Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

DUF, 2007. aug. 23–25. Alapozó BSC-s informatikai tárgyak LCMS eszközök felhasználásával történő oktatásfejlesztése és bevezetésének.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "DUF, 2007. aug. 23–25. Alapozó BSC-s informatikai tárgyak LCMS eszközök felhasználásával történő oktatásfejlesztése és bevezetésének."— Előadás másolata:

1 http://ilias.gdf-ri.hu DUF, 2007. aug. 23–25. Alapozó BSC-s informatikai tárgyak LCMS eszközök felhasználásával történő oktatásfejlesztése és bevezetésének tapasztalatai, oktatásmódszertani problémái Berecz Antónia, Dr. Ágoston György Gábor Dénes Főiskola berecz@gdf-ri.hu, agoston@gdf-ri.hu berecz@gdf-ri.huagoston@gdf-ri.hu

2 http://ilias.gdf-ri.hu DUF, 2007. aug. 23–25. BSc képzés és GDF ILIAS BSc képzés a GDF-en  MI és MM szakok 2006 szeptemberétől;  Felhasználtuk az elmúlt 15 év oktatási tapasztalatait a GDF-en;  Lehetőség a tananyagok teljes újragondolására, áttervezésére. GDF ILIAS  Szervezett rendszerben fogja össze az internetes távoktatási szolgáltatásokat, infrastruktúrát biztosít az elektronikus tananyagok rendszerezett feldolgozásához és az internetes kommunikációhoz;  2004/2005-ös tanévtől működik felmenő rendszerben;  Mára 9000 fő a felhasználók száma: hallgatók, vezetőtanárok, tutorok, KK oktatók, mentorok, oktatásszervezők, vezetők;  A GDF internetes távoktatás modelljét és módszertanát továbbfejlesztjük, bevezetjük az oktatás napi gyakorlatába;  BSc T, L képzések szervesen ráépülnek az ILIAS szolgáltatásaira;  2007 tavaszán nagymértékű szervezeti átalakítás  az ILIAS használata fokozódó jelentőségű.

3 http://ilias.gdf-ri.hu DUF, 2007. aug. 23–25. Az új módszertan főbb jellemzői Alapkoncepciónk a vegyes rendszerű képzés megtartása. Ennek 3 bázis eleme:  Önálló tanulásra felkészített nyomtatott tananyag;  Tanár által vezetett személyes konzultáció és gyakorlat;  E-learning szolgáltatások az ILIAS-ban (2006/07-es tanévben v3.6.6). Az új modellben ezek aránya változik.

4 http://ilias.gdf-ri.hu DUF, 2007. aug. 23–25. A távoktatásos és levelező képzéses BSc-s hallgató  Önálló tanulásra felkészített nyomtatott tananyag beiratkozáskor hallgatói táskában, a N hallgatókhoz hasonlóan;  Az ILIAS-szal és az oktatócsomag felhasználásával tanul a tantárgy módszertani leírása szerint;  Előadás helyett vizsgaelőkészítő konzultáción vesz részt;  Aktív ILIAS tutorálásban és mentorálásban részesül;  A tantárgy oktatásának befejezése után, a szorgalmi időszak alatt elővizsgát tehet; vizsgaidőszakban több tárgyból egyidejűleg, kijelölt vizsganapon vizsgázhat;  Az elsőévesek a beiratkozási folyamat részeként 6 órás képzésen ismerik meg a GDF távoktatási rendszerét, módszertanát, az ILIAS használatát, szemeszteri ütemezésüket, elkészítik egyéni tanulási rendjüket.

5 http://ilias.gdf-ri.hu DUF, 2007. aug. 23–25. Oktatók megváltozott és többletfeladatai  A kontaktóraszám csökkent T és L képzésen.  Az ILIAS-beli tevékenységek a belső oktatóknál óraszámba konvertálhatók, az óraadó tanárok esetében külön díjazás jár:  teszt és gyakorlatkészítés;  fórumtevékenység.  A tevékenységek egy része (pl. az internetes tanári tutorálás) az ILIAS-ban kerül automatikusan dokumentálásra.

6 http://ilias.gdf-ri.hu DUF, 2007. aug. 23–25. A tantárgyak megjelenése az ILIAS-ban Az egyes tantárgyak megjelenése az ILIAS felületén:  Szemeszterenként csoportosítva;  N képzésesek tantárgyai ún. mappákban;  T, L képzésesek tantárgyai ún. kurzusokba szervezve;  Kurzusobjektumok további funkciói a v3.6.6-ban pl.  hallgatói tevékenység nyomkövetése;  a bennük elhelyezett objektumok megjelenési sorrendje megadható;  a következő objektumba való belépésre előfeltétel adható meg;  A kötelező elemek meghatározottak.

7 http://ilias.gdf-ri.hu DUF, 2007. aug. 23–25. „Számítástechnikai alapok” tantárgy A tantárgy tulajdonságai:  6 kredites, 1. szemeszteri kötelező tárgy BSc MI, MM szakon;  N képzésben 30–30 óra előadás és gyakorlat;  T, L képzésben 3 óra bevezető konzultáció, 9 óra gyakorlat, 3 óra vizsgaelőkészítő konzultáció;  Önálló tanulásra javasolt átlagos tanulási idő 165 óra.  A hallgatói táskában: tantárgyi útmutató, TK, hallgatói segédlet;  Számonkérés:  gyakorlati jegy számítógépes vizsgán;  a vizsga elméleti kérdéseket és feladatmegoldásokat tartalmaz;  a vizsga feltétele számítógépen elkészített HF beadása papíron.

8 http://ilias.gdf-ri.hu DUF, 2007. aug. 23–25. A „Számítástechnikai alapok” ILIAS kurzus tartalma

9 http://ilias.gdf-ri.hu DUF, 2007. aug. 23–25. „Operációs rendszerek I.” tantárgy A tantárgy tulajdonságai:  5 kredites, 2. szemeszterbeli kötelező tantárgy MI-n;  N képzésen 21 óra előadás, 30 óra gyakorlat;  T-on 1 óra bevezető konzultáció, 10 óra gyakorlat, 1 óra vizsgaelőkészítő konzultáció;  Önálló tanulásra javasolt átlag tanulási idő 138 óra;  A hallgatói táskában: útmutató, 2 TK;  Gyakorlatorientált IT tréning a Sun partnercégénél a Solaris operációs rendszer megismerésére.

10 http://ilias.gdf-ri.hu DUF, 2007. aug. 23–25. Az „Operációs rendszerek” ILIAS kurzus tartalma

11 http://ilias.gdf-ri.hu DUF, 2007. aug. 23–25. A BSc-s hallgatók ILIAS-ba belépései  T, L képzéses BSc-s hallgatóknak több, csak az ILIAS-ban megtalálható tananyagsegédletet, aktuális információ.  T, L hallgatók nagyobb számban léptek be, jobban emelkedett a belépések átlaga a 2. szemeszterben.  MM/L hallgatók kiemelkednek aktivitásban, átl. kétszer annyiszor léptek be, mint MM/N. 2006/2007-es tanév (2007.05.31-i állapot)

12 http://ilias.gdf-ri.hu DUF, 2007. aug. 23–25. Tantárgyi fórumok  N és T, L képzések ugyanazt a fórumot használják tantárgyanként. Ez néha félreértésekhez vezethet, ha nem jelölik meg (szakmai témájú probléma kivételével), hogy melyik képzési formára vonatkozik a kérdés.  Inkább vizsgakövetelményekkel kapcsolatos kérdéseket tesznek fel.  A fórumbeli aktivitás jelzi a hallgatói érdeklődést a tantárgy iránt. „Számítástechnika a.” 2007.08.19-én: 36 téma, 216 hozzászólás, 3292 látogatás

13 http://ilias.gdf-ri.hu DUF, 2007. aug. 23–25. ILIAS-ban beküldhető gyakorlatok  A szaktanár max. 30%-ban beszámíthatja a szerzett pontokat az elővizsgába (elégségest sem lehet szerezni a teljesítésével).  Nem tért ki rá a TU, a hallgatók a rendszerben figyelhettek fel rá.  Vidéken a KK-szaktanárok döntöttek a beszámításról.  A bp.-i csoportokban a mentorok buzdították a hallgatókat a beküldésre.  Tapasztalat: megoldásuk és plusz pontért beküldésük hajlandósága alacsony, a folyamatosan tanuló, idejüket jól szervező, elővizsgákat megcélzó hallgatók aktívak. Bp.-i KK mentori csoportokból:  „Számítástechnikai alapok” TK fejezeteinek 10 gyakorlatára átlag 10 megoldás kérdésenként;  „Operációs rendszerek I.” 8 gyakorlatára átlag 13 megoldás kérdésenként.

14 http://ilias.gdf-ri.hu DUF, 2007. aug. 23–25. Tesztmegoldások  Önellenőrzéshez kis számban veszik igénybe a teszteket.  Akárhányszor kitölthetik, az előző megoldásaik „elvesznek”.  A mentorok monitorozhatják a tesztteljesítményeket.  Háromfokozatú az értékelés 60%-os és 80%-os teljesítéssel. „Számítástechnikai alapok” (MI–MM, 2007.05.31-i állapot) „Operációs rendszerek I.” (MI, 2007.05.31-i állapot)

15 http://ilias.gdf-ri.hu DUF, 2007. aug. 23–25. Tananyagokban lapozás  Egy tananyagból csak egy példány van mindenki számára (BSc, főiskolai alapképzés és vendégek számára is). Felhasználás:  A mentorok az egyes hallgatók tanulási aktivitásának követhetéséhez;  Az oktatók saját tananyagaik használatához;  A hallgatók időfelhasználásukhoz. Használati/lapozási rangsor:  A rendszerben 274 natív tananyag típusú objektum van;  6. legtöbbet használt a „Bevezetés a számítástechnikába”;  9. legtöbbet használt az „Operációs rendszerek”; (ezek szükség esetén bővített változatai az azonos című TK-eknek)  8. legtöbbet használt a „PC-alapismeretek”; (csak az ILIAS-ban található meg).

16 http://ilias.gdf-ri.hu DUF, 2007. aug. 23–25. Hallgatói tantárgyértékelés elektronikus kérdőívei  1. szemeszteres BSc T, L hallgatók közül még viszonylag sokan töltenek ki kérdőívet, többen minden tantárgyét. Egyre motiválatlanabbak a kitöltésben a magasabb évfolyamokban. A GDF ILIAS kérdőív tulajdonságai:  Automatikusan kiértékelődő, anonim;  Egy hallgató egy kérdőívet egyszer tölthet ki, majd annak statisztikai értékelését bármikor megtekintheti. Kérdések:  Összesen 17 kérdés;  Kora, szak/képzési forma kérdések;  A képzés módszertani elemeinek értékelése;  Ált. 0–5 számértéket lehetett adni; 0 jelentése: nincs ilyen tananyagelem, vagy nem vette igénybe;  Egy esszékérdésben leírhatják egyéb véleményüket, javaslataikat;  Végső értékelés 0–5.

17 http://ilias.gdf-ri.hu DUF, 2007. aug. 23–25. Hallgatók tantárgyértékelése „Számítástechnikai alapok” MI/T, MM/L tantárgyértékelés:  25 fő töltötte ki;  64% a bp.-i hallgató;  Az esszé kérdésben 4 fő mondta el konstruktív–kritikai véleményét;  A kurzussal való elégedettség általános mértékének értéke: 17%-ban 3-as, 46%-ban 4-es, 37%-ban 5-ös. „Operációs rendszerek I.” MI/T  11 hallgató kezdte el kitölteni, de a 3. kérdéstől csak 9 válaszolt minden kérdésre. (2007. 08. 19.)

18 http://ilias.gdf-ri.hu DUF, 2007. aug. 23–25. Tapasztalatok, jövőbeni feladatok 1/N. Oktatókkal, hallgatótársakkal találkozás, kapcsolattartás:  Motivációs erővel bír a személyes találkozás; ha kevés a kontakt óra mennyisége, a hallgató magányosnak érezheti magát, veszít tanulási lendületéből;  Elektronikus kapcsolattartási eszközökkel (e-mail, fórum, chat) segített közös projektfeladatok, vizsgafelkészülés ellensúlyozhatják; pozitív temperáló hatásuk lehet;  Időszakos on-line közösségek szerveződnek, közösségi élet jön létre  GDF ILIAS-ban évfolyamokat összefogó fórumok;  Egyéb, évek óta működő GDF-es levelezési listák, elektronikus fórumok.

19 http://ilias.gdf-ri.hu DUF, 2007. aug. 23–25. Tapasztalatok, jövőbeni feladatok 2/N. Tantermi előadások/konzultációk:  A GDF-en (általában) nem kötelező;  N és T hallgatók bemehetnek egymás óráira;  T-nak igyekszünk munkaidőn kívüli időpontokra ütemezni a foglakozásokat;  Összevont vizsgák (egy alkalommal max. 3 tantárgyból);  A hallgatók egy része több kontakt órát igényelne, ugyanakkor  más részük megterhelőnek ill. feleslegesnek érzik a kontakt órákon a részvételt, illetve alacsony az órák látogatottsága.

20 http://ilias.gdf-ri.hu DUF, 2007. aug. 23–25. Tapasztalatok, jövőbeni feladatok 3/N. Tantárgyi fórum:  Tantárgyanként egy van az összes szak, oktatási forma számára;  A fórumrendszer még nem elég komfortos, a hallgatók nem adnak eléggé kifejező címet témáiknak, több témában is tesznek fel ugyanazon problémával kérdéseket  könnyen túlszaporodnak a témák, átláthatatlanná válhatnak a fórumok;  Megoldásra próbálkozásunk: gyakran ismételt kérdésekre (GYIK) külön fórum; egy másik fórumban csak a tutor által létrehozott témákban tehetnek hozzászólást - nem hozott teljes értékű megoldást.  A tutor moderáló szerepe fontos: stimuláló, hatékony kell legyen;  Konzultációs on-line fogadóóra ill. azonnali üzenetküldő szoftverek használata is indokolt.

21 http://ilias.gdf-ri.hu DUF, 2007. aug. 23–25. Tapasztalatok, jövőbeni feladatok 4/N. A tutorok ILIAS-szal és a módszertannal való munkája:  Kiképzésük tanévek elején, intézetenként, több alakalommal;  A tantárgyi útmutatókban az új tananyagelemek (fogalomtár, gyakorlatok, tesztek stb.) megfelelő mixelését alkalmazni kell;  Szemeszterkezdésre/beiratkozásra a tananyagcsomagban és az ILIAS-ban a segédleteknek elérhetőnek kell lenniük.

22 http://ilias.gdf-ri.hu DUF, 2007. aug. 23–25. Tapasztalatok, jövőbeni feladatok 5/N. MI és MM szakok MAB által előírt követelményei országosan ugyanazok, így feladatatunk lehet  Más felsőoktatási intézményekkel, kollégákkal kapcsolatfelvétel;  Együttműködve, összehangoltan tananyagok fejlesztése;  Az ILIAS más platformokkal való átjárhatóságát lehetővé teszi:  SCORM és AICC kompatibilitás;  Natív tananyag és fogalomtár HTML-export segítségével böngészőben megjeleníthető;  Importálhatók más ILIAS-ba a natív tananyagok, tesztek, kérdőívek;  Megfelelő verziószámú rendszerek között a kurzusok és gyakorlatok is átvihetők.

23 http://ilias.gdf-ri.hu DUF, 2007. aug. 23–25. Kapcsolattartás, elérhetőségeink  Érdeklődők számára:  E-learning szakértői jogosultság;  Diplomamunkát készítő hallgatóknak tananyagkészítői jogosultság.  Bárki számára elérhető terület: http://ilias.gdf-ri.hu/start.php http://ilias.gdf-ri.hu/start.php  Bemutató a GDF ILIAS-ról;  Felhasználói kézikönyv ill. annak on-line segédletei;  Mintatananyagok;  Publikációk;  Fórumok a nagyközönségnek.  Ügyfélszolgálat: berecz@gdf-ri.hu, telefon 1/4366-567; projektvezető: budai@gdf-ri.hu, telefon 1/4366-566.budai@gdf-ri.hu


Letölteni ppt "DUF, 2007. aug. 23–25. Alapozó BSC-s informatikai tárgyak LCMS eszközök felhasználásával történő oktatásfejlesztése és bevezetésének."

Hasonló előadás


Google Hirdetések