Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Igeliturgia Eucharisztia liturgiája Felajánlás Misekánon Szentáldozás szertartása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Igeliturgia Eucharisztia liturgiája Felajánlás Misekánon Szentáldozás szertartása."— Előadás másolata:

1

2 Igeliturgia Eucharisztia liturgiája

3 Felajánlás Misekánon Szentáldozás szertartása

4 Az Eucharisztikus imádság! A misekánon!

5 Felépítés I. Bevezető párbeszéd II. Prefáció III. Szent vagy… IV. Post-Sanctus V. Lélekhívás az adományokra VI. Az alapítás elbeszélése VII. Megemlékezés V. Lélekhívás a közösségre VIII. Közbenjáró imádság IX. Dicsőítés X. Ámen

6 A bevezető párbeszéd: Dominus vobiscum! Et cum spiritu tuo! Sursum corda! Habemus ad Dominum! Gratias agamus Domino Deo nostro! Dignum et iustum est!

7 Felépítés I. Bevezető párbeszéd II. Prefáció III. Szent vagy… IV. Post-Sanctus V. Lélekhívás az adományokra VI. Az alapítás elbeszélése VII. Megemlékezés V. Lélekhívás a közösségre VIII. Közbenjáró imádság IX. Dicsőítés X. Ámen

8 Prefáció Prae-fatur : hirdetni, proklamációt mondani Megemlékező ünneplés Isten nagy tetteiről a történelemben Változó prefációk!

9 I. Húsvéti prefáció: (Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen ezen a szent (éjszakán) ünnepen, (de különösen most, a húsvéti időben,) --midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a Húsvéti Bárány. Mert ő az igazi Bárány, aki elvette a világ bűneit, --halálunkat halálával megtörte, és feltámadásával új életet szerzett nékünk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve ujjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, --(a te) dicsőséged himnuszát zengik, és vég nélkül mondják: (éneklik:)

10 Felépítés I. Bevezető párbeszéd II. Prefáció III. Szent vagy… IV. Post-Sanctus V. Lélekhívás az adományokra VI. Az alapítás elbeszélése VII. Megemlékezés V. Lélekhívás a közösségre VIII. Közbenjáró imádság IX. Dicsőítés X. Ámen

11

12 Sanctus Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. (Iz 6,3) Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. (Ez 3,12)

13 II. Eucharisztikus imádság: Post-Sanctus: Valóban szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása.

14 Felépítés I. Bevezető párbeszéd II. Prefáció III. Szent vagy… IV. Post-Sanctus V. Lélekhívás az adományokra VI. Az alapítás elbeszélése VII. Megemlékezés V. Lélekhívás a közösségre VIII. Közbenjáró imádság IX. Dicsőítés X. Ámen

15 Lélekhívás (adományokra, közösségre) Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, áraszd le rá Szentlelkedet, hogy számunkra a mi Urunk, Jézus Krisztus teste és † vére legyen. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk.

16 Felépítés I. Bevezető párbeszéd II. Prefáció III. Szent vagy… IV. Post-Sanctus V. Lélekhívás az adományokra VI. Az alapítás elbeszélése VII. Megemlékezés V. Lélekhívás a közösségre VIII. Közbenjáró imádság IX. Dicsőítés X. Ámen

17 Az alapítás elbeszélése: Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és mindenkiért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

18 Megemlékezés: Ezért Fiad halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked.

19 Felépítés I. Bevezető párbeszéd II. Prefáció III. Szent vagy… IV. Post-Sanctus V. Lélekhívás az adományokra VI. Az alapítás elbeszélése VII. Megemlékezés V. Lélekhívás a közösségre VIII. Közbenjáró imádság IX. Dicsőítés X. Ámen

20 Közbenjáró imádság: Viseld szíveden, Urunk, Egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben N. pápánkkal, N. püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból; bocsásd őket szent színed látására. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból; bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk, mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a Boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve malasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te Fiad által.

21 „Egyetlen egy dolgot kérek tőletek, emlékezzetek meg rólam az Úr oltáránál bárhol is vagytok!” Szent Mónika

22 Közbenjáró imádság: Viseld szíveden, Urunk, Egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben N. pápánkkal, N. püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból; bocsásd őket szent színed látására. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból; bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk, mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a Boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve malasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te Fiad által.

23 Záró dicsőítés: Őáltala, ővele és őbenne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön-örökké.

24 Ámen!


Letölteni ppt "Igeliturgia Eucharisztia liturgiája Felajánlás Misekánon Szentáldozás szertartása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések