Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Síkbarajzolható gráfok. Definíció Egy G=(V,E) gráf síkbarajzolható, ha létezik egy olyan lerajzolása a síkba, ahol az élek nem metszik egymást. Azaz,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Síkbarajzolható gráfok. Definíció Egy G=(V,E) gráf síkbarajzolható, ha létezik egy olyan lerajzolása a síkba, ahol az élek nem metszik egymást. Azaz,"— Előadás másolata:

1 Síkbarajzolható gráfok

2 Definíció Egy G=(V,E) gráf síkbarajzolható, ha létezik egy olyan lerajzolása a síkba, ahol az élek nem metszik egymást. Azaz, léteznek olyan injektív f :V  R 2 és g :E  {egyszerű görbék R 2 -ben} leképezések, melyekre igaz, hogy ha e={v,u}, akkor g(e) az f(u) és f(v) pontokat összekötő görbe, valamint hae’={v’,u’ }, akkor g(e)  g(e’ )={f(u),f(v)}  {f(u’ ),f(v’ )} Hasonlóan defináljuk a gömbre (vagy akármilyen más felületre, például tórusz, Klein-palack, stb) rajzolható gráfot, mindössze az R 2 -et kell kicserélni a másik felületre.

3 Klein-palack http://mathworld.wolfram.com/KleinBottle.html

4 Tórusz http://mathworld.wolfram.com/Torus.html

5 A síkbarajzolt gráf a síkot tartományokra bontja. t1t1 t2t2 t3t3 t4t4 t5t5 t6t6 t7t7 13 él, 8 csúcs, 7 tartomány Tétel Egy gráf pontosan akkor síkbarajzolható, ha gömbre rajzolható. Külső tartomány Belső tartomány

6 Bizonyítás Sztereografikus projekció. A gömböt a síkra helyezzük, (déli pólus), majd az északi pólusból egyeneseket húzunk a gráf pontjaihoz (éleinek pontjaihoz), ezen egyeneseknek a gömbbel levő másik metszéspontja lesz a vetített képpont. P P'' É

7 Északi pólus P P'

8 Az eljárás megfordítható, ha gömböt a rárajzolt gráffal együtt úgy tesszük le a síkra, hogy a gráf egyetlen pontja vagy éle se menjen át az északi póluson. (annak a képe ugyanis a végtelenben lenne). Állítás Egy síkbarajzolható gráf bármely tartománya lehet (egy másik) síkbarajzolásnál külső tartomány. A gömbön a külső és belső tartomány közti különbség eltűnik.

9 Bizonyítás Tegyük fel, hogy a G gráf síkba van rajzolva, t i egy belső tartománya. Helyezzük az S gömböt a síkra úgy, hogy a t i egy belső pontjában érintse a síkot. Vetítsük "fel" a gráfot sztereografikus projekcióval. Ekkor a déli pólus esik t i gömbi képébe. Forgassuk el a gömböt úgy, hogy az északi és déli pólus cserélődjön fel. Ekkor a sztereografikus síkra vetítésnél t i lesz a külső tartomány.

10 Euler-féle poliéder tétel (Euler formula) A japánok a Marson rizst termelnek a XXX. században. A rizsföldeket gátak veszik körül, és a bolygó többi része egy nagy víztározó. Ahol több (legalább kettő) gát találkozik, ott gátőr ház van, melyben egy gátőr ül. A víztározó melletti egyik őrházban található a Főgátőr. t1t1 t2t2 t3t3 t4t4 t5t5 t6t6 t7t7 Viztározó rizsföldek gátőr Főgátőr

11 Vetés után a rizsföldeket el kell árasztani. Ezért a gátőrök egyesével felnyitják a gátakat, mindig egy olyan gátat, melynek egyik oldalán víz van, a másik oldala meg még száraz. Amikor minden rizsföld el lett árasztva, a gátőrök a Főgátőr tapsjelére Megindulnak a Főgátőr felé a gátakon, a lehető legrövidebb úton. (út hoszza a gátszakaszok száma).

12 Ekkor minden felnyitatlan gátszakaszon pontosan egy gátőr indul el. Legfeljebb egy, mert ha egy szakasz két végpontjáról A és B egymás felé indulna el, akkor nem lehetne mindkét út legrövidebb. AB ABF X Legalább egy, mert ha A és B egyike sem a köztük levő gáton indul, akkor valahol az útjuk egy X gátőr házánál találkozik. Az A, B,X által határolt földek ép gátakkal teljesen körül vannak véve, azaz vagy ők szárazak, vagy a külsejük. A felnyitott gátszakaszok száma megegyezik a rizsföldek számával, minden nyitáskor pontosan egy új kerül víz alá.

13 Azaz, ha r a rizsföldek száma, g a gátőrök száma, e a gátak száma, akkor r +g -1 = e. Főgátőr nem indul el Ezzel beláttuk Euler-formulát: Egy összefüggő síkbarajzolható gráfban t a tartományok, e az élek, n a csúcsok száma, akkor n +t -2 = e Rizsföldek és víztározó t = r + 1 Gátőrök Gátak

14 Tétel Ha G egyszerű, síkbarajzolható gráf, és n>2, akkor e  3n-6. Mivel G egyszerű, ezért minden tartományát legalább 3 él határolja. Egy él legfeljebb 2 tartományhoz tartozik. egy tartományhoz tartozik két tartományhoz tartozik Bizonyítás Elég összefüggő gráfra bizonyítani: ha G nem összefüggő, akkor élek hozzáadásával azzá tehető.

15 Számoljuk meg a (t i,e j ) párokat, ahol t i tartomány éle az e j él. Legyen a számuk b. Minden tartományt legalább 3 él határol, tehát leglább 3 párban vesz részt, ezért 3t  b. Minden él legfeljebb két tartományhoz tartozik, így legfeljebb két párban van benne, azaz b  2e. 3t  b  2e. Euler-formulát beírva: 3(e-n+2)  2e.

16 Tétel Ha G egyszerű síkbarajzolható gráf, akkor a minimális fokszáma legfeljebb 5, azaz Bizonyítás Tegyük fel ellenkezőleg, hogy  6. A fokszámok összege az élek számának kétszerese, így 6n  (fokszámok összege)  2e. Az előző tételből viszont 2e  6n-12, ellentmondás.

17 Állítás Tegyük fel, hogy egy síkbarajzolható gráfban a minimális fokszám 5. Ekkor legalább 12 5-öd fokú pontja van. Bizonyítás Legyen az ötödfokú pontok száma o. Ekkor a fokszámösszeg az legalább 5o + 6(n-o), azaz 6n-o  2e  6n-12. Ez a korlát éles, az ikozaéder csúcs-él gráfjának 12 csúcsa van, melyek mindegyike ötödfokú.

18 Ikozaéder síkba rajzolva (majdnem) egyenes vonalakkal

19 Kuratowski-tétel K 3,3 K5K5 Kuratowski-gráfok. K 3,3 : három ház-három kút.

20 Tétel A Kuratowski-gráfok nem síkbarajzolhatók. Bizonyítás K 5 : Tegyük fel, hogy síkbarajzolható. Ekkor az Euler-formula szerint t =e + 2 -n = 10 + 2 - 5 = 7. K 5 egyszerű gráf, ezért minden tartományt legalább 3 él határol, és egy él két tartomány határán van, azaz 3t  2e, 21  20, ami ellentmondás. Figyelem! Figyelem! Míg a síkbarajzolhatóság bizonyításához elegendő egy keresztező élek nélküli lerajzolást felmutatni, addig most azt kell látni, hogy akárhogyan is rakjuk le a pontokat a síkon (kontinuum sok lehetőség) akárhogyan is kötjük össze őket görbékkel (kontinuum sok lehetőség) mindig lesz keresztező él. Ezt nem tudjuk az esetek módszeres végig vizsgálatával megoldani.

21 K 3,3 : n = 6, e = 9, azaz Euler formulából t = 9 + 2 - 6 = 5. 3t  2e itt is igaz, de ez még nem vezet ellentmondásra: 15  18. Azonban K 3,3 síkbarajzolásánál nem lehet 3 oldalú tartomány! Ugyanis akkor a 3 csúcs közt vagy két ház, vagy két kút kéne legyen, de azok nincsenek éllel összekötve. Tehát minden tartományt legalább 4 él határol, azaz 4t  2e ami 20  18, vagyis ellentmondás.

22 A síkbarajzolhatóságot nem változtatja, ha egy 2 fokú csúcsot elhagyunk és a belőle kiinduló két élet egybe olvasztjuk, illetve ha egy élet egy 2 fokú csúcs rárakásával ketté osztunk. Definíció A G és H gráfok topológikusan izomorfak, ha a fenti transzformációk ismételt alkalmazásával egymással izomorf gráfokba alakíthatók.

23 Kuratowski Tétel Egy G gráf akkor és csak akkor síkbarajzolható, ha nem tartalmaz K 3,3 -al vagy K 5 -el topológikusan izomorf részgráfot. A "csak akkor" irányt az előbb láttuk: a Kuratowski gráfok nem síkbarajzolhatók, így az olyan gráfok sem, melyek velük topológikusan izomorf részgráfot tartalmaznak. (Használtuk: ha G síkbarajzolható, akkor minden részgráfja is.) Az "akkor" irány bizonyítása meghaladja a tárgy kereteit.

24 Petersen-gráf Síkbarajzolható?

25 Fáry-tétel K 4 lerajzolható a síkba úgy hogy minden él egyenes szakasz. Tétel(Fáry) Ha egy G egyszerű gráf síkbarajzolható, akkor van olyan síkbarajzolása is, melyen minden él egyenes szakasz.

26 A dodekaéder gráfjának síkbarajzolása csupa egyenes szakasz éllel.

27 Rajzolás tóruszra AA CC Felvágjuk a tóruszt keresztben: a két határkör ugyanaz. A hengert hosszában felvágjuk. Szemközti oldalak megfelelő pontjai ugyanazok. A B B AA AA

28 K 3,3 tóruszra rajzolható: A AB B C C D D

29 K 5 tóruszra rajzolható: A A BB CC


Letölteni ppt "Síkbarajzolható gráfok. Definíció Egy G=(V,E) gráf síkbarajzolható, ha létezik egy olyan lerajzolása a síkba, ahol az élek nem metszik egymást. Azaz,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések