a pedagógiai-módszertani, oktatástechnikai lehetőségeket alapfokú és középfokú intézmények tanárai számára  a Nemzeti Alaptanterv „Ember a természetben” valamint a „Földünk környezetünk” műveltségi területekhez igazított kísérleti mintákba ad betekintést  balesetvédelem a laborban Időtartam: 30 óra Résztvevők száma: 22 fő Résztvevők köre: középiskolás és általános iskolás pedagógusok, laborvezető, laboráns A megvalósítás tervezett időpontja: 2013. december

16 KÉPZÉSEK TEMATIKÁJA 2. A természettudományos labor működtetésére felkészítő képzés  bemutatja a laborban végezhető kísérletekhez az eszközöket,  balesetvédelem a laborban  a Nemzeti Alaptanterv „Ember a természetben”, valamint a „Földünk-környezetünk” műveltségi területekhez igazított kísérleti mintákba ad betekintést Időtartam: 30 óra Résztvevők száma: 1 fő Résztvevők köre: laboráns A megvalósítás tervezett időpontja: 2013. december

17 KÉPZÉSEK TEMATIKÁJA 3. A korszerű pedagógiai módszerek (projektmódszer) alkalmazására felkészítő képzés  a projektmunka a tanítási-tanulási folyamatában  alkalmazása a készség, képesség fejlesztésében  a témakörök komplex feldolgozása Időtartam: 30 óra Résztvevők száma: 22 fő Résztvevők köre: középiskolás és általános iskolás pedagógusok, laborvezető, laboráns A megvalósítás tervezett időpontja: 2014. január-február

18 KÉPZÉSEK TEMATIKÁJA 4. Digitális tananyagok, IKT eszközök és mérés-értékelési rendszer alkalmazását segítő képzés  a digitális tananyagok adaptivitása és interaktivitása  az egyéni és együttes tanulásban való felhasználhatóság  digitális tananyag gyűjtemények kezelése  interaktív tábla felhasználási lehetőségeit  az interaktív tábla kiegészítő eszközeinek használatával mérések, értékelések kivitelezése Időtartam: 60 óra Résztvevők száma: 22 fő Résztvevők köre: középiskolás és általános iskolás pedagógusok, laborvezető, laboráns A megvalósítás tervezett időpontja: 2014 tavasza

19 KÉPZÉSEK TEMATIKÁJA 5. Képzők képzése  bemutatja a laborban végezhető kísérletekhez a módszertani lehetőségeket alapfokú és középfokú intézmények számára  a Nemzeti Alaptanterv „Ember a természetben” valamint a „Földünk-környezetünk”  műveltségi területekhez igazított kísérleti mintákba ad betekintést módszertani alapot nyújt a pedagógus akkreditált továbbképzés megtartásához  bemutatja a természettudományos tehetséggondozás lehetőségeit  balesetvédelem a laborban Időtartam: 90 óra Résztvevők száma: 5 fő Résztvevők köre: laborvezető, 4 fő Bolya-is szaktanár A megvalósítás tervezett időpontja: 2014. július

20 LABORÁNSLABORVEZETŐ 4 SZAKTANÁR (Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium) 12 SZAKTANÁR (Általános iskolák) A természettudományos labor használatára felkészítő képzés 30 óra A természettudományos labor működtetésére felkészítő képzés 30 óra--- A korszerű pedagógiai módszerek (projektmódszer) alkalmazására felkészítő képzés 30 óra Digitális tananyagok, IKT eszközök és mérés- értékelési rendszer alkalmazását segítő képzés 60 óra Képzők képzése -90 óra - Óraszám összesen150 óra210 óra 120 óra

21 Köszönöm a figyelmet! Telekné Dézsi Piroska Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgató 20/400-3086 ugyvezeto.varosfejleszto@starjan.hu


Letölteni ppt "TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések