Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

43/2011. (V.26.) VM rendelet az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről Dr. Tóth Szabolcs Igazgató-főállatorvos.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "43/2011. (V.26.) VM rendelet az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről Dr. Tóth Szabolcs Igazgató-főállatorvos."— Előadás másolata:

1 43/2011. (V.26.) VM rendelet az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről Dr. Tóth Szabolcs Igazgató-főállatorvos Somogy Megyei MGSZH ÉLbÁ Igazgatóság 2011. december 09.

2 43/2011. VM rendelet általános rendelkezései (1)
Alkalmazási kör: a vadászatra jogosult (VJ) a tulajdonába kerülő elejtett vad meghatározott mennyiségét átadja/eladja a végső fogyasztónak (VF), vagy a VF-t közvetlenül ellátó helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységnek VJ a tulajdonába kerülő elejtett vadat felvásárlással és továbbértékesítéssel foglalkozó élelmiszeripari vállalkozónak, vagy vadfeldolgozó üzemnek értékesíti vadbegyűjtő hely esetében: ahol a VJ kizárólag a saját vadászterületén elejtett vadat tárolja, ott elégséges a §-ban előírtaknak való megfelelés (ha nemcsak saját, akkor 852/2004/EK is)

3 43/2011. VM rendelet általános rendelkezései (2)
Nem kell alkalmazni: a tenyésztett vadra (vadaskertben elejtett nagyvadra igen! /Vt. 22.§/) az elhullva talált vadra azon tevékenységekre, amikor VJ a tulajdonába kerülő elejtett vadat kizárólag magánfogyasztásra , mint VF felhasználja /pl. saját rendezvény/, vagy átadja/eladja a VF-nak minősülő vadászjeggyel rendelkező elejtőnek, vagy a VJ vadászterületén a vadgazdálkodási tevékenységben elsődleges termelőként részt vevő VF-nak /dolgozók/  az elejtett vad kötelező HÁ vizsgálata azonban előírható!

4 Az elejtett vad forgalomba hozatala
1.§ (1) a) szerinti forgalmazás mennyiségi korlátai azok a VJ-ak ahol az egy vadászati évben hasznosításra tervezett nagyvad darabszáma nem haladja meg a 100 db nagyvadat 100% (max. 100 db) ha a hasznosítási tervben szereplő nagyvad darabszám meghaladja a 100 db-ot akkor 100 db + az ezen felüli darabszám 40%-a Apróvad esetében: >5000 db-nál  100% (max db) 5000< db-nál  5000 db + az ezen felüli darabszám 40%-a az 1.§ (1) b) szerinti tevékenység mennyiségi korlátozás nélkül végezhető A hűtve szállítás feltételei aktív hűtési rendszernek kell biztosítania az előírt hőmérsékleti értékeket (nagyvad 0-7°C; apróvad 0-4°C)

5 A VJ és az élelmiszer birtokosának kötelezettségei (1)
1.§ (1) a) szerinti tevékenység bejelentése az előírt adattartalommal 8 napon belül SMKH ÉlbÁI Kerületi Hivatalának írásban! A tevékenység 1 évre megtiltható ha:  a VJ a mennyiségi korlátot bizonyíthatóan túllépte  a fogyasztók egészségét veszélyeztető mulasztást követ el 1.§ (1) a) szerinti tevékenység során köteles gondoskodni arról, hogy az elejtett vadat a hatósági állatorvos (HÁ) a vadbegyűjtő helyen (VH) 48 órán belül megvizsgálhassa + trichinella mintavételt elvégezhesse (tárolás) /ha fogyasztásra alkalmas, úgy hússzállítási igazolás kiállítása/ az előírt adattartalmú nyilvántartást vezetni, továbbá azt a meghatározott határidőre az ÉlbÁI részére eljuttatni (03.20.) üzemeltetni legalább egy, a § szerinti vadbegyűjtő helyet

6 A VJ és az élelmiszer birtokosának kötelezettségei (2)
Jó Higiéniai Gyakorlat bevezetése és működtetése cél: az élelmiszerbiztonsági kockázatok kezelése tartalma  az elsődleges termelés szintjén folytatott tev. részletes leírása  élelmiszerbiztonsági veszélyek azonosítása  a veszélyek kockázatbecslése  a kockázati tényezők megszüntetése érdekében bevezetett intézkedések felsorolása  a felmerülő kockázatok megelőzése érdekében alkalmazott helyes gyakorlati útmutatók Monitoring program bevezetése esetén mintavételi kötelezettség! (mintaszállítás+laborvizsgálat költsége nem a VJ-t terheli)

7 A VJ és az élelmiszer birtokosának kötelezettségei (3)
1.§ (1) b) szerinti tevékenység során ha az elejtett vadat az EU másik tagállamába értékesíti köteles:  vadkísérő jegyről, apróvad gyűjtőigazolásról, egyéb kereskedelmi dokumentumról másolatot készíteni és azt az ÉlbÁI-nak a szállítást követő 24 órán belül megküldeni Vadkísérő jegy és apróvad gyűjtőigazolás Országos Magyar Vadászkamara megyei szervezete bocsátja a VJ rendelkezésére!! vadkísérő jegy 200 Ft/db; apróvad gyűjtőigazolás 100 Ft/db

8 A VJ és az élelmiszer birtokosának kötelezettségei (4)
Egyéb kötelezettségek felelős az általa szállított, tárolt, forgalomba hozott élelmiszer biztonságáért, a nyomon követhetőség biztosításáért, dokumentálásáért A HKVE üzemeltetőjének az árusítás helyén kell tartania a hússzállítási igazolást, vagy annak a HÁ által hitelesített másolatát köteles biztosítani az előírt hőmérsékleti értékeket szállítás során meg kell akadályoznia a vad szennyeződését

9 Az elejtett vad kezelése és vizsgálata (1)
elejtő tájékoztatási kötelezettsége (rendellenes viselkedés, zsigereléskor tapasztaltakról) az elejtett nagyvad csonkítatlan testét /zsigereivel együtt/ haladéktalanul meg kell vizsgálni /képesített vadhúsvizsgáló (KV), HÁ, magánállatorvos (MÁ)/  rendellenes jellemzők és viselkedés hiánya + nincs környezeti szennyeződés gyanú  kifogásmentes  vadkísérő jegy kitöltése  a KV vagy MÁ által kifogásolt vadat a HÁ-nak be kell mutatni (csonkítatlanul, zsigereivel)  HÁ fogyaszthatósági döntést hoz  amennyiben az elejtett vad, vagy annak egy része alkalmatlan, úgy dönt annak ártalmatlanításáról

10 Az elejtett vad kezelése és vizsgálata (2)
HÁ a VH-n, illetve a vadfeldolgozóban történő húsvizsgálat során bevonja a vadkísérő jegyet (apróvad gyűjtőigazolást) és visszajuttatja ÉlbÁI-nak (másolatot készít) a nagyvad azonosító a lőtt nagyvad feldolgozásáig annak csánkján marad! HÁ nyilvántartást vezet  fogyaszthatósági döntés csak valamennyi vizsgálati eredmény ismeretében hozható

11 Vadbegyűjtő hely bejelentés köteles! ÉlbÁI-nak írásban 8 napon belül, aki regisztrációs számmal látja el (1 évre megtilthatja az üzemelést) létesítés feltételei: szilárd burkolattal ellátott; csatornázott, vagy szennyvízaknával rendelkező; bekerített; illetve rendelkezésre áll ívóvíz minőségű víz, szükséges továbbá működőképes fényforrás, továbbá az állati eredetű melléktermékek gyűjtésére zárt, csorgásmentes, mosható, fertőtleníthető tartály az üzemeltetőnek gondoskodnia kell az állati kártevők távoltartásáról a vadhűtőnek rendelkeznie kell a függesztett tároláshoz szükséges felszerelésekkel, továbbá megfelelő méretűnek, illetve hűtőteljesítményűnek kell lennie üzemeltető nyilvántartást köteles vezetni

12 A képesített vadhúsvizsgáló képesítési követelményei
iskolarendszeren kívüli hatósági jellegű képzés alapkövetelmény: középfokú végzettség, minimum 10 év szakmai gyakorlat és állami vadászvizsga megléte, vagy HÁ felügyelete alá rendelt kisegítők szakképzési követelményeinek teljesítése oktatási anyag elkészítése  MgSzH+Vadászkamara feladata képzés, illetve továbbképzés szervezése  ÉlbÁI+Vadászkamara feladata tevékenységet sikeres vizsga esetén ÉlbÁI engedélyezi (+nyilvántartásba vétel) KV a tevékenysége megszünését 8 napon belül bejelenteni köteles! KV KÖTELES a továbbképzéseken részt venni, ellenkező esetben az ÉlbÁI a tevékenységét felfüggeszti!!! Az engedély vissza is vonható (min. 1 év)

13 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "43/2011. (V.26.) VM rendelet az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről Dr. Tóth Szabolcs Igazgató-főállatorvos."

Hasonló előadás


Google Hirdetések