Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Évközi 3. vasárnap 2017. Január 22. – „A” év.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Évközi 3. vasárnap 2017. Január 22. – „A” év."— Előadás másolata:

1 Évközi 3. vasárnap 2017. Január 22. – „A” év

2 Örvendezzünk, jertek, áhítatos lelkek, Istenünk oltáránál
Örvendezzünk, jertek, áhítatos lelkek, Istenünk oltáránál! Nyissuk ki a lelkünk, vidám dalra keljünk: Mi Urunk mireánk vár.

3 Fölséges az Isten, por előtte minden, Por a föld, por az ég is
Fölséges az Isten, por előtte minden, Por a föld, por az ég is! Mik a földön élnek: mint a szegény féreg. Szeret ő, szeret mégis.

4 Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvé-reim, hogy sokszor és sokat vétkeztem: gondolattal, szóval, cselekedettel és mu-lasztással. Én vétkem, én vét-kem, én igen nagy vétkem.

5 Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozza-tok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.

6 Világosságom az Isten, * üdvözít engem.

7

8 Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;

9 aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették.

10 Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a minden-ható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

11 Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test föltámadását és az örök életet. Ámen.

12 Fiát adta értünk, őbenne remélünk, Főpapunk ő lett nékünk
Fiát adta értünk, őbenne remélünk, Főpapunk ő lett nékünk. Áldozatunk ő lett s érte, Uram, tőled Reméljük üdvösségünk.

13 Szent, szent, szent az Isten, énekelje minden, Ég és föld imádjátok
Szent, szent, szent az Isten, énekelje minden, Ég és föld imádjátok. Közeleg az égből, dicsőséges fényből, Szent neve legyen áldott!

14 Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot nevének dicsére-tére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára!

15 Halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.

16 Most lett a kenyér Krisztus testévé, Most vált a színbor Jézus vérévé; Test már a kenyér, a bor igaz vér, Hiszem ezt, ámbár elmémbe nem fér.

17 Itt az Istenség az emberséggel Ím megegyezett nagy szövetséggel; Ebben reménylek, amíg csak élek, Ebben erősíts, Jézusom, kérlek.

18 Itt a test és vér felmutattatott, Mely a keresztfán értünk ontatott; Ó nagy szeretet érted mennyit tett! Valld meg hát, bűnös, mért nem szereted.

19 Ezt a számtalan vétek okozta, Szeretetemet Tőled elvonta; De már szívemből, igaz lelkemből Bánom bűneim teljes erőmből.

20 Ó Jézus, emlékezni rád, A szívnek szent örömet ád
Ó Jézus, emlékezni rád, A szívnek szent örömet ád. De minden méznél édesebb, Szívünkben bírni Tégedet.

21 Nincs szó a földön kedvesebb, Nincs dallam zengőbb, édesebb, Gondolni szebbet nem lehet, Mint Jézus, édes szent neved.

22


Letölteni ppt "Évközi 3. vasárnap 2017. Január 22. – „A” év."

Hasonló előadás


Google Hirdetések