Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kábítószer Élvezők Információs Oldala Tovább

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kábítószer Élvezők Információs Oldala Tovább"— Előadás másolata:

1 Kábítószer Élvezők Információs Oldala Tovább

2 hasis (CANNABIS, MARIHUANA) A hasis szerelmesei általában nem szeretnek egyedül szívni, hanem kis, két-öt emberbõl álló csoportokat képeznek. Ha elkészült a vízipipa vagy megsodorták a nagy hasiscigarettát, akkor meggyújtják, és a pipa vagy a cigaretta körbejár. Mindenki egy mélyet szív belõle, és a füstöt oly sokáig tartja vissza tüdejében, míg csak a könnye ki nem csordul, vagy köhögési roham nem vesz erõt rajta. Egy vízipipa elszívása körülbelül 2-4 óráig tart. A bódulat már rendszerint az elsõ szívás után kialakul. A bódult emberek társalognak, néha énekelnek, néha hangszeren játszanak, esetleg egyik-másik felkerekedik, és a kör közepén táncolni kezd. A táncot a többiek ritmusos tapssal kísérik. Az ilyen társaságban szigorú fegyelem uralkodik. A társaság legidõsebb, vagy legerõsebb tagja gondoskodik arról, hogy a hasis elosztása egyenlõ arányban, és rendben történjen. Ha egy ilyen társaságba idegen kerül, mindent megtesznek, hogy õt is rászoktassák a hasis élvezetére. Ingyen adnak neki egy könnyû hasis cigarettát, bátorítják, hogy próbálja meg a szívást. Azért veszik rá az újonnan érkezettet a hasisszívásra, mert ily módon biztosak lehetnek abban, hogy az illetõ nem árulja be õket.

3 A heveny hasishatásnak a jellemzõi azonosak ugyan, de az egyes esetek között vannak bizonyos különbségek. Például a szájon át bevett hasis hatása több mint egy óra után jelentkezik, míg a szívás során igen gyorsan, majdnem az elsõ lélegzet után kialakul. A másik különbség, hogy a hasis okozta bódulat élményvilága felületesebb, futóbb, ha a hasist eszik. A szívásnál is vannak finomabb különbségek, amelyeket olyan körülmények határoznak meg, mint pl. a készítmény minõsége vagy a szívás módja. Ugyanúgy szerepet játszik az adag mennyisége, de még inkább a hasist élvezõ személyiségszerkezete. Egy gyógyszerészhallgató így számolt be, "Szomszédaimnak feltûnt, hogy remegek a hidegtõl… Majd hirtelen azt éreztem, hogy a fejembe nagy mennyiségû vér áramlik, a szívem hangosabban vert, koponyámban, fülemben erõs zúgást hallottam. Fejemet hõhullám öntötte el, amit szinte láttam… Hirtelen rettenetes meleget éreztem, innom kellett, hogy ezt a hõséget oltsam."

4 Kissé más az elsõ hasisélvezet, körülményei titokzatosak, rejtelmesek
Kissé más az elsõ hasisélvezet, körülményei titokzatosak, rejtelmesek. Ezek a körülmények és a jelen levõ tapasztaltak viselkedése, nagymértékben befolyásolja az újonc viselkedését is. A drog hatása az esetek nagy részében különös benyomásokat idéz elõ, és a hasisélvezõ furcsa élményeken megy keresztül. Ezekben a komplex élményekben elmosódnak az ÉN és a külvilág közötti határok is. Az ÉN azonosítja magát a tárgyakkal, egy fával, saját pipájával, a pipa füstjével. Úgy érzi, hogy nincs lelke, személyiségét elrabolták. A tárgyak életre kelnek vagy elvesztve szokott formájukat bizarr, színes alakot öltenek. A hasisbódulatban levõ ember úgy érzi, mintha semmihez nem volna köze, saját magát és a látványt nevetségesnek, komikusnak találja. Csöndes, belsõ nevetés jelentkezik. Ez azonban egyre erõsebbé válik, és hirtelen megmagyarázhatatlan okból nevetési rohamba tör ki. Ez a roham nem mindig kelt eufóriás hangulatot, gyakran éppen ellenkezõleg, diszfóriás hangulatnak, rossz testi-lelki állapotnak a kísérõje. Egyetlen bizonyos, a nevetés jellemzõ a hasisélvezetre. Különösen érzékennyé válik a bódulatban levõ ember a hangok és a zörejek iránt. Hallása élesebb és kifinomultabb lesz. Ezért leli örömét a zenehallgatásban és a táncban az a hasisélvezõ, akinek a bódulatban eufóriás érzése is támad.

5 Az elsõ hasisélvezést többnyire szédülés, a fejben nyomásérzés, elesésre való hajlam, álmosság kíséri. Ez utóbbi nemegyszer mély álomba megy át. A nyálkahártyák szárazak, a torokban égõ érzés, köhögési inger, majd köhögés jelentkezik, szomjúságérzés, hányinger, hányás, erõs szívdobogás támad. A kábult ember szeretne szabadulni ebbõl az állapotból. Ezek a kellemetlen tünetek akkor jelentkeznek erõsen, sokszor hatványozottan, ha egyidejûleg szeszes italt is fogyasztott hozzá az újonc. Akkor még az a veszély is fenyeget, hogy a súlyos mérgezési tünetek mellett vagy akár azok hiányiban is olyan túladagolásból származó állapot alakul ki, amelyik akár halállal is végzõdhet. Ha az újonc elsõ találkozása a hasissal nagyon kellemetlen körülmények között zajlott le, s számára nagy csalódást okozott, akkor szerencsésnek mondható, mert feltehetõen egy életre hátat fordít a kábítószereknek.

6 Kevésbé szerencsések azok, akiknél az elsõ találkozás kellemes körülmények között zajlik le. A testi kellemetlenségek nem hiányoznak ugyan itt sem, de enyhék, ugyanakkor a lelki élmények kifejezettebbek, teljességgel eltöltik az egyént. Itt nincs másról szó, mint egyszerû, tartalom nélküli eufóriás érzésrõl, amelyet vagy nevetésre való hajlam, nevetési roham kísér, vagy kellemes érzések, nyugalmas fél-alvó állapot, amelyben különös, kellemes álmok jelennek meg. Ez a bódulatot kísérõ eufóriás állapot általában csak a megszokás kialakulása után jelentkezik, s vidámság, nevetési kényszer jellemzi. Egyesek örömet lelnek a táncban, mozgásban, akár sétálásban is. Mások viszont teljesen visszahúzódva töltik a hasisbódulat idejét. Ami pedig a hasis hatását illeti a szexuális életre, itt sincs szó arról, hogy a valóságos szexuális képesség bármi módon is fokozódna. Az elsõ néhány hasisélvezésnél még elõfordulhat férfiaknál a nemi képesség valamelyes növekedése. Ebben is azonban inkább az játszik szerepet, hogy a drog hatására oldódik a feszültség, csökkennek a gátlások. Késõbb azonban a hasis esetében is, akárcsak a kokainizmusban, a nemi vágy, a libidó emelkedik, de a közösülési képesség tüneményes gyorsasággal elvész. Másként kifejezve, a krónikus hasisélvezõnél az aktív szexuális tevékenységet a fantázia, az erotikus hallucinációk váltják fel, s ezzel együtt elvész a normális potencia.

7 Általában hasismámorban a víziók nemritkán szexuális színezetûek
Általában hasismámorban a víziók nemritkán szexuális színezetûek. Ez is közrejátszik abban, hogy a hasisról az a hit terjedt el, hogy élvezõinek különleges szexuális élményt ad. A rendszeres hasisszívónak csak a képzeletében fokozódik a szexuálisképessége, tevékenysége, de a valóságban szexuális élményei a fantázia világára korlátozódnak. Ezek a fantáziaélmények is, akárcsak a jellembeli változások, nemcsak a bódulat idején jelentkeznek, hanem nappal is álmodnak róla, pontosabban, nappal is álmodják azt, amit a valóságban szeretnének. Ezt úgy próbálják realizálni, hogy álmaikat, fantáziaképeiket durva kifejezésekkel, rendkívül színesen, részletesen elmesélik egymásnak. Egyes hasisélvezõk a kábulatban apatikusak, egykedvûek, aluszékonyak, esetleg depressziósak lesznek. Mások emlékeikkel foglalkoznak, elemzik önmagukat és viszonyukat a családjukhoz, életüket elhibázottnak látják, mélységesen sajnálják magukat. Megpróbálnak terveket készíteni, hogy hogyan is tudnának kijutni ebbõl a szomorú helyzetbõl. Nyugalomra vágynak, kerülnek minden mozgást, sokszor még nézni sem hajlandók, nem akarnak zenét hallgatni, csak szomorú gondolataikkal foglalkoznak.

8 Feltûnõ jelenség a gyors, váratlan változás a kábulatban levõ ember kedélyében, a dolgok felfogásában vagy akár a magatartásában. Például egy hasismámorban levõ ember, akár az egész idõ alatt, látszólag boldog, vidám hangulatban van. Elengedi magát, énekel, táncol. Ebben az állapotban barátságosan, vidáman odaszól valakinek, de az nem reagál rá... Vagy cigarettával kínálja, amit az elhárít… Ez a tény, hogy a másik az õ tréfájával szemben közömbös maradt vagy a kínálását nem fogadta el, egyetlen pillanat alatt megváltoztatja vidám hangulatát, elkomorul, egyre inkább neheztel a másikra, és a reakció, ami erre jelentkezik, a legváratlanabb lehet. Hasismámorban a tárgyak tudomásulvétele erõsen megváltozik, erõsen zavart lesz. Így pl. kísérletek során derült ki, hogy a tárgyak nagysága is állandóan változik. Egy rendszeres hasisélvezõ elmondta, hogy elõtte nemegyszer az utcán a vízcseppek oly nagynak tûntek hogy átugrotta õket, mert azt hitte, nagy tócsák. Vagy elõfordult, hogy hosszabb ideig tartott a csap alá egy edényt, de elfelejtette kinyitni a csapot, s közben várta hogy az edény megteljen vízzel. Annak az idõszaknak a végén, amikor hozzászokás kezd kialakulni, már szubjektíve és objektíve is tapasztalhatók gondolkodási zavarok. Ekkor még a hasisélvezõ tisztában van azzal, hogy a kábulat idõtartama alatt gondolkodási nehézségei vannak, de egyszerûen tudomásul veszi, hogy ebben az (általa) "elbutulásnak" nevezett szakaszban, a bódulat idején egyszerû feladatokat sem tud megoldani, gondolatai elkalandoznak, elveszti a beszéd fonalát, vagy egyszerûen nem tudja befejezni a mondatot.

9 A krónikus hasismérgezésben, amikor már kialakul a hasistól való lelki függõség, a képet jellembeli változások uralják. Ezek nemcsak bódulatban észlelhetõk, hanem az absztinencia egyre rövidülõ idõszakaiban is. A kép kezdetben igen változatos, gyerekesek lesznek, érzékenyek, ingerlékenyek, kötözködõk, félelemmel telnek el, és sokan lesznek közülük emberkerülõk. Hosszabb ideig, nagyobb hasisadaggal történõ visszaélés után nemritkán olyan jellegzetes állapotok alakulnak ki, amelyek megfelelnek a heveny szellemi zavar képének, a beteg hirtelen elveszti a beszéd fonalát, nem tudja, mirõl kezdett beszélni, a percekkel elõbb történtekre nem emlékszik, s nemritkán térben és idõben is tájékozatlanná válik. Ez az állapot különbõzik a bódulattól, és független a szervezetben levõ hasis mennyiségétõl. Egyaránt jelentkezhet nagy mennyiségû hasis élvezése után, de kisebb mennyiségek fogyasztása esetén is, vagy akár az absztinenciás idõszakokban. A roham egészen hirtelen kezdõdik, pl. egy beszélgetés során vagy séta közben. A roham a beteget meglepetésszerûen, villámcsapásként éri.

10 Az éveken át tartó rendszeres hasisfogyasztás a szellemi tevékenységet nagymértékben rontja. Ez hasonlít az alkoholos demenciához (elbutuláshoz). Itt is arról van szó, hogy az agyi funkciók visszavonhatatlanul károsodnak, jellemzõ az érdeklõdési terület fokozott beszûkülése, elbutulás, lustaság, egykedvûség, az ítélõképesség teljes elvesztése. A hasis esetében mégsem annyira a demencía uralja a képet, mint inkább a krónikus hasismérgezés már korábban leírt tünetei, elsõsorban a jellembeli változások. Végül vessünk itt is egy pillantást a kérdés üzleti oldalára. A marihuánás cigarettát szívók, a hasist bármilyen formában élvezõk ennél a kábítószernél is a több ezerszeres árát fizetik annak, amibe eredetileg került. Ezt a csempészárut is szinte minden lehetséges módon szállítják, tevén, teher és személyautón, hajón, repülõgépen, természetesen a legnagyobb titokban. Kifogyhatatlanok az ötletek, amelyek segítségével a csempészek célba akarják juttatni az árujukat. Például a hajók után kötik úgy, hogy a hajó a víz színe alatt vontatja be a megfelelõen elkészített csomagot a kikötõbe, majd onnan búvárok hozzák felszínre. Máskor a nyílt tengeren, még az érintett ország felségvizein kívül gyorsnaszádokra rakodnak át, amelyek gyorsasága reményt nyújt arra, hogy kikerülik a parti õrség figyelmét. Ma már az sem tartozik a ritkaságok közé, hogy mivel nem sérülékeny, repülõgéprõl ejtõernyõvel dobják le a küldeményt.

11 Talán kissé nagyobb hangsúlyt kaptak a hasissal foglalkozó fejezetben a kórtörténeti kivonatok, a betegekkel kapcsolatos leírások. Ez nem volt véletlen. Azért tettük ezt, mert az Egyesült Államokban egyes pszichiáterek úgy vélik, hogyha a marihuánás cigarettát legálissá tennék, akkor ez mintegy kifogná a szelet a vitorlából, csökkentené az egyéb, általuk veszélyesebbnek tartott kábítószerek, elsõsorban a heroin és az LSD használatát.Nos ez nem így van. Egyrészt láthattuk, hogy a hasis sem veszélytelenebb a többi kábítószereknél, legfeljebb lassabban jut el élvezõje a végállomáshoz, mint pl. a heroin vagy az LSD rabja. Másrészt (és szerencsére) ezt vallja a pszichiáterek túlnyomó többsége is, az "ártatlan" marihuánás cigaretta a legveszélyesebb "beszálló" drog, mert megnyithatja az utat a "kemény" drogok felé.


Letölteni ppt "Kábítószer Élvezők Információs Oldala Tovább"

Hasonló előadás


Google Hirdetések