Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakmai találkozó Salgótarján, október 9.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakmai találkozó Salgótarján, október 9."— Előadás másolata:

1 Szakmai találkozó Salgótarján, 2013. október 9.
TÁMOP / „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában” Szakmai találkozó Salgótarján, október 9.

2 MEGVALÓSÍTÁS LÉPÉSEI Közbeszerzések, „szabadkézi” beszerzések előkészítése (pl. labor kivitelezése, eszközök, bútorok, pedagógiai tanácsadás, pedagógus továbbképzés, tartalomfejlesztés, adminisztrációs szoftverek) A labor kialakítása A laborfelszerelés beszerzése A projektben támogatott kísérletek kifejlesztése (kísérlet leírások, szaktanári segédlet, tanulói munkafüzet) Pedagógus továbbképzések lebonyolítása Disszemináció (szakmai napok, bemutató napok megrendezése) Órarend kialakítása, logisztikai, tanulásszervezési feladatok ellátása (bevont intézmények tanulóinak szállítása, helyettesítés, stb.) Természettudományos órák megtartása a saját intézmény és a bevont intézmények tanulói számára

3 A fejlesztés hatásai A laboratórium tevékenysége nyomán a diákok természettudományos kompetenciájának fejlesztése mellett: növelni kívánjuk a természettudományos pályát választó tanulók számát (érettségizők száma), fejleszteni kívánjuk a tanulók természettudományos intelligenciáját, lehetőséget kívánunk biztosítani arra, hogy a szaktanárok és a diákok egy korszerűen felszerelt laboratóriumban dolgozzanak.

4 A fejlesztés hatásai a gyakorlati munkák és kísérletek gyakoriságának növekedése, tehetséggondozás támogatása, a kevésbé érdeklődő diákok attitűdjének megváltoztatása, a természettudományok tekintélyének növekedésehatása a pályaválasztásra, a fenntartható fejlődés szellemiségének, a környezettudatos, környezetbarát szemléletnek az elmélyülése, a helyi társadalomi életbe való jobb beágyazódás elősegítése (kapcsolat a döntéshozók, civil szervezetek, kutatóintézetek munkatársai, diákok között)

5 A fejlesztés hatásai A helyi társadalomi életbe való jobb beágyazódás:
az iskolák közötti együttműködés fejlődése, egymás munkájának megismerése, nagyobb összhang, jobb szakmai együttműködés az általános és középiskolák között, pályázatból finanszírozott továbbképzéseken való részvétel lehetősége, a szaktanárok módszertani kultúrájának fejlődése, megjelenhet az igény az iskolák természettudományos tanterveinek módosítására, megjelenhet, ill. erősödhet az igény a szaktanárokban a publikációs tevékenység iránt.

6 A FEJLESZTÉS HATÁSAI jelentős előrelépés a természettudományos oktatásban, 22 tanár felkészítése a modern eszközöknek a természettudományos oktatásban történő alkalmazására, a tapasztalásra, a kísérletezésre épülő oktatás módszer nagyobb térnyerése.

7 INDIKÁTOROK Mutató neve Típus (kimenet/eredmény) Mértékegység
Bázisérték Minimálisan elvárt célérték Célérték Célérték elérésének időpontja Mutató forrása (az adott indikátor teljesítését igazolja) Korszerűsített természettudományos laborok száma kimenet db 1 Projekt fizikai befejezése Használatbavételi engedély A konstrukció keretében kialakított laborok felhasználására kiképzett pedagógusok száma Kimenet 3 5 Tanúsítványok Az összes együttműködő partnerintézmény által összesen igénybevett természettudományos tanóra tanévenként eredmény tanóra 300 Labornapló

8 INDIKÁTOROK Mutató neve Típus (kimenet/eredmény) Mértékegy-ség
Bázisérték Minimálisan elvárt célérték Célérték Célérték elérésének időpontja Mutató forrása (az adott indikátor teljesítését igazolja) Saját intézmény által igénybevett természettu-dományos tanóra tanévenként eredmény tanóra 40 projekt fizikai befejezése labornapló Az összes együttműködő partnerintézmény által összesen igénybevett természettudományos tanóra tanévenként a fenntartási időszak alatt 150 fenntartási időszak vége

9 INDIKÁTOROK Mutató neve Típus (kimenet/eredmény) Mértékegység
Bázisérték Minimálisan elvárt célérték Célérték Célérték elérésének időpontja Mutató forrása (az adott indikátor teljesítését igazolja) Saját intézmény által igénybevett természettu-dományos tanóra tanévenként a fenntartási időszak alatt eredmény tanóra 40 fenntartási időszak vége labornapló

10 INDIKÁTOROK (ESÉLYEGYENLŐSÉG)
Esélyegyenlőségi intézkedések Mértékegység Pályázat benyújtásakor érvényes érték Projekt befejezésekor tervezett érték Projektfenntartás végén tervezett érték 1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása I/N I 2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte 3. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart 4. Rendelkezik települési Esélyegyenlőségi Programmal/Tervvel; ill. a projekt illeszkedik elfogadott IVS-hoz

11 INDIKÁTOROK (ESÉLYEGYENLŐSÉG)
Esélyegyenlőségi intézkedések Mértékegység Pályázat benyújtásakor érvényes érték Projekt befejezésekor tervezett érték Projektfenntartás végén tervezett érték 5. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe I/N bevont csoportok felsorolása I 6. Az érintett célcsoportok számára a fejlesztés eredményéhez hozzáférést a fejlesztő partnere aktívan és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti. I/N érintett célcsoportok felsorolása N

12 INDIKÁTOROK (KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG)
Környezeti fenntarthatósági szempontok Mértékegység Pályázat benyújtásakor érvényes érték Projekt befejezésekor tervezett érték Projektfenntartás végén tervezett érték 1. Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott vagy környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelős, munkacsoport kijelölése (ha erre nem kötelezett) I/N N 2. Fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya fő/ összlétszám 40 50 3. A tudásmegosztás (képzések, műhelyek, konferenciák, megbeszélések, stb.) választott körülményei I

13 INDIKÁTOROK (KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG)
Környezeti fenntarthatósági szempontok Mértékegység Pályázat benyújtásakor érvényes érték Projekt befejezésekor tervezett érték Projektfenntartás végén tervezett érték 4. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél I/N N I 5. Helyszínválasztáskor környezetbarát közlekedés (elérhetőségi) szempontok érvényesítése 6. Önkéntes gondnokság: működési területen a kulturált, tiszta környezet fenntartásának segítése m2

14 INDIKÁTOROK (TERÜLETI KOHÉZIÓS SZEMPONTOK)
Mértékegység Pályázat benyújtásakor érvényes érték Projekt befejezésekor tervezett érték Projektfenntartás végén tervezett érték 1. A képzési anyagban szerepelnek hely-és térség specifikus ismeretek I/N N I 2. Helyzetelemzésben, szükségletfelmérésben térség-specifikus részek kialakítása

15 KÉPZÉSEK TEMATIKÁJA 1. A természettudományos labor használatára felkészítő képzés
bemutatja a laborban végezhető kísérletekhez a pedagógiai-módszertani , oktatástechnikai lehetőségeket alapfokú és középfokú intézmények tanárai számára a Nemzeti Alaptanterv „Ember a természetben” valamint a „Földünk környezetünk” műveltségi területekhez igazított kísérleti mintákba ad betekintést balesetvédelem a laborban Időtartam: 30 óra Résztvevők száma: 22 fő Résztvevők köre: középiskolás és általános iskolás pedagógusok, laborvezető, laboráns A megvalósítás tervezett időpontja: december

16 KÉPZÉSEK TEMATIKÁJA 2. A természettudományos labor működtetésére felkészítő képzés
bemutatja a laborban végezhető kísérletekhez az eszközöket, balesetvédelem a laborban a Nemzeti Alaptanterv „Ember a természetben”, valamint a „Földünk-környezetünk” műveltségi területekhez igazított kísérleti mintákba ad betekintést Időtartam: 30 óra Résztvevők száma: 1 fő Résztvevők köre: laboráns A megvalósítás tervezett időpontja: december

17 KÉPZÉSEK TEMATIKÁJA 3. A korszerű pedagógiai módszerek (projektmódszer) alkalmazására felkészítő képzés a projektmunka a tanítási-tanulási folyamatában alkalmazása a készség, képesség fejlesztésében a témakörök komplex feldolgozása Időtartam: 30 óra Résztvevők száma: 22 fő Résztvevők köre: középiskolás és általános iskolás pedagógusok, laborvezető, laboráns A megvalósítás tervezett időpontja: január-február

18 KÉPZÉSEK TEMATIKÁJA 4. Digitális tananyagok, IKT eszközök és mérés-értékelési rendszer alkalmazását segítő képzés a digitális tananyagok adaptivitása és interaktivitása az egyéni és együttes tanulásban való felhasználhatóság digitális tananyag gyűjtemények kezelése interaktív tábla felhasználási lehetőségeit az interaktív tábla kiegészítő eszközeinek használatával mérések, értékelések kivitelezése Időtartam: 60 óra Résztvevők száma: 22 fő Résztvevők köre: középiskolás és általános iskolás pedagógusok, laborvezető, laboráns A megvalósítás tervezett időpontja: 2014 tavasza

19 KÉPZÉSEK TEMATIKÁJA 5. Képzők képzése
bemutatja a laborban végezhető kísérletekhez a módszertani lehetőségeket alapfokú és középfokú intézmények számára a Nemzeti Alaptanterv „Ember a természetben” valamint a „Földünk-környezetünk” műveltségi területekhez igazított kísérleti mintákba ad betekintést módszertani alapot nyújt a pedagógus akkreditált továbbképzés megtartásához bemutatja a természettudományos tehetséggondozás lehetőségeit balesetvédelem a laborban Időtartam: 90 óra Résztvevők száma: 5 fő Résztvevők köre: laborvezető, 4 fő Bolya-is szaktanár A megvalósítás tervezett időpontja: július

20 (Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium) 12 SZAKTANÁR (Általános iskolák)
LABORÁNS LABORVEZETŐ 4 SZAKTANÁR (Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium) 12 SZAKTANÁR (Általános iskolák) A természettudományos labor használatára felkészítő képzés 30 óra A természettudományos labor működtetésére felkészítő képzés - A korszerű pedagógiai módszerek (projektmódszer) alkalmazására felkészítő képzés Digitális tananyagok, IKT eszközök és mérés-értékelési rendszer alkalmazását segítő képzés 60 óra Képzők képzése 90 óra Óraszám összesen 150 óra 210 óra 120 óra

21 Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.
Köszönöm a figyelmet! Telekné Dézsi Piroska Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgató 20/


Letölteni ppt "Szakmai találkozó Salgótarján, október 9."

Hasonló előadás


Google Hirdetések